Герасімов Євгеній Генріхович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Герасімов Євгеній Генріхович

Народився 13 квітня 1971 року.

Освіта

Закінчив в 1988 році спеціалізовану школу з поглибленим вивченням іноземних мов № 15 міста Рівного.

В 1988 році вступив до Українського інституту інженерів водного господарства на спеціальність 29.04 «Гідротехнічне будівництво».

В 1993 році захистив дипломний проект на тему: «Гідротехнічні споруди зони відпочинку р. Уж міста Ужгорода» та отримав кваліфікацію «інженера-гідротехніка» і диплом з відзнакою.

Наукові ступені, вчені звання

В 1995 році вступив до аспірантури Української державної академії водного господарства.

Після закінчення аспірантури в 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення надійності та удосконалення закритої зрошувальної мережі з водоповітряними резервуарами» за спеціальністю 05.20.05 «Гідротехнічні меліорації».

З 1998 року працював на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри експлуатації гідромеліоративних систем.

В 2000-2002 роках отримував стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Кандидат технічних наук(2000р.) Доктор технічних наук (2021 р.)

Доцент кафедри експлуатації гідромеліоративних систем (2004р.)

Доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки (2015 - 2022 рр.)

Професор кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки (2022 - теперішній час)

Начальник науково-дослідної частини НУВГП (2014 - теперішній час).

Основні напрями наукової діяльності

 • розрахунок гідравлічного удару в трубопровідних системах;
 • забезпечення надійності роботи закритих зрошувальних мереж;
 • енерго- та ресурсозбереження на зрошувальних системах.

Основні напрямки педадогічної діяльності

 • облік води на водогосподарських об,єктах;
 • експлуатації водогосподарських та природоохоронних об,єктів;
 • експлуатації гідромеліоративнихсистем;
 • інтелектальна власність.

Підвищення кваліфікації

 • ВСП "Інститут інтелектуальної власності" Національного університету Одеська юридична академія (2011р.)
 • Національний університет водного господарства та природокористування Інститут післядипломної освіти (2013р.)
 • Норвезький університет природничих наук (м. Оз, Норвегія) (2013 р.)
 • Краківський сільськогосподарський університет (м. Краків, Польща) (2017)
 • Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства, курс "Плани управління річковим басейном" (сертифікат № 287, 04.04.2022)
 • Тренінгова Програма Професійного Розвитку Персоналу «Інноваційна Педагогіка в Водних Освітніх Програмах Вищої школи» в рамках гранту «Водна Гармонія», що фінансується Норвезькою Агенцією Міжнародної Співпраці та Підвищення Якості у Вищій Освіті, 2020-2022, Норвезький університет природничих наук, м. Оз, Норвегія (сертифікат № 0038 від 14-06-2022 р.)

Наукові праці

Є співавтором двох навчальних посібників та двох наукових монографій: 1. Трубопровідні системи з водоповітряними резервуарами; 2. Динамічні процеси в трубопровідних системах. Є автором понад 120 наукових та навчально-методичних праць, 18 патентів на корисну модель. Профіль у наукометричних базах:

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205332089

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7194-8251

 1. A study on the evaluation of the water quality status for the Büyük Menderes River, Turkey. Yılmaz, E., Koç, C., Gerasimov, I. Sustainable Water Resources Management, 2020, 6(6), 100
 2. Mathematical modeling of filtration processes in drainage systems using conforming mapping / Bomba A., Tkachuk M., Havryliuk V., Kyrysha R., Gerasimov I., Pinchul. O. 2018/ Journal of water and land development/ No.39. p. 11-15. DOI: 10.2478/jwld-2018-0054
 3. Dynamics of changes in surface water quality indicators of the Western Bug River basin within Ukraine using GIS technologies /Igor Gopchak, , Tetiana Basiuk, Ihor Bialyk, Oleg Pinchuk, Ievgenii Gerasimov 2019/ Journal of water and land development/ No.42. p. 67-75. https://doi.org/10.2478/jwld-2019-0046
 4. Герасімов, Є. Г., Романюк, І. В., Пінчук, О. Л., Лескова, Н. І. ТЕХНІЧНИЙ СТАН МЕЛІОРАТИВНИХ СИСТЕМ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ЗОНІ ОБСЛУГОВУВАННЯ РОВР У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). с. 50-61.
 5. Герасімов Є. Г. Комп’ютерне моделювання розподілу температури в грунті та приземному шарі повітря за умов поверхневого обігріву широкою оболонкою-рукавом / Пінчук, О. Л., Романюк, І. В., Герасімов, Є. Г. // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 1(85). – С. 56-64. http://ep3.nuwm.edu.ua/16108/1/Vt856%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
 6. Герасімов Є. Г. Розрахунок конусного фільтра для попереднього очищення води / Герасимов Г.Г., Герасімов, Є. Г., Іванов С.Ю. // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2019. – Вип. 2(86). – С. 92-111. http://ep3.nuwm.edu.ua/16591/1/Vt868%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
 7. Gerasimov Ievgenii, Herasymov Henrikh, Pinchuk Oleg, Koс Cengiz. Mathematical modelling of transition processes in floating water outlets, 2022, Sustainable Water Resources Management, volume 8, doi 10.1007/s40899-022-00710-4 (Scopus)
 8. Мамаду Алума Діалло, Герасімов Є. Г. Геостатистичний підхід до моделювання підземних вод для прибережного водоносного горизонту тіароє // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2022. – Вип. 1(97). – С. 116-131.
 9. Пінчук О. Л., Герасімов Є. Г., Куницький С. О., Іванчук Н. В., Шатний С. В. Комп’ютерна програма для розрахунку втрат напору в оболонках-рукавах гідротехнічних систем поверхневого обігріву ґрунту // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2022. – Вип. 1(97). – С. 218-230.
 10. Романюк І. В., Пінчук О. Л., Герасімов Є. Г., Самолюк А. Р., Лескова Н. І. Аналіз стану водогосподарських систем та гідротехнічних споруд за даними паспор тизації та інвентаризації в зоні обслугову вання Північного міжрайонного управління водного господарства // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2022. – Вип. 2(98). – С. 110-121.
 11. Пінчук О. Л., Герасімов Є. Г., Куницький С. О., Сафоник А. П., Іванчук Н. В., Шатний С. В. Комп’ютерна програма для розрахунку втрат напору в блок-секціях гідротехнічних систем поверхневого обігріву ґрунту // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2022. – Вип. 1(97). – С. 243-257.

Патенти:

 1. Пат. 11618 Україна, МПК F 16 K47/10 ОДНОСТОРОННІЙ ДРОСЕЛЬ /Герасимов Г. Г., Герасімов Є. Г., Іванов С.Ю. Заявл. 24.01.2018; опубл. 10.05.2018, бюл. № 5/2018
 2. Пат. 126867 Україна, МПК F 16 K47/10 ОДНОСТОРОННІЙ ДРОСЕЛЬ ГІДРАВЛІЧНОЇ ДІЇ /Герасимов Г. Г., Герасімов Є. Г., Іванов С.Ю., Тирик М.І. Заявл. 24.01.2018; опубл. 10.07.2018, бюл. № 13/2018
 3. Пат. 126868 Україна, МПК F 16 K47/10 СПІРАЛЬНИЙ ОДНОСТОРОННІЙ ДРОСЕЛЬ /Герасимов Г. Г., Герасімов Є. Г., Іванов С.Ю.. Заявл. 24.01.2018; опубл. 10.07.2018, бюл. № 13/2018
 4. Пат. 126869 Україна, МПК F 16 K47/10 СПІРАЛЬНИЙ ОДНОСТОРОННІЙ ДРОСЕЛЬ /Герасимов Г. Г., Герасімов Є. Г., Іванов С.Ю.. Заявл. 24.01.2018; опубл. 10.07.2018, бюл. № 13/2018
 5. Пат. 140647. МПК F 16 K47/10 ГІДРАВЛІЧНИЙ ОДНОСТОРОННІЙ ДРОСЕЛЬ. /Герасимов Г. Г., Герасімов Є. Г., Іванов С.Ю.. Заявл. 24.01.2018; опубл. 10.07.2018, бюл. № 13/2018
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 112547. Комп'ютерна програма «Комп’ютерна програма для розрахунку втрат напору в оболонках-рукавах гідротехнічних систем поверхневого обігріву ґрунту». Автори: Пінчук О.Л., Герасімов Є.Г., Куницький С.О., Іванчук Н.В., Шатний С.В. Дата реєстрації 30 березня 2022 р.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 112661. Комп'ютерна програма для розрахунку втрат напору в блок-секціях гідротехнічних систем поверхневого обігріву ґрунту. Автори: Пінчук О.Л., Герасімов Є.Г., Куницький С.О., Сафоник А.П., Іванчук Н.В., Шатний С.В.Дата реєстрації 15квітня 2022 р.

Монографії, посібники:

 1. Герасімов Є. Г. Динамічні процеси в трубопровідних системах : монографія / Є. Г. Герасімов, Г. Г. Герасимов, С. Ю. Іванов. – Рівне : НУВГП, 2020. – 597 с.
 2. Nachlik Elżbieta, Gerasimov, I. Water management in Poland and Ukraine in conditions of development and climate change, Monograph, Kraków, Wydawnictwo PK, 2022, 212 p. авторський внесок 2,7 друк. арк.
 3. Герасімов Є. Г., Герасимов Г. Г. Використання відновлювальних джерел енергії : навч. посіб. [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2023. 467 с. ISBN 978-966-327-542-0

Методичні вказівки:

 1. 01-02-196М Пінчук, О. Л. та Герасімов, Є. Г. та Романюк, І. В. (2023) Методичні вказівки до практичного заняття на тему: «Методика виконання вимірювань при водообліку із застосуванням фіксованих русел» з навчальної дисципліни «Облік водних ресурсів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання.
 2. 01-04-67М Герасімов, Є. Г. та Шинкарук, Л. А. та Корнійчук, В. І. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Монтажні та спеціальні роботи в гідротехнічному будівництві» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної і заочної форм навчання.
 3. 01-02-177 Пінчук, О. Л. та Герасімов, Є. Г. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Моделювання водних явищ і процесів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" денної та заочної форм навчання [Електронне видання].
 4. 01-02-174 Пінчук, О. Л. та Герасімов, Є. Г. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Надійність водогосподарських систем (на основі гідроінформатики)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання.
 5. 01-02-175 Пінчук, О. Л. та Герасімов, Є. Г. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Надійність водогосподарських систем (на основі гідроінформатики)» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Гідроінформатика» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання.
 6. 01-02-169 Клімов, С. В. та Герасімов, Є. Г. та Пінчук, О. Л. (2019) Методичні вказівки для самостійної роботи та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Експлуатаційна гідрометрія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», освітня програма «Гідроінформатика» денної і заочної форм навчання.

Наявність апробаційних, науково-популярних публікацій:

 1. Є. Г. Герасімов, С. Ю. Іванов. Енергоощадний спосіб попереднього механічного очищення води. VIIІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЯХ І СИСТЕМАХ»-С. 82-84. (2020)
 2. Gerasimov I., Ivanov S. WORKING OF PRESSURE STABILIZATION DEVICE UNDER CLOSING THE PIPELINE END VALVE. Wissenschaftliche Ergebnisse und Errungenschaften: 2020: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 1), 25. Dezember, 2020. München, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform.
 3. Герасімов Є.Г. Директиви ЄС у сфері управління водними ресурсами : довідник / О. Л. Пінчук, Є. Г. Герасімов, С. О. Куницький. – Рівне : Волинські обереги, 2019. – 224 с.
 4. Підвищення ефективності функціонування Придунайських рисових зрошувальних систем: науково-методичні рекомендації. Сташук В.А., Рокочинський А.М., Турченюк В.О., Герасімов Є.Г. та ін. –Одеса-Рівне: НУВГП, 2018. -107 с. http://nuwm.edu.ua/nni-vgp/news/vidani-naukovo-metodichni-rekomendaciji--pidvishhennja-efektivnosti-funkcionuvannja-pridunajsjkikh-risovikh-zroshuvaljnikh-sistem ISBN 978-966-327-391-4
 5. Effect of weather and climate conditions changes for the development of water management and land reclamation projects in the area of Polissya. /Rokochinskiy A., Gerasimov I., Pinchuk O., Prykhodko N., 6—th colloquium and working session within the frame of the International program EUREKA. Brno University of technology, Brno. 18.10.2018. p. 70-73.ISSN 2464-4595.
 6. Розрахунок гідравлічного удару в розгалуженому трубопроводі. /Герасимов Г.Г., Герасімов Є.Г., Герасімова А.Є. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ПРИРОДА ДЛЯ ВОДИ», присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів. 22 березня 2018 р. Київ.

Членство в асоціаціях та радах:

 1. 2019-2021 Міжнародна водна асоціація. International water association. https://iwa-connect.org/profile Name Ievgenii Gerasimov Member Since 19-12-2018
 2. Член басейнової ради річки Прип'ять. Наказ Державного агентства водних ресурсів № 847 від 13.11.2018 р.
 3. 2019-2021 Міжнародна водна асоціація. International water association. https://iwa-connect.org/profile Name Ievgenii Gerasimov Member Since 19-12-2018. Membership number: MCODE: 1616007
 4. Член басейнової ради річки Прип'ять. Наказ Державного агентства водних ресурсів № 847 від 13.11.2018 р.

Громадська робота

З 2010 року відповідальний секретар збірника наукових праць «Вісник національного університету водного господарства та природокористування". Є координатоом Глобального водного партнерства в Національному університеті водного господарства та природокористування. З 2019 року член Басейнової ради річки Прип'ять.

Міжнародна робота

2011-2015 рр. Міжнародний проект “Розробка трьох навчальних модулів з менеджменту і технології води для України, Білорусі, Казахстану і Таджикистану, гармонізованих з Норвегією («Водна гармонія»)”. Програма фінансування: Програма співпраці з Євразією, Норвезький центр міжнародного співробітництва в сфері освіти (SIU).Координатор проєкту: Норвезький університет природничих наук, Норвегія.

2017 – 2018 рр. Міжнародний проект "Стійке управління водними ресурсами та гідрологічна безпека в країнах Вишеградської групи та України." Програма фінансування: Вишеградський фонд.Координатор проєкту: Краківський сільськогосподарський університет, Польща.

2018 – 2020 рр. Міжнародний проект "Удосконалення якісних показників підготовки фахівців з гідротехнічного будівництва на основі міжнародних вимог". Програма фінансування: Міністерство освіти і науки Республіки Таджикистан. Координатор проєкту: Дангаринський державний університет, Таджикистан.

2018 – 2019 рр. Міжнародний проект "TENOR: до циркулярної економіки в органічному сільському господарстві". Програма фінансування: Програма співпраці з Євразією, Норвезький центр міжнародного співробітництва в сфері освіти (SIU).Координатор проєкту: Норвезький університет природничих наук, Норвегія.

2019 – 2021 рр. Міжнародний проект "Водна гармонія – Інтеграція освіти, досліджень, інновації і підприємництва (продовження)". Програма фінансування: Програма Євразія, Норвезьке агентство з міжнародного співробітництва та підвищення якості вищої освіти (Diku). Координатор проєкту: Норвезький університет природничих наук, Норвегія.

2019 - 2022 рр. Міжнародний проект "Вишеград-Вода-Безпека". Програма фінансування: Вишеградський фонд.Координатор проєкту: Національний університет водного господарства та природокористування, Україна.

Сімейний стан

Одружений. Виховує дочку (1995 р.н.) та сина (2000р.н.).