Національний університет водного господарства та природокористування

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Національний університет водного господарства та природокористування
НУВГП
Герб
19264564 825827590926452 138675265328284669 o.jpg
Девіз Ми пізнаємо цінність води лише коли колодязь пересихає (Бенджамін Франклін)
Заснований 1915 р.
Акредитація IV рівня
Ректор Віктор Степанович Мошинський
Тип Державний
Адреса Україна, 33028, м.Рівне, вул.Соборна, 11
Сайт nuwm.edu.ua

Націона́льний університе́т во́дного господа́рства та природокористува́ння, НУВГП — заклад вищої освіти в м. Рівне, Україна.
Єдиний в Україні заклад вищої освіти водогосподарського профілю. Заклад є навчально-науковим комплексом, що здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, науково-педагогічних кадрів, забезпечує підвищення кваліфікації фахівців та проводить науково-дослідну роботу. Навчально-виховний процес в університеті забезпечує 774 науково-педагогічний працівник, у т. ч.: 69 докторів наук; 82 професори; 364 кандидатів наук; 259 доцентів, серед них: дійсні члени галузевих академій наук України і зарубіжних країн; заслужені діячи науки і техніки України, заслужені працівники освіти, винахідники, економісти, і архітектори України.
Науково-педагогічні кадри для кафедр готуються в аспірантурі та докторантурі за 11 науковими спеціальностями, де навчаються понад 90 осіб. В університеті працює 7 спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій.
Університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, що надає освітні послуги з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за 28 спеціальностями, бакалавра – за 56 освітніми програмами та магістра – за 62 освітніми програмами, у т. ч., для іноземних громадян. У складі університету функціонує 51 кафедра та 8 навчально-наукових інститутів: водного господарства та природооблаштування; будівництва та архітектури; механічний; економіки та менеджменту; права; агроекології та  землеустрою; автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки; охорони здоров'я
До складу університету також входять Інститут післядипломної освіти, Надслучанський інститут та 5 коледжів, функціонує кафедра військової підготовки та Центр підготовки водіїв.

Історія

Перші випускники Українського інституту інженерів водного господарства

Навчальний заклад засновано у 1915 році в місті  Києві. З   1959 року переведено до м. Рівне як Український інститут інженерів водного господарства. У 1995 році інститут отримав статус Української державної академії водного господарства. У 1998 році на базі закладу та Рівненських державних автотранспортного і текстильного технікумів створено Рівненський державний технічний університет, а у березні 2002 року перейменовано на Український державний університет водного господарства та природокористування. У травні 2004 року навчальному закладу присвоєно статус Національного університету водного господарства та природокористування.

Місія, Візія, Цінності та Принципи

Місія

Генерація інтелектуальної еліти в середовищі інновацій Університет як система впливає на внутрішнє та зовнішнє середовище, формуючи їх та об’єднуючи в єдине - середовище інновацій, діючи на випередження, а не підлаштовуючись під існуючу кон’юнктуру. Саме в такому створеному середовищі можлива генерація інтелектуальної еліти.

Візія

Університет – інтелект гармонійного суспільства Ми хочемо побудувати систему, яка сама є інтелектом, породжує інтелект і впливає на розвиток та гармонізацію суспільства.

Цінності

 • Взаємоповага

Поводься з іншим так, як хочеш щоб поводилися з тобою! Ми поважаємо особистість і людську гідність кожного, ми чуємо і цінуємо думку кожного в контексті етичних норм Національного університету водного господарства та природокористування.

 • Єдність колективу

Один за всіх і всі за одного! Ми будуємо міцні ділові стосунки із колегами на основі взаємної підтримки та допомоги кожному проявити себе.

 • Пріоритет командної цілі над особистою

Командний дух – запорука успіху! Ми разом працюємо для досягнення спільних цілей, не перешкоджаючи самореалізації кожного.

 • Креативність

Мрій, дій та будь на крок попереду! Ми створюємо відкрите середовище для продукування нових нестандартних шляхів вирішення існуючих та майбутніх проблем і поставлених завдань.

 • Ініціативність

Якщо не я, то хто? Ми підтримуємо та заохочуємо будь-які ідеї та їх реалізацію, що сприятиме досягненню місії та стратегії НУВГП.

 • Якість

Роби як для себе! Ми надаємо послуги, що відповідають сучасним вимогам та стандартам, використовуючи свої професійні знання, компетентності, досвід та технології. Ми діємо з метою досягнення найвищого результату у своїй професійній діяльності.

 • Гармонія освіти, науки та бізнесу

Перетворюй розум в гроші! Ми формуємо сучасний світогляд в органічній взаємодії освіти, науки та бізнесу.

 • Відкритість до позитивних змін

Будь сучасним! Розширюй зону комфорту! Сприймай та пробуй! Ми активно і відкрито сприймаємо, використовуємо і продукуємо нові знання, вміння, навички.

 • Професіоналізм

Самовдосконалюйся! Вивчай і перетворюй! Будь компетентним! Ми є компетентними та майстерними у своїй професії, здатні самовдосконалюватися та розвиватися для того, щоб вирішувати професійні задачі.

 • Відповідальність та порядність

Думай, що ти робиш і говориш! Ми дотримуємося у нашому середовищі морально-етичних норм та кодексу академічної доброчесності; відповідаємо за взяті на себе зобов’язання. Ми приймаємо наслідки своїх дій та недотримання своїх зобов’язань.

Принципи

 • Адаптивність та саморегульованість – гнучкість, здатність швидко реагувати на зміни, мобілізувати власний потенціал з метою досягнення цілей.
 • Інноваційність – реагування на виклики часу через створення та використання новітніх технологій та продуктів.
 • Інтеграція – взаємодія та співпраця зі стейкхолдерами для задоволення взаємних інтересів та реалізації місії НУВГП.
 • Конкурентоздатність – спроможність задовольняти потреби стейкхолдерів краще за конкурентів (шляхом створення максимальних переваг).
 • Студентоцентризм – співпраця із здобувачами вищої освіти як рівноправними учасниками освітнього процесу.
 • Ефективність – оптимальний економічний і соціальний результат діяльності НУВГП.
 • Безперервність розвитку – постійне вдосконалення та оновлення усіх складових системи НУВГП.
 • Реалізація здібностей, талантів, компетентностей – створення та забезпечення умов для самореалізації та розвитку здібностей та талантів кожного.
 • Збалансованість ресурсного потенціалу – гармонійне поєднання складових діяльності НУВГП.
 • Дотримання цінностей університету майбутнього – безумовне дотримання цінностей НУВГП.
 • Гармонійне природокористування – відповідальність перед природою та прийдешніми поколіннями, свідоме розуміння і ставлення до природи.

Корпуси та кампуси

Національний університет водного господарства та природокористування (навчальний корпус № 4)
Національний університет водного господарства та природокористування (навчальний корпус № 7)

Університет має потужну матеріально-технічну базу, що відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців. Навчальний процес проводиться у восьми навчальних корпусах, де функціонує понад 100 спеціалізованих аудиторій, кабінетів, лабораторій, класів, оснащених сучасною аудіовізуальною технікою, комп'ютерами та іншим технічним обладнанням.

В університеті сьогодні здобувають вищу освіту близько 7000 студентів.

Навчальні корпуси об'єднані переходами в єдиний комплекс. Поряд знаходяться гуртожитки, в яких функціонують філії бібліотеки, кімнати для відпочинку та занять спортом. Студенти, які потребують житла, забезпечені місцями в гуртожитках.

На території студмістечка працюють: їдальні, магазини, спортивний корпус з комплексом відкритих майданчиків і стадіоном.

Навчальну, виробничу та інші практики студенти проходять у лабораторіях, майстернях, на навчальних полігонах університету, у провідних установах і підприємствах України, зарубіжних вищих  навчальних закладах та підприємствах.

В університеті є бази практики і відпочинку на Чорноморському узбережжі (с. Залізний Порт Херсонської області) та спортивно-оздоровчий табір у с. Хотинь Рівненського району, де організовується літній відпочинок і оздоровлення студентів, співробітників і членів їх сімей.

Студенти можуть користуватися послугами таких закладів, як:

 • спортивний комплекс;
 • центр розвитку студентства;
 • бази практики і відпочинку на Чорному морі та на Рівненщині.

Структура

Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури

Файл:NUVGP-infra 04.gif
Бібліотека
Кафедри
 1. Архітектури та середовищного дизайну
 2. Водопостачання водовідведення та бурової справи
 3. Міського будівництва та господарства
 4. Мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки
 5. Основ архітектурного проектування, конструювання та графіки
 6. Охорони праці та безпеки життєдіяльності
 7. Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
 8. Теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки
 9. Технології будівельних виробів і матеріалознавства
 10. Автомобільних доріг, основ та фундаментів
Філії кафедр на підприємствах, лабораторії, центри
 1. Випробувальний центр будівельних матеріалів і конструкцій
 2. Випробувальна лабораторія будівельних матеріалів
 3. Науково-дослідна лабораторія будівельних конструкцій і механіки ґрунтів
 4. Науково-дослідна лабораторія кафедри інженерних конструкцій
 5. Управління містобудування і архітектури м. Рівного
 6. Управління житлово-комунального господарства м. Рівного
Навчальні науково-виробничі комплекси
 1. "Будівельник"
 2. "Дорожник"
 3. "Зодчий"
 4. "Містобудівельник"
 5. "Технолог"

Водного господарства та природооблаштування

Кафедри
 1. Кафедра гідротехнічного будівництва та гідравліки
 2. Кафедра гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин
 3. Кафедра водної інженерії та водних технологій
 4. Кафедра гідроінформатики
 5. Кафедра геології та гідрології
Науково-дослідні лабораторії
Спеціалізовані аудиторії та комп'ютерні класи

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

Кафедри
 1. Економіки підприємства
 2. Журналістики та українознавства
 3. Економічної кібернетики
 4. Іноземних мов
 5. Маркетингу
 6. Менеджменту
 7. Міжнародної економіки
 8. Обліку і аудиту
 9. Суспільних дисциплін
 10. Трудових ресурсів і підприємництва
 11. Філософії
 12. Фінансів та економіки природокористування
Філії кафедр на підприємствах, наукові лабораторії, центри підготовки та перепідготовки кадрів
 1. Наукова-педагогічна лабораторія "Пошук"
 2. "Водопроект"
Навчальні науково-виробничі комплекси
 1. "Економіст"
 2. "Обліковець і аудитор"

Навчально-науковий інститут права

Кафедри
 1. Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
 2. Конституційного права та галузевих дисциплін
 3. Міжнародного права та юридичної журналістики
 4. Спеціальних юридичних дисциплін

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою

Кафедри
 1. Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
 2. Водних біоресурсів
 3. Геодезії та картографії
 4. Екології
 5. Здоров'я людини і фізичної реабілітації
 6. Землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики
 7. Туризму
 8. Хімії та фізики
 9. Теорії та методики фізичного виховання
Наукові лабораторії, центри підготовки та перепідготовки кадрів
 1. База практики кафедри геодезії та землевпорядкування «Решуцьк»
 2. Науково-дослідна лабораторія геоінформатики
Навчальні науково-виробничі комплекси
 1. "Землевпорядник"

Навчально-науковий механічний інститут

Кафедри
 1. Автомобілів та автомобільного господарства
 2. Транспортних технологій і технічного сервісу
 3. Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
 4. Розробки родовищ та видобування корисних копалин
 5. Теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства
Центри підготовки та перепідготовки кадрів
 1. Центр навчально-виробничої підготовки студентів у с. Любомирка
 2. Центр підготовки та перепідготовки водіїв
Файл:NUVGP-infra 08.gif
Гуртожиток
Навчальні науково-виробничі комплекси
 1. «Автомобіліст»
 2. «Гірник»
 3. «Механік»

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

Файл:NUVGP-infra 01.gif
Комп'ютеризована аудиторія
Кафедри
 1. Прикладної математики
 2. Обчислювальної техніки
 3. Вищої математики
 4. Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Файл:NUVGP-infra 03.gif
Аудиторія обладнана інтерактивною дошкою
Центри підготовки та перепідготовки кадрів
 1. Центр підготовки та перепідготовки операторів ЕОМ
Навчальні науково-виробничі комплекси
 1. «Кібернетик»

Навчально-науковий інститут охорони здоров'я

Кафедри
 1. Кафедра фізичної терапії, ерготерапії
 2. Кафедра теорії та методики фізичного виховання
 3. Кафедра медико-психологічних дисциплін


Коледжі

 1. Рівненський автотранспортний фаховий коледж НУВГП
 2. Костопільський будівельно-технологічний фаховий коледж НУВГП
 3. Рівненський Економіко-технологічний фаховий коледж НУВГП
 4. Березнівський лісотехнічний фаховий коледж НУВГП
 5. Рівненський технічний фаховий коледж НУВГП

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Інститут проводить навчальну діяльність згідно ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і має право:

 1. здійснювати перепідготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр за всіма акредитованими в університеті спеціальностями;
 2. здійснювати підвищення кваліфікації за базовими напрямами освітньої діяльності університету.

Ректори

Керівники університету

 • Ранній та довоєнний період
  • 1922-1923 — Нерехтський В. Д.
  • 1923-1927 — Вітров О. Я.
  • 1927-1928 — Михайлов І. Є.
  • 1928-1930 — Мазуркевич Г. С.
  • 27.08.1930-27.12.1930 — Луковський М. П.
  • 1930-28.01.1934 — Горбач С. П.
  • 1934-08.10.1934 — Гзовський І. С.
  • 1934-1936 — Коротун С. Т.
  • 1936-1938 — Бобко С. К.
  • 22.03.1938-14.08.1941 — Горецький Є. І.
 • Післявоєнний київський період
  • 01.12.1943-1947 — Скобліков П. А.
  • 1947-1948 — Салата П. В.
  • 1948-1959 — Семенов К. С.
 • Рівненський період
  • 1959-1970 — Семенов К. С.
  • 1970-1998 — Вознюк С. Т.
  • 1998-2005 — Кравець С. В.
  • 2005-2012 — Гурин В. А.
  • 2012-2014 — Сорока М.П.
  • 2014 і на даний час - Мошинський В.С.

Відомі випускники

 • Перехрест С.М., доктор технічних наук, працював радником з питань інженерних меліорацій в республіці Куба (випускник 1929р.).
 • Кудінов О.І. працював Міністром сільського та міського будівництва Казахстану (випускник 1932р.).
 • Шульга М.І. працював Міністром меліорації та водного господарства України (випускник 1929р.).
 • Денисенко І.І. працював Міністром водного господарства Казахстану (випускник 1934р.).
 • Ротань А.З. працював заступником Міністра рибної промисловості України (випускник 1931р.).
 • Ткач В.М. працював Міністром меліорації і водного господарства (випускник 1953р.).
 • Хорєв В.М. працював Міністром меліорації і водного господарства, головою Держводгоспу України (випускник 1964р.).
 • Семчук Г.М. кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (випускник 1972р.) (фото додається).
 • Яцик А.В. працював помічником Міністра меліорації і водного господарства України, доктор технічних наук, професор, академік Української академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем, завідувач кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування НУВГП (випускник 1972р.)
 • Сташук В.А. – Голова Державного агентства водних ресурсів України, почесний професор НУВГП, (випускник гідротехнічного факультету 1977р.) (фото додається).
 • М'яч Дредбол - шоу-мен, ведучий фестивалів, MC, діджей «Радіо Трек», вокаліст гурту « Ворст» та екс-вокаліст гурту «Мій Батько П'є». (випускник 2007р.)
 • Ольга Земляк, випускниця факультету економіки і підприємництва у 2012 році на чемпіонаті Європи у Гельсінкі здобула золоту медаль в естафеті 4х400 метрів. Вперше в історії університету Земляк Ольга захищала спортивну честь України на Олімпійських іграх в Лондоні, у складі збірної команди України з легкої атлетики в естафеті 4*400 м вона зайняла почесне 4 місце (випускниця 2012р.)

Нагороди та репутація

За визначні досягнення у підготовці фахівців, розбудові економіки держави та внесок у створення міжнародного іміджу України університет нагороджений орденом Дружби народів (1982р.), занесений до «Золотої книги ділової еліти України», є неодноразовим переможцем рейтингів «Золота фортуна» і «Гордість міста», конкурсу «100 найкращих підприємств» у номінації «Вища освіта». Прикладом високоефективної підготовки спеціалістів є кількість займаних ними керівних посад у системі Державного агентства водних ресурсів України, відсоток яких сягає майже 80%.

У 2012 р. Університет був учасником і переможцем цілої низки міжнародних та всеукраїнських виставок, зокрема:

 • 15-та Міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012». Університет нагороджений золотою медаллю та дипломом за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної системи освіти України.
 • Третя Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2012». НУВГП нагороджений золотою медаллю та дипломом у номінації «Діяльність вищого навчального закладу по підвищенню якості підготовки фахівців».
 • Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2012». НУВГП нагороджено гран-прі та дипломом виставки «Освіта та кар’єра – 2012» у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників ВНЗ».
 • У 2015 році трудовий колектив НУВГП отримав найвищу відзнаку Верховної Ради України - Грамоту Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом.

Джерела


Вікіситет Це незавершена стаття.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.