Тихончук Леся Хотіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Викладач магістерських програм "Державна служба", "Місцеве самоврядування" та бакалаврської програми "Публічне управління та адміністрування". Керівник групи забезпечення по чотирьох ОП «ІБАС» (бакалаври) , ПУА (бакалаври), «ДС» (магістри), «МС» (магістри). Є гарантом магістерської ОП «Місцеве самоврядування» 281 спеціальності «Публічне управління та адміністрування". Є розробником навчальних курсів: "Організація діяльності територіальних громад", "Правові аспекти вирішення спорів в органах місцевого самоврядування", "Організаційна культура", "Міжнародна публічна діяльність", "Правові аспекти вирішення спорів у публічному управлінні" та інші (близько п"ятидесяти методичних розробок та силабусів навчальних дисциплін відображені в репозиторії нувгп). Опубліковано 61 публікацію, з них 51 наукову (у фахових вітчизняних виданнях -24, міжнародних рецензованих фахових виданнях - 6, монографій -1, тези конференцій - 16 ) , 1 наукова праця у виданні, яке включене до наукометричної бази Web of Science. Освіта: Кваліфікація- інженер-економіст, юрист, магістр державного управління. З 2012 по 2014 роки навчання в аспірантурі, з 2015 навчання в докторантурі НУВГП. 25.06.2014 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління ( за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління). Тема дослідження : «Державне регулювання розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в сільськогосподарському комплексі». У червні 2020 захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління ( за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління). Тема дослідження : "Формування інституційно-економічних засад державного регулювання міжнародної діяльності копорацій". Закордонне стажування: - З 1 вересня 2017 року по 30 листопада 2017 року пройшла стажування в Міжнародному інституті інновацій «Наука-освіта-розвиток» (Варшава). Назва

курсу  «Міжнародна економіка, державне управління». Назва роботи:«Комерційна дипломатія, державне управління: проблеми комерційної дипломатії на регіональному та світовому ринках, проблеми вирішення комерційних спорів на світовому рівні».
- Пройшла закордонне стажування в Університеті Суспільних Наук (UNS) у м.Лодзь у співпраці  з Фундацією Сentral European Academy Studies and Certifications (CEASC) з грудня 2020 року до лютого 2021 року загальним обсягом 180 годин (6 кредитів). Сертифікат № 2021/02/0063.21.

Підвищила кваліфікацію (шляхом неформальної освіти): курс навчальної програми Школи публічного управління Українського католицького університету «Good governance»,24.02.2021 року 150 годин навчання грудень 2020 –лютий 2021. Отримано сертифікат 24.02.2021 року 150 годин.

Керівник кафедральної науково-дослідної роботи: 1. «Інформаційні комунікації в соціокультурній та економічній сферах» (УДК 002:35.078.3 № державної реєстрації № 0118U001642, організація-виконавець – Національний університет водного господарства та природокористування). 2018-2021 роки 2. "Добре врядування - запорука сталого розвитку територіальних громад" (0121U113932) на 2021-2024 рр.

20 років практичного досвіду в бізнесі, включно з управлінням та розвитком, банкрутством та ліквідацією компаній різних форм власності, представництвом інтересів суб»єктів господарювання у якості керівника та захисника. Практикуючий арбітражний керуючий по супроводу господарюючих суб’єктів в стані неплатоспроможності у ролі розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора. Адвокат. Спеціалізація корпоративне управління та виконання зобов"язань господарюючими суб"єктами.

Подальша наукова робота пов"язана з вивченням проблем децентралізації, організацією роботи органів місцевого самоврядування, взаємодією старост з ОТГ, організацією якісного правового супроводу роботи органів місцевого самоврядування, муніципального співробітництва.