Кафедра міського будівництва та господарства

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
11111111111пвв.jpg

Історія

Кафедра була створена як випускова для підготовки інженерів-будівельників за спеціальністю «Міське будівництво і господарство» 1 липня 1994 року на будівельному факультеті Українського інституту інженерів водного господарства (нині НУВГП). З 1995 по 2000 рр. кафедра була провідною в складі новоствореного факультету міського будівництва і господарства, а з 2000 по 2002 рр. – інституту водного господарства при університеті (тоді РДТУ, пізніше УДУВГП). З 2002 р. кафедра входить до складу факультету, а з 2013 р. – науково-навчального інституту, будівництва і архітектури. Нині кафедра є випусковою за напрямом «Міське будівництво і господарство», яка акредитована за 4-м рівнем для підготовки магістрів (з 2002 р).

Засновником і першим завідувачем кафедри була заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України з архітектури, дійсний член Української академії архітектури, доктор архітектури, професор Кузьмич Орляна Іванівна.

За період існування кафедри її очолювали: доктор архітектури, професор Кузьмич Орляна Іванівна (1994 – 2001рр.); кандидат технічних наук, доцент Ромашко Василь Миколайович (2002 – 2007рр.); доктор технічних наук, професор академік академії будівництва України та МАНЕБ Ткачук Олександр Андрійович (з 2008р.).

Склад кафедри формується із містобудівельників, архітекторів, конструкторів, технологів та фахівців інженерно-комунального напрямку. В різні періоди з дня заснування на кафедрі працювали: професори О.І.Кузьмич, О.А.Ткачук, П.А.Ричков, А.П.Власюк; доценти В.М.Ромашко, В.В.Бичковський, В.П.Дмитрук, Р.А.Кизима, В.А.Ліпянін, Д.В.Кочкарьов, Л.М.Піліпака, І.В.Стародуб, В.П.Косінов, В.А.Гайдукевич, В.О.Собуцький, М.Д.Кізєєв, В.М.Сівак, М.І.Поладич, М.Т.Сипко, Т.І.Зима, Г.В.Доманський, О.С.Новицька; старші викладачі: В.П.Кадькаленко, Л.С.Слісарук, І.І.Гонгало, Т.О.Мілаш, О.В.Кондратюк, В.М.Вівсянник, О.В. Шевчук; асистенти Л.П.Гвоздик, І.В.Носар, О.А.Сокальська, В.Л.Сальчук, Р.С.Гоба, Я.В.Ярута.

Нині кількість штатних науково-педагогічних працівників становить 6 одиниць, 2 – допоміжного персоналу. Частка викладачів з ученими ступенями i званнями складає 100 %. Середній вiк викладачів – 45 років.

Матеріальна база кафедри включає лабораторію міських перетворень (Urban_TransForm_Lab)[1] з сучасним мультимедійним обладнанням комп’ютерами, три спеціалізовані аудиторії, клас курсового і дипломного проектування, науково-навчальну лабораторію. В них розміщені дослідні установки, макети будівель, елементи планувальних схем міст, зразки магістерських робіт, дипломних та курсових проектів.

За період існування кафедри налагоджено співпрацю з такими науково-дослідними, проектними, будівельними, господарськими організаціями та навчальними закладами:

 • Рівненська філія ДП «Діпромісто»;
 • Рівненська філія «НДІпроектреконструкція»;
 • ДПІ «Рівнеагропроект»;
 • Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради;
 • Управління житлово-комунального господарства м.Рівне;
 • Управління транспорту та зв’язку Рівненського міськвиконкому;
 • Комунальне підприємство «Рівненський архбуднагляд»;
 • ТОВ ІК «Тертал»;
 • ТОВ «Майстерня Мост»;
 • ТОВ А2;
 • ТОВ «Орбіта буд проект»;
 • ПП «Зембудпроект»;
 • ПП «МБЛ Компані»;
 • ТОВ «Група смарт».
 • Запорізький національний університет;
 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Луцький національний технічний університет;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Одеська державна академія будівництва і архітектури;
 • Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури;
 • Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова;
 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;
 • Вінницький національний технічний університет;
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 • Ужгородський національний університет;
 • Криворізький технічний університет;
 • Полтавський Національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка.

Навчальна робота

Нині кафедра здійснює навчальний процес за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» за напрямами: «Міське будівництво і господарство», «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», «Архітектура будівель і споруд», «Охорона праці», "Ресторанна справа".

Усі навчальні дисципліни забезпечені методичною літературою. За період 2010-2017рр. викладачами кафедри розроблено більше 100 методичних вказівок, видано 9-ть навчальних посібників. Для всіх навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою, підготовлені навчально-методичні комплекси. Велика увага приділяється електронним версіям метод забезпечення і його оновлення в цифровому репозиторії університету.

Щорічно кафедра організовує проведення науково-практичної конференції по секції «Міське будівництво та господарство». З 2021 конференції проводяться у статусі Всеукраїнської інтернет-конференції «Новітні тенденції розвитку міського будівництва та господарства», організатором якої виступає кафедра міського будівництва та господарства. Участь у конференції беруть викладачі, студенти та проектувальники таких міст України: Києва, Харкова, Сєвєродонецька, Одеси, Запоріжжя, Полтави, Ужгорода та Рівного, та інших з усіх ЗВО, де наразі йде навчання за напрямом «Міське будівництво і господарство». Обов’язковими є виступи аспірантів та магістрантів кафедри. Великий інтерес мають дослідження на реальних об’єктах міського господарства міста. Результати кращих досліджень публікують у виданнях університету.

Студенти спеціальності беруть участь у Всеукраїнських оглядах-конкурсах студентських магістерських робіт, дипломних і курсових проектів та Всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін професійного спрямування «Міське будівництво і господарство» таких, як „Планування та благоустрій міст”, „Міський транспорт, вулиці та дороги” та „Утримання міської забудови”. Щорічно, починаючи з 2009 року, наші студенти займають призові місця та отримують дипломи різних ступенів.
У 2017-2019 роках Національний університет водного господарства та природокористування було призначено базовим вищим навчальним закладом, де було проведено II етап Всеукраїнської студентської олімпіади за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво та господарство» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» та відбувся традиційний огляд-конкурс курсових проектів, бакалаврських і магістерських робіт за спеціалізацією.

Викладачі кафедри приймають активну участь у щорічному огляді-конкурсі навчально-методичного забезпечення дисциплін НУВГП, де займають призові місця у окремих номінаціях. Так, за підсумками науково-педагогічного конкурсу «Краща навчально-методична розробка року» за 2013-2014 н.р., участь в якому взяли 59 науково-педагогічних працівників університету з 23 кафедр, друге місце у номінації «КРАЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК» (технічний напрям) отримав посібник «Системи подачі та розподілення води населених пунктів» [2] авторами якого є д.т.н., професор, завідувач кафедри МБГ Ткачук О. А. та к.т.н., доценти Косінов В. П. і Новицька О. С., Ткачук О.А. "Міські інженерні мережі"(2017 р.).

Наукова робота

Кафедра виконує науково-дослідні роботи за комплексною науковою тематикою «Реконструкція та утримання міських територій, будівель та інженерних комунікацій» (державний реєстраційний номер: 0108U009332).

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є такі:

 • тенденції зміни умов функціонування транспортно-планувальних систем великих міст;
 • комплексне освоєння та сучасний благоустрій міських територій;
 • реконструкція міських інженерних мереж, будівель і споруд;
 • узагальнена деформаційна модель роботи бетону та залізобетонних елементів будівель і споруд.

За результатами наукових досліджень співробітниками кафедри опубліковано понад 400 робіт, зроблено доповіді на різного рівня наукових, методичних i практичних конференціях. Захистили кандидатські дисертації викладачі Гомон С.С. (2008 р.), Стародуб І.В. (2009 р.), Шевчук О.В.(2017 р.), Ярута Я.В.(2020 р.). У 2018 році захистив докторську дисертацію Кочкарьов Д.В., у 2021 році захистив докторську дисертацію Гомон С.С.
Видано декілька монографій: «Удосконалення систем подачі та розподілу води населених пунктів» (2008 р., автор – професор Ткачук О.А.). "Нелінійний опір залізобетонних елементів і конструкцій силовим впливам" (2015 р., автор - Кочкарьов Д.В.), «Гідравлічні розрахунки трубопровідних систем водопостачання та водовідведення» (2022 р., автор – професор Ткачук О.А.) [3].та інші;
та навчальних посібників: "Міське господарство" (2018, автор - Ткачук О.А.) [4], "Міські інженерні мережі" (2015 р., автор - Ткачук О.А. [5], "Інженерна підготовка та благоустрій міських територій" (2015 р., автори - Ліпянін В.А., Стародуб І.В. [6], "Інформаційні системи та математичні методи в наукових дослідженнях"(2010 р., автор - Кочкарьов Д.В.) та інші.

Щорічно кафедра виконує науково-дослідні роботи за госпдоговірною тематикою на замовлення управлінь міського господарства м. Рівного. Зокрема, у 2015 р. – за темою «Створення схеми велосипедної інфраструктури в м. Рівне». Також викладачі кафедри є учасниками різних робочих груп разом з іншими науковцями НУВГП. У 2019 році така робоча група (у складі Ткачук О.А та Шевчук О.В.) займалась вивченням питань комплексної забудови та розвитку території правого берега Басівкутського водосховища (озера) та розробці пропозицій по вирішенню проблем водовідведення мікрорайону Південний та правого берега Басівкутського водосховища.

Аспіранти кафедри активно працюють в науковому напрямі кафедри – захисту міських територій від підтоплень та затоплень атмосферними опадами і вдосконалення роботи систем дощового водовідведення. Проведено дослідження (аспірантами Шевчук О.В., Ярута Я.В.) щодо ефективності тимчасового затримання атмосферних опадів в місцях їх випадіння із застосуванням водопроникних покриттів для управління дощовими стоками на забудованих міських територіях. Досліджено процеси наповнення та затоплення споруд регулювання дощового стоку, умови роботи підключення таких споруд до мережі водовідведення та напірний режим у системах дощового водовідведення.

До наукової роботи активно залучаються студенти, зокрема всі магістри кафедри. Вони проводять дослідження на лабораторних установках, комп’ютерне моделювання, створення технічних паспортів будівель НУВГП тощо.

Освітні проекти

Починаючи з 2017 року викладачі в якості менторів і керівників груп та студенти кафедри беруть активну участь у роботі Школи Урбаністики, заснованої Факультетом урбаністики та просторового планування Київського національного університету будівництва та архітектури, Фондом Ебергарда Шьока та Фондом підтримки будівельної галузі (Німеччина).
18-21 квітня 2018 кафедра міського будівництва та господарства спільно з Факультетом урбаністики та просторового планування КНУБА за підтримки Фонду Ебергарда Шьока та Фонду підтримки будівельної галузі організували Workshop для студентів спеціалізації «Міське будівництво та господарство» з усієї України. В рамках заходу були проведені дослідження та практичні заняття за темою «Урбан-аналіз малого міста» на базі міста Острог.

Склад кафедри міського будівництва та господарства

Ткачук Олександр Андрійович, д.т.н., професор, завідувач кафедри

Кочкарьов Дмитро Вікторович, д.т.н., професор кафедри, доцент

Ліпянін Вадим Антонович, к.т.н., доцент

Гомон Святослав Святославович, д.т.н., професор кафедри, доцент

Піліпака Людмила Михайлівна, к.т.н., доцент

Шевчук Ольга Володимирівна, к.т.н., доцент

Семенчук Віра Миколаївна, діловод

Карпюк Тамара Арсентіївна, старший лаборант

Контакти

м. Рівне, вул. Чорновола, 49, навчальний корпус № 6, ауд. 675.
Електронна адреса: kaf-mbg@nuwm.edu.ua.
Сторінка кафедри у Facebook: [7].
Сторінка Urban_TransForm_Lab: [8].

Галерея