Стасюк Богдан Богданович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Стасюк Богдан Богданович

Стасюк Богдан Богданович працює з 2000 року на посаді старшого викладача кафедри менеджменту НУВГП. Має виробничий досвід з 1991 року на посаді завідувача ремонтної майстерні, з 1992 року на посаді головного інженера ДП „Маяк”. З 1996 – 2000 р.р. на посаді начальника автогаража ВАТ „Рембуд”. Закінчив у 1999 році Рівненський державний технічний університет і отримав кваліфікацію інженер-економіст. Також закінчив у 1991 році Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства і отримав кваліфікацію інженер-механік. Досвідчений працівник, на високому рівні викладає лекційні, практичні заняття з дисциплін: ”Менеджмент”, „Управління ресурсами і витратами”, „Методи прийняття управлінських рішень”, „Теорія управлінських рішень”, „Основи маркетингу”, керує курсовими, дипломними проектами, працює над підготовкою бакалаврів та спеціалістів. Проходив підвищення кваліфікації: у 2001р. пройшов підвищення кваліфікації на ФПО Київського Національного економічного університету за напрямком „Менеджмент” за спеціальністю „Менеджмент організацій”, має свідоцтво. 2003 р. закінчив програму літнього інституту Академії викладацької майстерності проекту „Бізнес менеджмент-освіта в Україні” (сертифікат:№118 від 31.07.03. Консорціуму із удосконалення менеджмент освіти в Україніа за підтримки Агенства США з Міжнародного Розвитку). 2007 р. Пройшов підвищення кваліфікації в Школі педагогічної майстерності НУВГП за спеціальністю „Професійно-орієнтована компютерна підготовка у менеджменті” (свідоцтво: СПК АК№027161 від 05.07.07.). В цьому ж році пройшов підвищення кваліфікації в НУВГП з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (сертифікат №174 від 29.08.07.) 2012 р. Пройшов навчання в Українській асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти „Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та освіти: досвід та проблеми розвитку” (отримав сертифікат УАРМБО від 28.01.2012.) Активно веде науково-методичну роботу. За результатами наукових та методичних досліджень опубліковано 38 праць, з них у співавторстві 19. Розроблено ряд методичних рекомендацій. Щорічно бере участь в організації і роботі Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і викладачів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки». Постійно бере участь у роботі наукових семінарів кафедри менеджменту, систематично здійснює керівництво підготовкою наукових доповідей студентами інституту економіки, менеджменту і права. Працював старшим науковим співробітником Держбюджетної науково-дослідної роботи №1-65 „Обгрунтування та розробка методики еколого-економічної оцінки збитків та витрат на протипаводкові заходи, що здійснюються в басейні р.Тиса”, №І-82 «Розробка методики прогнозування потенційних збитків та обґрунтування обсягів фінансування у протипаводковий захист басейну р. Тиса Закарпатської області на період до 2020 року».

Сфера наукових інтересів

  • Вдосконалення та розробка організаційно-економічних механізмів протипаводкового захисту басейну р. Тиса Закарпатської області;
  • Управління ресурсами і витратами підприємства;
  • Методи прийняття управлінських рішень;
  • Маркетингові дослідження.

Контакти

E-mail: b.b.stasyuk@nuwm.edu.ua