192 Будівництво та цивільна інженерія (водогосподарське та природоохоронне будівництво)

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Навчально-науковий інститут водного господарства та природокористування
Nni-v.png
Логотип ННІ
Випускова кафедра
Кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем
Форма навчання
денна, заочна
Спеціальність за переліком 2010
8.06010303 "Водогосподарське та природоохоронне будівництво"
Отримаємо кваліфікацію
2213.1 "гідротехнік-дослідник"
Контактна інформація
м. Рівне, вул. О.Новака (Приходька), 79, корп. № 4, к. 407
kaf-vbegs@nuwm.edu.ua
тел. (0362) 26-18-30
Engl.jpg
English version

Помилка скрипту: Не існує модуля «Message box».

ОПИС СПЕЦІАЛЬНОСТІ (ОКР МАГІСТР)

 • На базі нашого університету в 2016 році продовжується підготовка магістрів «Водогосподарське та природоохоронне будівництво», яка за переліком спеціальностей 2010 проводилась на базі бакалаврів «Гідротехніка (водні ресурси)», а відповідно переліку 2015 перейшла до складу спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія.
 • Сучасний ринок праці вимагає при підготовці фахівці, і, особливо, у водогосподарській галузі не лише вміння ефективно використовувати ресурси для потреб народного господарства, але і розуміння суті принципів впливу діяльності людини на природне середовище та явищ природи на життєдіяльність людини. Саме на такий шлях спрямована діяльність кафедри при підготовці студентів та проведенні наукових досліджень.
 • Фахівці спеціальності «Водогосподарське та природоохоронне будівництво» проходять навчання з проектування та будівництва водопідвідних і водовідвідних, протипаводкових, протифільтраційних, протизсувних, протиерозійних та інших водогосподарських і природоохоронних систем і споруд, вчаться розробляти нові ресурсо- та енергозберігаючі технології їх влаштування, досліджують вплив шкідливої дії води на навколишнє середовище та ін.
 • Наші випускники можуть займатись проектуванням, технічною експлуатацією і реконструкцією як окремих природоохоронних споруд та водогосподарських об’єктів так і цілих систем водного господарства, охорони навколишнього природного середовища, об’єктів водопостачання, рибного господарства, санітарних і рекреаційних об’єктів. Магістри оволодівають необхідними знаннями в області створення новітніх та енергозберігаючих будівельних технологій, ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівництва, сучасними методами будівельно-монтажних робіт з врахуванням вимог раціонального природокористування і збереження довкілля. Наші магістри достатньо компетентні для проведення ефективної водогосподарської політики в сучасних умовах, а також володіють методологією і методикою системних науково-технічних досліджень, здатні розробляти комплекси заходів щодо впровадження інноваційних технічних рішень і технологій у водогосподарське та природоохоронне будівництво.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальні дисципліни відповідно навчальному плану магістратра
192 Будівництво та цивільна інженерія (водогосподарське та природоохоронне будівництво) (прийом 2016 р)

Навчальний предмет Лекції Лабораторні Практичні Кафедра
Гідроінформатика Кір’янов В.М. - Новачок О.М. ВГБЕГМС
Гідроінформатика 2 Новачок О.М. - - ВГБЕГМС
Експлуатація водогосподарських та природоохоронних об`єктів Герасімов Є.Г. - Герасімов Є.Г. ГТБ
Кошторисна справа у будівництві Клімов С.В. Клімов С.В. - ВГБЕГМС
Управління проектами, інвестиціями та будівництвом у ВГ та при-нні Кропивко С.М. - Кропивко С.М. ПОтаГ
Іноземна мова професійного спілкування - Мігірін П.І. - Іноземних мов
Будівництво водогосподарських та природоохоронних систем Ольховик О.І. - Новачок І.О. ВГБЕГМС
Будівництво водогосподарських та природоохоронних систем 2 Білецький А.А. - - ВГБЕГМС
Методологія наукових досліджень Кір’янов В.М. - Кір’янов В.М. ВГБЕГМС
Надійність водогосподарських систем Кір’янов В.М. - Кір’янов В.М. ВГБЕГМС
Охорона праці в галузі Прокопчук Н.М. - Прокопчук Н.М. ОП та БЖД
Педагогіка та методика викладання у вищій школі - - Кочубей А.В. Суспільних дисциплін
Реконструкція водогосподарських та природоохоронних об`єктів Клімов С.В. - Клімов С.В. ВГБЕГМС
Управління будівництвом водогосподарських та природоохоронних систем Ткачук М.М. - Ткачук М.М. ВГБЕГМС

ВГБ рекл1.gif

ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ


Керувати:  будівельними, науковими, навчальними, водогосподарськими організаціями.


Аналізувати:  стан водогосподарських об’єктів та ефективність використання меліорованих земель.


Розробляти:  проектну, організаційну і технологічну документацію для будівництва


Організовувати:  проектування, будівництво, реконструкцію та догляд за водогосподарськими та природоохоронними об’єктами.


Забезпечувати:  високу якість проектування, будівництва та реконструкції водогосподарських та природоохоронних об’єктів.


Контролювати:  хід та якість виконаних робіт та завдань.


Зможе працювати:

 • гідротехніком-дослідником,
 • інженером-гідротехніком,
 • інженером-проектувальником (водне господарство),
 • інженером-будівельником та інженером з нагляду за будівництвом,
 • інженером з відтворення природних екосистем
 • інженером з використання водних ресурсів,
 • інженером з меліорації,
 • інженером з проектно-кошторисної роботи,
 • інженером з розрахунків і режимів,
 • науковим співробітником в проектних, будівельних, експлуатаційних, управлінських, науково-дослідних організаціях та установах, басейнових та обласних управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, організаціях будівництва водогосподарських об’єктів, навчальних закладах водогосподарського профілю.


Бакалавр

З 2017 року проводиться прийом за ОКР бакалавр на спеціальність 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бак)
Отримати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр можна було вступивши на навчання

Вакансії

Відео "Наші студенти про навчання на нашій спеціальності"