Економіки та менеджменту

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Інститут економіки та менеджменту
Nni-mm.png
Логотип ННІ
Цифрові ресурси
Репозиторій
Форма навчання
денна
заочна
заочно-дистанційна

Загальна інформація

Директор - Ковшун Наталія Едуардівна
Сайт - ННІ ЕМ
Адреса - Україна, 33000, м.Рівне, вул. О. Новака, 75, навчальний корпус № 2, ауд. 218, 280

Підготовка фахівців з економіки та менеджменту в НУВГП спирається на багаторічний досвід та значний творчий потенціал професорсько–викладацького складу кафедр. Історія інституту охоплює майже 50-річний період - від часу появи в Інституті інженерів водного господарства економічної кафедри. Так, у червні 1971 року, відповідно до державної Постанови про економічну освіту в Україні, рішенням Вченої ради інституту задеклароване створення кафедри економіки водного господарства, яка входила до складу факультету проектування і будівництва гідромеліоративних систем. Науково-педагогічна діяльність багатьох викладачів кафедри економіки водного господарства цього періоду стала визначальною для розвитку у подальшому економічної освіти в НУВГП - розширенню напрямків підготовки, створенню нових кафедр тощо.

У травні 1975 року було сформовано інженерно-економічний факультет. З плином часу зростала кількість спеціальностей, за якими здійснювалась підготовка спеціалістів, збільшувався контингент студентів, наростав науково - педагогічних потенціал. У травні 1995 року, враховуючи необхідність підготовки фахівців для роботи у ринкових умовах незалежної держави, інженерно-економічний факультет було реорганізовано у факультет «Економіки та менеджменту». В 1998 році шляхом відокремлення певних спеціальностей створенню факультету менеджменту і в університеті почали функціонувати два окремих факультети: економіки та менеджменту. На базі двох згаданих факультетів у 2013 році утворено Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту та права, а у 2015 - Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту.

До складу інституту входить 11 кафедр, які готують фахівців за 14 спеціальностями та понад 40 освітніми програмами.

Навчальний процес забезпечують понад 160 викладачів, з яких 5 мають звання «Заслужений». Серед науково-викладацького складу 26 докторів наук та 110 кандидатів наук, 22 професори та 118 доцентів.

В інституті функціонують навчально-наукові лабораторії, бізнес-центр, лінгафонний кабінет, спеціалізовані аудиторії. Навчальні аудиторії оснащені сучасними технічними засобами та комп’ютерною технікою.

Можливості наукового зросту забезпечує аспірантура та докторантура інституту. Функціонує спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за трьома спеціальностями.

Наші студенти мають унікальний шанс отримати якісні знання у провідних університетах Європи з можливістю отримання диплому Європейського Союзу.

Кафедри

Спеціальності та освітні програми

Проекти

Галерея

Вікіситет Це незавершена стаття.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.