Швець Федір Дмитрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Швець Федір Дмитрович

Народився в 1971 році в селі Козлиничі Маневицького району Волинської області.

З 1989 р. по 1991 р. проходив службу у Збройних силах радянської армії. В 1992 році вступив, а в 1997 році закінчив з червоним дипломом навчання в Українській державній академії водного господарства за спеціальністю «Гідромеліорація» за спеціалізацією «Управління та підприємництво в галузі меліоративного і сільськогосподарського будівництва» та отримав кваліфікацію «Інженера-гідротехніка». З 1997 по 2000 рік навчався в аспірантурі.

З 2000 року працює на посадах асистента, старшого викладача та доцента кафедри менеджменту.

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію і рішенням ВАК України від 10 квітня 2002 року присуджено науковий ступінь кандидат технічних наук.

20 квітня 2006 року рішенням Атестаційної комісії присвоєно вчення звання доцента кафедри менеджменту.

У 2015 році отримав другу вищу освіту в Інституті післядипломної освіти за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності), кваліфікація – менеджер (управитель) організації.

Досвідчений працівник, на високому рівні викладає лекційні та практичні заняття з дисциплін: «Системи технологій та технологічні процеси галузей», «Планування та організація діяльності підприємств», «Методологія наукових досліджень», «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності», керує магістерськими роботами. Розробив та викладає ряд навчальних дисциплін за вибором студентів, зокрема:«Корпоративне управління», "Основи комерційного бізнесу", "Антикризовий менеджмент", "Історія менеджменту", "Комунікативний менеджмент у глобальному суспільстві", "Менеджмент ощадливого виробництва", "Організація промислового виробництва", "Регіональний менеджмент", "Управління конкурентоспроможністю підприємства".

Активно веде науково-методичну роботу. За результатами наукових досліджень та навчально-методичних видань опубліковано понад 100 праць, зокрема: п'ять монографій; один патент на винахід; шість навчальних посібників, чотири із яких є одноосібними; цілий ряд фахових наукових статей та тез виданих як на теренах України так і за її межами (Литва, Польща, Болгарія, Білорусія).

Підвищення кваліфікації:

  • у 2003 році в КНЕУ (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 116897);
  • у 2007 році в НУВГП (Сертифікат про підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу);
  • у 2009 році в НУВГП Центрі дистанційного навчання «Свідоцтво про підвищення кваліфікації ДН № 063/09 за програмою «Основи дистанційного навчання» на платформі «PSFDS NUWM»;
  • на курсах керівних кадрів та фахівців НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області (Посвідчення ВК 002562 від 06 травня 2011 року);
  • у 2011 році місячне стажування в Рівненському регіональному відділенні державної інноваційної фінансово-кредитної установи;
  • у 2012 році в Зимовому інституті Української Академії з розвитку менеджменту та бізнес-освіти за програмою «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 846862);
  • у 2020 році пройшов піврічне підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти НУВГП за програмою Галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент" (Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 03.08.20р. № 018-2908/2020;
  • у 2021 році навчався за програмою Школи лідерства: стратегічна сесія для керівного професорсько-викладацького складу за темою: "Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця в галузі знань 07 "Менеджмент і адміністрування" за спеціальністю 073 "Менеджмент" в обсязі 2,7 кредита ЄКТС - 82 год.(Сертифікат № 517, дата видачі: 12.02.2021р).

За вагомий внесок у підготовці висококваліфікованих спеціалістів нагороджений Грамотою НУВГП за сумлінну плідну працю та з нагоди Дня працівника освіти, 2007 р., Почесною Грамотою НУВГП за вагомі досягнення у навчально-методичній, науковій, виховній роботі, високі результати у справі підготовки висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня працівника водного господарства, 2011 р., Почесною грамотою Рівненської міської ради та виконавчого комітету за високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців, 2015 р. Дипломом за перше місце в номінації “Краща монографія” економічного напряму у конкурсі підручників, навчальних посібників та монографій - 2018 за монографію “Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку”. Диплом за друге місце в номінації “Кращий навчальний посібник” економічного напряму у конкурсі підручників, навчальних посібників та монографій - 2018 за навчальний посібник “Корпоративне управління”. Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, 2019р.