Кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошукуEngl.jpg
Department of Water Engineering and Hydro-Reclamation Systems Use

З 01.09.2017 року відповідно наказу ректора №146 від 15.03.2017 р. "про реорганізацію кафедр навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування" в ННІ ВГП діють наступні кафедри:

  • Кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки
  • Кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
  • Кафедра водної інженерії та водних технологій
  • Кафедра гідроінформатики
  • Кафедра геології та гідрології

Кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем утворення шляхом об'єднання кафедр ВГБ та ЕГМС - 2013 рік, а в 2017 реорганізована. Викладачі наразі працюють на кафедрах гідротехнічного будівництва та гідравліки та гідроінформатики

Навчальні дисципліни кафедри ВГБЕГМС

Методичне забезпечення кафедри ВГБЕГМС

Наукова робота кафедри ВГБЕГМС

Науково-практична конференція

Навчально-лабораторна база кафедри ВГБЕГМС

Історія

Кафедра створена шляхом об’єднання двох провідних кафедр водогосподарського напряму нашого університету – водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем, що мають свою багаторічну історію.

Кафедра водогосподарського будівництва заснована у 1949 році під назвою кафедра організації і механізації гідромеліоративних робіт, потім назва кафедри змінювалась тричі: з вересня 1966 р. – кафедра будівельного виробництва, з липня 1973 р. – кафедра водогосподарського будівництва, з 2011 р. – кафедра водогосподарського, промислового та цивільного будівництва.

Кафедра ВГБ ЕГМС 2015p

Із збільшенням обсягу підготовки інженерних кадрів у нашому ВНЗ професорсько-викладацький склад кафедри водогосподарського будівництва став основою для заснування багатьох інших кафедр університету (будівельних і меліоративних машин, технології будівельного виробництва, архітектури, охорони праці і екології у будівництві, будівельних виробів та матеріалознавства).

Перший склад кафедри за наказом №201 від 30 серпня 1949 року був встановлений чисельністю із 3-х викладачів: доцента Драчинського Сільвестра Вікторовича – виконуючого обов’язки завідувача кафедрою; професорів Гапонова Івана Івановича та Нікіфорова Василя Михайловича.

У різні періоди існування кафедри її очолювали відомі вчені, працівники меліорації і водного господарства, вищої освіти України. Перший завідувач кафедрою Драчинський С.В. згодом був призначений заступником міністра Мінводгоспу УРСР.

Надалі кафедру очолювали професор Сліпченко П.С., доцент Ратушняк.М.І., доцент Лопатін В.М. З 1962 по 1972 рік кафедру очолював к.т.н., доцент Бочарніков Георгій Борисович. У наступний двохрічний період кафедру очолювали д.т.н., професор Прикін Б.В., доцент Юшин Ф.Р. З 1973 року по 1982 рік кафедру очолював доцент Чайковський Юрій Миколайович. З 1982 по 1987 рік – к.т.н., доцент Ступак Василь Олексійович, з 1987 по 1994 рік – к.т.н., доцент Гайдукевич Віталій Анатолійович, з 2008 по 2013 рік кафедру очолював д.т.н., професор Ткачук Микола Микитович, з 1994 по 2008 рік, та з 2013 року і нині кафедру очолює д.т.н., професор, академік Академії будівництва України, Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем Кір’янов Віктор Миколайович.

Кожен із завідувачів кафедрою доклав свої зусилля, свій інтелект в процес формування кафедри, залишив помітний слід у її житті.

З повагою згадують випускники кафедри старших викладачів Шопіна Георгія Григоровича, Роговського Тадеуша Тимофійовича, Молодоженю Олексія Васильовича, Кубишкіна Сергія Олександровича, Коритнюка Олексія Степановича, доцента Левуна Івана Кириловича, к.т.н., доцентів Громадченко Володимира Юрійовича, Московченко Валентина Федоровича та багатьох інших.

Тривалий час на кафедрі працювали доцент Соляний Іван Опанасович (з 1961), старші викладачі Базурін Олександр Сергійович та Йохна Петро Арсенович (з 1968 року).

За останні роки змінився якісний склад професорсько-викладацького персоналу кафедри. Якщо з 1962 по 1972 роки на кафедрі працював лише один кандидат наук, то тепер на кафедрі чисельність викладачів з науковими ступенями та вченими званнями більше 80%. Три викладачі кафедри – Кір’янов В.М., Гіроль М.М. і Ткачук М.М. захистили докторські дисертації.

Багато випускників кафедри стали відомими у своїй справі: Хорєв Віктор Максимович – був головою Держводгоспу України (керівник дипломного проекту доцент Соляний І.О.); Терещенко Віктор Миколайович – був начальником Рівненського облводгоспу (керівник дипломного проекту старший викладач Роговський Т.Т.); Гурін Василь Арсенович – був ректором університету (керівник дипломного проекту доцент Левун І.К.); Хомко Володимир Євгенович – міський голова Рівного (керівник дипломного проекту професор Кір’янов В.М.); Якушев А.І. – начальник Львівського Діпроводгоспу; Котеленець Б.О. – начальник підприємства «Кримводбуд»; Віра М.Й. – начальник Чернівецького облводгоспу та багато інших.

Кафедра експлуатації гідромеліоративних систем заснована в 1950 році шляхом відокремлення від кафедри сільськогосподарських меліорацій. Першим завідувачем кафедри з 1950 по 1971 рік був заслужений працівник вищої школи УРСР, ректор Київського гідромеліоративного інституту. З 1959 року – ректор Українського інституту інженерів водного господарства, кандидат с.-г. наук, доцент Семенов К.С. З 1971 по 1981 рік кафедру очолював заслужений працівник вищої школи УРСР, професор Бродський.Л.І., з 1981 по 1986 рік – к.т.н., доцент Никонюк А.М., з 1986 по 1989 рік – к.т.н., доцент Гаць П.І., з 1989 по 1994 рік – к.т.н., доцент Чабан.В.Й., з 1994 по 2013 рік – д.т.н., професор Гурин В.А.

На кафедрі в різні роки працювали такі відомі вчені: заслужений меліоратор УРСР, д.т.н., професор Янголь А.М., перша жінка-меліоратор України, к.т.н., доцент Орлова Н.О.

перша жінка-меліоратор України, к.т.н., доцент Орлова Н.О. з колегами

Також на кафедрі працювали к.т.н., доценти Долід М.А., Нестерук Й.П., Кулішенко Г.О., доценти Таргоній П.М., старші викладачі Хайтул Н.В., Косянчук О.І.

Упродовж всього періоду існування кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем виконувала великий обсяг навчальної, методичної і наукової роботи.

На кафедрі було підготовлено більше 5 тисяч інженерів-гідротехніків, інженерів-механіків, інженерів-будівельників.

Науковці кафедри працюють над розробкою наступних наукових тем: вдоюконалення конструкцій, технології та організації будівництва водогосподарських систем, підвищення ефективності їх використання при застосуванні регулюючої мережі, представленої дренажними та дренажно-екранними модулями; розробка та впровадження комп’ютерних технологій і математичних моделей у навчальний процес і водне господарство; підвищення надійності та удосконалення систем зрошення; підвищення надійності та удосконалення гідротехнічних споруд осушувальних систем; підвищення енергоефективності та удосконалення систем теплової меліорації скидними водами.

Викладачі кафедри забезпечують вивчення більше 30 навчальних дисциплін студентам кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» у дев’яти навчально-наукових інститутах та навчально-консультаційних центрах університету. Навчальні дисципліни з спеціальної та загально-технічної підготовки надають знання студентам в області технології та організації будівництва водогосподарських та природоохоронних об’єктів, гідроенергетичних споруд, систем водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції, планування та управління будівництвом, організації будівельного виробництва та кошторисної справи, експлуатації гідромеліоративних систем, інтегрованого управління водними ресурсами та управління водогосподарськими системами, раціонального використання та охорони водних ресурсів. Викладачі кафедри є авторами ряду монографій, підручників і посібників, за якими навчаються студенти не лише нашого закладу, а й інших споріднених ВНЗ. Зокрема, підручники: Експлуатація гідромеліоративних систем (за ред. Орлової Н.О.); Технологія та організація гідромеліоративного будівництва (автори В.М. Кір’янов, А.А. Білецький, С.О. Кубишкін, В.Ф. Московченко, О.І.Ольховик, І.О. Соляний); Організація, планування та управління будівництвом водогосподарських систем (автор В.М.Кір’янов).

Підготовці фахівців сприяє сучасна матеріально-технічна база. Кафедра має комп’ютерний клас, навчальну лабораторію, навчальний полігон в с.Любомирка, де проводяться лабораторні заняття на модулях-макетах. На 11 модулях студенти вивчають технологічні особливості основних будівельних процесів, які проводяться при будівництві, реконструкції та ремонті осушувальних та зволожувальних систем, зокрема з питань: монтажу ГТС, сталевих трубопроводів; залізобетонних, азбестоцементних та пластмасових труб; влаштування гончарного та пластмасового дренажу; лицювання кріплень укосів водотоків та влаштування бетонно-плівкового лицювання каналів, проведення гідравлічних випробувань трубопроводів. Студенти проводять лабораторно-виробничі роботи з навчальної дисципліни “Оцінка надійності гідротехнічних споруд” на об’єктах річки Устя (м. Рівне).

Викладачі кафедри постійно керують науковою роботою студентів. Результати цієї роботи представляються на студентських науково-практичних конференціях, публікуються в наукових виданнях як одноосібно, так і у співавторстві з викладачами кафедри. Це дозволяє їм ефективно конкурувати з випускниками інших ВНЗ України, що підтверджується численними їх перемогами на студентських олімпіадах різного рівня.

Студентська наука – ефективне джерело для поповнення науково-педагогічних кадрів кафедри. Після закінчення магістратури найкращі випускники продовжують наукову роботу в аспірантурі, яка працює на кафедрі за напрямком сільськогосподарські меліорації (технічні науки).

Для якісного, на високому професійному рівні впровадження державної політики з питань розвитку водного господарства та меліорації земель, забезпечення зростаючих потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем, готуючи магістрів за спеціальностями 8.06010302 «Раціональне використання та охорона водних ресурсів» та 8.06010303 «Водогосподарське та природоохоронне будівництво», забезпечує водогосподарську галузь висококваліфікованими кадрами. Такі фахівці успішно здійснюють проектування та будівництво водопідвідних і водовідвідних, протипаводкових, протифільтраційних, протизсувних, протиерозійних та інших водогосподарських і природоохоронних систем і споруд; розробляють нові ресурсо- та енерго- зберігаючі технології їх влаштування; керують якістю будівельної продукції; досліджують і прогнозують вплив води на навколишнє середовище та запобігання її шкідливої дії.

Склад кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем 2015 р

Спеціальності, для яких кафедра ВГБ ЕГМС є випусковою


Дисципліни за вибором

Галерея

Ми у соціальних мережах

Ми у facebook: стара адреса кафедри ВГБЕГМС
нова адреса Department of Hydroinformatics: