Будівництва та архітектури

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури
Nni-m.png
Логотип ННІ
Цифрові ресурси
Репозиторій
Форма навчання
денна
заочна
Довідники
Довідник абітурієнта 2021

Місія

Підготовка конкурентоспроможного професійного фахівця для проектних установ та підприємств в галузях будівництва, архітектури, цивільної безпеки та біотехнологій.

Очікування

ННІБА – стійкий і збалансований підрозділ, який ефективно поєднує підготовку висококваліфікованих фахівців із різно направленими теоретичними, прикладними науковими дослідженнями та розробками в галузях будівництва, архітектури, цивільної безпеки та біотехнологій.

Завдання

Зберегти і зміцнити позиції ННІБА як відомого освітнього закладу та встановити нові професійні зв'язки в сфері науково-дослідної та навчальної роботи з науково-освітніми установами та провідними підприємствами за рахунок:

 • оновлення змісту та підвищення якості освітніх програм,
 • створення освітніх програм, які будуть користуватися попитом на ринку освітніх послуг,
 • підвищення фаховості науково-педагогічних працівників,-впровадження проектно-орієнтованого та дуального навчання,
 • активного залучення до викладання сучасних прикладних дисциплін зовнішніх стейкхолдерів,
 • постійного оновлення змісту навчальних дисциплін,
 • підвищення рівня мовних компетентностей науково-педагогічних працівників і студентів,
 • підтримання у сучасному стані обладнання навчальних аудиторій,
 • навчання, заснованого на дослідженнях та практиці,
 • науково-методичної допомоги молодим вченим і студентам,
 • співпраці з роботодавцями, моніторингу ринку праці, розвитку системи працевлаштування,
 • активізації участі в міжнародних та комерційних проектах,
 • створення платформи для спілкування з успішними випускниками та залучення їх до співпраці з інститутом та кафедрами.

Кафедри

Спеціальності та освітні програми

Загальна інформація

Багата на події і досягнення історія розвитку Навчально-наукового інституту будівництва та архітектури (в минулому факультету), створена його чудовим колективом – студентами, викладачами, навчально-допоміжним персоналом. А починалось усе з малого: наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР №3272 від 15 травня 1964 року, був даний дозвіл на створення будівельного факультету, який реалізувався наказом по УІІВГ №266 від 20 травня 1964 року щодо розділу з 1 вересня 1964 року гідротехнічного факультету на гідротехнічний, який готує інженерів за спеціальністю «гідротехнічне будівництво» та будівельний, який готує інженерів за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» (ПЦБ) і «Водопостачання і каналізація» (ВіК) та вечірнє відділення.

До складу будівельного факультету увійшло п’ять кафедр:

 • кафедра водопостачання та бурової справи;
 • кафедра каналізації і санітарної техніки;
 • кафедра теоретичної механіки;
 • кафедра опору матеріалів;
 • кафедра іноземних мов.


На даних кафедрах працювало 37 викладачів. Контингент студентів складав понад 200 чоловік. За подальші роки факультет інтенсивно розвивався. Крім спеціальностей ПЦБ і ВіК в 1980 році була відкрита спеціальність «Сільськогосподарське будівництво» (СГБ), останній випуск був у 1989 році. В 1991 році на факультеті була відкрита спеціальність «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів» (ТБКВіМ), організатором відкриття цієї спеціальності і завідувачем кафедрою по теперішній час є д.т.н. професор Дворкін Л.Й. В 1994 році була відкрита спеціальність «Міське будівництво і господарство» (МБГ), організатором відкриття цієї спеціальності і першим завідуючим випускової кафедри була професор, доктор архітектури Кузьмич О.І. За 20 років кількість студентів на факультеті сягнула понад 2500 і в 1995 році був створений факультет міського будівництва і господарства, куди були передані спеціальності «Міське будівництво та господарство» (МБГ) і «Водопостачання і водовідведення» (ВіВ).З встановлення незалежності України настала нова ера розвитку будівельного факультету, а також настала потреба в підготовці фахівців для регіону з нових спеціальностей. Так у 1999 році на факультеті була відкрита нова спеціальність «Автомобільні дороги і аеродроми» (АДА) напряму підготовки «Будівництво» - перший завідуючий – к.т.н., доц. Гайдукевич В.А., а в 2000 році була відкрита спеціальність «Архітектура будівель і споруд» (АБС) напряму підготовки «Архітектура». Велика заслуга у відкритті цієї спеціальності належить Юрчуку О.М., професору, який став першим завідуючим випускової кафедри за цією спеціальністю.

Змінювався час і поставали нові задачі і вимоги перед колективом факультету – вища освіта стала ступеневою за підготовкою фахівців (ІІІ і ІV рівнем акредитації) спеціальностей ПЦБ, ТБКВіМ і МБГ. Остання у 2002 році повернулась на будівельний факультет.

В зв’язку з відкриттям спеціальності АБС будівельний факультет було перейменовано в 2003 році на факультет будівництва і архітектури. У 2004 році було здійснено перший випуск фахівців за спеціальністю АДА і отримано сертифікат МОН України на підготовку фахівців за ІІІ рівнем акредитації.

В 2006 році було здійснено перший випуск архітекторів і отримано сертифікат МОН України на підготовку фахівців за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» за ІІІ рівнем, а в 2009 році – за ІV рівнем акредитації. За цим напрямом підготовки у 2009 році була відкрита ще одна спеціальність «Дизайн архітектурного середовища» (ДАС). Перший випуск за цією спеціальністю було здійснено у 2014 році і отримано сертифікат МОНУ за ІV рівнем акредитації. На підставі рішення Вченої ради університету (протокол № 14 від 28.12.2012 р.) та з метою оптимізації та реформування структури університету в квітні 2013 року на базі факультету будівництва та архітектури був створений навчально-науковий інститут будівництва та архітектури. До складу новоствореного інституту увійшли:

 • кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд, створена шляхом злиття кафедри інженерних конструкцій та кафедри водогосподарського, промислового та цивільного будівництва;
 • кафедра теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки, створена на базі кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції;
 • кафедра гідротехнічного будівництва та автомобільних доріг, створена шляхом злиття кафедри гідротехнічних споруд та кафедри автомобільних доріг, основ та фундаментів;
 • кафедра опору матеріалів та будівельної механіки, створена на базі кафедри опору матеріалів, теоретичної та будівельної механіки;
 • кафедра основ архітектурного проектування, конструювання та графіки, створена шляхом поділу кафедри архітектури;
 • кафедра архітектури та середовища дизайну, створена шляхом поділу кафедри архітектури;
 • кафедра міського будівництва та господарства;
 • кафедра технології будівельних виробів та матеріалознавства;
 • кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності.


З переведенням кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності до складу навчально-науковий інститут будівництва та архітектури до інституту перейшла спеціальність «Охорона праці» (ОП), яка у 2014 році отримала ліцензію на підготовку фахівців за ІІІ та ІV рівнями акредитації.

Із 01 вересня 2014 року наказом ректора №196 від 28.04.2014 року була затверджена кінцева структура навчально-наукового інституту будівництва і архітектури. В наслідок реорганізації до складу інституту увійшли:

 • кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд;
 • кафедра теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки;
 • кафедра автомобільних доріг, основ та фундаментів;
 • кафедра міського будівництва та господарства;
 • кафедра технології будівельних виробів та матеріалознавства;
 • кафедра мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки;
 • кафедра архітектури та середовища дизайну;
 • кафедра основ архітектурного проектування, конструювання та графіки;
 • кафедру водопостачання, водовідведення та бурової справи;
 • кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • відділ гідротехнічних досліджень і буріння;
 • науково-дослідний виробничий бізнес-центр;
 • навчально-наукові лабораторії кафедр.


З переведенням кафедра водопостачання, водовідведення та бурової справи до складу навчально-науковий інститут будівництва та архітектури до інституту повернулася спеціальність ВіВ.

Головною метою навчально-виховного процесу колектив інституту ставить підготовку конкурентоспроможних фахівців із вищою технічною освітою галузей будівництва та архітектури, цивільного захисту для підприємств, установ і організацій різних форм власності, які були б здатні забезпечувати їх ефективну творчу, інженерну та господарську діяльність, адаптацію до швидкозмінних ринкових умов. Глибина інженерно-практичної підготовки, цілісність науково-технічного і творчого мислення забезпечується достатньо високим навчально-методичним забезпеченням і практичним рівнем навчального процесу викладанням дисциплін.

Гордість факультету (нині інститут) – це його випускники. За роки свого існування було підготовлено понад 9000 висококваліфікованих фахівців галузі будівництва та архітектури. Наші випускники працюють на різних посадах майже у всіх куточках світу. Серед них заслужені будівельники, заслужені діячі науки і техніки, відомі вчені – доктори наук, керівники будівельних організацій, урядовці, народні депутати, державні службовці, військові начальники. Серед викладачів, які зробили вагомий внесок в розвиток інституту і відійшли в інший світ слід відмітити Дубина-Чехович Ю.Ф., Макаренко Л.П., Акімов А.А., Кучерук А.О., Протас М.В., Сипко М.Т., Синьов О.П., Барац С.Б., Дорошук Г.П., Мацнєв А.І., Юшин Ф.Р., Сафонов М.А.

Першим деканом факультету був Єлисєєв М.Я.. В різні часи факультет очолювали: Юшин Ф.Р. (1965-1972 р.), Мацнєв А.І. (1972-1975 р.), Гордієнко І.З. (1975-1979 р.), Бабіч В.І. (1979-1984 р.), Жорняк М.С. (1984-1996 р.), Масюк Г.Х. (1996-2013 р.). Після того, як у 2013 році на базі факультету будівництва та архітектури був створений навчально-науковий інститут будівництва та архітектури першим директором інституту був Кравець С.В. З 2014 року інститут очолює Макаренко Р.М.Практично з початку створення будівельного факультету (нині інститут) проводилась наукова робота, яка сформувала ряд наукових шкіл, керівниками яких були Макаренко Л.П., Мацнєв А.І., Сафонов М.А.

На сьогодні керівниками наукових шкіл в інституті є: Бабич Є.М., Дворкін Л.Й., Масюк Г.Х., Ковальчук В.А., Ткачук О.А., Трач В.М., Ричков П.А., Пугачов Є.В., Дворкін О.Л., Гомон С.Ст., Филипчук В.Л., Кузло М.Т., Ромашко В.М., Михайлишин О.Л.

На підставі рішень експертної ради ДАК та Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України наказом МОН України в інституті відкрита спеціалізована вчена рада К47.104.06 за спеціальностями 05.23.01 – будівельні конструкції, 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Головою спеціалізованої вченої ради призначено д.т.н., проф. Бабича Є.М, заступником – д.т.н., проф. Дворкіна Л.Й, вченим секретарем – к.т.н., доц. Бордюженка О.М. За період роботи ради кандидатські дисертації захистили 14 здобувачів.

За роки існування інституту встановлено тісні міжнародні зв’язки з навчальними закладами Польщі, Білорусії, Словаччини, Німеччини та закладами інших країн. Зокрема з 2014 р. запроваджено програми отримання подвійних дипломів України та Польщі за ОКР “Магістр” за участі «Політехніка Любельська» (м. Люблін), а згодом за участі Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). Студенти ННІБА мають можливість проходити навчальну та виробничу практики з прослуховуванням лекцій та проходженням лабораторних занять, в навчальних закладах Польщі, зокрема Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Politechnika Swientokzystkiej (м. Кельце) та Люблінській Політехніці. В навчально-науковий інститут будівництва та архітектури зараз навчається за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, магістра та доктора філософії понад 900 здобувачів. Інститут на сьогодні має потужний викладацький склад здатний вирішувати найвищі задачі навчального-методичного, наукового спрямування і інших видів діяльності. На десяти кафедрах інституту працює 15 докторів наук, професорів, 68 кандидатів наук, 20 викладачів без наукового ступеню. В інституті діють та функціонують: три науково-дослідні лабораторії; науково-дослідний виробничий бізнес-центр; понад 40 спеціалізованих аудиторій та навчальних лабораторій; шість комп'ютерних класів.Спортивна та культурно-масова робота

Традиційно велике значення в інституті приділяється спортивно-масовій та оздоровчій роботі. Розпочинали її та проводять Хомченко М.М. (по 1975 рік), Шамко А.Ф. (1975 – 1977 роки), Медведєв Г.А. (1977 – 1988 роки), Кундельський В.П. (з 1988 року).

Вирішення завдань фізичного виховання студентів здійснюється в процесі всієї життєдіяльності університету через обов’язкові навчальні заняття фізкультурою, участь студентів у спортивних секціях, туризмі.

Студенти інституту завжди є призерами та переможцями спортивних універсіад як в окремих видах, так і в загальному підсумку. Студенти-спортсмени ННІБА постійно займають призові загальнокомандні місця в Універсіадах НУВГП.

Рік Універсіада НУВГП (студенти) Спартакіада студмістечка (6-й гуртожиток) Спартакіада «Здоров’я» (викладачі)
2015 4 місце 1 місце 1 місце
2016 3 місце 2 місце 1 місце
2017 2 місце 1 місце 1 місце
2018 2 місце 1 місце 2 місце
2018 1 місце 1 місце 1 місце

Активно залучаються до занять спортом викладачі та співробітники інституту. Зокрема, вони активно приймають участь в традиційних Спартакіадах «Здоров’я» серед викладачів та співробітників НУВГП. Команди Інституту будівництва і архітектури завжди є серед переможців. Хорошою традицією є проведення в інституті спортивного заходу – Дня спорту в ННІБА. В рамках цього свята проводиться щорічний турнір з міні-футболу імені професора Л.П.Макаренка. Змагаються збірні студентські команди по курсам та команда викладачів інституту (в 2014 році відбувся вже 17-ий турнір).

В інституті проводяться щорічно два міні футбольні турніри:восени -турнір пам'яті професора Л.П. Макаренка (серед збірних команд студентів за курсами)та навесні - кубок дирекції інституту (серед збірних команд студентів за спеціалізаціями та освітніми програмами)

За час існування в інституті було підготовлено близько 20 майстрів з різних видів спорту, таких як легка атлетика, штанга, класична та вільна боротьа, стрільба, пауерліфтінг. За успішністю своїх спортивних результатів кожного року визначаються найкращі спортсмени ННІБА. Велике значення у процесі формування особистості студента відіграє культурно-масова робота у вузі. В цій роботі інституту надає підтримку центр естетичного виховання молоді (директор Камінський В.Є.).

З року в рік студенти ННІБА приймають участь у традиційному конкурсі “Студентська весна”. Художня самодіяльність факультету постійно приваблює глядацьку аудиторію.

Із захопленням студенти спостерігають за виступами команди КВК ННІБА. Красуні інституту приймають участь у конкурсі “Міс університету”. Кращі студенти інституту заохочуються подяками, грамотами, грошовими преміями за відмінне навчання, громадську роботу, участь у художній самодіяльності та спортивні досягнення.

Відмінники навчання отримують стипендії ректора НУВГП, голови обласної державної Адміністрації, Верховної Ради України.

Життя інституту будівництва та архітектури постійно висвітлюється в засобах масової інформації, зокрема інститутському інтернет-сайті.

Участь у комісіях та радах МОН і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Робота в методичних комісіях МОН України

1. за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування” (проф. О.Л. Михайлишин); 2. за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” (проф. О.А. Ткачук).

Робота в Науковій раді МОН України секція «Технології будівництва, дизайн, архітектура»:

1. Михайлишин О.Л. 2. Мартинов С.Ю. 3. КузлоМ.Т. 4. КочкарьовД.В. 5. Грицина О.О.

Робота експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

1.Грицина О.О. 2.Мартинов С.Ю

Робота із зовнішніми стейкхолдерами

З 2015 року на базі інституту працює виробничо-навчальний комплекс «Будівельник». Представники виробництва на постійній основі залучаються до ведення занять,керівництва бакалаврськими та магістерськими роботами. Філіали кафедр на виробництві:

No з/п Назва підприємства Номер та дата угоди Кафедра
1 Лабораторія з випробування дорожно-будівельних матеріалів підприємства ПРАТ «Рівнеавтошляхбуд» Угода No08.04/16-21,11.04.2016 р. автомобільних доріг, основ та фундаментів
2 Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» Протокол Вченої ради НУВГП No2 від 03.03.2017 водопостачання.водовідведення та бурової справи
3 ТзОВ «Волинська мостобудівельна компанія» (м.Луцьк) договір 2016 р. мостів і тунелів,опору матеріалів і будівельної механіки
4 Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Рівненській області угода про співпрацю No1 від 24.03.2017р. охорони праці і безпеки життєдіяльності
5 Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області угода про співпрацю No4 від 22.02.2017р. охорони праці і безпеки життєдіяльності
6 Рівненське обласне управління лісового господарства та мисливства угода про співпрацю No7 від 30.11.2016р. охорони праці і безпеки життєдіяльності
7 ТОВ «Орбіта будпроект» договір 2019 року архітектури та середовищного дизайну
8 Творчо-виробнича фірма«Тріада» договір 2016р. промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд

Розпорядженням директора інституту у 2020 році створена рада роботодавців навчально-наукового інституту будівництва та архітектури. https://nuwm.edu.ua/nni-ba/stejkkholderi-specialjnostej

Проекти

Галерея


Вікіситет Це незавершена стаття.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.