192 Будівництво та цивільна інженерія (водогосподарське та природоохоронне будівництво) (бак)

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Навчально-науковий інститут водного господарства та природокористування
Nni-v.png
Логотип ННІ
Випускова кафедра
Кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем
Форма навчання
денна, заочна
Створена виділенням з спеціальності за переліком 2010
6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)
Отримаємо кваліфікацію
технолог-будівельник
Контактна інформація
м. Рівне, вул. О.Новака (Приходька), 79, корп. № 4, к. 407
kaf-vbegs@nuwm.edu.ua
тел. (0362) 26-18-30
Engl.jpg
English version

Помилка скрипту: Не існує модуля «Message box».

Опис спеціальності (ОКР БАКАЛАВР)

 • На базі нашого університету в 2016 році розпочинається підготовка бакалаврів за освітньою програмою «Водогосподарське та природоохоронне будівництво» в рамках спеціальності "192 Будівництво та цивільна інженерія". Наш університет має багаторічний досвід підготовки бакалаврів «Гідротехніка (водні ресурси)» (за переліком спеціальностей 2010) які отримували кваліфікацію "технолог-гідротехнік", і на базі яких готувались спеціалісти та магістри трьох спеціальностей, в тому числі і магістрів «Водогосподарське та природоохоронне будівництво». Відповідно переліку 2015 дані спеціальності ввійшли до складу спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. А тому для підготовки фахівців - будівельників, які крім загальнобудівельних дисциплін більш глибоко вивчають особливості водогосподарського та природоохоронного будівництва і було започатковано дану нову освітню програму.
 • Сучасний ринок праці вимагає при підготовці фахівці, і, особливо, у водогосподарській галузі не лише вміння ефективно використовувати ресурси для потреб народного господарства, але і розуміння суті принципів впливу діяльності людини на природне середовище та явищ природи на життєдіяльність людини. Саме на такий шлях спрямована діяльність кафедри при підготовці студентів за новою освітньою програмою.
 • Фахівці спеціальності «Водогосподарське та природоохоронне будівництво» проходять навчання з проектування та будівництва водопідвідних і водовідвідних, протипаводкових, протифільтраційних, протизсувних, протиерозійних та інших водогосподарських і природоохоронних систем і споруд, вчаться розробляти нові ресурсо- та енергозберігаючі технології їх влаштування, досліджують вплив шкідливої дії води на навколишнє середовище та ін.
 • Наші випускники можуть займатись проектуванням, технічною експлуатацією і реконструкцією як окремих природоохоронних споруд та водогосподарських об’єктів так і цілих систем водного господарства, охорони навколишнього природного середовища, об’єктів водопостачання, рибного господарства, санітарних і рекреаційних об’єктів. Бакалаври отримують необхідні базові знаннями в області створення новітніх та енергозберігаючих будівельних технологій, ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівництва, оволодівають сучасними методами будівельно-монтажних робіт з врахуванням вимог раціонального природокористування і збереження довкілля.

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ*

Цикл загальної підготовки

Навчальні дисципліни соціально- гуманітарної підготовки
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія та культура України
 • Філософія
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
Навчалльні дисципліни природничо-математичної підготовки
 • Вища математика
 • Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • Інформатика та комп'ютерна техніка
 • Основи екології
 • Хімія
 • Фізика
 • Теоретична механіка
Навчальні дисципліни фундаментальної підготовки
 • Інженерна геодезія
 • Інженерна графіка
 • Будівельне матеріалознавство
 • Опір матеріалів та будівельна механіка
 • Інженерна гідрологія
 • Метрологія і стандартизація
 • Гідравліка
 • Електротехніка
 • Геологія та гідрогеологія

Цикл професійної підготовки

Навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціальністю
 • Будівельні конструкції
 • Будівельна техніка
 • Гідравлічні машини та насосні станції
 • Водні ресурси, їх використання та охорона
 • Основи водного господарства та природооблаштування
 • Механіка ґрунтів, основи і фундаменти
 • Організація і технологія будівельних робіт у водогосподарському будівництві
Навчальні дисципліни фахової підготовки за спеціалізаціями
 • Гідротехнічні меліорації
 • Гідротехнічні споруди
 • Водопостачання та водовідведення
 • Експлуатація водогосподарських об'єктів
 • Основи автоматики і автоматизації виробничих процесів
 • Організація і технологія водогосподарських робіт
 • Організаційно-технологічне забезпечення будівництва
 • Виробнича база будівництва

Навчальні дисципліни вільного вибору

Блок 1 Водогосподарське та природоохоронне будівництво
 • Спецкурс (кошик)
 • Спецкурс (кошик )
 • САПР у водогосподарському будівництві
 • Інформаційні технології у водогосподарському будівництві
 • Основи наукових досліджень
 • Основи надійності водогосподарських об`єктів
Блок 2 Військова підготовка
 • Спецкурc (кошик)
 • Військова підготовка

Практики

Навчальні практики
 • Навчальна практика з інженерної геодезії
 • Навчальна практика з будівельного матеріалознавства
 • Навчальна практика з геології та гідрогеології
 • Навчальна практика з грунтознавства
 • Навчальна практика з гідрології
Виробничі практики
 • Інженерно-меліоративна виробнича практика
 • Виробничо-технологічна практика

Державна атестація


* - даний перелік є базовим і може незначно змінюватись

ВГБ рекл1.gif


ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ**

Працювати в державних підприємствах: · басейнові та обласні управління водних ресурсів, управління каналів · організації будівництва водогосподарських об'єктів
Аналізувати: · стан водогосподарських об'єктів та сільськогосподарських угідь · ефективність використання меліоративних земель
Розробляти: · державні та галузеві стандарти · проекти будівництва, відновлення та реконструкції водогосподарських об'єктів
Організовувати: · моніторинг стану сільськогосподарських угідь та водогосподарських об'єктів · будівництво, реконструкцію та догляд водогосподарських об'єктів
Забезпечувати: · високу якість проектування, будівництва та реконструкції водогосподарських об'єктів
Контролювати: · якість виконаних робіт та завдань
Зможе працювати: · технологом-гідротехніком, техніком-гідротехніком, техніком-гідрометристом, інспектором з використання водних ресурсів, інспектором з використання водних ресурсів, інженером-проектувальником в проектних, будівельних, експлуатаційних, управлінських, науково-дослідних організаціях та установах, басейнових та обласних управліннях водних ресурсів, управліннях каналів, організаціях будівництва водогосподарських об’єктів, навчальних закладах водогосподарського профілю. ** - після затвердження стандарта перелік може бути частково зміненим.


Вступ на ОКР Бакалавр

Отримати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр можна вступивши на навчання


Подальше навчання на ОКР МАГІСТР

Після отримання диплома бакалавра випускник може продовжити навчання і отримати кваліфікаційний рівень "Магістр", зокрема спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (водогосподарське та природоохоронне будівництво)