Клюха Оксана Олександрівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Клюха Оксана Олександрівна

Клюха Оксана Олександрівна працює з 2000 року на посаді старшого викладача кафедри менеджменту НУВГП. Закінчила Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю «гідротехнічне будівництво річкових споруд і гідроелектростанцій» у 1992 році. У 2006 р. – захистила кандидатську дисертацію і отримала ступінь кандидата технічних наук. Досвідчений працівник, на високому рівні розробила і викладала курси лекцій і практичних занять з дисциплін «Промисловий маркетинг» для спеціальностей ГТБ, ГЕ, «Промисловий маркетинг та енергетичний менеджмент» для спеціальності ГЕ, «Соціально-економічні дослідження» та «Водогосподарський інжиніринг» для напряму підготовки «Менеджмент», «Основи менеджменту і маркетингу» для напряму «Будівництво» денної та заочної форми навчання. Здійснювала керівництво виробничою практикою та практикою з фаху студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної форми навчання. Здійснювала керівництво дипломних проектів студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій». Постійно бере участь у роботі наукових семінарів кафедри менеджменту, систематично здійснює керівництво підготовкою наукових доповідей студентами факультету менеджменту. Автор близько 50 наукових і методичних видань, серед яких патент на винахід, посібники. Працювала старшим науковим співробітником Держбюджетної науково-дослідної роботи №І-34 «Дослідження основних характеристик і умов існування гідродинамічного солітону». Отримала сертифікат про участь у тренінгу для підвищення кваліфікації викладачів на тему «участь громад у місцевому самоврядуванні для сталого людського розвитку», організованому Муніципальною програмою врядування та сталого розвитку, що впроваджується Програмою розвитку ООН, за фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку. 07.05.2009. Пройшла підвищення кваліфікації в Університет економіки та права «КРОК», 2011 р., Літньому інституті УАРМБО за темою: „Методика викладання дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність»”, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК № 664623, сертифікат УАРМБО.

Нагороди

Нагороджена грамотою МОН України за участь Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентки 5 курсу спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” роботи Мартинюк Наталії «Розробка стратегії розвитку ДП “Авіком Рівне”» у 2008р. Отримала подяку за керівництво науковою студентською роботою на здобуття премії ім. Гулі Корольової лауреата конкурсу Мовчан Віталії Яківни (ст. 4курсу ФМ) за роботу „Розвиток ринку житла в Україні”. Нагороджена дипломом за друге місце в педагогічному конкурсі «Краща навчально-методична розробка року за 2010-2011н.р.» в номінації «Кращий навчальний посібник» у складі колективу авторів за ред. В.П. Окорського.