Антонова Світлана Євгенівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Антонова Світлана Євгеніївна

Народилася в с. Кустин Рівненського району Рівненської області.

Освіта

Закінчила Кустинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів із золотою медаллю. Закінчила з відзнакою Рівненський державний технічний університет в 1999 році, де здобула кваліфікацію менеджер-економіст за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

Розпочала свій трудовий шлях на посаді асистента кафедри регіонального управління Українського державного університету водного господарства та природокористування.

Впродовж 2000-2008 років виконувала обов’язки вченого секретаря Рівненського обласного об’єднання громадської організації „Спілка економістів України”.

З вересня 2004 року працювала на посаді старшого викладача кафедри регіонального управління Національного університету водного господарства та природокористування.

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Організаційно-економічні засади водозабезпечення міського населення” за спеціальністю 08.00.06 „Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища” (науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України та Академії економічних наук України Зінь Едуард Анатолійович).З вересня 2012 року працювала на посаді доцента кафедри регіонального управління, а з листопада 2012 року на посаді доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування. В 2014 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування. З вересня 2022 року працює на посаді доцента кафедри публічного управління, адміністрування та інформаційної діяльності.

Підвищення кваліфікації

1. Підвищувала кваліфікацію в Рівненському обласному управлінні житлово-комунального господарства та Рівненському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної служби, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. 2. Зарахована до складу тимчасової робочої групи «Реформа соціальної сфери і підвищення якості життя» при Рівненській обласній державній адміністрації. 3. У 2014 році пройшла підвищення кваліфікації терміном 6 місяців у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за спеціальністю 8.18010011 "Інтелектуальна власність", спеціалізація "Управління інтелектуальною власністю" (12 СПК № 539671). 4. У 2014 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю 8.15010002 "Державна служба" в Національному університеті водного господарства та природокористування та отримала диплом магістра з державної служби (РВ № 47646669). 5. В 2016 році пройшла закордонне підвищення кваліфікації в Міжнародному інституті інновацій "Освіта-Наука-Розвиток" (м. Варшава, Республіка Польща)за напрямом "Економіка і публічне управління". Тема: Державна соціальна і економічна політика відповідно до вимог Європейського Союзу. Також в цьому ж році підвищувала кваліфікацію в ІПО НУВГП: галузь знань "Системні науки та кібернетика". Теми: 1. Системний аналіз інформаційних процесів; 2. Аналітико-синтетична переробка інформації; 3. Інформаційно-аналітична діяльність. Спеціальність "Управління навчальним закладом (за типом)", Тема: 1. Етика ділового спілкування. 6. В 2021 році пройшла підвищення кваліфікації в Інститут післядипломної освіти Національного університету водного господарства та природокористування (15.01.2021-15.08.2021),свідоцтво № 018-2979/21 від 16.08.2021. 7. В 2022 році пройшла підвищення кваліфікації шляхом неформальної освіти в Школі доброго врядування НУВГП та отримала сертифікат від 28 лютого 2022 року. 8. В 2022 році пройшла Всеукраїнську підвищення кваліфікації у Центрі українсько-європейського наукового співробітництва Донецького державного університету внутрішніх справ за програмою «Корпоративний менеджмент у публічній сфері в умовах воєнного стану: інституційна парадигма», термін навчання 06.06.2022-17.07.2022 р. Обсяг 6 кредитів/180 год. Сертифікат № ADV-060605-PubSI від 17.07.2022.

Науково-методична робота

Автор більше 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких у співавторстві:

 підручник з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:
 • Сорока М.П., Антонова С.Є. Аналіз соціально-економічного розвитку регіону. – Рівне: НУВГП, 2013. – 186 с.
 • Місцеве самоврядування: понятійно-термінологічний словник. Сазонець, І. Л., Якимчук, А. Ю., Зима, І. Я. Тихончук, Л. Х. Антонюк, О. Р., Безтелесна, Л. І., Антонова, С. Є., Дробко, Е. В., Корбутяк, В. І., Маланчук, Л. О., Мартинюк, Г. Ф., Фесянов, П. О., Цецик, Я. П., Обуховська, Л. І., Сивий, Р. П. (2020). 172 с. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-472-0.
 колективні монографії:
 • Антонова С. Э., Вострикова Н. В., Маланчук Л. А. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов публичного управления в условиях глобализационных процессов. Стратегия глобального развития: Украина-Беларусь : монография / Васильченко А. О., Гвожьджевичь С., Чеплянский Ю. В. И др./ под ред. Д.э.н., проф. А. Ю. Якимчук. Ровно-Пинск-Варшава : НУВХП, 2017. 346 с. С. 112-116. Рекомендовано вченою радою НУВГП протокол №3 від 31.03.2017 р.
 • Антонова С. Є. Документообіг в діяльності органів місцевого самоврядування. Наукові основи та імплементація світових практик місцевого самоврядування і об’єднання територіальних громад [Текст]: Колективна монографія [Сазонець І. Л., Алейнікова О.І. та ін.] : За наук. Ред. Д-ра екон. Н., проф. Сазонця І.Л. Рівне : Волин. Обереги, 2017. 216 с. 157-164.

Наукова робота

Як виконавець приймала участь у гросподоговірній темі «Формування державної політики сталого розвитку водогосподарської галузі» державний реєстраційний номер 0112U008289 та науково-дослідних темах:

 • «Документаційно-інформаційне забезпечення органів державної влади» державний реєстраційний номер 0112U008288.
 • Документознавство та інформаційна діяльність: роль і місце в управлінні (0115U005740).
 • Інноваційні основи державного управління, адміністрування та економічного розвитку (0115U005739).
 • «Інформаційні комунікації в соціокультурній та економічній сферах» ((0118U001641).
 • «Публічне управління й адміністрування: сучасні аспекти розвитку суспільства, економіки, інформатизації» (0118U001641).
 • «Добре врядування запорука сталого розвитку спроможних громад» ((0121U00113932).
 • «Економічне стимулювання розвитку територій: суспільство, інформатизація, адміністрування» (0121U113764).

Керівник студентського наукового гуртка «Місцеве самоврядування та децентралізація» (2020 р.) (Наказ від 29.10.2020 №614 ) Керівник студентського наукового гуртка «Проблемні аспекти державного управління та місцевого самоврядування» (2021 р.) (Наказ від 02.11.2021 № 609)

Відзнаки

Нагороджена Почесною грамотою ректора Національного університету водного господарства та природокористування за значні досягнення у науковій діяльності та грамотою ректора Національного лісотехнічного університету України за активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища».

Інше

Член Громадської організації «Рівненська агенція місцевого розвитку». Член Громадської організації «Інститут креативного міста» (довідка № 3 від 05.02.2018 р. Код ЄДРПОУ 41877797). В 2016-2018 рр - науковий консультант з питань імплементації світових практик місцевого самоврядування та об/єднаних територіальних громад; фінансових аспектів функціонування ОТГ та особливостей підготокви кадрів для їх потреб в умовах децентралізації влади Рівненського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (Довідка Рівненського відокремленого підрозділу Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» від 05.10.2018 № 01/1-8/2/103) Код ЄДРПОУ 41040102. Викладає дисципліни:

 • регіональний аналіз в публічній сфері
 • регіональне соціально-економічне планування
 • системний аналіз інформаційних процесів
 • інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні
 • інститути публічної влади
 • Публічне управління у сфері житлово-комунального господарства, будівництва та енергоефективності
 • Аналіз соціально-економічного розвитку регіону
 • Публічне управління соціальною політикою
 • Публічне управління фінансовою політикою
 • Публічне управління фінансово-економічною політикою
 • Організація місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення