Кафедра Менеджменту

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кафедра менеджменту.jpg

Склад кафедри

Ім'я, прізвище Посада, вчене звання Науковий ступінь Email Google Академія
1 Леонід Кожушко Завідувач кафедри, професор Д.Т.Н l.f.kozhushko@nuwm.edu.ua Google Scholar
2 Олександр Клименко Професор Д.С-Г.Н o.m.klymenko@nuwm.edu.ua
3 Петро Скрипчук Професор Д.Е.Н p.m.skrypchuk@nuwm.edu.ua Google Scholar
4 Людмила Безтелесна Професорка Д.Е.Н l.i.beztelesna@nuwm.edu.ua Google Scholar
5 Віталій Окорський Доцент К.Т.Н v.p.okorskiy@nuwm.edu.ua Google Scholar
6 Руслан Костюкевич Доцент К.Т.Н r.m.kostiukevich@nuwm.edu.ua Google Scholar
7 Богдан Король Доцент К.Т.Н b.o.korol@nuwm.edu.ua Google Scholar
8 Федір Швець Доцент К.Т.Н f.d.shvets@nuwm.edu.ua Google Scholar
9 Надія Фроленкова Доцентка К.Е.Н n.a.frolenkova@nuwm.edu.ua Google Scholar
10 Олена Судук Доцентка К.С-Г.Н o.y.suduk@nuwm.edu.ua Google Scholar
11 Оксана Клюха Доцентка К.Т.Н o.o.kluha@nuwm.edu.ua Google Scholar
12 Ольга Пахаренко Доцентка К.Е.Н o.v.paharenko@nuwm.edu.ua Google Scholar
13 Анастасія Щербакова Доцентка К.Е.Н a.s.shcherbakova@nuwm.edu.ua Google Scholar
14 Василь Нетепчук Старший викладач v.v.netepchuk@nuwm.edu.ua
15 Богдан Стасюк Старший викладач b.b.stasyuk@nuwm.edu.ua
16 Еліна Мороз Старша викладачка К.Е.Н e.h.moroz@nuwm.edu.ua Google Scholar
17 Дарина Захарова Старша викладачка К.Е.Н d.s.zaharova@nuwm.edu.ua Google Scholar
18 Алла Андрійцьо-Рузаєва Діловод a.y.andriitso@nuwm.edu.ua
19 Сергій Веремейчик Лаборант s.v.veremeichyk@nuwm.edu.ua

Історія

Кафедру менеджменту НУВГП було створено в 1998 році. Кафедра менеджменту є профільною з напряму підготовки «Менеджмент» і випускає фахівців за освітньо- професійними рівнями бакалавр та магістрів зі спеціальностей «Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», "Управління навчальними закладами" а з 2015 року – зі спеціальності «Управління проєктами». На кафедрі працює 16 науково-педагогічних працівників, з яких 14 викладачів мають наукові ступені та вчені звання, зокрема, 4 доктори наук, професори й 14 кандидатів технічних та економічних наук. Усі викладачі кафедри мають базову освіту зі спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».

Наукова робота

На кафедрі під керівництвом професора Л.Ф. Кожушка діє наукова школа, в рамках якої виконують наукові проєкти. За останні 5 років науковці кафедри опублікували понад 670 наукових праць, тез доповідей, патентів, розділів монографій, серед яких статті у провідних фахових виданнях та науковометричних базах.

Викладачі кафедри працюють над науково-дослідними темами.

Держбюджетними:

 1. «Формування безпеки агровиробництва в зоні Полісся України» (0115U003046), (2015-2020).
 2. «Інформаційне забезпечення розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції». Наказ ДФФД від 28.07.2017 р. № 9., реєстрація 0117 U001987. Державний фонд фундаментальних досліджень.
 3. «Геоуправління та механізми забезпечення конкурентоспроможності органічного сільського господарства України в умовах євроінтеграції» (0118 U00337), (2018-2020).

Кафедральними:

 1. «Теоретико-методологічні засади сучасного менеджменту» (0118U001640), (2018-2021).
 2. «Механізми регулювання якості життя в умовах викликів національній безпеці» (0118U001417), (2018-2021).
 3. "Сучасний менеджмент: інструменти, технології, інновації", (2021-2024).
 4. «Формування еколого-економічної безпеки аграрного природокористування на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» Наказ МОН України № 77 від 31.01.2022 р. Терміни виконання: Початок 01.01.2022 р. Кінець 31.12.2024 р.

Викладачі кафедри є виконавцями міжнародних та національних грантів, зокрема.

 1. «Формування підприємницького середовища для виробництва органічних ягід в трансграничних районах України і Білорусії». Донор: Європейський Союз (Німецьке товариство з міжнародного співробітництва, Програма територіального співробітництва Східного партнерства Білорусь-Україна). Реєстрація гранту у ЄС. № 83265657 від 29.1 1.2017. Державна реєстрація в Мінекономіки від 06.03.2018. (180 тис євро).
 2. «Геоінформаційно-аналітичний портал для органічного виробництва (ОРГАНІК-АГРО)», EGAP Challenge (e-Government for accountability and participation Програми EGAP, фінансується Швейцарською конфедерацією). Проект. 24 лютого 2018 р., Київ, Всеукраїнський хакатон аграрних інновацій. 1 місце.
 3. «Як Угода про асоціацію впливає на сільські громади?». Замовник: Institut für Europäische Politik. Керівник: Руслан Костюкевич. Терміни реалізації: 16.03.2020 - 31.05.2020 (3 тис. євро).
 4. «Індекс прозорості антикорупційної політики закладів вищої освіти (2017)». Замовник: Правління ГО РЦЄП. Керівник: Богдан Король. Команда: Руслан Костюкевич, Любов Сидорчук. Терміни реалізації: 01.08.2017 - 20.01.2018 (власні ресурси).
 5. «Покоління вільне від корупції». Спонсор: Європейський Союз. Замовник: РОГО КВУ. Керівник: Руслан Костюкевич. Команда: Любов Сидорчук, Богдан Король, Аліна Костюкевич, Ольга Мандзюк, Вікторія Порожняк. Терміни реалізації: 01.02.2017 - 31.07.2017 (120 тис. грн.).


Викладачі кафедри є експертами з проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і членами 5-ти спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. Кафедральні розробки, що виконуються на замовлення бізнесу, мають оформлені патенти. При кафедрі діє Регіональний консультаційно-освітній центр органічного виробництва.

На базі кафедри менеджменту успішно функціонує аспірантура та докторантура. З 1998 року 14 викладачів захистили кандидатські дисертації.

Кафедра вже 10 років поспіль проводить Міжнародну науково-практичну конференцію молодих науковців, аспірантів та студентів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції”, де провідні вітчизняні та зарубіжні науковці презентують результати досліджень, які публікуються у збірнику тез.

Впродовж останніх 5 років кафедра щорічно проводить до 8 та більше семінарів у школах, коледжах та вузах, Станції юннатів, Палаці дітей і молоді, Спілці фермерів та приватних землевласників Рівненської області. За значні досягнення в науковій та навчальній роботі викладачі кафедри нагороджені Подякою Президента України, Почесними грамотами Кабінету Міністрів України , відзнаками «Почесний працівник Держводгоспу України», знаками «Відмінник освіти України», Почесними грамотами Міносвіти і науки України, Держводгоспу України, Рівненської обласної адміністрації.

Кафедра співпрацює з ВЗО України, Болгарії, Словакії, Польші, Республіки Білорусь з питань якості освіти, менеджменту, управління проєктами та «зеленої» економіки. Зокрема, із: Східноєвропейською агенцією з розвитку; Міжнародним комітетом по боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та корупцією; Європейський інститутом післядипломної освіти; науковим журналом «Європейська наука»; міжнародним журналом International Journal of Sustainable Development; Євроазіатською мережею із продовольчої безпеки.

Громадська робота кафедри розповсюджується на участь у регіональних (Майстерня міста, громади області, міська та обласні адміністрації та ін.), національних конференціях, загальноміських заходах з питань поводження з відходами, розвитку АПК області. Просування заходів з екологізації економіки та здорового харчування, наприклад, уроки в школах «Що ми їмо ?» тощо. Подаємо та реалізуємо проєкти конкурсу «Громадський бюджет Рівного». Фахівці кафедри проводять експертизу бізнес проектів у Рівненській області та методичних рекомендацій у структурі НААН України, є членами у редколегії наукових журналів "International Journal of New Economics and Social Sciences" (IJONESS), «Ефективна економіка» та Вісник НУВГП.

Викладачі кафедри викладають курси з тематики менеджменту і «зеленої» економіки в Польщі і Республіці Білорусь, приймають участь в Інтернет-форумах на сайтах ФАО. Кафедра розробляє прикладні бізнес розробки, наприклад «Е-калькулятор розрахунку балансу родючості грунтів».

Візуалізація проектів, проведених заходів, звіти за реалізованими проектами розміщені на сайтах:

 1. Мапа Google
 2. Зелені ініціативи Рівного
 3. BEOP
 4. OrganicPortal
 5. Проєкти ГО РЦЄП
 6. Звіти про реалізовані проєкти ГО РЦЄП

Наукова робота зі студентами

На кафедрі функціонує 6 студентських наукових гуртків, в яких ведуть наукові дослідження 30 студентів і щорічно презентують результати їх на Міжнародній науково-практичній конференції. Студенти стають переможцями конкурсів студентських наукових робіт за спеціальностями "Менеджмент організацій і адміністрування"- Жук А. А. , диплом II ступеня (2021), «Менеджмент природоохоронної діяльності" - Черемісін М.В. (2018р.) перше призове місце, Задорожна І.Д., диплом ІІІ ступеня (2021).

Щорічно кафедрою проводиться перший етап олімпіади з менеджменту, переможці якого беруть участь у ІІ етапі ВНЗ України.

Студенти спеціальності менеджмент щорічно беруть участь у конкурсах: "Наука очима молоді", круглих столах, конференціях, семінарах. Стають переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

Викладачами кафедри проведено учнівський та студентський конкурс у Рівненській, Волинській і Хмельницькій областях на тему «Е-технології у менеджменті та бізнесі». Організовано Регіональні учнівські конференції у Хмельницькій та Рівненській областях. Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту студенти щорічно з 2005 р. стають переможцями Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними рівнем «магістр».

З метою ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технологій сучасного виробництва і менеджменту та перспектив їх розвитку студенти напряму «Менеджмент» проходили стажування в різних навчальних закладах, органах влади, парламенті, навчалися за програмами обміну студентів у Канаді, США, Англії, Польщі тощо.

Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту студенти беруть участь у Всеукраїнському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту, організованому компанією «Глобал Менеджмент Челендж Юніор».

Для покращення практичної підготовки студентів та формування їх компетенцій у 2013 році при кафедрі менеджменту з ініціативи професора Л.Ф. Кожушка створено Західний бізнес- центр, у структуру якого увійшли такі підрозділи: навчально-тренінгова лабораторія, науково-дослідна лабораторія з менеджменту та інжинірингу, бізнес-школа та бізнес-інкубатор.

Співпраця зі стейкхолдерами

01.10.2021 р. у межах теми «Особливості управління продажами на промисловому ринку та сфері послуги» з дисципліни «Управління продажами» студентам бакалаврату та магістратури ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» фінансовим директором компанії «Заграва» Жовнач Євгенією був проведений майстер-клас «Управління продажем у сфері мобільних ігор», на якому навчалися як продавати мобільні ігри та просувати на ринку.

Оголошення

Зустріч відбулася

Посилання на запис зустрічі

01.10.2021 р. у межах теми «Особливості управління продажами на промисловому ринку та сфері послуги» з дисципліни «Управління продажами» студентам бакалаврату та магістратури ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» директором Волинської бізнес-школи Олексієм Губановим був проведений воркшоп «Як продавати товар на девелоперському ринку?», на якому відпрацьовані були навики продажу об’єктів нерухомості на ринку В2С.

Оголошення

Зустріч відбулася

Філії кафедри на виробництві

Положення про філію

Договір про створення філії кафедри на виробництві/КП "Рівненська обласна дитяча лікарня"

[Договір про створення філії кафедри на виробництві/ТзОВ "ПрофПолив"]


Навчальна робота кафедри

Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Менеджмент" рівня вищої освіти "бакалавр"

Обов'язкові компоненти Вибіркові компоненти
1 Вступ до спеціальності Етика ділового спілкування
2 Підприємницька діяльність Фінанси, гроші та кредит
3 Менеджмент Водний менеджмент
4 Розвиток креативності Основи "зеленої" економіки
5 Ораторське мистецтво Макроекономіка
6 Прийняття управлінських рішень Інфраструктура товарного ринку
7 Маркетинг Організаційне проектування
8 Планування та організація діяльності підприємства Облік і оподаткування
9 Менеджмент на ринку товарів та послуг Лідерство
10 Самоменеджмент Статистика
11 Основи бізнес-планування та проектний аналіз Офіс-менеджмент
12 Управління персоналом Управління конкурентоспроможністю підприємства
13 Бізнес-комунікації Управління Потенціалом підприємства
14 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства Візуалізація даних
15 Стратегічний менеджмент Менеджмент в ІТ
16 Системи технологій та технологічні процеси галузей Управлінська культура
17 Крос-культурний менеджмент Управління експертизою товарів та послуг
18 Господарське право Антикризовий менеджмент
19 Операційний менеджмент Логістичний менеджмент
20 Управління бізнес-процесами Електронний бізнес
21 Корпоративна культура та соціальна відповідальність бізнесу Фінансовий менеджмент
22 Екологічний менеджмент Контролінг
23 Інноваційний менеджмент Тайм-менеджмент
24 Навчально-тренінгова практика Бренд-менеджмент
25 Виробничо-проектна практика
26 Кваліфікаційна робота

Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Менеджмент організацій та адміністрування" рівня вищої освіти "магістр"

Обов'язкові компоненти Вибіркові компоненти
1 Менеджмент організації Стратегічне планування
2 Управління проектами Креативний менеджмент
3 Лідерство та управління командою Комунікативний менеджмент
4 Інвестиційний менеджмент Інноваційні технології в природокористуванні
5 Управління організаційними та індивідуальними змінами Фінансовий менеджмент
6 Інформаційні системи та технології в управлінні організацією Управління сталим розвитком
7 Виробничо-тренінгова практика Трансфер технологій
8 Переддипломна практика Управління ризиком
9 Кваліфікаційна робота Управління продажами
10 Міжнародний менеджмент Інтегровані системи управління

Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Менеджмент інноваційної діяльності" рівня вищої освіти "магістр"

Обов'язкові компоненти Вибіркові компоненти
1 Менеджмент організацій Креативний менеджмент
2 Інноваційна політика Корпоративне управління
3 Управління інноваційними проектами Фінансовий менеджмент
4 Управління якістю Трансфер технологій
5 Інвестиційний менеджмент
6 Міжнародний менеджмент
7 Виробнича практика
8 Переддипломна практика
9 Тренінг з фаху
10 Державний екзамен
11 Магістерська робота

Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Менеджмент природоохоронної діяльності" рівня вищої освіти "магістр"

Обов'язкові компоненти Вибіркові компоненти
1 Управління природоохоронною діяльністю Менеджмент організацій
2 Управління екологічними проектами Креативний менеджмент
3 Управління якістю Інновації в екологічному менеджменті
4 Економіка природокористування і охорони довкілля Соціальна відповідальність
5 Інвестиційний менеджмент
6 Міжнародний менеджмент
7 Виробнича практика
8 Переддипломна практика
9 Тренінг з фаху
10 Державний екзамен
11 Магістерська робота

Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Управління навчальними закладами" рівня вищої освіти "магістр"

Обов'язкові компоненти Вибіркові компоненти
1 Теорія організацій. Менеджмент організацій Управління змістом робіт навчальної організації
2 Правові аспекти управління навчальним закладом Філософія освіти і науки
3 Психолого-педагогічні основи управління організацією Історія вищої школи
4 Керівник начального закладу Професійна етика керівника. Риторика
5 Управління навчальною та виховною діяльністю організації
6 Управління фінансово-економічною діяльністю навчальної організації. Аудит та оцінювання
7 Психологічні основи управління тредовими ресурсами. Техніка управльніської діяльності
8 Психологія управління
9 Соціальна та економічна безпека життєдіяльності навчального закладу
10 Соціальні аспекти управління інформаційними зв'язками навчальної організації
11 Освітні технології
12 Правове забезпечення управлінських рішень
13 Управлінська практика

Основні дисципліни, які викладаються для ОП "Управління проєктами" рівня вищої освіти "магістр"

Обов'язкові компоненти Вибіркові компоненти
1 Методологія наукових досліджень Управління міжнародними проєктами
2 Іноземна мова професійного спілкування Фасилітація, тренінг, наставництво
3 Соціальна відповідальність Управління екологічними проєктами
4 Психолого-педагогічні основи професійної діяльності Управління командою проєкту
5 Менеджмент організацій Управління змінами
6 Методології і стандарти управління проєктами Управління ризиками і проблемами в проєкті
7 Бізнес-планування та експертиза проєктів Фандрейзинг і управління грантовими проєктами
8 Планування проєкту Ділові переговори
9 Моніторинг та оцінювання проєктів Управління інноваційними проєктами
10 Корпоративні системи управління проєктами Емоційний інтелект і лідерство
11 Інформаційні технології управління проєктами Тайм-менеджмент
12 Практична підготовка (виробнича практика, тренінг з фаху, переддипломна практика) Управління якістю
13 Кваліфікаційна робота (проєкт) Управління Agile-проєктами

Наші випускники

03.11.2021 р. відбувся майстер-клас для студентів менеджерів, які навчаються за усіма освітніми програмами і рівнями, що реалізуються кафедрою менеджменту. Тема майстер класу «Інформація та комунікації в менеджменті». Його провела Вишневська (Якубчик) Наталія, яка є випускницею освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування» обох рівнів «бакалаврату» (2016) та «магістратури» (2018). На зустрічі Наталія розповіла про особливості роботи з клієнтами, як розпочати працювати на себе, як знайти, чим саме займатися і чи можливо заробляти на тому, що щиро подобається, а також як себе позиціонувати в соціальних мережах і вибудовувати діяльність і комунікації у власному бізнесі, використовуючи соціальні мережі.

Фото 1 Фото 2 Фото 3

Відео зустрічі

Контакти

E-mail: kaf-manag@nuwm.edu.ua

Тел.: +38 (099) 549 - 25 - 55

Сайт кафедри

Facebook

Instagram