Клименко Олександр Миколайович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Клименко Олександр Миколайович

Народився в 1973 році в місті Рівне.

В 1990 році вступив, а в 1995 році закінчив навчання в Українському інституті інженерів водного господарства за спеціальністю «Механізація меліоративних робіт» та отримав кваліфікацію «Інженера-механіка».

З 1995 по 1996 рік працював молодшим науковим співробітником науково дослідного сектору Української державної академії водного господарства.

З 01.11.1996 року по 31.10.1999 рік навчався в аспірантурі з відривом від виробництва Рівненського державного технічного університету.

У 2003 році отримав другу вищу освіту в Інституті післядипломної освіти за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація – менеджер-економіст.

У 2019 році отримав третю вищу освіту в Інституті післядипломної освіти за спеціальністю «Лісове господарство», кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр.

З 1999 року працював на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри менеджменту, а з 2016 року по даний час працює на посаді професора цієї ж кафедри.

Науковий ступінь та вчене звання

У 2002 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2003 році закінчив Інститут післядипломної освіти Українського державного університету водного господарства та природокористування і отримав кваліфікацію менеджер-економіст. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту. У 2009 році отримав диплом доктора філософії. У 2010 році – обраний членом-кореспондентом Міжнародної академії наук Екології та Безпеки життєдіяльності (МАНЭБ). В 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук. В 2019 році присвоєно вчене звання професора. Досвідчений працівник, на високому рівні викладає лекційні і практичні заняття з дисциплін: «Операційний менеджмент», «Логістика», «Екологічний менеджмент», «Управління лісогосподарським виробництвом», «Організація управління в екологічній діяльності» керує курсовими проектами та бакалаврськими роботами, працює над підготовкою магістрів. Проходив підвищення кваліфікації у 2004 році в Школі педагогічної майстерності Центру НІТ при Українському державному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю «Педагог». У 2007 році отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації в Школі педагогічної майстерності навчально-методичного управління при Національному університеті водного господарства та природокористування. У 2007 році отримав сертифікат про підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У 2012 році отримав свідоцтво про підвищення кваліфікації у Зимовому інституті Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес–освіти за програмою «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі». Активно веде науково-методичну роботу. За результатами наукових та методичних досліджень опубліковано понад 150 науково-методичних праць. У співавторстві видано 6 підручників з грифом Міністерства освіти і науки України та НУВГП, 4 посібники, 13 монографій. Має 4 авторських свідоцтва на винаходи. Під науковим керівництвом Клименка О.М. підготовлено та захищено кандидатські дисертації. У 2007 р. визнаний «Людиною року – 2007» за видання (у співавторстві) підручника «Організація управління в екологічній діяльності» для ВНЗ з грифом Міністерства освіти і науки України. З 2017 року робота у складі науково-методичних комісій з вищої освіти МОН (підкомісії 205 Лісове господарство) Наказ МОН України №1041 від 14.07.17р. Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння польською мовою (рівень В2) у 2018 році. Пройшов закордонне стажування у Варшавському університеті природничих наук (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) та отримав сертифікат від 30 червня 2018 року та Люблінській Політехніці (Республіка Польща, м. Люблін) та отримав сертифікат № 15/2018/NUWM від 31 серпня 2018 року. Виконує функції члена редакційної колегії наукових виданнь, включених до переліку наукових фахових видань України: «Вісник НУВГП» (сільськогосподарські науки), «Водні біоресурси та аквакультура». Член спецрад К36.814.04 та К47.104.05. Неодноразово був офіційним опонентом кандидатських і докторських дисертацій.