Ткачук Микола Микитович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Ткачук Микола Микитович

Народився 3 травня 1947 р. в с. Велика Любаша Костопільського району Рівненської області.

Освіта

 • В 1965 р. закінчив Костопільську середню школу №1 ім. Т.Г. Шевченка, м. Костополя.
 • В 1972 р. закінчив Український інститут інженерів водного господарства, м.Рівне (інженер-гідротехнік).
 • З 1982 по 1985 р. навчався в аспірантурі при Українському інституті інженерів водного господарства, (м. Рівне).
 • З 1998 по 2001 навчвався в докторантурі Українського державного університету водного господарства та природокористування).

Наукові ступені, вчені звання

 • кандидат технічних наук (м. Москва, Росія, Всесоюзний науково-дослідний інститут гідротехніки і меліорації); тема дисертації "Осушающее действие дренажа из керамических перфорированных труб".
 • атестат доцента отримав у 1990 році.
 • доктор технічних наук (м. Рівне, Україна, Національний університет інженерів водного господарства та природокористування). Тема дисертації: “Наукові основи створення дренажно-модульних систем в гумідній зоні".
 • атестат професора отримав у 2006 році.
 • автор 180 наукових праць, 7 навчальних посібників, 40 авторських свідоцтв і патентів України. Брав участь в міжнародних конференціях в т.ч. за кордоном, а саме: в Литві, Росії, Білорусії. Щорічно надає відгуки на автореферати дисертацій.
 • Підготував кандидата наук, керує аспірантами, а також пошуковцями. Приймав участь у Виставках досягнень народного господарства (м. Москва).
 • Нагороджений: - "Бронзова медаль" - виставки досягнень народного господарства, м. Москва, Посвідчення №63028; - Диплом третього ступеня учасника Виставки досягнень нпродного господарства Української РСР 1985о. - за успіхи в економічному і соціальному розвитку Української РСР. (Постанова Головного комітету від 28.05.1985р. №24/Н); - Свідоцтво учасника Вмставки досягнень народного господарства України, 1986р.;
 • Нагороджений за професійну діяльність: - Знаком "Відмінник освіти України"у 1999році; - Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді і спорту. Наказ від 01.11.2011р. №537 №15672 м.Київ; - Почесною грамотою Рівненської обласної Ради від 17.09.2010р. №456, м.Рівне; - Почесною грамотою Державного комітету по водному господарству 14.05.2010р., м.Київ; - грамотою НУВГП, 13.05.2011р., м.Рівне. За досягнуті успіхи в навчально-методичній роботі неодноразово відзначався і заохочувався адміністрацією університету, візнавався "Людиною року" в університеті.

Професійний шлях

 • З 1972 року працював на виробництві в ПМК-226 м. Первомайськ Миколаївської області та тресті "Поліссяводбуд" м. Рівне.
 • З 1982 року в Українському університеті водного господарства та природокористування (на кафедрі гідромеліорацій); а з 1987 року на кафедрі водогосподарського будівництва доцентом, професором кафедри.

Основні напрямки наукової діяльності

 • вплив керамічних дренажів і інших типів і конструкцій на водний режим грунтів;
 • дренажно-модульні системи в гумідній зоні.

Наукові публікації

 1. Ткачук М.М., Кириша Р.О., Дацишина І.Б. Дренажно-модульні системи з вертикальними фільтрами гідравлічно зв’язаними з дренами. „Вісник” НУВГП, Вип. 3 (71), ч.2. Технічні науки. – Рівне. 2015. – С. 287 – 292.
 2. Ткачук Р.М., Ткачук М.М. Спосіб захисту гідромеліоративних територій від затоплення і підтоплення з використанням дренажно-екранно-модульних систем. Вісник” НУВГП. Збірник наукових праць. - Вип. 4(76). – Рівне, 2016. – С. 47-57.
 3. Ткачук М.М., Ткачук Р.М., БілецькийА.А. Водорегулювання дренажно-модульними системами на осушуваних землях. Журнал „Вісник” НУВГП. Вип. 2 (86) 2019р. Серія “Технічні науки”. Рівне. с. 79-91
 4. Ткачук М.М., Хлапук М.М., Шинкарук Л..А., Дем’янюк А.В. Регулювання водного режиму грунтів дренажними системами в гумідній зоні. Журнал „Вісник” НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2022. – Вип. 4(100). – С. 3-13 http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/25840
 5. Ткачук М.М., Турченюк В.О., Шинкарук Л.А., Ткачук Л.Р. Забезпечення ефективності водорегулювання на водогосподарських системах інноваційними конструкціями. Журнал „Вісник” НУВГП. Вип. 2 (86) 2021р.Серія "Технічні науки”. Рівне. с. 79-91 http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16590
 6. V. Havryliuk, A. Bomba, O.Pinchuk, E.Gerasimov, S. Klimov, M. Tkachuk, V. Turcheniuk. Mathematical modelling of filtration processes in drainage systems with different depths of drainage./ Journal of water and land development. -2021.-Volume 50. –p.74-78. https:// Journal. Pan. Pl/dlibra/Show-content?it=121302
 7. Ткачук М.М., Ткачук Р.М. Покращення регулювання водного режиму грунтів інноваційними дренажно-модульними системами. Розрахунок відстаней між різнорівневими регулюючими дренами. Журнал „Вісник” НУВГП, серія Технічні науки, вип. 2 (90) 2020р., С. 12 – 26 http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19747
 8. Ткачук М.М., Ткачук Р.М., БілецькийА.А. Водорегулювання дренажно – модульними системами на осушуваних землях. Журнал „Вісник” НУВГП. Вип. 2 (86) 2019р. Серія “Технічні науки”. Рівне. с. 79-91 http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16590
 9. A. Bomba, M. Tkachuk, V. Havryliuk, R. Kyrysha, E.Gerasimov, O.Pinchuk. Mathematical modelling of filtration processes in drainage systems using conformal mapping/. Journal of water and land development. -2018.-Volume 39, Issue 1. –p.11-15. © Institute of Technology and Life Sciences (ITP), 2018 PL ISSN 1429–7426, e-ISSN 2083-4535.

Навчальні посібники

Ткачук М. М., Білецький, А. А., Ткачук Р.М. Організація і технологія гідротехнічного будівництва. Практикум. Навчальний посібник – практикум для студентів вищих навчальних закладів з грифом НУВГП, 2022р. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/22848

Патенти:

 1. патент Україна № 12514,бюл. №8 видано 25.04.2018; Дренажно-екранно-модульна система з колонками-поглиначами. /Ткачук М. М., Ткачук Р.М., Кириша Р.О.
 2. патент Україна № 126335, бюл. №11 видано 11.06.2018. Дренажно-екранно- модульна система з суцільними вертикаль-ними дренуючими елементами./ Ткачук М. М., Кириша Р.О., Ткачук Р.М.
 3. патент Україна № 127370, бюл. №14 видано 25.07.2018. Карта-чек рисової системи з вертикальним проти-фільтраційним екраном./ Турченюк В.О., Ткачук М. М., Ткачук Р.М.
 4. патент України №120516, бюл. №21 видано 10.11.2017,; Карта-чек рисової системи з різноглибоким закладанням дренажу./Турченюк В.О., Рокочинський А.М., Ткачук М. М., Сапсай Г.І.
 5. патент України №111735, бюл. № 22 видано 25.11.2016. Дренажно-модульна система. /Ткачук М. М., Ткачук Р. М.
 6. патент України №111735, бюл. № 24 видано 18.04.2016. Дренажно- екранно-модульна система з суміжною дреною /Ткачук М. М., Ткачук Р. М.

Методичні вказівки:

 1. Білецький, А. А, Ткачук, М. М. 01-04-208 (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Організація і технологія будівельних робіт» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Гідротехнічне будівництво», «Водна інженерія та водні технології», «Гідроінформатика» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» усіх форм навчання [Електронне видання]. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16257
 2. Ткачук М.М., Білецький А.А. МВ 01-04-207 Методичні вказівки з дисципліни „Технологія та організація гідротехнічного будівництва” До виконання курсової роботи на тему: «Технологія та організація гідротехнічних споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціалізації „ Гідротех-нічне будівництво ”. Рівне: НУВГП, 2019. 66 С. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13837
 3. Ткачук М. М., Білецький А.А. МВ 01-04-203 Методичні вказівки з дисципліни „Організація та технологія водогосподарського будівництва”. До виконання курсового і розділу дипломного проектів на тему: «Комплексна механізація та технологія і водогосподарського будівництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського)рівня за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)». Рівне: НУВГП, 2019. 78 С. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14719
 4. Ткачук М.М., Клімов С.В. Білецький А.А. МВ 01-04-202 Методичні вказівки з дисципліни „Управління та планування будівництва ”. Для виконання курсового проекту та розділу магістерської роботи студентами спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія, водні технології» денної, заочної та дистанційної форм навчання . НУВГП, Рівне, 2018. 28с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12098

Наукове керівництво:

Наукове керівництво здобувача Кириші Р.О.- диплом №045995 від 01.02.2018, шифр 06.01.02 Сільськогосподарські меліорації (технічні науки), тема дисертації "Удосконалення регулюючої мережі дренажно-модульних систем вертикальними дренажними елементами", науковий ступінь к.т.н.

Основні напрямки педагогічної діяльності

 • організація, планування та управління виробництвом;
 • організація та технологія водогосподарського будівництва;
 • виробнича база будівництва;
 • менеджмент і маркетинг у водному господарстві;
 • робота з обдарованою молоддю.