Мошинський Віктор Степанович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Мошинський Віктор Степанович


Мошинський Віктор Степанович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений працівник освіти України. Народився 29 вересня 1965 р. у м. Рівне. У 1989 році закінчив Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «Гідромеліорація» та отримав кваліфікацію інженера-гідротехніка. У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Методика еколого-меліоративного моніторингу осушуваних земель (на прикладі Рівненської області України)» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 06.01.02 - меліорація та зрошуване землеробство. Трудову діяльність розпочав у 1987 році в Рівненській гідрогеолого-меліоративній експедиції на посаді гідрогеолога. З 1990 року по 1995 рік працює головним гідрогеологом Рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції, м. Рівне. З 1995 року по 2003 рік – доцент кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства Рівненського державного технічного університету, м. Рівне. З 2003 року по 2005 рік – проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне. З 2005 року по 2013 рік – професор кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики, завідувач лабораторії управління земельними ресурсами, Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне. У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.02 - сільськогосподарські меліорації. Тема дисертації – «Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель». У цьому ж році присвоєно вчене звання професора кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства. 14 березня 2014 року призначений на посаду виконувача обов’язків ректора Національного університету водного господарства та природокористування, з 12 червня 2014 року – ректор університету. У зв’язку із закінченням строку дії контракту від 12.06.2014 № І-84 12 червня 2021 року звільнений з посади ректора та призначений виконувачем обов’язків ректора НУВГП. З 12 листопада 2021 року призначений ректором Національного університету водного господарства та природокористування як такий, що обраний за конкурсом. В.С. Мошинський у своєму доробку має 208 наукових публікацій, у т.ч. 24 публікацій у міжнародних виданнях, які індексуються в міжнародній наукометричній базі Scopus у галузі охорони довкілля, сільськогосподарських меліорацій, управління територіями, ґрунтознавства, прогнозування та управління продуктивністю сільськогосподарських земель, математичного моделювання, оцінки екологічної стійкості природно-техногенних систем, моніторингу. При цьому загальна кількість цитувань складає 245, а індекс Гірша – 10. Під керівництвом Віктора Степановича захищено дві кандидатські дисертації, готується до захисту докторська. Бере участь у роботі редакційних колегій фахових наукових видань: Варшавського університету природничих наук (Польща); Вищої школи суспільно-природничих наук (Польща); Національного університету водного господарства та природокористування.

Посади

 • Ректор Національного університету водного господарства та природокористування.
 • Завідувач кафедри землеустрою та кадастру Національного університету водного господарства та природокористування.
 • Завідувач лабораторії управління земельними ресурсами Національного університету водного господарства та природокористування.
 • Науковий консультант рівненської гідрогеолого-меліоративної експедиції, м. Рівне.
 • Голова Ради громадської організації «Регіональний екологічний центр Волинь».
 • Голова громадської ради при Головному управлінні Держземагенства у Рівненській області.
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 47.104.05. Сільськогосподарські науки та член спеціалізованої вченої ради Д 47.104.09. Технічні науки у Національному університеті водного господарства та природокористування.
 • Учасник редакційних колегій фахових наукових видань Варшавського університету природничих наук (Польща); Вищої школи суспільно-природничих наук (Польща); Національного університету водного господарства та природокористування.
 • Член атестаційної колегії МОН України.
 • Член ГС "Асоціація "Гідроенергетика України".
 • Дійсний член Української Академії наук та Академії економічних наук України.
 • Член Ради ректорів і директорів ЗВО ІІІ-ІV р.а. Рівненської області.
 • Науковий консультант Рівненської гідрогеологомеліоративної експедиції.
 • Голова Ради громадської організації «Регіональний екологічний центр Волинь».
 • Голова громадської ради при Головному управлінні Держземагенства у Рівненській області.
 • Член науково-технічної ради Державного агентства водних ресурсів України;
 • Член науково-технічної ради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
 • Учасник у якості експерта, модератора, рецензента монографії міжнародного прєкту DWR/PPR2021/073/2/2021 «Збільшення можливостей розвитку у сфері антикризового управління на прикордонних територіях»

Наукові інтереси

 • Антропогенний вплив на природні системи.
 • Стан природних систем та його оцінка.
 • Природний моніторинг.
 • Ландшафтно-екологічні аспекти використання сільськогосподарських угідь.
 • Математичне моделювання у сільському господарстві та природоохоронній діяльності.
 • Управління у галузі сільського господарства та меліорацій.
 • Оцінка стану, прогнозування та управління меліорованими територіями.

Має в своєму доробку 118 наукових публікацій у галузі охорони довкілля, сільськогосподарських меліорацій, управління територіями, ґрунтознавства, землеробства, прогнозування та управління продуктивністю сільськогосподарських земель, математичного моделювання, оцінки екологічної стійкості природно-техногенних систем.

Реалізовані проекти

 • Розробка проекту та облаштування в натурі мережі еколого-меліоративного моніторингу Рівненської області, Відповідальний виконавець, 1989-1994 рр.
 • Моніторингові роботи в верхоріччі Прип’яті в зв’язку з проведенням протипаводкових заходів, співвиконавець, 2000-2001 рр.
 • Розробка наукових принципів та методичних рекомендацій з оптимізації природно-меліоративних режимів сільськогосподарських угідь гумідної зони України. На замовлення Міносвіти, відповідальний виконавець, 2001-2003 рр.
 • Розробка ВНД «Екологічно оптимальні режими меліорованих ґрунтів гумідної зони України». на замовлення Держводгоспу України, Відповідальний виконавець, 2001-2004 рр.
 • Методи управління екологічним станом земель в системі природного моніторингу гумідної зони України. На замовлення Міносвіти, Керівник проекту, 2005-2007 рр.
 • Розробка регіональної системи прогнозної оцінки інвестиційної привабливості меліорованих земель області з врахуванням їхньої організації та розвитку, Відповідальний виконавець, 2008 р.
 • Виконання заходів з підготовки і організації встановлення меж та розроблення проектів землеустрою територій та об'єктів природно-заповідного фонду Рівненської області та ін.
 • Підвищення екологічного, туристичного та рекреаційного потенціалу озера Нобель.
 • Грантовий проект ГЕФ ПМГ «Проект по створенню науково-освітнього комплексу з охорони та відтворення іхтіофауни Рівненської області» UKR/SGP/0P4/Y3/CORE/ 2010/19, 2011 р.
 • Грантовий проект ГЕФ ПМГ «Cтворення човнової станції, велосипедних доріжок та кінних маршрутів для популяризації зеленого та етнотуризму» UKR/SGP/OP4/Y3/RAF/2010/18, 2011 р.
 • Інші міжнародні (ООН, ГЕФ, Шведський інститут технологій), національні та регіональні проекти.

Проекти, що реалізуються, станом на 2023 рік

Міжнародний прєкт DWR/PPR2021/073/2/2021 «Збільшення можливостей розвитку у сфері антикризового управління на прикордонних територіях» - учасник у якості експерта, модератора, рецензента монографії.

Підготовка наукових кадрів

Під науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації, готується до захисту у найближчі роки – три кандидатські дисертації.

Почесні звання і нагороди

За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у галузі освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2015), Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення (2015), Почесною грамотою Рівненської обласної ради (2015), Почесною грамотою Товариства меліораторів та водогосподарників України (2016), Почесною грамотою Вищого адміністративного суду України (2016). У 2018 році присвоєно Почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Публікації у наукометричних базах

Наукові публікації у періодичних виданнях за останні п’ять років , які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection: Профіль в Scopus 57201828016 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201828016)

 1. Moshynskyi V., Filipchuk V., Ivanchuk N., Martyniuk P. Computer modeling of water cleaning in wetland taking into account of suffosion ang colmatation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. №1/10 (91). P. 38-43. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.123455.
 2. Moshynskyi V.S., Chui Y.V., Martyniuk P.M., Stepanchenko O.M. On conjugation conditions in the filtration problems upon existence of semipermeable inclusions /Chui Y.V., Moshynskyi V.S., Martyniuk P.M., Stepanchenko O.M. // JP Journal of Heat and Mass Transfer. – 2018. - Volume 15, Issue 3. - Pages 609 – 619. (Scopus) DOI: 10.17654/HM015030609.
 3. Kuzlo M.T. Mathematical modelling of soil Massif'S deformations under its drainage /Kuzlo M.T., Moshynskyi V.S., Martyniuk P.M. //International Journal of Applied Mathematics. - 2018. - Volume 31, No. 6. - Pp. 751-762. (Scopus) doi: http://dx.doi.org/10.12732/ijam.v31i6.5
 4. Physico-mechanical and chemical characteristics of amber \ Malanchuk, Z., Moshynskyi, V., Malanchuk, Y., Korniienko, V. \\ Solid State Phenomena 277:80-89 Switzerland 2018. (Scopus) DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.277.80
 5. Modeling the process of hydromechanical amber extraction \ Malanchuk, Y., Moshynskyi, V., Korniienko, V., Malanchuk, Z.\\ E3S Web of Conferences 60, 00005 (2018). – pp. 8. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000005.
 6. Mining of Mineral Deposits, Volume 13 Issue 1, (2019), p. 49-57 DOI: 10.33271/minin g13.01.049  Publishe d: 2019 Source:WOS:000461 754200006 ISSN: 2415-3435 ISSN: 2415-3443 Web of Science https://doi.org/10.33271/minin g13.01.049
 7. Sustainable development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph (First publication). Universitas Publishing, Petrosani, Romania, 2019, p.18-39 UDK 622.2 + 622.7 ISBN 978-973-741-622-3
 8. E3S Web of Conferences 123,0 (2019). Ukrainian School of Mining Engineering – 2019. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912301018 Scopus
 9. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (6), Article in press. 11-18 (2019). ISSN 2071-2227 https://doi.org/10.292 02/nvngu/2019-6/2 Scopus
 10. Results of Research into the Content of Rare Earth Materials in Man-Made Друк. Key Engineering Materials, 2020, (844), 77-87. Scopus 113 Malanchuk Z., Moshynskyi V., Malanchuk V., Korniienko Y., Koziar M.
 11. Technology of production and processing of peat atenterprises of the Rivne region Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. Multi-authored monograph.– Petrosani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. – 514 p.(34-52) https://doi.org/10.317 13/m903 Moshynskyi V.S., Solvar L.M., Semeniuk V.V., Kucheruk M.O.
 12. Research into the process of storage and recycling technogenic phosphogypsum placers Mining of Mineral Deposits, 2020, 14(2), 95-102.  https://doi.org/10.33271/mining14.02.095 Moshynskyi, V., Malanchuk, Z., Tsymbaliuk, V., Malanchuk, L., Zhomyruk, R., Vasylchuk, O. Scopus
 13. Modeling of Water Quality in West Ukrainian Rivers Based on Fluctuating Asymmetry of the Fish Population Друк. Науковий журнал Water (Switzerland) 2022, 14(21), 3511; https://doi.org/10.339 0/w14213511 (registering DOI) Scopus Trach, Y., Chernyshev, D., Biedunkova, O., Moshynskyi, V., Trach, R., Statnyk, I.

Список основних наукових та навчально-методичних праць

1. Оценка технического состояния осушительных систем Ровенской области. Друк. Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, посвященной 150-легию Бел. с/х академии «Актуальные проблемы развития АПК». – Горки, 1990, Нестерук Й.П.

2. Влияние водных мелиораций на водно-физические свойства пахотного слоя тяжелых минеральных почвогрунтов юго-западной части Украинского Полесья. Друк. Материалы республиканской научно-практической конференции «Мелиорация и освоение тяжелых минеральных почв». – Ровно, 1990, Нестерук Й.П.

3. Гидрохимия осушаемых земель Ровенской области. Друк. Сборник научных трудов «Охрана природы при мелиорации земель». – К.: УкрНИИГиМ. – 1991

4. Изменение гидрографической сети и площадей водосборов в результате осушительных мелиораций на территории Ровенской области Украины. Друк. Тезисы докладов международной конференции «Экологические аспекты осушительных мелиораций в Украине». – Киев, 1992, 5с.

5. Гидрохимический режим осушаемых земель Западного Полесья Украины. Друк. Материалы конференции посвященной 70-летию УИИВХ «Новые технические решения при производстве мелиоративных работ». – Ровно, 1992, 2с.

6. Эталонные осушительные системы Украинского Полесья. Друк. Книга под общей редакцией В.Е. Алексеевского. – Киев: Институт гидротехники и мелиорации Украинской академии аграрных наук, 1992

7. О некоторых экологических проблемах осушения в Ровенской области. Друк. Сборник докладов под общей ред. академиков В.М. Хорева и П.И. Коваленко. – Киев, Институт гидротехники и мелиорации Украинской академии аграрных наук, 1992, 12с.

8. Дослідження динаміки водно-фізичних властивостей орного шару осушених мінеральних ґрунтів на території південно-західної частини Українського Полісся. Друк. Республіканський міжвідомчий науково-технічний збірник «Гідротехніка та гідротехнічне будівництво». – Випуск 19. – Львів: Світ, 1992, 9с.

9. Розрахунок глибини залягання рівнів ґрунтових вод на осушуваних землях за базовими свердловинами. Друк. Збірка наукових праць «Гідротехніка і меліорація в Україні». – Випуск 3, ІГіМ УААН, Київ, 1994, 7с.

10. Критерії оцінки еколого-меліоративної обстановки. Друк. Тези доповідей науково-практичної конференції «Моніторинг осушуваних земель і питання охорони навколишнього природного середовища» – Київ: ІГіМ УААН, 1995, 2с.

11. Критерії оцінки еколого-меліоративного стану осушуваних земель. Друк. Доповіді науково-практичної конференції «Моніторинг осушуваних земель і питання охорони навколишнього природного середовища». – Київ: ІГіМ УААН, 1995, 9с.

12. Моніторинг і оцінка еколого-меліоративного стану осушуваних земель Рівненської області, Друк., Монографія. - Рівне, 1995 46c.

13. Основи еколого-меліоративного моніторингу в системі підготовки інженерів. Друк. Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції «Новітні технології навчання у вищих та середніх учбових закладах». – Рівне, 1995, Клименко М.О., Лико Д.В.

14. Система оценки экологической обоснованности эксплуатации осушаемых земель. Друк. Тези доповідей науково-виробничої конференції країн СНД «Екологічні проблеми при водних меліораціях». – Київ, 1995, 2с.

15. Сучасні напрямки спеціалізації підготовки інженерів для потреб моніторингу природного середовища. Друк. Науково-методичний збірник «Технологія навчання». – Рівне: УІІВГ, 1995, 5с.

16. Методичні вказівки по організації та веденню моніторингових робіт на осушуваних землях. Друк. Нормативно-методичне видання. – Київ: ІГіМ УААН, 1995. Алексеєвський В.Є., Цвєтова О.В. та ін.

17. Методичні вказівки для оцінки еколого-меліоративного стану осушуваних земель України. Друк. Нормативно-методичне видання. – Київ: ІГіМ УААН, 1995. Алексеєвський В.Є., Цвєтова О.В. та ін.

18. К оценке экологической надежности функционирования осушительных систем. Друк. Доповіді міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми при водних меліораціях». – Київ, 1996, 8с.

19. Деякі аспекти впливу осушення на природні комплекси. Друк. Тези доповідей науково-практичної конференції студентів та викладачів УДАВГ. – Рівне, 1996, 2с.

20. Оцінка стану ґрунтів на о.с. “Стубелка” Рівненської області, Друк. Збірник наукових статей “Актуальні проблеми водного господарства” до 75-річчя від дня заснування УДАВГ. - Рівне, 1997, 3c.

21. Використання меліорованих земель Рівненської області в сучасних умовах Друк. Інформаційно-довідковий посібник. Відп. редактор П.І. Коваленко. - Київ-Рівне, 1997, Колектив авторів

22. Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу на меліорованих землях. Частина 2. Осушувані землі Друк. ВБН 33-5.5-01-97. Видання офіційне. Держводгосп. - Київ, 1997, В.Є. Алексє­євський, О.В. Цвєтова, Г.П. Рябцева та ін.

23. Посібник з ведення спостережень для еколого-меліоративного моніторингу (ЕММ) на осушуваних землях гумідної зони України До ВБН 33-5.5-01-97 Друк. ВБН 33-5.5-01-97. Видання офіційне. Держводгосп. - Київ, 1997, В.Є. Алексє­євський, О.В. Цвєтова, Г.П. Рябцева та ін.

24. Некоторые экологические последствия использования осушаемых земель в Ровенской области Украины. Друк. Матеріали міжнародної конференції «Модернизация мелиоративных систем и пути повышения эффективности использования осушенных земель». – Минск, 1998, 8с.

25. Методика застосування даних еколого-меліоративного моніторингу для оцінки ґрунтового покриву Друк. Вісник Української академії водного господарства. Збірник наукових праць. – Вип. 1. - Рівне, 1998

26. До створення методики експертизи земельного фонду Друк. Вісник Української академії водного господарства. Збірник наукових праць, Випуск 2. - Рівне, 1998 Морозюк С.В., Морозюк Б.Б.

27. Постмеліоративні зміни сольового режиму торфовищ лісостепу України Друк. Вісник Української академії водного господарства. Збірник наукових праць, Випуск 2. - Рівне, 1999 Тимейчук О.Ю., Семенюк В.П.

28. До розробки концепції оцінки стану природно-технічних систем Друк. Вісник РДТУ // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Збірник наукових праць. Спецвипуск. - Рівне, 1999

29. Визначення відносної ваги складових урожаю на осушуваних землях за ступенем їх взаєморегульованості Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 1 (3). - Рівне, 2000

30. Оцінка стану ґрунтового покриву осушувальної системи “Воробино” Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 2. - Рівне, 2000

31. Модель эколого-мелиоративного мониторинга Друк. Материалы международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения академика С.Г. Скоропанова «Эколого-экономические принципы эффективного использования мелиорированных земель». - Минск, 2000

32. Про явище галоморфізації осушуваних земель північного лісостепу України Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 3(5) - Рівне, 2000 Тимейчук О.Ю., Семенюк В.П.

33. Аналіз сучасного екологічного стану річок Стир і Горинь за Даними моніторингових спостережень Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць “Водне господарство: економіка, екологія, менеджмент”, Випуск 4(6). - Рівне, 2000

34. Деякі стохастичні закономірності осушуваних ґрунтів північно-західного лісостепу України. Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 5 (7). – Рівне, 2000. Сасюк З.К.

35. Еколого-меліоративна ситуація і урожай Друк. Водне господарство України. № 3-4. – К.: 2000

36. До розробки методики стохастичного моделювання іонного стану осушуваних ґрунтів лісостепу України Друк. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Випуск 25. - Рівне, 2000 Сасюк З.К.

37. Екологічні і водогосподарські умови в долині річки Прип’ять на території Рівненської області Друк. Книга під загальною редакцією В.М.Терещенка, Ю.А.Тарасенка, В.Є. Алексєєвського. - Київ, 2001 Г.В. Балахно, В.Д.Чубарєв, Л.П. Сафронова та ін.

38. Modern Water Conditions in The Northwest Part of Ukraine: An Analysis Друк. Water Engineering & Management. A Scranton Gillette Communications Publication. Des PlainesILUSA, No 4 April 2001

39. Визначення відносної ваги складових урожаю на осушуваних землях Друк. Вісник ХДАУ. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. 1’ 2000. Харків, 2000 Сасюк З.К

40. Загальний рівень та динаміка родючості ґрунтів осушувальної системи “Стубла” Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 3(10), Рівне, 2001

41. Парниковий ефект можна контролювати (за матеріалами Варшавського міжнародного семінару). Друк. Водне господарство України. № 3-4. – К.: 2001. Вознюк С.Т., Вознюк Н.М.

42. Часовий аналіз біологічних параметрів осушуваних земель Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 4 (11), Рівне, 2001 Гладовська Т.М., Семенюк В.П.

43. Моніторингові роботи в верхоріччі Прип’яті в зв’язку з проведенням протипаводкових заходів (2000 – 2001 роки) Друк. Книга під загальною редакцією В. Алексеєвського, Київ, 2001 В. Алексєєвський, О. Цвєтова, Л. Подзіна та ін.

44. Флористичний аспект дослідження стану ґрунтів на осушуваних землях. Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 5 (12). – Рівне, 2001. Гладовська Т.М.

45. Opracowanie modelu urodzajności i oceny stanu gleb osuszanych. Друк. Тези наукової конференції «Problemy gospodarowania wodą w glebie obszarów rolniczych w aspekcie jakości środowiska przyrodniczego». – Bydgoszcz, 2001.

46. Проблеми визначення та зменшення втрат на шляху від екологічно забезпеченого до “комірного” врожаю Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 1 (14). - Рівне, 2002 Супрунець М.Ф.

47. Методика бонітування осушуваних ґрунтів гумідної зони України Друк. Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спец. Випуск до VI з’їзду УТГА. - Харків, 2002

48. Наукові підходи до математичного моделювавння продуктивності осушуваних земель України за даними еколого-меліоратив­ного моніторингу Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 3 (16). - Рівне, 2002

49. Функція толерантності у математичній моделі продук­тивності сільськогосподарських угідь України Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 4 (17). - Рівне, 2002

50. Математична модель і методика оцінки екологічної стійкості осушуваних земель Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 5 (18). - Рівне, 2002

51. Вибір та оцінка ґрунтових показників для математичної моделі урожайності на осушуваних землях Друк. Агрохімія і ґрунтознавство. – Вип. 63, 2002 Вознюк С.Т.

52. Фітопродуктивність як критерій еколого-меліоративного стану осушуваних земель. Друк. Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії. – Вип. 54. – К.: Знання України, 2002. Вознюк С.Т.

53. Dynamika stężenia jonów w odwodnionych glebach torfowych terenów leśno-stepowych zachodniej Ukrainy Друк. Roczniki Gleboznawcze. – Warszawa, 2002. – t. 53. – nr 3/4

54. Вдосконалення системи моніторингу меліорованих земель в гумідній зоні України Друк. Вісник РДТУ. Збірник наукових праць. Випуск 6 (19). - Рівне, 2003 Цвєтова О.В., Топольнік Т.І.

55. Моніторинг та охорона земель. Друк. Навчальний посібник. НУВГП, Рівне.(2019) ISBN 978-966-327-441-6 Мошинський В.С, Бухальська Т.В., Ліщинський А.Г., Наконечна Ж.В. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 15879/1/MiOZ_prakt_20 19_05_zah.pdf

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту докторської дисертації

1. До розробки методики фітоценотичного моніторингу осушуваних ґрунтів Друк. Вісник державного агроекологічного університету. - № 1. - Житомир, 2003 Гладовська Т.М.

2. Міжнародна акредитація Українських вищих навчальних закладів: стан, проблеми, перспективи Друк. Вісник УДУВГП. Збірник наукових праць. Випуск 5 (24), Частина І. - Рівне, 2003 Гончаров С.М.

3. Європейська система накопичення і перезарахування кредитів. Кредитно-модульна система організації навчального процесу. Друк. Брошура. Інформаційне видання. – УДУВГП. – Рівне, 2004. Гончаров С.М.

4. Екологічні проблеми богарного і меліоративного землеробства в Україні та основні шляхи їх подолання Друк. Вісник УДУВГП. Збірник наукових праць. - Випуск 2 (26). - Рівне, 2004 Вознюк С.Т.

5. Підходи до економіко-статистичного аналізу динаміки і прогнозування урожайності сіль­ськогосподарських культур Друк. Вісник УДУВГП. Збірник наукових праць. - Випуск 2 (26). - Рівне, 2004 Супрунець М.Ф.

6. Загальний стан і перспективи сільськогосподарських осушувальних меліорацій в Україні Друк. Вісник УДУВГП. Збірник наукових праць. - Випуск 2 (26). - Рівне, 2004 Вознюк С.Т., Гладовська Т.М.

7. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни: «Ландшафтознавство і екологія землеустрою» студентами спеціальності 7.070906 денної форми навчання. Друк. Рівне: УДУВГП, 2004, 21с.

8. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни: «Ландшафтна екологія» студентами спеціальності 6.070801. Друк. Рівне: УДУВГП, 2004, 17с.

9. Дистанційне навчання і його перспективи у технічній освіті. Друк. Міжвідомчий науково-методичний збірник «Технології навчання». – Рівне: УДУВГП, 2004, 3с.

10. Нові обрії вищої освіти України у контексті Болонського процесу. Друк. Міжвідомчий науково-методичний збірник «Технології навчання». – Рівне: УДУВГП, 2004. Гончаров С.М.

11. Рекомендації щодо планування та підготовки рукописів навчальної літератури для видання у РВЦ Університету в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Друк. Методичний посібник. – Рівне: УДУВГП, 2004. Гончаров С.М., Науменко Н.С., Супрунець М.Ф.

12. Методологія та перспективи еколого-меліоративного моніторингу в Українському Поліссі. Друк. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Меліорація і водне господарство». – Випуск 91. – К.: Аграрна наука, 2004. Цвєтова О.В.

13. Гідроморфні ґрунти західного регіону України, їх меліорація і охорона навколишнього середовища на сучасному етапі реформування форм власності та господарювання Друк. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць.- Вип. 251: Біологія.- Чернівці: Рута, 2005 Вознюк С.Т., Вознюк Н.М.

14. Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель Друк. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2005

15. Методичні рекомендації щодо екологічно оптимальних режимів меліорованих ґрунтів гумідної зони України Друк. Рівне: НУВГП, 2005, Вознюк С.Т., Рокочинський А.М., Фроленкова Н.А., Бежук В.М., Покладньов Є.І.

16. Про необхідність даних дистанційного зондування в задачах оцінювання формування стоку річок. Друк. Матеріали 18 Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях». – Київ, 2019 Мошинський В.С., Стефанишин Д.В., Ходневич Я.В., Корбутяк В.М.

17. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг та охорона земель» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» спеціалізації «Землеустрій та кадастр» денної та заочної форм навчання.[Електронне видання] Рівне: НУВГП, 2019.– 74 с. (05-05-67) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/14409/1/05-05-67.pdf Мошинський В.С., Бухальська Т.В., Наконечна Ж.В.

18. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ГІС в задачах моніторингу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Геоінформаційні системи і технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форм навчання.[Електронне видання] Рівне: НУВГП, 2020. – 22 с. (05-05-102М) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/18818/1/05-05-102%D0%9C%20%281%29.pdf Мошинський В.С., Люсак А.В., Шульган Р.Б., Корбутяк В.М.

Основні навчально-методичні роботи

1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ландшафтознавство та екологія землеустрою» студентами спеціальності 7.070906. Друк. Рівне: УДАВГ, 1996, 20с.

2. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Ландшафтна екологія» студентами денної та заочної форм навчання спеціальності 7.070801. Друк. Рівне: УДАВГ, 1998, 18с.

3. Методичні вказівки з вивчення курсу «Ґрунтознавство» та варіанти контрольних завдань для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.070906. Друк. Рівне: УДАВГ, 1998, 12с.

4. Мелиорации земель: что приводит к падению престижа? Будут ли они нужны в будущем? Друк. Вісник Харківського національного аграрного університету. Збірник наук. праць. – № 1. – Харків, 2004. – С. 74-79. Вознюк С.Т., Клименко Н.А., Веремеенко С.И., Гончаров С.М.

5. Вплив динаміки зволоження твердої фази органогенних ґрунтів Полісся і Лісостепу північно-західного регіону України на їх спрацювання (екологічні аспекти). Друк. Вісник Харківського національного аграрного університету. Збірник наукових праць. – № 6. – Харків, 2004. – С. 117-123. Вознюк С.Т., Трускавецький Р.С.

6. Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Національному університеті водного господарства та природокористування Друк. Рівне: НУВГП, 2004 Гончаров С.М.

7. Передумови входження УДУВГП до болонського процесу. Друк. Збірник доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до Європейських стандартів і принципів Болонського процесу». – Ужгород – Сніна (Словаччина): 2004, 4с.

8. Вища освіта України і болонський процес Друк. Навчально-методичний посібник, Рівне: 2005 Гончаров С.М.

9. Концептуальні основи функціонування кредитно-модульної системи організації навчального процесу в НУВГП. Друк. Матеріали VII всеукраїнської науково-методичної конференції «Навчально-методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу в галузевих університетах». – Рівне: 2005.

10. Opracowanie modelu urodzajności i oceny stanu ekologicznego gleb osuszanych Друк. VIII międzynarodo-wa konferencja nau-kowa „Zagospodaro-wanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego rozwoju”. – Warsza-wa-Dębe: 2007

11. Моделювання кумулятивного ефекту у математичних моделях продуктивності Друк. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. - Випуск 1(37). - Рівне, 2007

12. Концептуальна модель дорадчої служби на меліорованих землях Друк. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. - Випуск 4(40). - Рівне, 2007 Супрунець М.Ф.

13. Принципи і типи сучасного моніторингу земельних ресурсів. Друк. Збірник наукових праць ПДАТУ. – Випуск 15. – т. 1. – Кам’янець-Подільський, 2007. Черняга П.Г.

14. Принципи та результати статистичного моделювання стану осушуваних ґрунтів. Друк. Збірник наукових праць ПДАТУ. – Випуск 15. – т. 1. – Кам’янець-Подільський, 2007. Сасюк З.К., Супрунець М.Ф.

15. Наукові засади математичного моделювання продуктивності осушуваних земель України за даними еколого-меліоративного моніторингу. Друк. Труди міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми охорони довкілля, раціонального використання водних ресурсів та очистки природних і стічних вод» (23-27 квітня 2007 р., Миргород. – К.: Товариство «Знання» України. – 2007. – С. 98-103. Супрунець М.Ф.

16. Opracowanie modelu urodzajności i oceny stanu ekologicznego gleb osuszanych Друк. Zlewnie rzek Bugu i narwi. Zasoby wodne i przyrodnicze. Monografia. – Warszawa: 2007

17. Перспективи ведення точного сільського господарства за допомогою Інтернет і мобільних комунікацій в Україні. Друк. Зб. наукових праць ХДАУ. Таврійський наук. вісник. Вип. 52. – Херсон: Айлант, 2007. – С.26-27. Супрунець М.Ф.

18. Екстраполяція показників моніторингу осушуваних ґрунтів. Друк. Зб. наукових праць ХДАУ. Таврійський наук. вісник. Вип. 52. – Херсон: Айлант, 2007. – С.26-27. Сасюк З.К.

19. Розробка програм моніторингу та охорони земель Друк. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Моніторинг та охорона земель». – Рівне: НУВГП, 2008. – 64 с. Семенюк Т.В.

20. Використання емпіричних моделей для екстраполяції даних моніторингових спостережень на осушуваних землях. Друк. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Випуск 4 (44). – Рівне, 2008. Сасюк З.К., Гладовська Т.М.

21. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Розробка програм моніторингу та охорони земель» Друк. Рівне: НУВГП, 2009 Семенюк Т.В.

22. New methods of monitoring based management of Ukrainian drained lands productivity and ecological stability. Друк. Abstracts of Papers ICID 23rd European regional conference «Progress in Managing Water for Food and Rooral Development». – Lviv, 2009. – S. 64.

23. Нові методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель України за даними моніторингу Друк. 23-я Європейська Регіональна Конференція міжнародної Комісії з Іригації та Дренажу (МКІД). Матеріали конференції «Прогресивні методи управління водними ресурсами для сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій». – Львів: 2009. – С. 69-78

24. Моніторинг як основа оцінки, прогнозування та управління станом меліорованих земель України. Друк. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми екології та геотехнологій». – Житомир: ЖДТУ, 2009 – С. 55-56. Рибалко Ю.В., Надієвець С.М.

25. Застосування технологій точного землеробства на осушуваних землях Рівненщини. Друк. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми екології та геотехнологій». – Житомир: ЖДТУ, 2009 – С. 57-58. Супрунець М.Ф.

26. Довкілля Рівненщини Друк. Монографія. – Рівне: ДУОНПС, 2009. – 218 с. Авторський колектив

27. ГІС-технології при розробці дорадницьких систем управління меліорованими землями сільськогосподарського призначення Друк. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Випуск 65. Ч.2. – Херсон: Айлант, 2009. – С. 21-26 Супрунець М.Ф., Мошинська Г.В.

28. Численный метод управления сельскохозяйственной и природоохранной деятельностью на осушаемых землях Друк. Материалы международной научно-практической конференции «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России». Часть I.- М.: ФГОУ ВПО МГУП, 2009, С. 231-237.

29. Использование технологий точного земледелия на осушаемых землях Ровенской области Украины Друк. Материалы международной научно-практической конференции «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России». Часть I.- М.: ФГОУ ВПО МГУП, 2009, С. 231-237. Супрунець М.Ф.

30. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему “Розробка програми використання та охорони земель адміністративного району” Друк. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління земельними ресурсами». – Рівне, НУВГП, 2009. Бухальська Т.В.

31. Monitoring data based procedures of reclaimed river watershed ecological stability assessment Друк. The Monitoring and Testing Methods of Water Ecosystems. Monograph. - Warsaw, 2010 G. Moshynska

32. Approaches to the modelling of phosphorus transfer on the Ukrainian Bug river segment Друк. X Międzymarodowa Konferencja Naukowa „ Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównowa­żonego rozwoju”. - Warszawa, 2010 G. Moshynska

33. Управління земельними ресурсами. Практикум Друк. Навчальний посібник. РВЦ НУВГП. - Рівне, 2010 Бухальська Т.В.

34. Моніторинг та охорона земель. практикум Друк. Навчальний посібник. РВЦ НУВГП. - Рівне, 2010 Бухальська Т.В.

35. Екстраполяція у задачах відтворення даних моніторингу Друк. Монографія. РВЦ НУВГП. - Рівне, 2010 Сасюк З.К.

36. Proposed organization of Pripyat Water Region and characterization of Ikva River. Друк. Net. Norwegian Institute of Water Research. – Report. – Oslo, Rivne – 2010. Dag Berge та ін.

37. Просторова екстраполяція у задачах відтворення даних моніторингу. Друк. Монографія. РВЦ НУВГП. – Рівне, 2010. Сасюк З.К.

38. Фосфорний режим української ділянки р. Західний Буг. Підходи до аналізу і моделювання. Друк. Матеріали Міжнар. науково-практичної конференції «Інтегроване управління меліорованими ландшафтами». Херсон, 2011. Кушнірук І.І., Рябова О.А.

39. Підвищення ефективності рисових зрошувальних систем України Друк. Науково-методичні рекомендації. – Херсон-Рівне, 2011 Авторський колектив з 24 осіб

40. Епізоотологічний моніторинг паразитарних хвороб риб у західному регіоні України Друк. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Шляхи відновлення рибництва та водних екосистем у Поліському регіоні. – Рівне, 2011 Мандигра М.С., Воловик Г.П.

41. До розробки моделі стоку фосфатів у водах річки Західний Буг Друк. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Шляхи відновлення рибництва та водних екосистем у Поліському регіоні. – Рівне, 2011 Рябова О.А., Шумельчук О.О.

42. Фосфорний режим української ділянки р. Західний Буг. Підходи до аналізу і моделювання Друк. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Випуск 77. Ч.2. – Херсон: Айлант, 2011. – С. 207-214 Кушнірук І.І., Рябова О.А.

43. Типологізація водного об’єкту згідно ВРД ЄС на прикладі р. Іква – притоки другого порядку р. Прп’ять Друк. Монографія. – К.: Брама-Україна. - 2011 Колектив авторів

44. Система экологического мониторинга мелиорируемых земель Украины – от концепции к практике гармонизации Друк. Збірник статей та матеріалів міжнародної конференції «Россия: гармонизация развития». – М.: МОСЭКИН. - 2011 Гладовська Т.М., Сасюк З.К.

45. Кадастр іхтіофауни Рівненської області Друк. Монографія. – Рівне: Дока центр. - 2012 Гроховська Ю.Р., Воловик Г.П., Кононцев С.В., Мандигра М.С., Мосніцький В.О.

46. Современная система мониторинга природных ресурсов Израиля. Анализ состава и структуры Друк. Материалы международной конференции «Кооперативные эко-био-инновации для человека-семьи-общества». Россия–Израиль. - Иерусалим. - 2012 Бучинська Л.В.

47. Correlation Analysis of Phosphorus Concentration Time Series for Bug River Water Body Друк. Innovative Technologies in Water Management Complex: Rivne. - 2012 Riabova Olga

48. Некоторые особенности пространственного эмпирического моделирования характеристик осушаемых почв Украины Друк. Материалы международной научно-практической конференции «Аграрная наука – основа успешного развития АПК и сохранения экосистем». – Волгоград: Волгоградский ГАУ. - 2012 Сасюк З.К.

49. Aquatic Ecosystems Organic Energy Assessment and Modelling Друк. У книзі Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Springer Series: NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security Problems. -2013, 354 p. Рябова О.А.

50. Оchrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego. Друк. Zeszyty naukowe - inżynieria lądowa i wodna w kształtowaniu środowiska nr 8-9, 2013. Krzysztof Pulikowski, Izabela Małecka, Zdzisław Jan Małecki

51. Система биологических критериев и пространственная экстраполяция показателей мониторинга осушаемых почв Украины. Друк. Интеграция науки и производства – стратегия устойчивого развития АПК России в ВТО / Материалы научно-практической конференции. т. 3. – Волгоград, 2013. Гладовська Т.М., Сасюк З.К.

52. Identification of re-wet lands according to remote sensing data for greenhouse gases cadaster. Друк. I International Conference “Kolkhety Lowland Water Ecosystems – Protection and Efficient Use”, Tbilisi, 2013. – p 156-161. O. Lаhodniuk, A. Lаhodniuk, V. Korbutiak, A. Kucherova

53. Building better health by adhering to a healthy lifestyle. Друк. Net. Journal of Health Sciences Volume: 3, Issue: 10, 2013. – Pages: 123-132. N. Мykhaylovа, I. Grygus

54. Zasady oceny potencjału turystycznego krajobrazów zmeliorowanych na podstawie obliczenia biomasy roślin i zasobności terenu w wodę. Друк. Net. Journal of Health Sciences Volume: 3, Issue: 10, 2013. – p. 287-300. I. Grygus, N. Мykhaylovа

55. Управління розвитком туризму в регіоні. Друк. Прыроднае асяроддзе палесся. – Зборнік науковых прац. Вып. 7, Брэст, 2014. Коротун С.І., Коротун О.П.

56. Рис в Україні. Друк. Колективна монографія за ред. В.А. Сташука, А.М. Рокочинського, Л.М. Грановської. – Київ, Рівне, Херсон, 2014. Колектив авторів

57. Ідентифікація повторно заболочених територій за даними дистанційного зондування для кадастру парникових газів. Друк. Збірник тез «Геодезія, землеустрій, природокористування. Пам’яті П.Г. Черняги». – Рівне, 2014. Лагоднюк О.А, Лагоднюк А.М., Корбутяк В.М.

58. Дослідження динаміки змін фосфорного режиму та прогнозування показників якості за вмістом у воді фосфатів української частини р. Західний Буг. Друк. Збірник тез «Геодезія, землеустрій, природокористування. Пам’яті П.Г. Черняги». – Рівне, 2014. Рябова О.А., Вознюк Н.М.

59. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни з дисципліни «Ландшафтна екологія» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Друк. Рівне: НУВГП, 2014. Наконечна Ж. В.

60. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Моніторинг та охорона земель» студентами спеціальності 7.08010103, 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» денної та заочної форм навчання. Друк. Рівне: НУВГП, 2014. Бухальська Т. В.

61. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління земельними ресурсами» студентами спеціальності 7.08010103, 8.08010103 «Землеустрій та кадастр» денної та заочної форм навчання. Друк. Рівне: НУВГП, 2014. Бухальська Т. В.

62. Досвід використання даних дистанційного зондування для ведення кадастру парникових газів. Друк. Збірник тез п’ятої міжнародної науко-во-практичної конференції «Наука і бізнес». – Дніпропетровськ, 2015. Лагоднюк О.А, Лагоднюк А.М., Корбутяк В.М.

63. The main problems of development of mineral-raw complex of Ukraine. Друк. Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies No. 1. (7), January – June 2015. «Harvard University Press», VOLUME VII, 157-163. Zinovy Malanchuk, Eugene Malanchuk

64. Ідентифікація повторно заболочених територій за даними дистанційного зондування для кадастру парникових газів. Друк. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць (технічні науки). Випуск 3 (71). – Рівне, 2015. Лагоднюк О.А, Лагоднюк А.М., Корбутяк В.М., Кучерова А.В.

65. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Розробка програми використання та охорони земель адміністративного району». Друк. Рівне: НУВГП, 2015. Бухальська Т.В.

66. Modeling of contaminated wastewater neutralization at landfills in rural areas. Друк. International journal «SUSTAINABLE DEVELOPMENT», Volume 1, ISSN 1314-4138, 2016, 59-66. Kahnych Petro, Lyusak Anna, Nikolaichuk Kateryna, Tryhuba Olha

67. Estimating local balance greenhouse gases by applying spatial data processing. Друк. Збірник тез IV International – Scientific conference «Computing/Informa-tics, Education Sciences, Teacher Education». Georgia – Tbilisi, 1-3 October, 2016. 138 – 147. Alina Lahodniuk, Oleg Lahodniuk, Vasil Korbutiak

68. Досвід використання даних дистанційного зондування для оцінки емісії парникових газів. Друк. Матеріали 15-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористу-ванням, заходами в надзвичайних ситуаціях». Київ – Пуща-Водиця, 2016. 20 – 23. Лагоднюк А.М., Лагоднюк О.А., Корбутяк В.М.

69. РИС ПРИДУНАВ’Я. Друк. Монографія. – Київ – Рівне: НУВГП – 2016. За редакцією Сташука В.А., Рокочинського А.М., Мендуся П.І., Турченюка В.О.,

70. Принципи оцінки туристичного потенціалу гумідних ладшафтів. Друк. Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини. Науковий журнал. №1. – Рівне, 2017

71. Торфово-земельний ресурс північно-західного регіону України. Друк. Монографія. – Рівне: НУВГП – 2017. Вознюк С.Т., Клименко М.О., Лико Д.В., Гнєушев В.О., Лагоднюк О.А., Вознюк Н.М., Кучерова А.В.

72. Меліорація та облаштування українського Полісся. Друк. Монографія. Том 2. – Київ – Рівне: ОЛДІ-ПЛЮС – 2018. За науковою редакцією: Гадзала Я.М., Сташука В.А., Рокочинського А.М.

73. Computer modeling of water cleaning in wetland taking into account of suffosion ang colmatation//Eas. Друк. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies No. 1/10 (91), 2018. ISSN 1729-3774, 38-43. Moshynskyi V., Fylypchuk V., Ivanchuk N., Martyniuk P.

74. ТУРИЗМ: НАУКА, ОСВІТА, ПРАКТИКА Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної справи у Національному університеті водного господарства та природокористування. О. Зень, Рівне - 2018. ISBN 978-617-601-242-9. Клименко М. О., Савіна Н. Б., Коротун С. І.

75. Research of energy effective parameters of the process of hydro mechanical extraction of amber from sandy deposits Друк. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph.– Sofia: Publishing House «St.Ivan Rilski», 2020. – 446 p. ISBN978-954-353-408-14464 Reviewers: Dr.Mohamed Tafsir Diallo, Khavalbolot Kelgenbali, Khalidilla Yusupov. Moshynsky V.S., Korniienko V.Ya., Khrystyuk A.O., Solvar L.M.

76. Technological features of peat extraction in Ukraine Друк. Матеріали 3 rd International Scientific And Technical Conference «INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AND SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES». – Petrosani, Romania, 2020 V.Mochynskyi, M.Kucheruk

77. Investigation of technogenic deposits of phosphogypsum dumps (2021) E3S Web of Conferences, 280, art. no. 08008. DOI: 10.1051/e3sconf/202128008008 Moshynskyi, V., Zhomyruk, R., Vasylchuk, O., Semeniuk, V., Okseniuk, R., Rysbekov, K., Yelemessov, K.

78. SIMULATION OF AMBER EXTRACTION PROCESSES FROM SANDY AND CLAY ROCKS WITH STOPE FILLING (2021) Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (6), pp. 35-41. DOI: 10.33271/nvngu/2021-6/035 Moshynskyi,V.S., Korniienko,V.Ya., Malanchuk,Ye.Z., Khrystyuk,A.O., Lozynskyi,V.H., Cabana,E.C.

79. Regularities in the distribution of granulometric composition of tuff while crushing (2021) Mining of Mineral Deposits, 15 (1), pp. 66-74. DOI: 10.33271/mining15.01.066 Malanchuk, Y., Khrystyuk, A., Moshynskyi, V., Denisyuk, P., Korniienko, V., Martyniuk, P., Malanchuk, Z.

80. Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни «Ландшафтна екологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання. [Електронне видання] Рівне: НУВГП, 2021.– 22 с. (05-05-100М) – 23 с. (05-05-99М) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/20470/2/05-05-99%D0%9C.pdf Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/20469/1/05-05-100%D0%9C.pdf Мошинський В.С., Наконечна Ж.В.

81. Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Ландшафтна екологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія». денної та заочної форм навчання. [Електронне видання] Рівне: НУВГП, 2021. – 22 с. (05-05-103М) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/22451/1/05-05- Мошинський В.С., Наконечна Ж.В.

82. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Управління земельними ресурсами» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» денної та заочної форми навчання. [Електронне видання] Рівне: НУВГП, 2021. – 54 с. (05-05-98М) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/20534/1/05-05-98%D0%9C.pdf Мошинський В.С., Бухальська Т.В., Стахів Я.А.

83. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «ГІС технології в агрономії» для здобувачів вищої освіти третього (phD) рівня за освітньо-науковою програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» денної і заочної форм навчання. [Електронне видання] Рівне: НУВГП, 2021. – 55 с. (05-05-345) Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/22749/1/05-02-345%D0%9C.pdf Мошинський В.С., Статник І.І., Люсак А.В., Шульган Р.Б., Корбутяк В.М.

84. APPLICATION OF THE BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) FOR BRIDGE STRUCTURES Друк. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Architectura. Civil Engineering (Warsaw University of LifeSciences Press) 20 (4) 2021, 3-9 www.architectura.actapol.net Viktor Moshynskyi, Roman Trach, Pavlo Striletskyi

85. Фінансова підзвітність суб’єктів господарювання у розвитку громадянського суспільства Монографія: / [Електронне видання]. Рівне: НУВГП, 2021. – 246 с. Віктор Мошинський, Наталія Позняковська, Олеся Міклуха, Олена Дорошенко та ін.

86. Modern education technologies: 21 stcentury trends and challenges Друк. Свідоцтво № 115003 від 28.09.2022 про реєстрацію авторського права на твір «Стаття «Modern education technologies: 21 st century trends and challenges». [Електронний ресурс]. Second international conference on history, theory and methodology of learning (SHS Web Conf. Volume 104, 4 May 2021. URL: https://www.shs-conferences.org/article s/shsconf/abs/2021/15/shsconf_ichtml2021_03009/shsconf_ichtml2021_03009.html Мошинський Віктор, Позняковська Наталія, Міклуха Олеся, Войтко Максим

87. Analysis of the regularities of basalt open-pit fissility for energy efficiency of ore preparation Mining of Mineral Deposits, 2022,16(1),pp. 68-76 DOI:10.33271/mining16.01.068 Malanchuk,Y., Korniienko, V., Moshynskyi, V., … Khrystyuk, A., Malanchuk, Z.

88. Modeling the Quantitative Assessment of the Condition of Bridge Components Made of Reinforced Concrete Using ANN Науковий журнал Sustainability (Switzerland), 2022, 14 (23) 15779; art. no. 15779, DOI: 10.3390/su142315779 Trach, R., Moshynskyi, V., Chernyshev, D., … Striletskyi, P., Tyvoniuk, V.

89. Preface Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2023, 149 pp. v-vi https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0 Mashkov, O., Krak, Y., Babichev, S., Moshynskyi, V., Lytvynenko, V.

90. Book Chapter Simulating Soil Organic Carbon Turnover witha Layered Model and Improved Moisture and Temperature Impacts Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2023, 149 pp. 74-91DOI: 10.1007/978-3-031-16203-9_5 Stepanchenko,O., Shostak, L., Moshynskyi, V., Kozhushko, O., Martyniuk, P.

91. Justification of the expediency of complex processing of basalt raw materials at PrJSC “Rafaliv Quarry” Друк. Key trends of integrated innovation-driven scientific and technological development of mining regions : multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2023. – PP. 6-17. – 696p http://doi.org/10.31713/m1202 112 Malanchuk Z.R., Mоshynskyi V.S., Chukharev S.M., Zaiets V.V., Vasylchuk O.Yu.

92. Ecological and Reclamation Monitoring of Drained Lands of Ukrainian Polesie Source Title: Колективна монографія «Handbook of Research on Improving the Natural and Ecological Conditions of the Polesie Zone» Copyright: © 2023 |Pages: 26 DOI: 10.4018/978-1-6684-8248-3.ch006 https://www.igi-global.com/book/handbook-research-improving-natural-ecological/312247?f=e-book&i=1#table-of-contents Viktor Moshynskyi

93. Обґрунтування підходів до визначення стратегічних і операційних цілей сталого розвитку міста Рівного Друк. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць (сільськогосподарські науки). Випуск 2 (102). – Рівне, 2023, 104 -117.https://doi.org/10.31713/vs220238 143 Мошинський В.С., Клименко М.О., Клименко Л.В.

94. «METHOD OF OPERATIVE DETERMINATION OF THE STABILITY OF CIRCULATING WATER WITH REGARD TO THE RELEASE OF CaCO3» Друк. Матеріали Conference Series: Earth and Environmental Science, volume 1254, special issue 1:4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF-2023) 22/05/2023 - 26/05/2023 Kryvyi Rih, Ukraine https://iopscience.iop.org/issue/1755- 1315/1254/1 V Z Kochmarskii, V S Moshynskyi

Патенти

1. Спосіб вирощування ріпаку озимого в зоні Західного лісостепу України/ Патент України на корисну модель № 99597. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.06.2015 / Федорук В.А., Стрілець О.Р., Стрілець В.М., Фурман В.М.

2. Спосіб вирощування пшениці ярої в умовах Західного лісостепу України / Патент України на корисну модель № 99598. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.06.2015 / Федорук В.А., Стрілець О.Р., Фурман В.М., Стрілець В.М.

3. Спосіб підвищення врожайності пшениці озимої в зоні Західного лісостепу України / Патент України на корисну модель № 103203. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.12.2015 / Федорук В.А., Стрілець О.Р., Фурман В.М., Стрілець В.М.

4. УЗВ ВОДООЧИСНИЙ МБ-КОМПЛЕКС AQUA- ELION.9-UF / Заявка на корисну модель u 2016 11739 від 21.11.2016 зареєстрована Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) / Курилюк О.М., Бондар О.І., Курилюк М.С., Филипчук В.Л., Кучерук М.Г., Курилюк А.М., Брошук І.С., Подзерей С.О., Діренко Г.О., Почтар О.В., Петрик В.Ю.

5. УСТАНОВКА ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАН-НЯ (УЗВ) – ПРОБІОТИК-БІОФІЛЬТР «УКРАЇНСЬКА ЗІРКА» U-STAR-36 / Патент України на корисну модель № 114187. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 27.02.2017 / Курилюк О.М., Бондар О.І., Курилюк М.С., Кучерук М.Г., Брошук І.С., Курилюк А.М., Тураш Г.О., Филипчук В.Л., Петрик В.Ю., Синьчук В.П., Почтар О.В.

6. УЗВ-АЕРОТЕНК-ПРОБІОТИК З ЛОКАЛЬНИМ ГАЗОНАСИЧЕНН-ЯМ AERO-PROBIOTIC-28 / Патент України на корисну модель № 115043. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 27.03.2017 / Курилюк О.М., Бондар О.І., Курилюк М.С., Кучерук М.Г., Брошук І.С., Курилюк А.М., Тураш Г.О., Филипчук В.Л., Петрик В.Ю., Синьчук В.П., Почтар О.В.

7. УЗВ-ВОДНИЙ ТЕРМІНАЛ BLOCK-FRACTAL AQUA-63T / Патент України на корисну модель № 117203. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.06.2017 / Курилюк О.М., Бондар О.І., Курилюк М.С., Кучерук М.Г., Брошук І.С., Курилюк А.М., Тураш Г.О., Филипчук В.Л., Петрик В.Ю., Синьчук В.П., Почтар О.В.

8. УЗВ-НАМИВНИЙ ФІЛЬТР ІЗ УЛЬТРАЗВУКОВИМ АКТИВАТОРОМ AQUA-F.170 / Патент України на корисну модель № 121326. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 27.11.2017 / Курилюк О.М., Бондар О.І., Курилюк М.С., Кривошей П.П., Кучерук М.Г., Курилюк А.М., Филипчук В.Л., Дахмі Радуан, Брошук І.С., Діренко Г.О., Подзерей С.О., Айайа Анієфіок

9. УЗВ-БЛОК ОЗОНАТОР-ФІЛЬТР ОЧИЩЕННЯ І ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ OZON-ClO2F / Патент України на корисну модель № 121781. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.12.2017 / Бондар О.І., Курилюк О.М., Курилюк М.С., Филипчук В.Л., Кривошей П.П., Брошук І.С., Кучерук М.Г., Курилюк А.М., Дахмі Радуан, Айайа Анієфіок, Діренко Г.О., Подзерей С.О., Таклас Назір

10. УЗВ-НАМИВНИЙ ФІЛЬТР ІЗ МАГНІТНИМ АКТИВАТОРОМ AQUA-F.171 / Патент України на корисну модель № 121782. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.12.2017 / Бондар О.І., Курилюк О.М., Курилюк М.С., Филипчук В.Л., Кривошей П.П., Кучерук М.Г., Курилюк А.М., Дахмі Радуан, Брошук І.С., Діренко Г.О., Подзерей С.О., Айайа Анієфіок

11. УЗВ БЛОЧНО-МОДУЛЬНИЙ ВОДООЧИСНИЙ КОМПЛЕКС AQUA-U-ELION.9R / Патент України на корисну модель № 122210. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.12.2017 / Бондар О.І., Курилюк М.С., Филипчук В.Л., Кучерук М.Г., Курилюк О.М., Айайа Анієфіок, Курилюк А.М., Кривошей П.П., Дахмі Радуан, Брошук І.С., Почтар О.В., Діренко Г.О., Подзерей С.О.

12. УСТАНОВКА ЗАМКНУТОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ – (УЗВ) – ФІТОРЕАКТОР SBR-BIOPLATO.175 / Патент України на корисну модель № 122933. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2018 / Бондар О.І., Курилюк М.С., Злакоман С.Л., Курилюк О.М., Кривошей П.П., Курилюк А.М., Брошук І.С., Кучерук М.Г., Филипчук В.Л., Захарченко М.А., Лико Д.В., Подзерей С.О., Діренко Г.О., Почтар О.В.

13. УЗВ-МОДУЛЬ РЕГЕНЕРАЦІЙНЕ БІОПЛАТО З КОЛОННИМ ПУЛЬАТОРОМ LAGUNA-PULS.151 / Патент України на корисну модель № 122921. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2018 / Курилюк М.С., Бондар О.І., Злакоман С.Л., Курилюк О.М., Кривошей П.П., Курилюк А.М., Филипчук В.Л., Захарченко М.А., Айайа Анієфіок, Почтар О.В., Брошук І.С., Подзерей С.О., Діренко Г.О.

14. УЗВ БІОПЛАТО-АЕРОТЕНК ЦИКЛІЧНОЇ ДІЇ SBR-LAGUNA.142 / Патент України на корисну модель № 122920. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2018 / Бондар О.І., Курилюк О.М., Злакоман С.Л., Курилюк М.С., Айайа Анієфіок, Кривошей П.П., Филипчук В.Л., Курилюк А.М., Брошук І.С., Кучерук М.Г., Почтар О.В., Подзерей С.О., Діренко Г.О.

15. УЗВ БІОПЛАТО-ФІЛЬТР ГІДРОПОННОГО ТИПУ З РЕГЕНЕРАЦІЄЮ LAGUNA.EL-143 / Патент України на корисну модель № 122919. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2018 / Бондар О.І., Курилюк М.С., Злакоман С.Л., Филипчук В.Л., Курилюк О.М., Кучерук М.Г., Курилюк А.М., Брошук І.С., Почтар О.В., Діренко Г.О., Подзерей С.О.

16. МОДУЛЬ ГРАВІТАЦІЙНО-ХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГО-УСТАНОВКИ / Патент України на корисну модель № 122894. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2018 / Савченко А.В., Осадчий С.Д., Рябенко О.А.

17. УЗВ-КОМПЛЕКС БІОПЛАТО-ПУЛЬСАТОР AQUA-PULS.140 / Патент України на корисну модель № 122876. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2018 / Бондар О.І., Курилюк М.С., Филипчук В.Л., Курилюк О.М., Злакоман С.Л., Кучерук М.Г., Курилюк А.М., Брошук І.С., Почтар О.В., Діренко Г.О., Подзерей С.О.

18. УЗВ-КОМПЛЕКС БІОПЛАТО-ФІЛЬТР ІЗ ЕРЛІФТНОЮ АКТИВАЦІЄЮ LAGUNA-GRYN.154 / Патент України на корисну модель № 122917. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2018 / Бондар О.І., Курилюк М.С., Злакоман С.Л., Курилюк О.М., Кривошей П.П., Курилюк А.М., Кучерук М.Г., Филипчук В.Л., Захарченко М.А., Айайа Анієфіок, Брошук І.С., Подзерей С.О., Діренко Г.О., Почтар О.В.

19. УЗВ-УСТАНОВКА БІОРЕАКТОР-ФЛОТАТОР-БІОПЛАТО BIOPLATO-FILTER.174 / Патент України на корисну модель № 122723. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2018 / Курилюк О.М., Бондар О.І., Курилюк М.С., Кривошей П.П., Кучерук М.Г., Курилюк А.М., Филипчук В.Л., Дахмі Радуан, Брошук І.С., Діренко Г.О., Подзерей С.О., Айайа Анієфіок

20. ВАКУМНО-ХВИЛЬОВА ЕНЕРГОУСТАНОВКА Друк. Патент України на корисну модель № 144985. Зареєстровано у Державному реєстрі України корисних моделей 10.11.2020 Савченко А.В., Осадчий С.Д., Мошинський В.С., Рябенко О.А.

21. ГІДРОЕНЕРГО-ПЕРЕТВОРЮВАЧ. Друк. Патент України на корисну модель № 147760. Зареєстровано у Державному реєстрі України корисних моделей 09.06.2021 Савченко А.В., Осадчий С.Д., Мошинський В.С., Рябенко О.А.

22. ФІЛЬТРУЮЧА ПОРИСТА НАСАДКА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ І ГАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ Друк. Патент України на корисну модель № 148224. Зареєстровано у Державному реєстрі України корисних моделей 21.07.2021 Гаращенко О.В., Гаращенко В.І., Мошинський В.С., Сафоник А.П.

23. БАГАТОРЯДНИЙ БЕРЕГОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЕНЕРГІЇ ВІТРОВИХ ХВИЛЬ. Друк. Патент України накорисну модель № 149465. Зареєстровано у Державному реєстрі України корисних моделей 24.11.2021 Савченко А.В., Осадчий С.Д. Мошинський В.С., Рябенко О.А.