Ковшун Наталія Едуардівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ковшун Наталія Едуардівна

Директор ННІЕМ

Біографія

Ковшун Наталія Едуардівна – 1970 року народження. Закінчила з відзнакою у 1992 році Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю "Економіка та управління в галузях АПК". З 1992 року працює в Національному університеті водного господарства і природокористування. Пройшла шлях від асистента кафедри до професора – провідного викладача кафедри економіки підприємства.
Здобула другу вищу освіту за спеціальністю "Фінанси, банківська справа та страхування".

Протягом роботи в університеті здійснює викладання лекційних та практичних занять, керівництво курсовими та дипломними роботами, практикою, науковою роботою студентів та аспірантів тощо. Для всіх дисциплін розробила відповідне методичне забезпечення. Приймала участь в створенні комплексних завдань для фахового кваліфікаційного іспиту. Видала одноосібний навчальний посібник "Аналіз та планування проектів", який рекомендований Міністерством освіти та науки до використання в навчальному процесі. Співатор навчальних посібників "Управління науковими проектами" та "Аналіз і реалізація проектів"

У 1997 році вступила на навчання до аспірантури без відриву від виробництва, у 2000 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Звання доцента кафедри економіки підприємства отримала у 2003 році. У 2019 році захистила докторську дисертацію на тему «Формування системи сталого водокористування в Україні» за спеціальністю 08.00.03.

Займаючи посаду заступника декана факультету економіки і підприємництва (з 2002 по 2010 рік) Ковшун Н.Е виконувала великий обсяг роботи щодо організації навчального процесу для студентів заочної форми навчання. В її обов'язки входило підготовка навчальних та робочих планів навчання за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Фінанси і кредит», інспектування методичного забезпечення спеціальностей, контроль успішності студентів тощо. Невід'ємною заслугою є успішна підготовка на факультеті студентів за інтегрованими навчальними планами на базі ОПП молодшого спеціаліста.
Для підвищення рівня педагогічної діяльності закінчила школу педагогічної майстерності при НУВГП, пройшла курси по впровадженню кредитно-модульної системи, дистанційного навчання, приймає участь у науково-практичних конференціях щодо організації навчального процесу. Протягом 2011-2015 років навчалась в докторантурі.

У 2018 році призначена в.о. директора ННІЕМ НУВГП.

У 2019 році виграла конкурс на заміщення вакантної посади директора ННІ економіки та менеджменту.

Науковий ступінь та вчене звання

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорон навколишнього середовища (2000 р.).

Доцент кафедри економіки підприємства (2003 р.)

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.03 - економіка та управління національним господарством (2019 р.)
Професор кафедри економіки підприємства (2020 р.)

Підготовка наукових кадрів

Під науковим керівництвом захищено чотири кандидатські дисертації. Керує науковими дослідженнями здобувачів. Коло інтересів охоплює питання розвитку національної економіки, фінансів, інветиційної діяльності, управління природокористуванням, підвищення ефективності діяльності підприємства та організації торгівлі.

Дисципліни які викладає

 • - Міжнародна екологічна безпека
 • - Податкова система;
 • - Фінансування проектів;
 • - Податковий менеджмент;
 • - Основи наукових досліджень;
 • - Управління проектами;
 • - Проектний аналіз;
 • - Міжнародні природоохоронні програми та проєкти
 • - Організація торгівлі.

Методичні праці

06-01-245М Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2022) Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. 06-01-159M Ковшун, Н. Е. and Жемба, А. Й. (2021) Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародна екологічна безпека» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання. 06-01-207М Ковшун, Н. Е. and Жемба, А. Й. (2021) Методичні вказівки до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Міжнародні природоохоронні програми та проєкти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» денної та заочної форм навчання. 06-03-256 Ковшун, Н. Е. and Ляхович, О. О. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" денної та заочної форм навчання. 06-03-250 Заячківська, О. В. and Ковшун, Н. Е. (2019) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Фінанси зовнішньо-економічної діяльності» для здобувачів вищої освіти пешого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. 06-03-251 Заячківська, О. В. and Ковшун, Н. Е. (2019) Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фінанси зовнішньо-економічної діяльності» та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти пешого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. 06-01-242 Красовська, Ю. В. and Ковшун, Н. Е. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. 06-01-254 Ковшун, Н. Е. and Кузнєцова, Т. В. and Подлевська, О. М. and Костриченко, В. М. (2019) Методичні рекомендації до виконання і захисту кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. 06-01-220 Ковшун, Н. Е. and Костриченко, В. М. (2017) Методичні вказівки щодо проходження переддипломної виробничої практики для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Економіка підприємства»). 06-01-220 Ковшун, Н. Е. and Костриченко, В. М. (2017) Методичні вказівки щодо проходження переддипломної виробничої практики для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціалізація «Економіка підприємства»). 06-01-208 Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. 06-01-231 Кушнір, Н. Б. and Ковшун, Н. Е. and Костриченко, В. М. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання та захисту магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання. 06-01-209 Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Організація торгівлі» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. 06-01-219 Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами» студентами спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» денної та заочної форм навчання. 06-01-211 Костриченко, В. М. and Красовська, Ю. В. and Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Частина 1 Господарські рішення в підприємницькій діяльності. 06-01-211 Костриченко, В. М. and Красовська, Ю. В. and Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних завдань з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Частина 1. Господарські рішення в підприємницькій діяльності. 06-01-212 Костриченко, В. М. and Красовська, Ю. В. and Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень підприємств і оцінювання ризиків» студентами спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Частина 2 Оцінювання підприємницьких ризиків в процесі обґрунтування господарських рішень. 06-01-218 Ковшун, Н. Е. and Левун, О. І. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Проектний аналіз» для студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» денної форми навчання.

Наукова діяльність

Наталія Едуардівна здійснює активну наукову діяльність, приймає участь у наукових конференціях та семінарах. Постійно підвищує свій професійній рівень шляхом дистанційного навчання, участі у тренінгах, через академічну мобільність.

З 2004 року у НУВГП функціонує спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Ковшун Н.Е. – вчений секретар спецради з моменту її створення по 2018 рік. Не одноразово виступала експертом дисертаційних робіт, призначалась опонентом кандидатських дисертацій. Ковшун Н.Е. є автором понад 150 наукових праць, з них більше 50 опубліковано протягом останніх 5 років.
Наукова діяльність Ковшун Н. Е. тісно пов'язана з напрямками наукових досліджень Держводгоспу України. Під її керівництвом у 2007-2010 роках виконано дві госпрозрахункові теми на замовлення Держводгоспу України, в період 2005-2007 років приймала участь як виконавець ряду госпдоговірних тем в рамках бюджетної програми "Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні річки Тиса у Закарпатській області на 2006-2015 роки", затвердженої постановою КМУ від 13.02.2006 за №130.
В коло наукових інтересів входять проблеми розвитку національної економіки та його ресурсного забезпечення, організація торгівлі, управління проектами, інвестиційного менеджменту, функціонування малого та середнього бізнесу тощо. В НУВГП функціонує спеціалізована вчена рада Д47.104.03, Ковшун Н.Е. її член за спеціальністю - 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Наукові публікації (за останні 5 років)

Монографії

 1. Kovshun, N. E., Moshchych, S. Z., Malanchuk, L. О., Kostrychenko, V. M., & Veretin, L. S. (2021). PRINCIPLES OF OPTIMIZATION OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX BASED ON MINIMIZING THE DESTRUCTIVE IMPACT ON THE ENVIRONMENT. Energy-and resource-saving technologies of developing the raw-material base of mining regions, 66-81.
 2. Innovative model of development of fuel and energy complex of Ukraine / N. E. Kovshun, I. Z. Ignatiuk, S. Z. Moshchych, L. O. Malanchuk // Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Sofia : Publishing House “St. Ivan Rilski”, 2020. - P. 279-296.
 3. Marketing in-novation in the manufacturing of stone-grinding products / N. E. Kovshun, N. B. Savina, L. O. Malanchuk, A. O. Radko // Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania : UNIVERSITAS Publishing, 2020. – P. 158-173.
 4. Ковшун Н.Е. Вартісно-орієнтовані показники як інструменти фінансового моніторингу сучасних підприємств // Н.Е. Ковшун, Н.Б. Кушнір, Д.С. Царрук Теорія та практика управління суб’єктами підприємництва : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2020. – С. 286-296. http://confcontact.com/2020-kolektyvna-monographiya/kolektyvna_monographiya_2020__maket.pdf#page=286
 5. Ковшун Н.Е. Фінансові інструменти забезпечення успіху дифузії екологічних інновацій / Н. Е. Ковшун, Н. С. П'ятка // Управління комерціалізацією інноваційної продукції : монографія / заг. ред.: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми : Територія, 2019. –С. 169-183.
 6. Ковшун Н.Е. Аналітичне забезпечення управління природокористуванням / Н. Е. Ковшун, В.В. Стрільчук //Обліково-аналітичне забезпечення суб'єктів господарювання в умовах євроінтеграції [Текст] : колект. монографія / [Н. Позняковська та ін.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2019. - 413 с.
 7. Ковшун Н. Е. Фінансове забезпечення охорони навколишнього природного середовища / Н. Е. Ковшун, Н. С. П'ятка // Фінансова та еколого-економічна політика в умовах децентралізації влади в Україні : монографія /за заг. ред. Л. В. Мельника. Частина 3. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – с. 170-179
 8. Ковшун Н. Е. Екологічне оподаткування як інструмент фінансування природоохоронних заходів / Н. Е. Ковшун, Н. С. П'ятка // Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія та практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2019. – с. 36-43
 9. Ковшун Н.Е. Використання нових методів проектного менеджменту для підвищення ефективності створення інноваційного продукту / Н.Е. Ковшун, Н.Б. Кушнір // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції : монографія / [Ілляшенко С. М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Ілляшенка С. М., канд. екон. наук, доц. Біловодської О. А. - Суми : Триторія, 2018. - 380 с.
 10. Менеджмент сталого водокористування / Хвесик М. А., Ковшун Н. Е., Клюха О. О. // Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку : колективна монографія / за наук. ред.: д.т.н. Л. Ф. Кожушка, д.т.н. проф. В. А. Сташука, д.е.н., проф. академіка НААН М.А. Хвесика. – Рівне : НУВГП, 2018. – С. 507–519.
 11. Ковшун Н. Е. Система сталого водокористування: механізм та технології управління : монографія / Н. Е. Ковшун. – К. : КНТ, 2017. – 298 с.
 12. Реорганизация энергосистемы Республики Беларусь с учетом украинского опыта / Кушнир Н. Б., Ковшун Н. Э., Мощич С. З. // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства : монография / П. Ю. Храпко (и др.); под науч. ред. Л. Е. Совик. – Пинск : Полес.ГУ, 2017. – С. 99–104 .
 13. Проблемні питання розвитку національної економіки в контексті сталого розвитку / Ковшун Н. Е., Мельник О. М., Мощич С. З // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017 : колективна монографія / Аверіхіна Т. В., Адамець Т. П., Андерсон Н. В. [та ін.]; за наук. ред. проф. Хлобистова Є. В.; НТУУ Київський політех. інститут ім. Ігоря Сікорського; Інститут телекомуніцій та глобального інф. простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа. – К., 2017. – С. 60–70.
 14. Kovshun N. Theoretical Foundations of the Functioning of an Economic System of Water Use / N. Kovshun, N. Kushnir // Structural Risks and Systemic Dynamics of Socio-Economic Development of the National Economy : the European Vector : сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Marzena Sobchak-Michalovskа, Liubov Smoliar, Іryna Kreidych]. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy Publishing, 2017. – Vol. 2. – Р. 94–108
 15. Реорганизация энергосистемы Республики Беларусь с учетом украинского опыта / Кушнир Н.Б., Ковшун Н.Э., Мощич С.З. // Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства: монография / П.Ю. Храпко (и др.); под науч. ред. Л.Е. Совик. – Пинск: Полес.ГУ, 2017. – С. 99–104.
 16. Kovshun N. Basis for the realization of sustainable development strategy in Ukraine / N. Kovshun // Economics of Sustainable Development : methodological approaches and practical solutions : сollective monograph / by general edition of O. Kendikhov. – Kyiv : Center of educational literature, 2016. – Р. 25–30.
 17. Обґрунтування організаційно-економічних заходів щодо санації підприємства в умовах фінансової кризи / Н.Б. Кушнір, Н.Е. Ковшун Н. Е., Д.С. Войтович //Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2016.- С.403-435

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Ковшун, Н. Е., П’ятка, Н. С., & Жидик, І. А. (2021). ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, (3 (95)), 30-42.
 2. Ковшун, Н. Е., Коба, Н. В., & Коба, М. О. (2021). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, (2 (94)), 87-99.
 3. Kondratska, N. M., Kovshun, N. E., & Duma, V. L. (2021). НЕОБАНКІНГ ТА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Bulletin National University of Water and Environmental Engineering, 4(96), 59-69.
 4. Ковшун, Н. Е. and П’ятка, Н. С. and Жидик (2021) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 30-42.
 5. Радько, А. О. and Ковшун, Н. Е. and Мельник, І. В. (2021) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 120-130.
 6. Ковшун, Н. Е. and Стрільчук, В. М. (2020) РЕЙТИНГУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЯК ЕТАП ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 77-87.
 7. Ковшун, Н. Е. and Мазур, Н. О. (2020) УРАХУВАННЯ МОЛОДІЖНОЇ МІГРАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРІОРИТЕТІВ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 73-84.
 8. Ковшун Н.Е. Факторний аналіз економічного розвитку локальних соціально-економічних систем (на прикладі Херсонської області) / Н.Е. Ковшун, В.М. Стрільчук // Менеджер, 2020. ¬– № 2. ¬– С. 63-74
 9. Ковшун, Н. Е. Становлення малого та середнього бізнесу в трансформаційний період: досвід України та Китаю / Н. Е. Ковшун // Український журнал прикладної економіки. – 2019. – Том 4. – № 1. – С. 151–158. – ISSN 2415-8453
 10. Ковшун Н. Е. Моделювання показників фінансово-економічної безпеки / Н. Е. Ковшун, Н. В. Гураль, О. О. Клюха // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 4(84). – С. 75-87
 11. Ковшун Н. Е. Домінанти інтегрованої концепції формування системи сталого водокористування [Електронний ресурс] / Н. Е. Ковшун. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_1_11.
 12. Ковшун Н. Е. Удосконалення обліку теплоспоживання як стимулювання енергозбереження у житловому господарстві / Н. Е. Ковшун // Вісник НУВГП. Економічні науки: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 2 (82). – С. 109–117.
 13. Ковшун Н. Е. Система сталого водокористування як складова національної економіки / Н. Е. Ковшун // Проблеми і перспективи економіки та управління / Чернігівський нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2017. – № 3 (11). – С. 61–68.
 14. Савіна Н. Б. Нова парадигма системи сталого водокористування як складової національної економіки / Н. Б. Савіна, Н. Е. Ковшун // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 3 (79). – С. 129–137..
 15. Савіна Н. Б., Ковшун Н. Е. Формування водогосподарського комплексу у складі національної економіки на основі функціонального підходу / Н. Б. Савіна, Н.Е. Ковшун // Економічний вісник Запорізької держ. інженерної академії. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 5 (11). – Ч. 1. – С. 64–68..
 16. Ковшун Н. Е. Вдосконалення системи паспортизації у національному господарстві України з урахуванням результативності управління водокористуванням / Н. Е. Ковшун // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2017. – Вип. 4 (80). – С. 129–137.
 17. Ковшун Н. Е. Фінансування капітальних витрат водогосподарського комплексу України: стан та перспективи / Н. Е. Ковшун, О. М. Мельник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2016. – Вип. 5 (121). – С. 9–15..
 18. Савіна Н. Б. Переваги та недоліки інтеграційного підходу до формування системи сталого водокористування як складової національної економіки / Н. Б. Савіна, Н. Е. Ковшун // Вісник НУВГП. Економічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 4. – С. 183–193.
 19. Ковшун Н. Е. Роль рентного підходу у вдосконаленні економічного механізму водокористування / Н. Е. Ковшун // Вісник НУВГП. Економічні науки : збірник наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 1(69). – С. 32–43.
 20. Ковшун Н. Е. Аналіз системи рентних платежів у водогосподарському комплексі України / Н. Е. Ковшун // Економіст. – 2015. – № 11. – С. 36–39.
 21. Ковшун Н. Е. Використання концепції нової інституціональної економіки у природокористуванні / Н. Е. Ковшун // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : збірник наук. праць. – К. : СЕУ ; Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 21. – № 3. – 278 c.
 22. Ковшун Н. Е. Використання економічних механізмів розвитку водогосподарського комплексу України в кризових умовах [Електронний ресурс] / Н. Е. Ковшун // Економіка та суспільство. – Мукачево, 2017. – № 9. – С. 242–246. – Режим доступу : http: //www. economyandsociety .in.ua/journal/9_ukr/42.pdf. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus).
 23. Research of the role water economy system in the formation of financial flows / Kovshun N., Yakymchuk A., Kushnir N. // Technology audit and production reserves. – 2017. – № 3/5 (35). – P. 13–20. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus, РИНЦ, EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, OpenAIRE, BASE, DOAJ, WorldCat, CrossRef, Directory Indexing of International Research Journals, DRJI та інші).
 24. Ковшун Н.Е., Радько А.О. Управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями агрохолдингів України / Н.Е. Ковшун, А.О. Радько // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2015. - № 1.- С. 144-150
 25. Ковшун Н.Е. Фінансування водогосподарського комплексу: механізми, тенденції та перспективи / Н. Е. Ковшун // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 4. – С. 118–126 (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory / Ulrichsweb; CEJSH; Google Scholar; EconBiz ; RePEc; e-library; РИНЦ).

Статті у наукових фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Polyakov, M., & Kovshun, N. (2021). Diffusion of innovations as a key driver of the digital economy development. Baltic Journal of Economic Studies, 7(1), 84-92.
 2. Kovshun, N., Yakimtsov, V., Nalyvaiko, N., & Sukhoniak, S. (2021). Peculiarities of outsourcing services organization and realization. Estudios De Economia Aplicada, 38(4), 4022.
 3. Kovshun, N., Kostrychenko, V., Semeniuk, K., Filipishyna, L., & Antonova, L. (2021). Multi-vector activity in the introduction of integrated administration of environmentally safe nature resources use. In E3S Web of Conferences (Vol. 255, p. 01028). EDP Sciences.
 4. Kovshun, N., Savina, N., Diallo, M. A., Kushnir, N., Zhiwei, D., & Zoshchuk, V. (2021). Principles of creating a system of sustainable water use in Ukraine. In E3S Web of Conferences (Vol. 280, p. 10007). EDP Sciences.
 5. Savina, N., Kovshun, N., Zhemba, A., Ventsuryk, A., & Klіukha, O. (2021). Peculiarities of financing investment infrastructure projects in Ukraine. In MATEC Web of Conferences (Vol. 339). EDP Sciences.
 6. Ushakova, O. A., Savina, N. B., Kovshun, N. E., Nykyforova, L. E., Lyakhovchenko, N. V., Wójcik, W., ... & Oralbekova, A. (2021). Ecological and Economic Principles of Rational Use of Biomass. In Biomass as Raw Material for the Production of Biofuels and Chemicals (pp. 135-144). Routledge.
 7. Tsymbaliuk, I., Pavlikha, N., Barskyi, Y., Tihonchuk, L., Korneliuk, O., Naumenko, N., & Kovshun, N. (2021). Imbalances Between Revenues and Expenditures of Local Rural Budgets in the Process of Fiscal Decentralization in Ukraine: Assessment and Modelling. Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development, 21(2), 671-683.
 8. Kovshun, N., Mazur, N., & Tsetsyk, J. (2021). Особливості соціально-економічного становища Волинської губернії під час Першої світової війни. Eminak: Scientific Quarterly Journal, (2 (34)), 105-116.
 9. Kovshun, N., Radko, A., Moshchych, S., Syrotynska, A., & Zhydyk, I. (2021, November). Information support of nature management and environmental protection in Ukraine. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 915, No. 1, p. 012031). IOP Publishing.
 10. Savina, N., Kovshun, N., Kostrychenko, V., Voronenko, M., & Koval, V. (2021, November). Bayesian networks application to forecast the national economies development taking into account the water factor. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 915, No. 1, p. 012033). IOP Publishing.Kovshun N., Tsvirko O., Redkva O. State Policy of Use and Stimulation of Labor Resources іn Trade // INTELLECTUAL ECONOMICS 2019, No. 13(2). –р. 152-160 file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/5299-12039-1-SM-1.pdf.
 11. Koval, V., Kovshun, N., Plekhanova, O., Kvitka, S., Haran, O. The role of interactive marketing in agricultural investment attraction // International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM 19, pp.877 (View in Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57214915178&zone=) https://doi.org/10.5593/sgem2019/5.3
 12. Nataliia Kovshun, Nataliia Savina, Nina Kushnir Gross domestic product as the leading indicator of the level of economic security: a case of Ukraine // Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 359, р. 102-106 (https://www.atlantis-press.com/proceedings/icsbal-19/articles?q=kovshun)
 13. Pavlikha N. V., Tsymbaliuk I. O. , Kovshun N. E., Kotsan L. M. Conceptual Transformation Principles Of The Income Regulation System In Ukraine / Павліха Н. В., Цимаблюк І. О., Ковшун Н. Е., Коцан Л. М. Концептуальні засади трансформації системи регулювання доходів населення в Україні // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Том 2. – №25. – 2018. – C. 317-324.
 14. Natural resources potential as innovative and investment development prospect / Yakymchuk A.Y., Navrotskyi R.L., Kovshun N. E. // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 3 (11). – Ч. 1. – С. 179–186. (Міжнародні наукометричні бази даних: Web of Science, Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ та інші).

Статті в іноземних виданнях:

 1. Kovshun N. Ensuring Sustainable Water Use in Ukraine/ N. Kovchun, V.Solodkyy // International Journal of New Economics, Public Administration and Law. – Varna-Świnoujście, 2018. – № 1(1). – Р. 134–141.
 2. Kovshun N. E. The influence of the water system on the balance of the functioning of the national economy / N. E. Kovshun // International Journal of New Economics, Public Administration and Law. – Varna-Świnoujście, 2018. – № 2(2). – Р. 17–29.
 3. Kovshun N. E. Тhe impact of the economic crisis on the financing of the water management complex in Ukraine / N. E. Kovshun // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Warszawa, 2017. – № 2(6). – Р. 140–151.
 4. Kovshun N. Strategic directions and mechanisms of formation of new organizational forms of management of nature protection in the local socioeconomic system / N. Kovshun, V. Strilchuk // International Journal of New Economics and Social Sciences . – Warszawa, 2017. – № 2(6). – Р. 163-174.
 5. Ковшун Н. Э. Экологическое прогнозирование социально-экономического развития / Н. Э. Ковшун, С. З. Мощич // Научные труды Академии управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск, 2015. – Вып.17. Экономика. – С. 200–209.

Тези наукових доповідей:

 1. Ковшун Н.Е., П'ятка Н.С. Динамічні моделі оцінки ефективності витрат у сфері природоохоронної діяльності // Інноваційний розвиток та безпека підриємства в умовах неоіндустріального суспільства: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (31 жовтня 2019 р.)]/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2019. – С. 34-37
 2. Стрільчук В.М. Нормативно – правове забезпечення інтегрованого еколого – економічного управління морським природокористуванням / В.М. Стрільчук, Н.Е. Ковшун // Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб´єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6 листопада 2019 року). — Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. — С. 49-51
 3. П’ятка Н. С. Інвестиційне забезпечення розвитку природно-ресурсної сфери / Н.Е. Ковшун, Н.С. П'ятка // Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції 13-14 грудня 2018 р. Рівне : НУВГП, 2018. – 233 С. С. 86-88.
 4. Ковшун Н. Е. Розробка цільового програмного забезпечення прогнозно-аналітичної оцінки результативності системи сталого водокористування / Н. Е. Ковшун // Фінансова система та економічна безпека: сучасний стан, ефективність, перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 березня 2018 р.). – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2018. – С. 14–17.
 5. Ковшун Н. Е. Особливості вдосконалення статистичних спостережень, обліку та контролю процесів водокористування / Н. Е. Ковшун // Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : збірник матеріалів III міжнар. науково-практ. конф., м. Чернігів, 5 грудня 2017 р. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 122 с. – С. 61–63.
 6. Ковшун Н. Е. Економічний потенціал стічних вод на підприємствах вугледобувної галузі / Н. Е. Ковшун, С. О. Попова // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції : збірник тез VI міжнар. наук.-практ. конф., м. Рівне, 27 квітня 2017 р. – Рівне: НУВГП, 2017. – Ч. 2. – 245 c. – С. 156–158.
 7. Ковшун Н. Е. Оптимальність розподілу водних ресурсів України / Н. Е. Ковшун // Механізми реалізації політики модернізації економіки країн: матеріали міжнар. науково-практичної конф., м. Дніпро, 20-21 жовтня 2017 р. / НО «Перспектива». – Дніпро, 2017. – 140 с. – С. 28–30.
 8. Ковшун Н. Е. Місце і роль системи сталого водокористування як складової національної економіки / Н. Е. Ковшун // Стратегічні орієнтири розвитку економіки України : матеріали міжнар. науково-практичної конф., м. Одеса, 6-7 жовтня 2017 р. / відп. за вип. д. е. н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2017. – 188 с. – С. 27–29.
 9. Ковшун Н. Е. Функціональний підхід до управління водними ресурсами / Н. Е. Ковшун // Управління водними ресурсами в умовах змін клімату : матеріали міжнар. науково-практичної конф., присвяченої Всесвітньому дню води, 21 березня 2017 р. / НААН України, Інститут водних проблем і меліорації, Глобальне водне партнерство. – Київ, 2017. – С. 207–208.
 10. Ковшун Н. Е. Інтеграційне управління системою сталого водокористування / Н.Е. Ковшун // Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах глобалізації : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. : тези доповідей, м. Дніпропетровськ, 5-7 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ : Свідлер А.Л., 2016. – Т. 1. – 324 с. – С. 39-42
 11. Ковшун Н. Е. Інституціональний механізм надання суспільних благ / Н. Е. Ковшун // Інституціоналізація процесів євроінтеграції : суспільство, економіка, адміністрування : збірник тез I міжнар. науково-практичної конф., м. Рівне, 21-22 квітня 2016 р. – Рівне, 2016. – С. 46–47.
 12. Ковшун Н. Е. Тенденції генерування рентних платежів у водному господарстві України / Н. Е. Ковшун // Актуальні питання, проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку країни : збірник тез наук. робіт учасників Всеукр. наук.-практ. конф., м. Одеса, 25-26 листопада 2016 р. – Одеса, 2016. – Ч. 1. – С. 29–31.
 13. Ковшун Н. Е. Розвиток ринкових відносин у природокористуванні з позиції теорії функціонування ресурсних ринків / Н. Е. Ковшун // Вода і робочі місця : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому дню води, м. Київ, 22 березня 2016 р. – К., 2016. – С. 64–65.
 14. Савіна Н. Б. Багатоцільовий екологічний комплекс як організаційно-господарська структура прибережних територій / Н. Б. Савіна, Н. Е. Ковшун // Містобудівне планування і управління прибережними територіями : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 вересня 2016 р., смт. Сергіївка, Одеська обл. – Одеса, 2016. – С. 101–102.
 15. Ковшун Н. Е. Види суспільних благ у сфері природокористування / Н. Е. Ковшун // Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та пропозиції : матеріали міжнар. науково-практичної конф., м. Львів, 28-29 серпня 2015 р. / ГО «Львівська економічна фундація» – Львів, 2015. – С. 96–98.
 16. Совершенствование организационно-экономического механизма управления водными ресурсами / Ковшун Н. Э., Левковская Л.В., Рыжова К. И. // Проблемы управления водными и земельными ресурсами : материалы междунар. науч. форума. Т. 3. – Москва : Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. – С. 328–337.


<a itemprop="sameAs" content="https://orcid.org/0000-0003-0573-2932" href="https://orcid.org/0000-0003-0573-2932" target="orcid.widget" rel="me noopener noreferrer" style="vertical-align:top;"><img src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16.png" style="width:1em;margin-right:.5em;" alt="ORCID iD icon">https://orcid.org/0000-0003-0573-2932</a>


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 • Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.
 • Член Спілки економістів України
 • Член ГО «Ділові жінки України»


Пошта - n.e.kovshun@nuwm.edu.ua