Водного господарства та природооблаштування

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Інститут водного господарства та природокористування
Nni-v.png
Логотип ННІ
Цифрові ресурси
Репозиторій
Форма навчання
денна
заочна
заочно-дистанційна
Довідники
Довідник абітурієнта 2015
Довідник абітурієнта 2016

Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування

Кафедри

З 01.09.2017 року відповідно наказу ректора №146 від 15.03.2017 р. "Про реорганізацію кафедр навчально-наукового інституту водного господарства та приробооблаштування" в ННІ ВГП діють наступні кафедри:

Освітні програми

Рівня бакалавр

Рівня магістр

Загальна інформація

Директор - Хлапук Микола Миколайович
Адреса - Україна, м.Рівне, вул. О. Новака (Приходька), 79, навчальний корпус №4, к. 456 http://www.facebook.com/nnivgp

Вступ

Даний інститут за напрямом діяльності університету, де готують фахівців спеціальностей і спеціалізацій, актуальних для різних галузей України, насамперед водного господарства, зокрема для басейнових управлінь водними ресурсами, регіональних офісів водних ресурсів та інших структурних одиниць Державного агентства водних ресурсів України. Підготовка спеціалістів із водогосподарських спеціальностей ведеться у навчальному закладі вже 85 років. За цей час дипломи інженерів отримали більше 20 тисяч фахівців. Спеціальності факультету ліцензовані на IV рівень акредитації, відповідно до цього здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів. У рамках приєднання вищих навчальних закладів України до Болонського процесу, відомого як єдиний європейський простір вищої освіти, в інституті започатковане поглиблене вивчення студентами іноземних мов, а саме польської і англійської, як передумови розвитку академічної мобільності наших студентів. Інститут має розгалужені зв’язки з навчальними закладами та науковими установами Європи, де студенти проходять навчальну і виробничу практики.

Викладацький склад

Навчально-виховний процес в інституті проводить висококваліфікований викладацький колектив. На п’яти кафедрах інституту працює 9 докторів наук, професорів та 37 кандидатів наук, доцентів.

Куратори та керівники освітніх програм

Матеріально-технічна база

Матеріально технічна база інституту відповідає сучасним вимогам: аудиторії та лабораторії обладнані сучасними технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою, студенти працюють з сучасним прикладним програмним забезпеченням, у локальній та мережі Internet. В інституті функціонують: навчальна гідротехнічна лабораторія ННІВГП, науково-дослідницькі лабораторії; п’ять спеціалізованих аудиторій; чотири комп’ютерних аудиторії; дві лекційні аудиторії, обладнані інтерактивними дошками та мультимедійними засобами.

Науково-дослідні лабораторії

Спеціалізовані аудиторії

Історія ННІ ВГП

У різні роки в інституті працювали вчені, які уславили вітчизняну науку. Серед них: А.Янголь, Л.Скрипчинська, Г.Потоцький, Н.Орлова, Г.Сухомел, О.Огієвський, П.Фільчаков, Б.Пишкін, В.Ільїн, Г.Претро.


ННІВГП є одною з провідних організацій навчальних науково-виробничих комплексів до складу яких входять: Інститут водних проблем і меліорації Української академії аграрних наук, головний проектно-розвідувальний інститут "Укрводпроект", споріднені коледжі, технікуми, ліцеї, гімназії, школи та інші організації.

Фундаментальні дослідження науковців інституту в галузі гідротехнічних меліорацій, які лягли в основу проектування десятків тисяч гектарів зрошуваних і осушувально-зволожувальних систем, ввійшли складовою частиною до ряду державних та відомчих нормативних документів, виконані на кафедрах інституту. Це розробка нових методик оптимізації параметрів гідромеліоративних систем і управління ними, методики розрахунку надійності систем, комплекс робіт з економії та раціонального використання водних і земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища при зрошенні земель, нові об'ємні захисно-фільтруючі елементи для пластмасових дренажних труб, комплекс машин для обслуговування меліоративних систем та інші.

Навчаючись в інституті, студенти мають широкі можливості для занять громадською та науково-дослідною роботою, спортом, художньою самодіяльністю. Серед них чимало переможців і призерів всеукраїнських і міжнародних олімпіад

Цитата дня:

«Ми тут, щоб зробити свій внесок у цей світ. А інакше навіщо ми тут?» (Стів Джобс) “We’re here to put a dent in the universe. Otherwise why else even be here?” (Steve Jobs).

Науково-методична рада з якості Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування

Науково-методична рада з якості Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування

Вакансії випускникам

Вакансії напрямку інженер-гідротехнік (Україна)

Проекти

Освітня програма "Гідроінформатика"

Gidroinform 260.gif












Галерея


Вікіситет Це незавершена стаття.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.