Пахаренко Ольга Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Пахаренко Ольга Володимирівна

Пахаренко Ольга Володимирівна у 2004 році Український державний університет водного господарства та природокористування та отримала спеціальність “Менеджмент організацій”, кваліфікація „Магістра з менеджменту організацій”. Пахаренко О.В. працює в університеті з 2004 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри менеджменту. У 2008 році закінчила аспірантуру у Національному університеті водного господарства та природокористування. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.
Досвідчений працівник, плідно займається педагогічною, методичною, науково-дослідною, організаційною і громадською роботою. На високому рівні викладає лекційні, практичні заняття з дисциплін: „Менеджмент”, „Управління проектами”, “Тайм-менеджмент”, "Стандартизація та сертифікація", "Управління якістю", керує курсовими, дипломними проектами. Проходила підвищення кваліфікації у Волинському Національному університеті імені Лесі Українки у 2012 році з отриманням свідоцтва. В 2012 році проходила підвищення кваліфікації в Зимовому інституті Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти на тему «Корпоративна соціальна відповідальність». У 2014 році проходила навчання поглибленої підготовки за спрямуванням «Іноземна мова для професійного спілкування (англійська)», має сертифікат. Також у 2014 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», кваліфікація викладача університетів і вищих навчальних закладів (диплом магістра), пройшла закордонне стажування (з 01.07.2016 по 30.11.2016 р.) в Національному інституті інновацій (Варшава, Польща). З 2015 року є керівником наукового гуртка "Менеджмент". Здала екзамен та отримала сертифікат, який підтверджує рівень володіння польською мовою (рівень В2, №25/2018) у 2018 році.
Щорічно бере участь в організації і роботі Всеукраїнської олімпіади з менеджменту, а також Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». Крім того, щорічно бере участь в 5-6 міжнародних конференціях та семінарах. З 2018 року є заступником директора з наукової діяльності Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту.

Професійні та наукові здобутки

Активно веде науково-методичну роботу. За результатами досліджень опубліковано 69 праць, з них у співавторстві 42. Підготувала та видала в співавторстві 4 навчальних посібники: "Основи менеджменту: практикум " , "Стандартизація та сертифікація", "Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання", Збірник тестових завдань з дисципліни Менеджмент: практикум, 4 монографії в співавторстві ("Наукові основи гармонізації законодавчо-нормативного забезпечення економіки в контексті Європа – 2020", "Інтегровані системи управління якістю на підприємствах водного господарства", "Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації", "Організаційно-методологічні засади розробки інтегрованої системи управління якістю на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства"). З 2017 року є виконавцем науково-дослідницької роботи “Інформаційне забезпечення управління еколого-економічною безпекою держави в умовах військово-політичної нестабільності” , номер державної реєстрації НДР 0117U003842.

Наукові інтереси:

  • проектний менеджмент
  • система управління якістю
  • екологічна сертифікація
  • управління економічними системами.