Клімов Сергій Васильович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Клімов Сергій Васильович

Народився 14 жовтня 1973 року в місті Рівне (Україна).

Освіта

 • загальноосвітня середня школа №11 м. Рівне (1981-1991 рр.);
 • в 1991 р. вступив до Українського інституту інженерів водного господарства, м. Рівне на вечірнє відділення будівельного факультету, на 2-й курс перевівся на механічний факультет, денна форма навчання і в 1996 р. закінчив Українську державну академію водного господарства, отримав спеціальність «Механізація меліоративних робіт», кваліфікація спеціаліста - інженер-механік;
 • аспірантура (УДУВГП, РДТУ, м. Рівне, 1996-1999 рр.);
 • 2015 р. інженер-гідротехнік - Інститут післядипломної освіти НУВГП (рішення державної кваліфікаційної комісії від 28 березня 2015р.)
 • 2020 р. магістр з комп’ютерних наук ННІПО НУВГП, освітня програма "Прикладна інформатика".

Наукові ступені, вчені звання

2007 р. кандидат технічних наук (НУВГП). Тема дисертації: “Обґрунтування параметрів дренажно-екранних модулів осушувальних систем” 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки), науковий керівник: д.т.н., професор Ткачук Микола Микитович;

2008 р. доцент.

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації до 2019 року

 • 2019 р. курс від Foreсter University (0.1 CEU or 1.0 PDH) «A Pathway to Digitizing Your Stormwater Program» Presented by digital stormwater solutions expert Jason Locklin, Trainer of Record at Cloud Compli, QSD, QSP, CPESC, Santa Barbara, California, 01/24/2019.
 • 2019 р. курс від Foreсter University (0.1 CEU or 1.0 PDH) «Stormwater Goes Green The Benefit and Health of Trees in Green Stormwater Infrastructure» Presented by Andrew Tirpak Postdoctoral Researcher, University of Tennessee Department of Civil and Environmental Engineering, Santa Barbara, California, 01/30/2019.
 • 2019 р. курс від Foreсter University (0.1 CEU or 1.0 PDH) «Improving Operational Efficiency with Cloud Solutions» Presented by Mark Abbas, CMO, AMCS Group and Kevin Yake, Product Manager, AMCS Group, Santa Barbara, California, 01/31/2019.
 • 2019 р. курс від Foreсter University (0.1 CEU or 1.0 PDH) «Using SARA Modeling Tools in Water-Quality Management» Presented by Steve Graham Assistant General Manager, San Antonio River Authority (SARA), Dr. Sheeba Thomas Senior Technical Engineer, San Antonio River Authority (SARA), Dr. Yu-Chun Su EWRE Technical Director, Lockwood, Andrews & Newnam, Inc., Santa Barbara, California, 02/19/2019.
 • 2019 р. курс від Foreсter University (0.1 CEU or 1.0 PDH) «Microgrids 101: Combining Multiple Power Sources for Maximum Efficiency and Uptime» Presented by Christian Mueller. Senior Sales Engineer and Brian Ponstein Regional Sales Engineer MTU Onsite Energy, Santa Barbara, California, 03/14/2019.
 • 2019 р. "Експерт з акредитації освітніх програм:\ онлайн тренінг" наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. 06.10.2019
 • 2020 p. Managing risks from digitalisation in the water sector / IWA Digital Water Programme / Webinar 1.5 h. 01.04.2020
 • 2020 р. "Академічна доброчесність в університеті" онлайн-курс на платформі "ВУМ on-line" 1 год. / 02.04.2020
 • 2020 p. How to Make Online Teaching More Engaging / webinar by Alastair Creelman (Sweden) 2 hours / 07.04.2020
 • 2020 р. курс від Foreсter University (0.1 CEU or 1.0 PDH) «A to Z: Low Impact Development and Permeable Pavers» Presented by Barry Stiles Founder & CEO TRUEGRID Pavers and Chris White, P.E. Senior Engineer TRUEGRID Pavers, Santa Barbara, California, 04/27/2020.
 • 2020 Programming for Everybody (Getting Started with Python) Charles Russell Severance Мичиганский университет 6 weeks (2-4 hours/week) = 18 hours, 06/24/2020.
 • 2020 Sensors and Sensor Circuit Design. University of Colorado Boulder. 4 weeks of study, 6-10 hours/week = 32 hours, 07/11/2020
 • 2020 Project Management: Creating the WBS. Coursera Project Network. 2 hours, 09/07/2020
 • 2020 Microsoft Certified Educator: enhance your portfolio with an international digital certification in teaching / Вебінар, 2 години, Міжнародний освітньо-методичний центр Дінтернал Ед'юкейшн, 21.09.2020
 • 2020 р. курс від Foreсter University (0.1 CEU or 1.0 PDH) «Addressing Aging Stormwater Infrastructure in the Face of Climate Change & Extreme Weather Events» Presented by Erin Zaske, Chief Development Officer AQUALIS, Santa Barbara, California, 11/12/2020.
 • 2020 р. друга вища освіта - Магістр, Комп'ютерні науки (Прикладна інформатика) диплом магістра з відзнакою М20 № 160947 від 31.12.2020 р.
 • 2021 р. Навчання за програмою Школи лідерства: стратегічна сесія для керівного професорсько-викладацького складу за темою: «Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця в галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" та в галузі знань 12 "Інформаційні технології" за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення"» з 27.01.2021 р. по 11.02.2021 р. Всього 80 год. (2,7 кредити ЄКТС)
 • 2021 p. AQUALIS Sustainable Water Summit. Event session: How Covid-19 Challenge Illuminated Opportunities Transformation Change with Collection System Maintenance / Opti's Smart Watershed Network Management. Presented by Jay Boyd, Director of Market Development ADS Environmental Services, Matthew Rea Strategic Partnership Manager OptiRTC 25/06/2021.
 • 2021 p. AQUALIS Sustainable Water Summit. Event session: Sustainable Construction and the Evolving Standard of Care. Presented by Jean M. Terry, Manion Stigger, LLP, 25/06/2021.
 • 2021 р. Підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти тренінг для керівників експертних груп 30 годин (1 кредит ЄКТС) Сертифікат № 0354/2021(179) 11/06/2021 р.
 • 2021 р. Участь у проекті EMMAT «E-mobility, Sustainable Materials and Technologies», навчання на тренінговому курсі "Hydrodynamic modeling using HEC-RAS 6.0" 01.06.2021 – 28.06.2021, Сертифікат 28.06.2021 1 кредит ЄКТС.
 • 2021 р. Участь в семінарі "Вирощування органічних сільськогосподарських культур" в рамках проекту "Розвиток людського капіталу в агро-органічному секторі економіки" 18-19.11.2021р., 4,5 год. (сертифікат, програма заходу).
 • 2022 р. Участь в конференції та підвищення кваліфікації "Ключові уміння сучасного педагога. Спілкування та співпраця" / проведення тренінгу за темою "Використання Google Classroom та Google Drive відповідно програми розвитку цифрової компетенції МОН" ГО ІППО 30-31.01.2022 р.
 • 2022 Участь у вебінарі «EdTech у вищій освіті – практичні поради» у межах серії вебінарів «Сучасні підходи до викладання» British Council 17.02.2022 1,5 год.
 • 2022 підвищення кваліфікації шляхом навчання в Школі лідерства за темою: Уніфікована платформа освітніх програм та освітніх компонентів НУВГП» з 18.05.2022 р. по 19.05.2022 р. Всього 6 год. (0,2 кредити ЄКТС). Сертифікат, дата видачі: 19.05.2022, НУВГП, реєстраційний №659
 • 2022 Staff Professional Development Training Program "Innovative Pedagogy in Water Educational Programs of the Higher School" of Water Harmony Project, co-fundet by Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education,2020-2022. 14/06/2022 sert.№0027 50 hours Затв. Наказ НУВГП № 70 від (70-192464847) - Нострифіковано та зараховано як підвищення кваліфікації.
 • 2022 підвищення кваліфікації шляхом участі в серії вебі-нарів «Інтегроване управління земельними та водними ресурсами на сільських територіях» з 18.05.2022 р. по 01.06.2022 р. Всього 9 год. (0,3 кредити ЄКТС). Сертифікат, дата видачі: 01.06.2022, НУВГП, АPD (BVVG), реєстраційний №2022/А-039
 • 2022 підвищення кваліфікації шляхом участі в вебінарі "Introduction to overland flow modelling" від Flood Modeller 19/10/2022/ Сертифікат, дата видачі: 19.10.2022, Flood Modeller. Затв. Наказ НУВГП № 70 від (70-192464847)
 • 2023 підвищення кваліфікації шляхом навчання в межах програми “Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти” (Базовий рівень)/ Академія цифрового розвитку / Термін навчання: 30.01.2023 - 12.02.2023. Сертифікат № GDTfE-07-Б-03856, дата видачі: 12.02.2023 / Обсяг: 30 год. (1,0 кредит ЄКТС)
 • 2023 підвищення кваліфікації шляхом участі в вебінарі "Рішення Google for Education для автоматизації оцінювання та формування підсумкових документів і звітів" / Академія цифрового розвитку / 13.02.2023 / Сертифікат № ЦІРАОПД-3721, дата видачі: 13.02.2023 / Обсяг: 2 год. (0,07 кредити ЄКТС)
 • 2023 підвищення кваліфікації шляхом навчання в межах програми “Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти” (Середній рівень)/ Академія цифрового розвитку / Термін навчання: 13.02.2023 - 19.02.2023. Сертифікат № GDTfE-07-С-01400, дата видачі: 19.02.2023 / Обсяг: 15 год. (0,5 кредити ЄКТС)
 • 2023 підвищення кваліфікації шляхом навчання в межах програми “Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти” (Поглиблений рівень)/ Академія цифрового розвитку / Термін навчання: 20.02.2023 - 26.02.2023. Сертифікат № GDTfE-07-П-03044, дата видачі: 26.02.2023 / Обсяг: 15 год. (0,5 кредити ЄКТС)
 • 2023 підвищення кваліфікації шляхом участі в вебінарі "Introduction to open channel modelling" від Flood Modeller" 29/03/2023/ Сертифікат, дата видачі: 29.03.2023, Flood Modeller. Затв. []
 • 2023 підвищення кваліфікації шляхом участі в вебінарі "Unlocking automation with the Flood Modeller API" від Flood Modeller 22/06/2023/ Сертифікат, дата видачі: 23.06.2023, Flood Modeller. Затв. []
 • 2023 підвищення кваліфікації шляхом участі в вебінарі "PSoC™ 4000T: the latest CAPSENSE™ touch-sensing technology for the next generation of wearable and small IoT devices"
 • 2023 підвищення кваліфікації шляхом участі в вебінарі "Unexpected flooding - The impact of extreme weather events" від Flood Modeller 06/12/2023/ Сертифікат, дата видачі: 06.12.2023, Flood Modeller. Затв. []
 • 2023 підвищення кваліфікації шляхом участі в VI Міжнародній науково-практичній конференції "Modeling, control and information technologies" (MCIT-2023) / 9-11.12.2023 / Сертифікат Затв. []
 • 2024 підвищення кваліфікації шляхом участі в тренінгу для експертів із написання звіту про результати акредитаційної експертизи. Сертифікат Національного агентства забезпечення якості вищої освіти № 0177/2024 (298) від 16.02.2024, обсягом 75 годин (2,5 кредити ЄКТС)
 • 2024 підвищення кваліфікації шляхом участі в майстер-класі «Штучний інтелект- поповнення скриньки цифрових інструментів сучасного педагога» Сертифікат Інституту цифровізації освіти НАПН України №5662024-187 25.04.2024 р., обсягом 3 години (0,1 кредиту ЄКТС).

Професійний шлях

Трудову діяльність розпочав у 1991 році в бригаді капітального ремонту Рівненського ремонтно-транспортного підприємства. 3 1991 по 1992 рр. працював на кафедрі архітектури будівель та гідротехнічних споруд лаборантом. Після закінчення аспірантури в 1999 р. почав працювати на кафедрі експлуатації і ремонту машин РДТУ асистентом, з 2002 р. на посаді старшого викладача, а з 2007 р. на посаді доцента;

на кафедрі водогосподарського, промислового та цивільного будівництва - з 01 березня 2007 року;

з 2013 р. працюю на посаді доцента кафедри водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування Націона́льного університе́ту во́дного господа́рства та природокористува́ння (НУВГП).

З 01.09.2017 року відповідно наказу ректора №146 від 15.03.2017 р. "Про реорганізацію кафедр навчально-наукового інституту водного господарства та приробооблаштування" доцент, в.о. завідувача кафедри Гідроінформатики, з січня 2018 р. - завідувач кафедри Гідроінформатики.

З 01.09.2023 року відповідно наказу ректора №534 від 06.09.2023 р. "Про реорганізацію кафедри гідроінформатики навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та водного господарства" переведений на посаду доцента кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки.

Основні напрямки наукової діяльності

 • технічні і технологічні аспекти водогосподарського та природоохоронного будівництва;
 • теорія експлуатаційної надійності машин;
 • нормативне забезпечення будівництва.

Основні напрямки педагогічної діяльності

 • технологія і організація водогосподарського та природоохоронного будівництва;
 • реконструкція водогосподарських та природоохоронних об’єктів;
 • автоматизація процесів проектування і визначення кошторисної вартості будівництва (активно впроваджує комп’ютерні технології під час викладання навчальних дисциплін, в курсовому та дипломному проектуванні, зокрема, використання програмного комплексу автоматизованого випуску кошторисної документації АВК-5, Експерт-смета);
 • експлуатація і обслуговування машин, теорія експлуатаційної надійності машин.

Основні публікації та розробки

Посібники та монографії

Books and monographs by S V Klimov

Патенти

Є автором 16 патентів, зокрема (http://base.uipv.org/searchINV/) Патенти до 2019 року

 1. Гирло дренажного колектора. Патент на корисну модель №151654 Україна. МПК E02B 11/00 (2022.01). Власник НУВГП. - № u 2022 00084. Заявлено 10.01.2022; Опубл. 25.08.2022. Бюл. №34.
 2. Гирло дренажного колектора. Патент на корисну модель №153551 Україна. МПК E02B 11/00 (2022.01). Власник НУВГП. - № u 2022 04948. Заявлено 23.12.2022; Опубл. 19.07.2023. Бюл. №29/2023. (автори: Романюк І.В., Клімов С.В., Пінчук О.Л)
 3. Дренаже гирло. Патент на корисну модель №152336 Україна. МПК E02B 11/00 (2022.01). Власник НУВГП. - № u2022 02805. Заявлено 05.08.2022; Опубл. 11.01.2023. Бюл. №2/2023. (автори: Романюк І.В., Клімов С.В., Турченюк В.О.)
 4. Теплогідромеліоративна система з підґрунтовим обігрівом і зволоженням ґрунту. Патент на корисну модель №154515 Україна. МПК A01 G25/06. Власник НУВГП. - № u2023 00472. Заявлено 09.02.2023; Опубл. 22.11.2023. Бюл. №47/2023. (автори: Турченюк В.О., Романюк І.В., Клімов С.В.)
 5. Джерельний водозбірник із знімним захисним екраном. Патент на корисну модель №154113 Україна. МПК E03B3/06, E03B3/10. Власник НУВГП. - № u2023 01315. Заявлено 28.03.2023; Опубл. 11.10.2023. Бюл. №41/2023. (автори: Гурин В.А., Клімов С.В., Турченюк В.О., Радчук М.І.)

Дисертації, автореферати дисертацій

ДС99090 Клімов, Сергій Васильович. Обгрунтування параметрів дренажно-екранних модулів осушувальних систем [Текст] : дис... канд. техн. наук: 06.01.02 / Клімов Сергій Васильович ; Національний ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне, 2006. - 218 арк.: рис., табл. - арк. 156-173 URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ Рубрикатор НБУВ: П063.353.1 Тематичні рубрики: Дренаж Дод. точки доступу: Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне) Видання зберігається у : Основний фонд

РА346901 Клімов, Сергій Васильович. Обгрунтування параметрів дренажно-екранних модулів осушувальних систем [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 06.01.02 / Клімов Сергій Васильович ; Національний ун-т водного господарства та природокористування. - Рівне, 2006. - 19 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/ Рубрикатор НБУВ: П063.353.1. Тематичні рубрики: Дренаж Дод. точки доступу: Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне) Видання зберігається у : Основний фонд

Наукові публікації


ПРОФІЛІ В НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ


2019

 1. Застосування ADP «SonTek» серії «RiverSurveyor» при розробленні плану управління річковим басейном / Клімов С.В., Пінчук О.Л. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ВОДА ДЛЯ ВСІХ», присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів. Київ 2019
 2. Інформаційні технології при підготовці фахівців за освітньою програмою “гідроінформатика” / Клімов С.В., Клімова А.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці». Рівне 2019. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/14745
 3. Клімов С. В. Протипаводкові заходи по річці Тиса в селіщі Великий Бічків Закарпатської області / С. В. Клімов, Г. С. Іванчук // Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. - Рівне: НУВГП, 2019. - Вип. 4 (88). - С. 27-40. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/18179/


2020

 1. Klimov, S., Pinchuk, O., Kunytskiy, S., & Klimova, A. (2019). Limiting horizontal water filtration using drainage-screened modules, Journal of Water and Land Development, 43(1), 90-95. doi: https://doi.org/10.2478/jwld-2019-0066
 2. Reforming and informatization of the sphere of water management in Ukraine / A. Klimova, S.Klimov, A. Litvinchuk // dc.relation.ispartofseries: Current Trends in Young Scientists’ Research. VII All Ukrainian Scientific and Practical Conference; (April 16, 2020) – Zhytomyr : ZSTU, 2020. – 216 P. 13 - 14. https://conf.ztu.edu.ua/current-trends-in-young-scientists-researches/
 3. Reut, D., Klimov, S., & Klimova, A. (2020). Information support for the procedure of measuring the flow rate of water in open channels by a water current meter with Arduino Micro board. Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International Scientific and Practical Conference, (4), 88-91. https://doi.org/10.31713/MCIT.2020.22
 4. Клімов С.В., Корсюк Р.О. (2020) Витратоміри повітря двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та їх діагностування OBD2 сканерами. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки :збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 21-22 травня 2020 року : у 2 ч. Ч. 1. Рівне : НУВГП, 2020. С.92 - 96.
 5. Клімов С.В., Білецький А.А., Клімова А.В. Формування спеціальних компетентностей здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Вісник НУВГП, серія Технічні науки, Випуск № 1(89), 2020 р., С. 25-40.
 6. Клімов С.В., Реут Д.Т., Болкуневич П. М. Модернізація гідрометричного млинка використанням модуля Arduino Pro Micro. Вісник НУВГП, серія Технічні науки, Випуск № 2(90), 2020 р., С. 27-36


2021

 1. Klimov S., Beletsky A., Klimova A. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Меліорація і водне господарство, (2), 136 - 145. https://doi.org/10.31073/mivg202002-260
 2. Oxygen sensors in determining the technical condition of the catalytic converter using on-board diagnostics systems / M. Gubach, S.Klimov, A. Litvinchuk // dc.relation.ispartofseries: Current Trends in Young Scientists’ Research. VIII All Ukrainian Scientific and Practical Conference; (April 22, 2021) – Zhytomyr : ZSTU, 2021. – 301 P. 216 - 217. https://conf.ztu.edu.ua/current-trends-in-young-scientists-researches/
 3. Pinchuk O., Klimov S., Romaniuk I., Faur M., Lazăr M., Apostu I.-M., «Intensifying agricultural crops production by means of thermal reclamation», E3S Web Conf., вип. 280, с. 10006, 2021, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128010006 .
 4. Faur F., Lazăr M., Apostu I.-M., Pinchuk O., Klimov S., «Monitoring the water quality of Jiu River in Dolj County», E3S Web Conf., вип. 280, с. 10002, 2021, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128010002
 5. Semerikov S. et al., «Our sustainable pandemic future», E3S Web Conf., вип. 280, с. 00001, 2021, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128000001
 6. V. Havryliuk, A. Bomba, O. Pinchuk, I. Gerasimov, S. Klimov, M. Tkachuk, V. Turcheniuk, «Mathematical modelling of filtration processes in drainage systems with different depths of drainage», Journal of Water and Land Development, с. 74–78, 2021, https://doi.org/10.24425/jwld.2021.138163
 7. Сорока В., Лагоднюк О., Клімова А., Корбутяк В., Клімов С. Академічна доброчесність як елемент внутрішньої системи якості. // Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості в ЗВО України (До 10-ої річниці затвердження «Програми заходів із забезпечення якості освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка») : електрон. наук. зб. тез доп. Міжнар. наук.-прак. конф. (21-22 жовт. 2021 р.) – К. : ВПЦ «Київський університет», 2021. – С. 82-85.


2022

 1. S. V. Klimov and A. V. Klimova, ‘Drainage reconstruction in the zone of excessive moisture during the cultivation of blueberries on poorly water-permeable clay soils’, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., vol. 1049, no. 1, p. 012038, Jun. 2022, doi: 10.1088/1755-1315/1049/1/012038.
 2. S. O. Semerikov et al., ‘3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters’, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., vol. 1049, no. 1, p. 011001, Jun. 2022, doi: 10.1088/1755-1315/1049/1/011001.
 3. Олійник Т.П., Маковецька О.О., Кириленко Г.А., Клімов С.В. ЗАСТОСУВАННЯ ЗВОРОТНООСМОТИЧНИХ МЕМБРАН ДЛЯ ДООЧИЩЕННЯ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. Рівне, 2022. Вип. 1, № 97. С. 21-31. https://ep3.nuwm.edu.ua/24826/
 4. Сорока В. С., Клімова А.В., Корбутяк В.І., Клімов С.В., Лагоднюк О.А. Академічна доброчесність як елемент внутрішньої системи якості – досвід та перспективи. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. Рівне, 2022. Вип. 2, № 98. С. 245-261. http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/1065


2023

 1. "Stages of modeling the filtering of ground waters to the drains of the rural drainage / U. Ostapovets, S.Klimov // dc.relation.ispartofseries: Current Trends in Young Scientists’ Research. Х All Ukrainian Scientific and Practical Conference; (April 20, 2023) – Zhytomyr : ZSTU, 2023. P. 215 - 218. https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/05/215.pdf"
 2. Козішкурт С., Гурин В., Клімов С. Наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС для зрошення та водопостачання півдня України // Екотехногенні наслідки руйнування гідротехнічних споруд. Прогнози та перспективи відновлення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20 червня 2023 р. Київ: КНУБА, 2023. С.43-46.
 3. S. Shatnyi, S. Kunytskyi, S. Klimov, N. Ivanchuk, A. Shatna, and M. Kunytskyi, ‘Measuring and Analytical Tools for Remote Monitoring of Surface Waters Parameters in Critical Water Supply Infrastructure of Settlements’, in 2023 IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), Oct. 2023, pp. 1–4. doi: 10.1109/CSIT61576.2023.10324070 URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10324070/authors#authors
 4. S. O. Semerikov et al., ‘4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters’, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., vol. 1254, no. 1, p. 011001, Oct. 2023, doi: 10.1088/1755-1315/1254/1/011001.
 5. M. M. Tkachuk, S. V. Klimov, M. M. Khlapuk, and R. M. Tkachuk, ‘Improvement technology of water regulation and methods of calculating the parameters of modular drainage systems on the lands of the humid zone’, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., vol. 1254, no. 1, p. 012083, Oct. 2023, doi: 10.1088/1755-1315/1254/1/012083.
 6. С. Клімов and С. Козішкурт, ‘Дистанційне зондування Землі для оцінки ризиків втрати родючості сухостепових ґрунтів при водній кризі’, Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International scientific and practical conference, no. 6, Art. no. 6, Nov. 2023, doi: 10.31713/MCIT.2023.066. URL: https://itconfdoc.nuwm.edu.ua/index.php/ITConf/article/view/429

Керівництво науковою роботою студентів

2021

2020

 • Члени журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін та спеціальностей 2019-2020 н.р. зі спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» Наказ від 17.02.2020 №120, https://idoc.nuwm.edu.ua/documents/sID_Order=70-35376451#documents
 • Керівник студентського наукового гуртка «Гідроінформаційні технології у водному господарстві» Наказ НУВГП №614 від 29.10.2020.

2019

 • Керівник студентського наукового гуртка «Гідроінформаційні технології у водному господарстві» Наказ НУВГП №00567 від 15.10.2019.
 • Болкуневич П. М. Розробка плану управління річковим басейном із застосуванням профілографів швидкості течії відкритих потоків / П. М. Болкуневич // Студентський вісник НУВГП. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 1(11). – С. 9-12. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/15662/

2018

 • Керівник студентського наукового гуртка «Дистанційне зондування землі у водному господарств» Наказ НУВГП № 645 від 17.10.2018

Стандарти: Участь у розробці

Участь в конференціях

2022

 1. Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «КЛЮЧОВІ УМІННЯ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА. СПІЛКУВАННЯ ТА СПІВПРАЦЯ» Проведення тренінгу "Використання Google Classroom та Google Drive відповідно програми розвитку цифрової компетентності МОН." ІППО НУШ 30-31 січня 2022 року м. Київ

2021

 1. Water Management and Environmental Engineering Workshop (WaterManEnvE-WS'2021) co-operated with The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, (19 - 21 May, 2021) – Kryvyi Rih, Rivne, Kyiv, Ukraine
CTYSR 2021
 1. VIII All Ukrainian Scientific and Practical Conference “Current Trends in Young Scientists’ Research”; (April 22, 2021) – Zhytomyr

2020

 1. Current Trends in Young Scientists’ Research. VII All Ukrainian Scientific and Practical Conference; (April 16, 2020) – Zhytomyr
 2. Modeling, Control and Information Technologies: Proceedings of International Scientific and Practical Conference (5-7 november 2020) - Rivne
 3. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти "Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки" (21-22 травня 2020) - Рівне

2019

 1. Конференція Microsoft Education Day 2019 / Microsort Ukraine, 19 листопада 2019р., Київ
 2. Міжнародна науково-практична конференція «ВОДА ДЛЯ ВСІХ», присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів. Київ 2019
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Університет і школа: перспективи співпраці», 11-12 квітня 2019 року, м. Рівне. http://nuwm.edu.ua/university/ads/nov201902111704, http://ep3.nuwm.edu.ua/14745/

2018

CEECHE 2018
 1. Науково-практичний семінар "Перспективи створення Рівненського ІТ-кластеру", 25 січня 2018 р. Рівне.-2018
 2. AGRO FORUM RIVNE, 23 лютого 2018 р. OpenOfficeNUWEE. Рівне.-2018
 3. І Всеукраїнська науково-практична конференція «УНІВЕРСИТЕТ І ШКОЛА:ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ», Рівне, OpenOfficeNUWEE. 19-21 квітня 2018 року
 4. CEECHE 2018: Environmental and Health Issues in Fast Changing Economies / Congress Centre of the University of Agriculture in Kraków, Poland (Al. 29 Listopada 46) on 10-14 June 2018.

2017

Wire 2017
 1. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні розробки молоді – агропромисловому виробництву України» на базі Інституту зрошуваного землеробства НААН, збірник матеріалів конференції, 28 квітня 2017 р. - Херсон, 2017
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату» присвячена Всесвітньому дню води, 21 березня 2017 р. - Київ, 2017
 3. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні напрями досліджень молодих учених в іншомовному просторі», 12 квітня 2017 р. в Житомирському державному технологічному університеті.
 4. VIII WIRE Conference / Creative, Social and Trusted Regional Innovation in Digital Era / Kosice, Slovakia, 28 - 30/06/2017.
 5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем і технологій" (КМПЗ-2017) на базі НУВГП 28-30 вересня 2017 р.
 6. Навчальний семінар-моделювання «Shaping – Neighborhood» від Інституту міжнародної освіти CIVIC (The CIVIC-Institute) та інституту міжнародних відносин (The Institute for Foreign Cultural Relations, IFA) за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини 8.10.2017. Rivne. NUWEE.

2016

 1. Всеукраїнська конференція молодих учених «Раціональне використання та охорона природних ресурсів України у контексті сталого розвитку» м. Рівне 14 квітня 2016 р. Доповідь «Аналіз сучасних технологій реконструкції ґрунтових дамб»
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню води, 22 березня 2016 року на базі Інституту водних проблем і меліорації НААН, Київ. Доповідь, тези «Метод вирішення проблеми підтоплення з використанням дренажно-екранних модулів»
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів «Актуальні напрями досліджень молодих учених в іншомовному просторі», 14 квітня 2016 р. Житомирський державний технологічний університет. Доповідь, тези «Reconstruction of soil dams with the use of soil mixture» (англійською мовою)
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги», Рівне, 9-10 листопада 2016 р. Доповідь, тези "Відновлення працездатності дренажу в зоні осушення з використанням телеінспекції"
 5. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів «Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка (ІТАЕ – 2016)» , Рівне, 10-11 листопада 2016 р. Доповідь, тези "Особливості застосування кошторисних програм при визначенні вартості водогосподарського будівництва"

2015

 1. Наукові слухання в рамках Водного форуму "Актуальні проблеми використання та охорони водних ресурсів і перспективи розвитку водного господарства" 8–9 жовтня 2015 р. НУВГП. Назва доповіді: «Кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем: історія, завдання, перспективи»
 2. Международный научный форум «Проблемы управления водными и земельными ресурсами». Москва 30 сентября 2015 г. Назва доповіді: Реконструкция гидромелиоративных систем зоны избыточного увлажнения с локализацией их действия
Лабрадор-ретривер

Захоплення

спорт (велосипед, настільний теніс, плавання), собаки (лабрадор, спанієль).

Обов’язки на кафедрі

Обов’язки в ННІ ЕАВГ

Обов’язки в НУВГП

 • Член науково-методичної ради НУВГП (Наказ № 518 від 21.09.2016 р.,..., наказ №495 від 18.09.2020 р., наказ №475 від 08.09.2021)
 • Організація роботи Вікіситет, навчання працівників роботі в Вікіситет (2016 р.)
 • Участь в робочій групі з питань тимчасових стандартів освіти та освітніх програм в університеті (розпорядження № 61 від 1.12.2016р.)
 • Член конкурсної комісії щорічного конкурс підручників, навчальних посібників та монографій (2017 р) за природничим напрямом

Грамоти й інші відзнаки

 • Грамота НУВГП за активну участь у підготовці та проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади та 5-го Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності з "Водного господарства та гідромеліорацій" 16-18 травня 2017 р.
 • Грамота НУВГП за активну участь у підготовці та проведенні ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 194 "Гідротехнічне будвнитво, водна інженерія та водні технології" 15-17 травня 2019 р.
 • Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (Управління освіти і науки) №53 наказ №23-з від 15.04.2019 р.
 • Почесна грамота Рівненської обласної ради №137 м. Рівне, 02.06.2020 р.
 • Грамота НУВГП за організацію і проведення Water Management and Environmental Engineering Workshop м. Рівне, 22.06.2020 р.
 • Грамота НУВГП за активну участь у науковому житті університету й вагомі здобутки та з нагоди святкування дня науки, за організацію і проведення ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Стале майбутнє: екологічні, технологічні, соціальні та економічні питання" м. Рівне, 2023 р.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України, 2023 р.

Персональні веб-сторінки

Девіз

“Прекрасное постигается путем изучения и больших усилий, дурное усваивается само собой, без труда”. Демокрит.

print("Обучение это {2}, открывающий {0} к {1}. -Джордж Вашингтон Карвер".format("дверь","свободе","ключ"))

Галерея

E-mail

s.v.klimov@nuwm.edu.ua
Сьогодні 25 липня 2024 четвер 19:09