Кафедра гідротехнічного будівництва

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

ІСТОРІЯ

Кафедра гідротехнічного будівництва здійснює підготовку інженерів за напрямом «Будівництво» та фахом «Гідротехнічне будівництво». Це одна з найстаріших кафедр університету, яка у 2011 році відзначила 80-річчя своєї діяльності. Сучасну назву кафедра отримала у 2014році. Більшість часу свого існування кафедра мала назву «Гідротехнічні споруди».

Після переведення навчального закладу з Києва у Рівне в 1959р., завідувачем кафедри став к.т.н., доц. Є.Ю.Щодро. Усі відомі викладачі КІІВГ залишилися в м. Києві, а на кафедру гідротехнічних споруд УІІВГ прийшли нові викладачі: В.Т.Александров, Е.Л.Лазарян, С.К.Кузнєцов, В.Й.Маковський, В.Б.Ловцов. Пізніше на кафедру прийшли О.К.П'язоке, В.М.Бондар (останній отримав диплом інженера-гідротехніка за № 01 рівненського періоду УІІВГ; нині його диплом зберігається в музеї НУВГП).

У 1963 – 1968 рр. на кафедру приходять кандидати технічних наук, доценти І.І.Кирієнко, А.Ф.Дмитрієв, С.О.Мохов, В.О.Корнєєв. Основними науковими напрямками кафедри на той час були: гідравлічні дослідження і вибір оптимальних варіантів гідротехнічних споруд; стійкість та міцність гідротехнічних споруд; регулювання русел річок та боротьба з наносами. Керівниками наукових напрямків були провідні вчені України, доктори технічних наук, професори М.М.Біляшевський, Л.І.Дятловицький, В.В.Смислов та співробітники кафедри кандидати технічних наук, доценти Є.Ю.Щодро, С.К.Кузнєцов, А.Ф.Дмитрієв, І.І.Кирієнко, наукову школу яких пройшли в свій час професори, доктори технічних наук І.І. Науменко, М.М.Хлапук, О.А. Рябенко, О.І. Вайнберг, О.Є.Щодро, доценти Г.Ф.Кулик, В.Б. Ловцов, В.Д.Шумінський, А.С.Климук, Т.І.Зима, О.В. Безусяк, Л.А.Шинкарук, В.В.Вечер, Д.А. Дмитрієв.

В різні роки свою частку в загальний доробок кафедри внесли асистенти В.О.Швагер, Г.Г.Герасімов, П.Й.Гончар, А.Ю.Шелестюк, О.Н.Крисенкова, А.П.Гришкевич, В.М.Данильчук, В.Д.Басараба, А.К.Керштейнер, В.О.Головкін, інженери В.О.Хохлін, Г.М.Медяник, А.В.Марков, М.А.Меремінський, Л.М.Бегеза, Т.І.Климук, В.М.Трач, завідувачі лабораторії К.А.Семенов, В.А.Хохлін, К.К.Чміль, лаборанти Р.Уманська, Г.Винокурова, Н.Прощенко, Г.Пославська, М.Ващук, О.Вербов, В.Орлов, А.Островський, Л.Козакевич, В.Кисіль, В.Скибицький, В.Риков, І.Катульський, О.А.Дмитрієва.

З 2002 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Микола Миколайович Хлапук. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці: доктори технічних наук, професори Д.В.Стефанишин і О.Є.Щодро, кандидат технічних наук, професор С.І.Поташник; кандидати технічних наук, доценти В.В.Вечер, Л.А.Шинкарук, О.В.Безусяк, О.М.Ніколайчук, Є.Г.Герасимов, кандидат технічних наук, старший викладач А.С.Меддур, старший викладач А.В.Дем’янюк. Роботу навчально-допоміжного персоналу кафедри очолює завідувач лабораторії В.П.Дяченко. Майстер з виробничого навчання В.І.Корнійчук, інженер, к.т.н. Л.Р. Ясінська та старші лаборанти М.І.Пилипей і О.А.Ярмолаєв також є випускниками університету. Співробітники кафедри здійснюють не тільки підготовку фахівців, але й виконують багато науково-дослідних робіт. Зокрема, за такими темами: гідравлічні модельні дослідження водозабірних споруд для протипаво-дкових ємкостей на річках Дністер і Тиса; дослідження спеціальних споруд для скидання води з протипаводкових ємкостей та водосховищ; фільтраційні дослідження деформаційних процесів у ґрунтах, причетних до проявів зсуву масивів та руйнування ґрунтових споруд, натурні дослідження фільтраційних процесів на гідротехнічних спорудах України і зарубіжних країн.

Працівники кафедри вбачають своє основне завдання в організації та насиченні лабораторії сучасним обладнанням, яке б дозволяло проводити дослідження з використанням комп’ютерної техніки для подальшої обробки отриманих результатів; розробці нових методик досліджень із поєднанням і застосуванням математичного та фізичного моделювання.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра гідротехнічного будівництва (ГТБ) Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування (ННІВГП) виконувала навчальну роботу в 3 (трьох) ННІ і 3 (трьох) локальних центрах заочно-дистанційного навчання – Північному, м. Прилуки (доцент Вечер В. В.), Східному, м. Слов’янськ (професор Щодро О.Є.), Закарпатському, м. Виноградів (доцент Шинкарук Л.А.).
Викладачами кафедри ГТБ проводяться всі види заняття: лекційні, практичні, лабораторні заняття, курсове та дипломне проектування, навчальна, виробнича та переддипломна практика.
Кількість навчальних дисциплін, що викладає кафедра складає 22 одиниці:

 1. Основи гідротехніки і нормативна документація в ГТБ. – «Гідротехнічне будівництво», бакалаври.
 2. Транспорт і шляхи сполучень – «Гідротехнічне будівництво», бакалаври.
 3. Енерго - та ресурсозбереження – «Гідротехнічне будівництво», бакалаври.
 4. Гідротехнічні споруди – «Гідротехнічне будівництво», бакалаври, спеціалісти, магістри.
 5. Водні шляхи і порти – «Гідротехнічне будівництво», магістри, спеціалісти.
 6. Техніко-економічне обґрунтування ефективності гідротехнічних об’єктів – «Гідротехнічне будівництво», спеціалісти, магістри.
 7. Монтажні і спеціальні роботи в гідротехнічному будівництві – «Гідротехнічне будівництво», спеціалісти, магістри.
 8. Інноваційні технології в проектуванні ГТС – «Гідротехнічне будівництво», спеціалісти, магістри.
 9. Техніко-економічне обґрунтування–«Гідротехнічне будівництво», магістри.
 10. Економіка гідротехнічного будівництва – «Гідротехнічне будівництво», спеціалісти.
 11. Гідротехнічні споруди енергетичних об’єктів і систем – «Гідроенергетика», бакалаври.
 12. Математичні методи і моделі в розрахунках ГТС на ЕОМ – «Гідроенергетика», бакалаври.
 13. Управління режимами роботи ГТС і ГТО – «Гідроенергетика», магістри.
 14. Моделювання та розрахунки течій в’язкої рідини – «Гідроенергетика», бакалаври.
 15. Надійність гідротехнічних об’єктів. – «Гідротехнічне будівництво», магістри.
 16. Основи наукових досліджень – «Гідротехнічне будівництво», магістри.
 17. Організація пошуку роботи – «Гідротехнічне будівництво», спеціалісти, магістри.
 18. Основи автоматизованого проектування ГТС. – «Гідротехнічне будівництво», бакалаври.
 19. Гідротехнічні споруди – «Гідротехніка (водні ресурси)», бакалаври, спеціалісти.
 20. Рибогосподарська гідротехніка – «Водні біоресурси та аквакультура», бакалаври.
 21. Експлуатація водогосподарських та природоохоронних об’єктів - «Гідротехнічне будівництво», спеціалісти, магістри.
 22. Режими роботи гідротехнічних об’єктів – «Гідроенергетика», спеціалісти.


Захист дипломних проектів та магістерських робіт.
За висновками Державних екзаменаційних комісій дипломні роботи студентів-гідротехніків визнано такими, що їх виконано на високому професійному рівні з застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. Відразу ж після захисту дипломних проектів випускникам пропонують роботу на гідроелектростанціях Дніпровського та Дністровського каскадів ГЕС-ГАЕС, у провідній проектній організації України в галузі гідротехніки та гідроенергетики – ПАТ «Укргідропроект», а також у ПАТ «Укргіпроруда», «УкрНДІводоканалпроект», «Укррибпроект», регіональних (обласних, міжрайонних, районних) і Басейнових управліннях водних ресурсів України та інших організаціях.
Слід зазначити, що 6 випускників кафедри працюють на будівництві гідровузла СЕНДЖЕ в Екваторіальній Гвінеї, гідравлічне модельне дослідження водозливної греблі якої у 2014 р. виконала кафедра ГТБ на замовлення фірми DUGLAS ALLIANCE LTD.
На кафедрі всі викладачі пройшли стажування в ІПО НУВГП у 2013/14 н.р.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ДЛЯ ЯКОЇ КАФЕДРА ГТБ Є ВИПУСКОВОЮ

192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація – Гідротехнічне будівництво)

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Для всіх дисциплін кафедри ГТБ розроблено навчально-методичні комплекси, які знаходяться на кафедрі (каб. 423). Для основних дисциплін, які викладає кафедра ГТБ, розроблено підручники або навчальні посібники:

 1. Кириенко И.И., Химерик Ю.А. Гидротехнические сооружения. Проектирование и расчет – К.: Вища школа, Головное изд-во, 1987. – 253 с.
 2. Гідротехнічні споруди. За ред. Дмитрієв А.Ф. – Рівне: НУВГП, 1999. – 328 с.
 3. Климук А.С. Водні шляхи і порти. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2007. – 118 с.
 4. Климук А.С. Транспорт та шляхи сполучень. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2009. – 55 с.
 5. Климук А.С. Рибогосподарська гідротехніка. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2010. – 110 с.
 6. Хлапук М.М., Зима Т.І. Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2012.
 7. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А, Дем’янюк А.В., Дмитрієва О.А. Гідротехнічні споруди. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 241 с.
 8. Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд. – Рівне, НУВГП, плановий випуск у 2016. – 77с. (автори Хлапук М.М., Щодро О.Є., Ніколайчук О.М., Шинкарук Л.А., Безусяк О.В.).

На кафедрі ГТБ функціонує методичний семінар, на якому заслуховують всі поточні питання щодо планування, написання та видання нових методичних матеріалів.

НАУКОВА РОБОТА

Кафедра ГТБ свою наукову діяльність здійснює за такими напрямами:

 • гідравлічні дослідження відкритих і закритих водотоків;
 • руслові процеси та протипаводковий захист на гірських і рівнинних річках;
 • дослідження фільтраційних процесів в земляних греблях і огороджувальних дамбах;
 • натурні обстеження та дослідження гідротехнічних споруд і руслових процесів;
 • участь в експертизі, консультуванні, проектуванні, будівництві та гідравлічних дослідженнях гідротехнічних споруд;
 • підготовка наукових кадрів кафедрою ГТБ через аспірантуру та докторантуру.

Сучасні проекти, над якими працює кафедра стосуються розробки схем регулювання гірських і передгірських ділянок річок; розробки схем і методів розрахунку деформацій русел на окремих (небезпечних) ділянках; розробка та вдосконалення конструкцій гідроспоруд та об’єктів протипаводкового захисту (польдерів і акумулюючих ємкостей); розробка і вдосконалення кріплень берегів річок та їх розрахунки; дослідження місцевих розмивів біля гідротехнічних споруд та берегів річок; дослідження структури потоку біля притискних («навальних») берегів гірських і рівнинних річок; дослідження умов формування донних гряд в береговій зоні та їх впливу на русловий потік; дослідження умов роботи кріплень берегів та ділянок дна біля регуляційних споруд; покращення режимів роботи гідротехнічних споруд та екологічного стану річок і водогосподарських систем; дослідження закономірностей фільтрації через неоднорідні ґрунти; дослідження шляхів управління нестаціонарного фільтрування під час очищення стічних вод; дослідження схем покращення екологічного стану річок за допомогою систем напівзагат-змішувачів і донних порогів; дослідження впливу масообмінних характеристик потоку на його екологічний стан; надійність гідротехнічних споруд; розробка методик врахування ризиків під час проектування гідротехнічних споруд.
До науково-дослідної роботи на кафедрі залучаються також студенти. Щорічно вони разом з викладачами готують на наукові конференції 10-15 робіт. Студенти неодноразово були лауреатами конкурсу ім. Гулі Корольової на кращу студентську наукову роботу. Зокрема, у 2012 р. магістрант Сергій Бачук зайняв друге місце на профільній всеукраїнській олімпіаді у Харкові. У 2015 р. співробітниками кафедри опубліковано у фахових виданнях 3 статті сумісно зі студентами.
При кафедрі функціонують аспірантура та докторантура, де здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації на денній та заочній формах навчання за спеціальністю «Гідравліка та інженерна гідрологія».
За період з 2004 по 2016 рр. кафедрою виконано наукові дослідження за 21 темою. У тому числі виконано такі науково-дослідні роботи як:

 1. Тема № 2-129. «Модельне гідравлічне дослідження водозливної греблі ГЕС СЕНДЖЕ в районі населеного пункту Сендже на річці Веле в континентальній частині Республіки Екваторіальна Гвінея», (договір № 2-129// 01-2901/ 14 від 29.01.2014 року). – Рівне, 2014. – 182 с. (Керівник НДР д.т.н., професор Хлапук М.М. Список виконавців: Хлапук М.М., Безусяк О.В., Шинкарук Л.А., Щодро О.Є.,Ніколайчук О.М., Корнійчук В.І., Ярмолаєв О.А., Дяченко В.П.).
 2. Тема № 2-130. «Робота фахівців НУВГП в складі міжвідомчих комісій з обстеження стану гідротехнічних споруд та їх механічного обладнання гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго». – Рівне, 2014. – 360 с. (Керівник НДР д.т.н., професор О.Рябенко, Список виконавців: О.Рябенко, М. Хлапук, А. Веремчук, Л. Шинкарук, С. Сунічук, Д. Стефанишин).
 3. Тема № 2-74. «Розробка проекту з уточнення умов експлуатації гідротехнічних споруд ВП ХАЕС, проведення проектно-вишукувальних робіт з використанням бурильних установок». – Рівне, 2015. – 316 с. (Керівник НДР д.т.н., професор Хлапук М.М. Список виконавців: Хлапук М.М., Стефанишин Д.В., Щодро О.Є., Безусяк О.В., Шинкарук Л.А., Ясінська Л.Р.).
 4. Тема № 2-134. Дослідження та аналіз фільтраційного режиму дренажних систем земляних гребель Кременчуцької ГЕС.
 5. Тема № 2-138. Обґрунтування кам’яного матеріалу гірської породи для наповнення 912 габіонних ящиків на водозаборі «Ріпне» на р. Тисмениця у м. Борислав Львівської області. – 2016р. (Керівник НДР к.т.н., Шинкарук Л.А. Список виконавців: Хлапук М.М., Безусяк О.В.).

На кафедрі працюють професіонали й ентузіасти своєї справи, які присвятили гідротехніці все своє професійне життя. Професором кафедри є відомий в Україні та за кордоном гідроенергетик, Герой України, заступник голови правління ПАТ «Укргідроенерго» С.І.Поташник. Саме завдяки йому відбувся перший етап реконструкції каскаду Дніпровських ГЕС, результатом якого є введення додаткових потужностей на діючих ГЕС. Тепер приступили до реалізації другого етапу проекту реконструкції, фінансування якого здійснює Світовий банк. У цих роботах беруть участь працівники кафедри гідротехнічного будівництва, а також всі провідні фахівці навчально-наукового інституту водного господарства і природооблаштування університету.
Кафедра має тісні зв’язки з низкою наукових організацій: Інститутом гідромеханіки Національної академії наук України, Українським науково-дослідним інститутом водогосподарсько-екологічних проблем, виробничими та проектними організаціями: Держводагенством України, БУВР р. Тиса, Львівдіпроводгоспом, Укрводпроектом, ДАК «Укргідроенерго», ПАТ «Укргідропроект»; з навчальними закладами України: Національним технічним університетом (КПІ, м. Київ), Національним університетом будівництва та архітектури (КНУБА, м. Київ), Одеською державною академією будівництва та архітектури, Національним транспортним університетом (НТУ, м. Київ), Морським університетом (м. Одеса).
Підтримуються наукові та організаційні зв’язки також із зарубіжними країнами та їх університетами водогосподарського профілю. Науковці кафедри брали участь у низці заходів у Росії, Грузії, Білорусі, Польщі, Швейцарії, Чехії, Словаччині, Алжирі, Лівані, Сирії, Канаді, Франції, Афганістані, Хорватії.
Співробітники кафедри за матеріалами своїх досліджень мають публікації в іноземних наукових журналах. Вперше в Україні з ініціативи німецько-українського навчального інституту (директор – професор Хлапук М.М.) та комунального підприємства ФРН було проведено міжнародний симпозіум з питань розвитку водного і комунального господарства України. Професор Стефанишин Д.В. бере участь в практичних роботах з оцінки ризику та обґрунтування безпеки гідроспоруд Бурейської гідроелектростанції, що будується на Далекому Сході в Росії, оцінки ризику з метою обґрунтування варіантів греблі Рогунської гідроелектростанції в Таджикистані. Професор Щодро О.Є. приймає участь в роботі експертних груп МОН України, зокрема у 2014 р. був експертом робочої групи МОН України з розгляду клопотань, підготовки та подання робіт, представлених на здобуття премії КМУ за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Професори, д.т.н. Хлапук М.М., Стефанишин Д.В. та доцент, к.т.н. Шинкарук Л.А. протягом останніх 10 років виступають експертами міжвідомчої комісії з обстеження стану гідротехнічних споруд на основних гідровузлах України. Професори, д.т.н. Хлапук М.М., Стефанишин Д.В., Щодро О.Є., доцент, к.т.н. Шинкарук Л.А. виступають опонентами здобувачів під час захисту кандидатських і докторських дисертацій, що засвічує їх високий професіональний і науковий рівень.

ПРАКТИЧНО - КОНСУЛЬТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Надання допомоги виробничим та проектним організаціям м. Рівне і області:

 • розробка проекту каскаду декоративних ставків у парку ім. Т. Шевченка, м. Рівне;
 • благоустрій і регулювання р. Устя в межах м. Рівне;
 • наукове обґрунтування інженерних заходів з реконструкції існуючого шлюза- регулятора (реконструкція шандорних затворів), що входить до складу Басівкутського гідровузла;
 • реконструкція клапанного затвору на р. Устя біля залізничного вокзалу тощо.

Про доцільність відновлення існуючих або проектування нових малих ГЕС:

 • на р. Бистриця в с. Новошичі Дрогобицького р-ну Львівської області-2014/15.
 • на р. Горинь в м. Ізяслав Хмельницької області – 2015.
 • на р Случ в Житомирській області-2015.
 • на гірському потічку в смт Східниця Львівської області – 2015.
 • на р. Західний Буг в Волинській та Львівській обл. – 2014-2015.
 • на р. Дністер в с. Чайковичі Самбірського р-ну Львівської області – 2016.

Консультації та участь у проектуванні гідротехнічних споруд, рибоводних ставків, причалів, берегоукріплення тощо:

 • в проекті: «Культурно-оздоровчий комплекс та човновий причал в с. Свидівка по вул. Дахнівській Черкаського району Черкаської області" – 2015.
 • про доцільність влаштування ставка в м. Ужгород – 2016.
 • про доцільність влаштування ставка в с. Бармаки (біля м. Рівне)-2015.
 • розробка схеми кріплення берега р. Горинь у с. Томахів Гощанського району (система низьких затоплюваних напівзагат).

ВИХОВНА, ОРГАНІЗАЦІЙНА, ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ГТБ

Кафедра ГТБ проводить виховну роботу в групах і гуртожитках зі студентами спеціальності «Гідротехнічне будівництво» на всіх курсах, де викладачі є кураторами груп: проведення батьківських зборів, екскурсій в музей університету, індивідуальні бесіди, бесіда «Станція Крути проходить крізь серце моє».
Відповідальними по кафедрі ГТБ за профорієнтаційну роботу проведено профорієнтаційну роботу в навчальних закладах: ЗОШ м. Рівне, технічному коледжі НУВГП, Острозькій гімназії, Костопільському технікумі; в м. Хелм, Польща. Тільки за березень - травень 2016 р. проведено 7 екскурсій в лабораторію кафедри ГТБ з профорієнтаційною метою.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 • 2004 р. Щодро О.Є. під час відрядження у Швейцарії працював в гідравлічній лабораторії технічного університету м. Цюріх. За результатами дослідження опубліковано статтю у виданні «Труди гідравлічної міжнародної конференції» в м. Тренто, Італія, 2004 р. Ці результати також увійшли у статті видані в Лондоні, Росії, 2007 р., Грузії та Польщі, 2014 р. Вищезазначені результати увійшли також в докторську дисертацію Щодро О.Є., яка була захищена у 2013 році.
 • 2006 р. в Оттавському університеті (Канада) Щодро О.Є. робив презентацію своїх наукових результатів, яка отримала схвальне рішення та рекомендації щодо результативного завершення.
 • 2007 р. – Сирія. Кафедра ГТБ, ОМ та БМ НУВГП виконала дослідження роботи деформаційного шва будівлі Тишрінської ГЕС побудованої на річці Євфрат. Тишрінський гідровузол побудовано на річці Євфрат в Сирійській Арабській Республіці. До його складу входять: споруда ГЕС, земляна гребля, що перекриває основне русло річки Євфрат, підвідний канал для подачі води до гідроагрегатів ГЕС та до катастрофічного водоскиду, який примикає до будівлі гідроелектростанції з правої сторони і перегороджений земляною перемичкою з укріпленням верхового укосу бетонними плитами внапуск. За результатами обстежень і досліджень опубліковано наукову статтю: Хлапук М.М., Алі Фарадж. Дослідження роботи деформаційного шва будівлі Тишрінської ГЕС на річці Євфрат // Вісник НУВГП. Збірник наукових праць, Випуск 4 (40). Ч.2. – Рівне,2007. – 176- 182с.
 • 2008 р. – Ліван, Бейрут, Шекка (північний Ліван). На замовлення ліванської фірми «Кфурі Металс» (KFORY VTTALS), директор Жорж Кфурі, було виконано такі роботи:
 • У 2008 році, з 25.11.08 по 01.12.08р., представники НУВГП відвідали Ліван з метою вивчення питань щодо водних ресурсів і можливого їх використання в гідроенергетиці;
 1. 27.11.2008 р. – обстежено дериваційну ГЕС «ДЖОС» на р. Кфарелда біля селища Кафіун (три турбіни: дві з розрахунковою витратою 1540 м³/с і одна - 700м³/с; напір – 140м, діаметр дериваційного трубопроводу 1,5м , одна нитка). ГЕС знаходиться в робочому стані; гідроенергетичне устаткування виготовлено в 50-х роках минулого сторіччя;
 2. 28.11.2008 р. – обстежено високонапірну дериваційну ГЕС (назву не пам’ятаю) (три турбіни: напір – 320,0м, діаметр дериваційного трубопроводу 1,5м, одна нитка, друга нитка демонтована, залишились опори). ГЕС в робочому стані;
 3. 28.11.2008 р. – обстежено гірську річку Таннурін, в басейні якої є джерела мінеральних вод. Зазначена річка є притокою р. Кфарелда;
 4. 29.11.2008 р. – обстежено дериваційну ГЕС «АДІОНІС» (три турбіни: напір – 70,0м, діаметр дериваційного трубопроводу 1,4м, одна нитка). ГЕС працює, одна турбіна знаходилась на ремонті;
 5. 05.06.2009 р. – виконано попередні розрахунки щодо можливого використання водних ресурсів р. Аасфур в якості гідроресурсів, з метою виробітку електроенергії. Встановлено, що доцільно побудувати дериваційну ГЕС, а водосховище влаштувати в горах;
 • 2009р . – виконано експертизу гідровузла (греблі) МААССЕР ЕШ-ШУФ, ЛІВАН (ВARRAGE MAACCER ECH-CHOUF, LIBAN); за результатами обстежень і досліджень опубліковано наукову статтю: Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Безусяк О.В., Ніколайчук О.М. Інженерно-топографічне обґрунтування будівництва дериваційних ГЕС на гірських річках Лівану // Гідроенергетика України. – 2010. – №1. – С. 21-25.
 • 2010-2014 рр. – Німеччина. Інститут водного господарства, будівництва та екології м. Веймар, Німеччина. Дослідження, які виконує кафедра ГТБ, ОМ та БМ НУВГП щодо створення схем протипаводкових комплексів з використанням акумулюючих ємкостей та польдерів виконують і за рубежем, так, наприклад, Інститут водного господарства, будівництва та екології, м. Веймар, Німеччина. Спеціалісти цього інституту зацікавились результатами наших досліджень і бажають співпрацювати з нами в питаннях створення надійних в роботі протипаводкових ємкостей та польдерів. Це є досить позитивний показник, що характеризує напрям наших досліджень, оскільки зарубіжні інститути виразили бажання співпрацювати з нами за даною тематикою. Зараз ведуться переговори з інститутом м. Веймар, Німеччина про сумісну співпрацю за зазначеною тематикою.
 • 2013р. – Німеччина, м. Берлін. Берлінський технічний університет (ТУ Берлін). Кафедра прийняла участь в міжнародній конференції. Зроблено доповідь на тему «Роль національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна) в підготовці спеціалістів та виконанні наукових досліджень для водогосподарської галузі України», доповідач Хлапук М.М. Налагоджено зв’язки та досягнута домовленість про співпрацю ННІВГП і ТУ Берлін в спільних наукових дослідженнях щодо раціонального використання водних ресурсів і протипаводкового захисту селетебних та промислових територій.
 • 2013р. – Німеччина, м. Дрезден. Кафедра ГТБ НУВГП та Дрезденський технічний університет (ТУ Дрезден) намітили перспективний план співпраці за такими напрямками:
 1. Гідравліка гідротехнічних споруд і трубопроводів
 2. Теорія фільтрації в середовищах, що деформуються; фізичне та математичне моделювання фільтраційно-деформаційних процесів.
 3. Теоретичні основи та практичні методи комплексного регулювання русел гірських річок з використанням гідроморфологічної теорії руслових процесів.
 4. Протипаводковий захист населених пунктів і територій від затоплення високими водами. Управління паводками.
 5. Захист від підтоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь.
 • 2013-2015 рр. Африка, Республіка Екваторіальна Гвінея. Кафедра виконує експериментальні гідравлічні дослідження конструктивно - компоновочних варіантів водозливної греблі енергетичного гідровузла «ГЕС СЕНДЖЕ» біля населеного пункту Сендже на річці Веле в континентальній частині Республіка Екваторіальна Гвінея, Африка. Замовник: міжнародна фірма «DUGLAS ALLiANCE LTD».
 • 2015 р. – 17.06.2015. Польща, м. Хелм, Вища школа заводова в Хелмі.

Між кафедрою ГТБ ННІВГП і ВНЗ Польщі налагоджено зв’язки та досягнута домовленість про співпрацю в спільних наукових дослідженнях щодо раціонального використання водних ресурсів і протипаводкового захисту селетебних та промислових територій та в підготовці фахівців за спеціальністю.

 • 2016 – 03.05.-20.05.2016 р Франція, м. Аєн. Вищий сільськогосподарський ліцей. Шинкрук Л.А. - керівник групи студентів в кількості 11 осіб під час їх стажування у Франції.
 • Публікації в зарубіжних виданнях
 1. Щодро А.Е., Шинкарук Л.А., Мокляк Н.Н. Расчет катастрофических деформаций русел рек в предгорной зоне и оценка их риска // Материалы международной научно-практической конференции «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России».Часть ІІ. – Москва: МГУП. – 2009. – С.147-151.
 2. Хлапук Н.Н. Теоретические исследования совместного процесса фильтра-ции и суффозионных деформаций // Материалы международной научно-практической конференции «Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России». Часть ІІ (позиція 76). – Москва: МГУП. – 2009.
 3. Шинкарук Л.А., Ясинская Л.Р. Развитие и прогнозирование русловых процессов на предгорных участках рек Украинских Карпат // Материалы Всероссийской конференции с участием иностранных учёных «Процессы самоорганизации в эрозионно-русловых системах и динамике речных долин . Fluvial systems-2012". – Томск, 2012. – Режим доступу до журн.: http://www.channel2012.ru/statyi/Shinkaruk.doc.
 4. Шинкарук Л.А., Ясинская Л.Р. Исследование перепадов на предгорных участках рек Украинских Карпат // Материалы международной научно-практической конференции «Роль мелиорации и водного хозяйства в инноваци-онном развитии АПК». – Москва, 2012. – С. 166-171.
 5. Хлапук Н.Н., Шинкарук Л.А., Корнейчук В.И. Исследование фильтрационных свойств местных грунтов из которых сооружаются оградительные дамбы // Материалы международной научно-практической конференции «Роль мелиорации и водного хозяйства в инновационном разви-тии АПК». – Москва, 2012. – С. 242-251.
 6. Хлапук Н.Н., Шинкарук Л.А., Безусяк А.В., Ясинская Л.Р. Исследование устойчивых несвязных грунтов, слагающих русла предгорных участков рек // Гидроинженерия, № 1-2 (13-14). Изд-во Грузинского технического университе-та. Тбилиси, 2012. – С.11-23.
 7. Хлапук Н.Н., Шинкарук Л.А., Безусяк А.В., Корнейчук В.И. Учет фильтрационных свойств местных грунтов для сооружения оградительных дамб // Гидроинженерия, № 1-2 (13-14). Изд-во Грузинского технического университета. Тбилиси, 2012. – С.24-36.
 8. Liubomyr A. Szynkaruk, Zdzisław Jan Małecki. Кoncepcja zarządzania powodziami występującymi w rzekach Ukraińskich Karpat wraz z oceną zjawisk hydrometeorologicznych // ZESZYTY NAUKOWE – Іnżynieria lądowa i wodna w kształtowaniu środowiska, Nr 10, 2014. KALISZ: 26-42. (Концепція управління паводками на річках Українських Карпат в умовах активізації гідрометеорологічних явищ, польською мовою). Читати далі→
 • Участь в міжнародних конференціях
 1. Українсько-польська міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля «Львів- Кошіце – Жешув», 03-05.09. 2013.
 2. Українсько-польська міжнародна науково-практична конференція «Водне господарство та пов’язані з ним проблеми на прикладі досвіду Малопольського воєводства та Івано-Франківської області», Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2013.
 3. Сolloque international sur l’eau et l’environnement. Аlger, 7-8 desembere, 2004. Міжнародна конференція з проблем водних ресурсів та навколишнього середовища, Алжир, 2004).
 • Доповіді на міжнародних конференціях
 1. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А., Ясінська Л.Р. Дослідження впливу донних порогів на структуру водного потоку перед ними на передгірських ділянках річок // Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля «Львів – Кошіце – Жешув», 03-05.09.2013, Львів, Львівська політехніка, 2013. (програма, позиція 33, стор. 13).
 2. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А. Узагальнення досвіду кафедри гідротехнічних споруд національного університету водного господарства та природокористування щодо запобігання шкідливій дії вод на водогосподарських об’єктах України // Міжнародна науково-практична конференція «Водне господарство та пов’язані з ним проблеми на прикладі досвіду Малопольського воєводства та Івано-Франківської області», Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2013. Івано-Франківська облдержадміністрація, Івано-Франківський облводгосп, 2013.
 3. Хлапук М.М., Шинкарук Л.А. Регулювання русел транскордонних річок: проблеми та шляхи їх подолання // Міжнародна науково-практична конференція «Водне господарство та пов’язані з ним проблеми на прикладі досвіду Малопольського воєводства та Івано-Франківської області», Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2013. Івано-Франківська облдержадміністрація, Івано-Франківський облводгосп, 2013.
 4. Шинкарук Л.А. Концепція управління паводками на річках Українських Карпат в умовах активізації гідрометеорологічних явищ // Міжнародна науково-практична конференція «Водне господарство та пов’язані з ним проблеми на прикладі досвіду Малопольського воєводства та Івано-Франківської області», Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2013. Івано-Франківська облдержадміністрація, Івано-Франківський облводгосп, 2013.
 5. Liubomyr A. Szynkaruk. Кoncepcja zarządzania powodziami występującymi w rzekach Ukraińskich Karpat wraz z oceną zjawisk hydrometeorologicznych. (м. Хелм, Польща, Вища школа заводова в Хелмі). 17.06.2015.
 6. Франція, Аєн – 2016

Співпраця з науково-дослідними і навчальними закладами України

Викладачі кафедри активно співпрацюють з науково-дослідними і навчальними закладами України. Кафедра має тісні зв’язки з низкою наукових організацій: Інститутом гідромеханіки Національної академії наук України, Українським науково-дослідним інститутом водогосподарсько-екологічних проблем; виробничими та проектними організаціями: Держводагенством України, Закарпатським облводгоспом, Львівдіпроводгоспом, Укрводпроектом, ДАК «Укргідроенерго», ПАТ «Укргідропроект»; з навчальними закладами України: Національним технічним університетом (КПІ, м. Київ), Національним університетом бу-дівництва та архітектури (КНУБА, м. Київ), Одеською державною академією будівництва та архітектури, Національним транспортним університетом (м. Київ), Морським університетом (м. Одеса). Підтримуються наукові та організаційні зв’язки також із зарубіжними країнами та їх університетами водогосподарського профілю. Науковці кафедри брали участь у низці заходів у Росії, Грузії, Білорусі, Польщі, Швейцарії, Чехії, Словаччині, Алжирі, Лівані, Сирії, Канаді.

Співробітники кафедри за матеріалами своїх досліджень мають публікації в іноземних наукових журналах. Вперше в Україні з ініціативи німецько-українського навчального інституту (директор – професор М.М.Хлапук) та комунального підприємства ФРН було проведено міжнародний симпозіум з питань розвитку водного і комунального господарства України. Професор Д.В.Стефанишин бере участь в практичних роботах з оцінки ризику та обґрунтування безпеки гідроспоруд Бурейської гідроелектростанції, що будується на Далекому Сході в Росії, оцінки ризику з метою обґрунтування варіантів греблі Рогунської гідроелектростанції в Таджикистані. Професор О.Є.Щодро залучається до участі в роботі експертних груп МОН України, зокрема у 2014 р. був експертом робочої групи МОН України з розгляду клопотань, підготовки та подання робіт, представлених на здобуття премії КМУ за розроблення і впровадження інноваційних технологій. Професори, д.т.н. М.М.Хлапук, Д.В.Стефанишин та доцент, к.т.н. Л.А.Шинкарук протягом останніх 10 років виступають експертами міжвідомчої комісії з обстеження стану гідротехнічних споруд на основних гідровузлах України.

Науковці кафедри приймали участь у роботі українського, постійно діючого наукового семінару з гідравліки при Національному транспортному університеті, започаткованого д.т.н., професором В.О.Большаковим (НТУ, м. Київ). Він почав діяти в 1965 р. і одним із перших учасників семінару був аспірант кафедри гідротехнічного будівництва тих часів І.І.Науменко. Починаючи з 1967 р. в роботі семінару щорічно брало участь 2-3 аспіранти та науковці від кафедри. На ньому були заслухані майже всі кандидатські та докторські дисертації співробітників кафедри. Упродовж 1967-2000рр. з доповідями виступали: О.А.Рябенко (1975, 1999, 2000 рр.), М.М.Хлапук (1979, 1995, 1998 рр.), О.Є.Щодро (1988, 1996 рр.), А.С.Климук (1979 р.), В.Д.Шумінський (1980, 1983 рр.), Л.А.Шинкарук (1984, 1985рр.), В.В.Вечер (1985 р.), О.В. Рубльов (1996р.). З питань створення Національного комітету з гідравлічних досліджень на семінарі виступив професор А.Ф.Дмитрієв. Усього від кафедри на семінарі було заслухано 27 доповідей.

Поряд з навчально-виховною та науковою діяльністю кафедра проводить роботу з надання допомоги виробничим та проектним організаціям. Вона полягає не тільки у проведенні дослідницьких робіт за госпдоговірними темами, а її у безпосередній участі в проектуванні та будівництві водогосподарських об’єктів. Каскад декоративних ставків у парку ім. Шевченка (м. Рівне); вишукування, проектування і безпосередня участь у будівництві гідропарку в м. Рівне (доценти І.І.Кирієнко та В.Б.Ловцов), розробка проекту декоративних ставків (доцент В.Б.Ловцов, асистент В.А.Головкін) – все це заслуга співробітників кафедри. Безпосередню брали участь у наукових спостереженнях за роботою гребель підприємства «Азот» професор А.Ф.Дмитрієв, доценти Т.І.Зима, В.М.Бондар. Рекогносцирувальні роботи з проектування каналу для змагань з веслувального спорту з причальними спорудами і човновою станцією на р.Устя виконав доцент А.С.Климук; благоустрій і регулювання р. Устя в межах м. Рівне (професор Хлапук М.М., доцент Шинкарук Л.А.). Це неповний перелік усього, чим займалися працівники кафедри тільки в межах Рівненської області. Крім того, її співробітників майже щороку залучали до роботи у протипаводкових комісіях (професор А.Ф.Дмитрієв) з видачею рекомендацій для проектування огороджувальних дамб для захисту населених пунктів північних районів області від затоплення паводковими та повеневими водами р. Горинь. Професор М.М.Хлапук постійно співпрацює як експерт з державними органами, громадськими й міжнародними організаціями, бере участь у роботі обласної комісії з надзвичайних ситуацій, надає консультації та виконує натурні обстеження роботи земляних гребель у Рівненській області.

Сучасні проекти, над якими працює кафедра стосуються розробки схем регулювання гірських і передгірських ділянок річок; розробки схем і методів розрахунку деформацій русел на окремих ділянках; розробка гідротехнічних споруд польдерних систем та об’єктів протипаводкового захисту; розробка і вдосконалення кріплень берегів річок та їх розрахунки; дослідження місцевих розмивів біля гідротехнічних споруд та берегів річок; дослідження структури потоку біля притискних берегів; дослідження умов формування донних гряд в береговій зоні та їх впливу на русловий потік; дослідження умов роботи кріплень берегів та ділянок дна біля регуляційних споруд; покращення режимів роботи гідротехнічних споруд на меліоративних системах та екологічного стану річок і водогосподарських систем; дослідження закономірностей фільтрації через неоднорідні ґрунти; дослідження шляхів управління нестаціонарного фільтрування під час очищення стічних вод; дослідження схем покращення екологічного стану малих річок за допомогою систем напівзагат; дослідження впливу масоо-бмінних характеристик потоку на його екологічний стан.

Плідна й багаторічна праця науковців кафедри знайшла своє визнання й на рівні держави. Професор С.І.Поташник відзначений орденом України «За заслуги» ІІІ ступеня (2000 р.), орденом «Трудового червоного прапора» (1971 р.), званням Героя України з врученням ордену Держави (2002 р.), численними державними преміями й почесними званнями. Завідувач кафедри, доктор технічних наук М.М.Хлапук є почесним працівником Укргідроенерго й відмінником освіти України. Професор О.Є.Щодро у 2014р. був нагороджений премією ім. М.А.Гаркуші Держводагенства України. Доцента кафедри В.В.Вечера відзначено званнями «Почесний працівник державного агентства з водних ресурсів України» (2007р.) та «Відмінник освіти України» (2010 р.).

Найпідготовленіші студенти IV та V курсів залучаються до роботи у міжнародних програмах, зокрема в програмі розвитку енергетики до 2030 р.; програмі реконструкції ГЕС Дніпровського каскаду; програмі впровадження малої гідроенергетики; у проектах з країнами близького та далекого зарубіжжя, зокрема Німеччиною. Угорщиною, Польщею, Сирією, Республікою Білорусь, В’єтнамом, Екваторіальною Гвінеєю та іншими.

Захист дипломних проектів та магістерських робіт студентів – випускників кафедри проходить на діючих гідровузлах України з залученням провідних фахівців у галузі гідротехніки та гідроенергетики. За висновками Державних екзаменаційних комісій дипломні роботи студентів-гідротехніків визнано такими, що їх виконано на високому професійному рівні з застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. Відразу ж після захисту дипломних проектів випускникам пропонують роботу на гідроелектростанціях Дніпровського та Дністровського каскадів ГЕС-ГАЕС, у провідній проектній організації України в галузі гідротехніки та гідроенергетики - ПАТ «Укргідропроект», а також у ПАТ «Укргіпроруда», «Укрводоканалпроект», «Укррибпроект», регіональних управліннях зрошувальних та осушувальних систем тощо.

Кафедра гідротехнічного будівництва НУВГП має хорошу наукову істо-рію, вона виховала багатьох вчених світового рівня, компетентних фахівців-гідротехніків, що працюють у водогосподарській галузі нашої держави і зарубіжних країн та інших сферах народного господарства. Плідна освітянська та наукова діяльність кафедри гідротехнічного будівництва й надалі буде розвиватись і вдосконалюватись на благо нашої держави.

МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

Кафедра ГТБ має одну з найпотужніших в Україні лабораторну базу загальною площею 915 м2, в якій проводять навчальні лабораторні заняття та наукові дослідження, що допомагає та сприяє студентам набути практичних навичок для майбутньої діяльності за фахом інженера-гідротехніка.

Лабораторна база

Кафедра має одну з найпотужніших в Україні та в країнах бувшого СРСР лабораторну базу загальною площею 915 м2, в якій проводять навчальні лабораторні заняття та наукові дослідження, що допомагає та сприяє студентам набути практичних навичок для майбутньої діяльності за фахом інженера-гідротехніка. Вона включає велику гідротехнічну (лоткову) лабораторію (площа 545,0 м², сюди входить і насосна станція кафедри) і руслову лабораторію (площа 370,0 м2).

У гідротехнічній лабораторії розміщено низку установок для проведення науково-дослідних та лабораторних робіт з різними гідротехнічними спорудами. Серед них великий дзеркальний лотік з поперечними розмірами 1,0×1,0 м і довжиною 38,8 м. Кінцева частина лотка довжиною 15,6 м може змінювати ухил від 0 до 0,0256. За розмірами і можливостями його застосування, аналогічних лабораторних уставок немає як в Україні, так і в країнах бувшого СРСР. Пропускна здатність лотка становить 500 л/с. Лотік оснащено вимірювальною апаратурою: вимірювальним водозливом, шпіценмасштабами (стаціонарними і рухомими, які встановлено на спеціальних візках). Лотік використовують для своїх досліджень аспіранти та здобувачі вчених ступенів. У лабораторії також с великий бетонний лотік шириною 2,0 м, висотою 1,0 м, довжиною 15,0 м, максимальна витрата води – 300 л/с, який обладнано мірним водозливом та шпіценмасштабами та малий дзеркальний лотік: шириною 0,5 м, довжиною 10,0 м, який також обладнано шпіценмасштабами й мірним водозливом. Є лотік, де розташовано установку для дослідження динамічної дії суден при навалюванні на бокові стінки судноплавних шлюзів; є також русловий майданчик розміром 5,0 x15,0 м для дослідження планових моделей гідровузлів і гідроспоруд. Максимальна витрата води до 500 л/с. Серед установок для проведення лабораторних робіт за навчальними дисциплінами розміщено також діючу модель судноплавного шлюзу; діючі моделі спрягаючих споруд: швидкотік (ширина 0,2 м, довжина – 4,0 м, похил – 0,005); перепад (ширина 0,3 м, загальна довжина – 3,9 м, кількість східців – 3, довжина східця – 0,9 м, витрата води до 20 л/с); установка для вивчення роботи водозаборів і напівзагат (довжина – 3,0 м, ширина – 1,0 м, висота – 0,4 м, витрата – до 20 л/с); діюча модель водозабірного вузла; фільтраційний лотік № 1 (модель земляної греблі); фільтраційний лотік № 2 (модель флютбета).

В русловій лабораторії кафедри розташовано два руслових майданчики з розмірами: одна – 6,3×15,0×1,0 м, друга – 1,5×10,0×0,5 м; дзеркальний лотік – 0,9×8,5×1,3м. На руслових площадках і в лотку виконують дослідження руслових процесів на різних ділянках річок, а також виконують гідравлічне моделювання та дослідження водозабірних, водоскидних, регуляційних, стабілізаційних, мостових та інших споруд.

На кафедрі працюють справжні професіонали й ентузіасти своєї справи, які присвятили цій справі все своє професійне життя. Професори М.М.Хлапук і О.Є.Щодро, доценти Л.А.Шинкарук, В.В.Вечер, О.В. Безусяк працюють на кафедрі вже понад 40 років й самі є випускниками кафедри. Професором кафедри є відомий в Україні та за кордоном гідроенергетик, Герой України, заступник голови правління ПАТ «Укргідроенерго» С.І.Поташник. Саме завдяки йому відбувся перший етап реконструкції каскаду Дніпровських ГЕС, результатом якого є введення додаткових потужностей на діючих ГЕС. Тепер приступили до реалізації другого етапу проекту реконструкції, фінансування якого здійснює Світовий банк. У цих роботах беруть участь працівники кафедри гідротехнічного будівництва, а також всі провідні фахівці навчально-наукового інституту водного господарства і природооблаштування університету.

Викладачі і співробітники кафедри беруть активну участь у науковому забезпеченні галузі, надають консультаційну допомогу виробничникам, беруть участь у їх перепідготовці. Науковці кафедри побували на всіх гідровузлах України й на багатьох гідроспорудах світу – в Алжирі, Лівані, Сирії, Росії, Польщі, Словаччині, Угорщині, Швейцарії, Канаді тощо. Про високий науково-педагогічний рівень працівників кафедри свідчить те, що чимало з них було запрошено для викладацької роботи в навчальних закладах зарубіжних країн. Зокрема, доцент Є.Ю.Щодро працював на Кубі, доцент В.Т.Александров – в Гвінеї та Малі,професор О.А.Рябенко – в Тунісі, доцент Л.А.Шинкарук – в Алжирі.

Всього за «рівненський» період працівники кафедри отримали 25 авторських свідоцтв та патентів, опублікували понад 750 наукових праць.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри на сьогодні такі: дослі-дження умов спряження б’єфів; руслоформуючі процеси на гірських і передгірських ділянках річок; дослідження фільтраційних процесів. Результати наукових досліджень співробітників кафедри впроваджують в навчальний процес, використовують при викладанні теоретичних курсів, розробці курсових і дипломних проектів та підготовці магістерських робіт. До науково-дослідної роботи на кафедрі залучаються також студенти. Щорічно вони разом з викладачами готують на наукові конференції 10-15 робіт. Студенти-гідротехніки неодноразово були лауреатами конкурсу ім. Гулі Корольової на кращу студентську наукову роботу. Зокрема, у 2012р. магістрант Сергій Бачук зайняв друге місце на профільній всеукраїнській олімпіаді у Харкові.

За роки існування кафедри гідротехнічного будівництва було підготовлено понад 3500 інженерів-гідротехніків за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво річкових споруд і гідроелектростанцій», «Гідромеліорація» та ін. Випускники, які отримали кваліфікацію інженера-гідротехніка на кафедрі працюють у водогосподарських організаціях України і більше ніж у 40 країнах світу. Багато випускників досягли вершин професійної кар’єри за обраною спеціальністю. Серед них є депутати Верховної Ради України та місцевих рад, директори та головні спеціалісти гідроелектростанцій, проектних організацій, державних та природоохоронних установ, мери міст, доктори наук та професори, керівники університетів та інститутів, бізнесмени, генерали.

Підготовка фахівців здійснюється у тісній співпраці з виробництвом. Не-має жодного проекту великих та середніх гідровузлів в Україні, які б не пророблялися на різних рівнях на кафедрі під час виконання курсових та дипломних проектів. Студенти проходять виробничу практику на всіх гідроелектростанціях та у провідних проектних установах України, де потім знаходять фахову роботу. Практично немає жодної енергетичної компанії в Україні, де б не працювали випускники кафедри – інженери-гідротехніки.

Молодим талановитим науковцям відкривається шлях до подальшого зростання. При кафедрі функціонують аспірантура та докторантура, де здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації на денній та заочній формах навчання. Сьогодні над дисертаціями при кафедрі працюють 4 аспіранти та 3 здобувачі. Керують роботою аспірантів професори М.М.Хлапук, О.Є.Щодро, С.І.Поташник, Д.В.Стефанишин.

Склад кафедри гідротехнічного будівництва

Галерея