Довідник абітурієнта 2015

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Помилка скрипту: Не існує модуля «Message box».

Напрями підготовки Довідника для абітурієнтів 2015

ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ, КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОРИСТУВАННЯ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
Звернення ректора

Національний університет водного господарства та природокористування – один із найкращих багатопрофільних навчальних закладів України.
За сторічною історією вищого навчального закладу стоїть багато здобутків, прагнень, перемог, наукових досліджень та набутого досвіду з питань підготовки фахівців для різних галузей економіки України.
НУВГП – це єдиний вищий навчальний заклад України, який готує кадри для водогосподарсько-меліоративного комплексу нашої держави.
Університет – найбільший навчальний заклад Рівненщини, до складу якого входять 8 навчально-наукових інститутів, 5 навчально-консультаційних центрів, 5 коледжів.
Підготовка та перепідготовка фахівців, у тому числі й іноземних громадян, здійснюється за 31 напрямом підготовки бакалавра, 30 спеціальностями та 38 професійними магістерськими програмами.
Навчання здійснюється за денною, заочною, заочно-дистанційною формами за державним замовленням та за кошти юридичних і фізичних осіб. Студенти, які навчаються за державним замовленням, отримують стипендії. Кращим студентам можуть бути призначені стипендії Президента України, ВРУ, голови ОДА, міського голови та Фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA».
Якісну освіту студентів забезпечують 378 кандидатів наук, доценти, 62 доктори наук і професори. У штаті університету працюють 34 академіки та член-кореспонденти Академій наук України і зарубіжних країн. Підвищенню рівня професорсько-викладацького складу сприяє діяльність аспірантури і докторантури.
Університет має розгалужені міжнародні зв'язки з університетами, підприємствами і організаціями Польщі, Німеччини, Франції, США, Білорусі, Болгарії, Росії та багатьох інших країн світу. Наші випускники працюють у різних галузях як в Україні, так і за кордоном.
Навчальний заклад нагороджений орденом Дружби народів, занесений до Золотої книги ділової еліти "України", неодноразовий переможець рейтингів "Золота фортуна", "Кращі підприємства України" у номінації "Вища освіта", переможець Всеукраїнського конкурсу на звання "Кращий роботодавець року" серед підприємств і організації Рівненської області.

Якщо Ви – молоді, енергійні, шукаєте свою життєву дорогу і Вам цікаві наші напрями підготовки, приходьте до НУВГП!
Вірте в себе і Ваші мрії стануть реальністю!


З повагою
Віктор Мошинський

Витяг із правил прийому до НУВГП у 2015 році

Сертифікат на вступні випробування

Для конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів зараховується сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.
Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами випробувань з конкурсних предметів у Національному університеті водного господарства та природокористування за їх вибором мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання.
Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спорідненого напряму із скороченим терміном підготовки, складають фахове вступне випробування.

Порядок зарахування

 1. Зарахування на навчання до Університету, незалежно від джерел фінансування, здійснюється на конкурсній основі. Конкурс проводиться за напрямами підготовки.
 2. Конкурсний бал особи, яка вступає на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється шляхом додавання балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), з врахуванням вагових коефіцієнтів. До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів.
 3. Відповідно до суми набраних балів (рейтингу) за окремим конкурсом в межах, встановлених Міністерством освіти і науки України квот для цільового прийому, зараховуються особи, які постійно проживають в сільській місцевості (не менше двох років) і мають відповідне цільове направлення. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних умовах.
 4. Зараховуються поза конкурсом при поданні сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях) не нижче встановленого рівня особи, яким законами України надане таке право. Кількість місць для осіб, які зараховуються поза конкурсом, становить не більше 20 відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки, але не менше одного місця.
 5. Особи, рекомендовані до зарахування на навчання, які подавали копії документів, впродовж першого встановленого строку (п’яти днів)зобов’язані подати до приймальної (відбіркової) комісії оригінали всіх документів. В іншому випадку вони втрачають право зарахування на навчання до Університету за державним замовленням і на їх місця будуть зараховані наступні за рейтингом вступники

Терміни подачі документів, проведення конкурсу та зарахування

Прийом документів для вступу до університету:
а) від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, проводиться
на денну та заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти – з 10 липня по 01 серпня
б) від осіб, які мають складати вступні випробування за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, проводиться
на денну та заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти та на основі ОКР “Молодшого спеціаліста” – з 10 липня по 24 липня
в) від осіб, які мають проходити творчі конкурси за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти, проводиться з 10 липня по 24 липня.

Строки проведення вступних екзаменів

Для вступу до університету:
а) для осіб, які мають складати вступні випробування за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
на денну та заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти та на основі ОКР „Молодшого спеціаліста” – з 25 липня по 01 серпня
б) для осіб, які мають проходити творчі конкурси за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра
на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти – з 21 липня по 01 серпня

До приймальної комісії подаються такі документи

 1. Заява встановленого зразка (в паперовій або в електронній формі).
 2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього.
 3. Сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
 4. Шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
 5. Документ, що засвідчує особу і громадянство вступника (паспорт – копії 1, 2 та 11 сторінки).
 6. Військовий квиток (або посвідчення про приписку до призовної дільниці) для вступників чоловічої статті.
 7. Документи, що дають право на пільги. На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього та сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

Особливості вступної компанії

До особливостей та відмінностей для абітурієнтів-2015 необхідно віднести:
 • Здавати ЗНО у 2015 році зобов’язані усі без винятку випускники 11 класів
 • Тестові завдання з української мови та літератури, як і з математики, будуть двох рівнів: рівень А – тести менш складні і рівень Б – складніший. Університет визначає сам, тести якого рівня повинен принести абітурієнт до приймальної комісії
 • Нова система оцінювання результатів тестів: склав ЗНО або не склав. Випускник буде вважатись таким, що склав ЗНО, якщо він набрав 101 бал і більше з 200 можливих
 • Щоб мати можливість вступати до ВНЗ у 2015 році, усім без винятку абітурієнтам потрібно пройти тестування ЗНО, незалежно в якому році вони закінчили середні навчальні заклади. Сертифікати ЗНО усіх попередніх років визнаються недійсними.
 • Кількість предметів для ЗНО визначається абітурієнтом самостійно і не може перевищувати чотирьох.
 • Предмети для проходження ЗНО визначено МОН України наступним чином:
а) українська мова та література – обов’язковий предмет для усіх випускників 11 класів;
б) математика або інший предмет залежно від напряму підготовки, на який буде вступати абітурієнт;
в) третій предмет визначає абітурієнт самостійно із двох запропонованих ВНЗ.
 • Дати проведення тестування буде визначено протягом січня 2015 року.
 • Найголовнішою особливістю вступної кампанії-2015 буде те, що абітурієнт, подаючи заяви з бажанням про вступ на той чи інший напрям підготовки до різних (не більше 5) ВНЗ, повинен провести їх рейтингування від 1 до 5 за важливістю для нього (абітурієнта) вступу на навчання за державним замовленням
 • У 2015 році МОН України планує 80% місць державного замовлення видати ВНЗ, а за інші 20% абітурієнти будуть боротись на конкурсній основі і після завоювання такого місця вони матимуть право йти до будь-якого вишу, куди вони, свого часу, подали заяви. У планах МОНУ з 2016 року усі 100% місць державного замовлення розподіляти на конкурсній основі між абітурієнтами
 • Зарахування на місця державного замовлення абітурієнтів, які пройшли конкурсний відбір, буде проводитись в одну хвилю за умови подачі оригіналів документів абітурієнтом впродовж чотирьох діб.
 • Середній бал шкільного атестата буде переводитись у 200-бальну шкалу
 • Конкурсний бал буде розраховуватись, як сума балів з трьох предметів, набраних при проходженні ЗНО, плюс середній бал атестата з урахуванням вагових коефіцієнтів. Вагові коефіцієнти будуть визначатись “Правилами прийому” наступним чином:
а) середній бал атестата буде множитись на 0,10;
б) результат ЗНО з української мови і літератури матиме ваговий коефіцієнт 0,30;
в) математика для наших абітурієнтів є профільним предметом, тому для неї встановлено ваговий коефіцієнт розміром – 0,40;
г) вибірковий предмет матиме ваговий коефіцієнт відповідно – 0,20.

Про довідник

Рекомендовано вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування. (Протокол № 4 від 27 березня 2015 р.)
Рецензент: відповідальний секретар приймальної комісії Кухнюк О.М.
Ідея та підтримка: проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи О. А. Лагоднюк

Довідник для абітурієнтів містить правила і особливості вступної кампанії 2015, коротку характеристику навчально наукових інститутів, напрямів підготовки за ступенем «бакалавр» та інформацію про споріднені спеціальності для випускників навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Дане видання рекомендується як інформаційно профорієнтаційний довідник для усіх бажаючих вступити на навчання до Національного університету водного господарства та природокористування.