Швець Федір Дмитрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Швець Федір Дмитрович

Народився в 1971 році в селі Козлиничі Маневицького району Волинської області.

З 1978 по 1988 рр. навчання в Козлиницькій восьмирічній та Цмінісвській середній школі.

В 1988 році вступив на навчання до Луцького середнього професійно-технічного училища № 9 і у 1989 році закінчив навчання з відзнакою за професією шліфувальник із присвоєнням кваліфікації шліфувальник четвертого розряду.

З 1989 р. по 1991 р. проходив службу у Збройних силах радянської армії.

З 16 грудня 1991 року по 17 липня 1992 року навчався на підготовчому відділенні Українського інституту інженерів водного господарства.

В 1992 році вступив, а в 1997 році закінчив з червоним дипломом навчання в Українській державній академії водного господарства за спеціальністю «Гідромеліорація» за спеціалізацією «Управління та підприємництво в галузі меліоративного і сільськогосподарського будівництва» та отримав кваліфікацію «Інженера-гідротехніка».

З 01.11.1997 року по 31.10.2000 рік навчався в аспірантурі з відривом від виробництва Рівненського державного технічного університету.

У 2015 році отримав другу вищу освіту в Інституті післядипломної освіти за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності), кваліфікація – менеджер (управитель) організації.

З 2000 року працював на посадах асистента та старшого викладача кафедри менеджменту, а з 2004 року по даний час працює на посаді доцента цієї ж кафедри.

Науковий ступінь та вчене звання

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію і рішенням ВАК України від 10 квітня 2002 року присуджено науковий ступінь кандидат технічних наук зі спеціальності сільськогосподарські меліорації. Тема дисертації: "Регулювання вологозапасів грунтів на схилах безтрубчастими фільтруючо-акумулюючими конструкціями". Науковий керівник: д.т.н., професор Кожушко Леонід Федорович.

20 квітня 2006 року рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчення звання доцента кафедри менеджменту.

Підвищення кваліфікації

 • у 2003 році в центрі післядипломної освіти за спеціальністю "Менеджмент організацій" Київського національного економічного університету (76 год.), (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 116897);
 • у 2007 році в НУВГП (Сертифікат про підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу, №83 від 29.08.2007р.);
 • у 2009 році в НУВГП (Центр дистанційного навчання) «Свідоцтво про підвищення кваліфікації ДН № 063/09 за програмою «Основи дистанційного навчання» на платформі «PSFDS NUWM»;
 • у 2011 році - курси керівних кадрів та фахівців НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області (Посвідчення ВК 002562 від 06 травня 2011 року);
 • у 2011 році місячне стажування в Рівненському регіональному відділенні державної інноваційної фінансово-кредитної установи;
 • у 2012 році в Зимовому інституті Української Академії з розвитку менеджменту та бізнес-освіти за програмою «Інноваційні технології організації навчання у вищій школі» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 846862);
 • у 2014 році в НУВГП (West Business Center) участь у 12-ти годинному тренінгу "Управління проектами з Microsoft Project" (Сертифікат СЯ № 0156) 08.11.2014р.
 • у 2015 році в НУВГП (West Business Center) участь у 36 годинних тренінгах "Школа проектного менеджменту: найкращі європейські практики управління проектами в дії" (Сертифікат учасника PM School-2015 СЯ № 0218) 11.06.2015р.
 • у 2015 році в НУВГП (West Business Center) участь у 8 годинному тренінгу "Розвиток бізнесу в період кризи: управління бізнес-моделями і проектами" (Сертифікат СЯ № 0269) 18.11.2015р.
 • з 01.10.2013 по 26.05.2015 рр. - друга вища освіта в Інституті післядипломної освіти НУВГП за спеціальністю "Менеджмент організацій і адміністрування" (за видами економічної діяльності) з присвоєнням квалфікації менеджер (управитель) організації (Диплом ДСП № 004964 від 28 травня 2015 року);
 • у 2020 році пройшов піврічне підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти НУВГП за програмою Галузі знань 07 "Управління та адміністрування", спеціальності 073 "Менеджмент" (Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 03.08.20р. № 018-2908/2020;
 • у 2021 році навчався за програмою Школи лідерства: стратегічна сесія для керівного професорсько-викладацького складу за темою: "Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця в галузі знань 07 "Менеджмент і адміністрування" за спеціальністю 073 "Менеджмент" в обсязі 2,7 кредита ЄКТС - 82 год.(Сертифікат № 517, дата видачі: 12.02.2021р).

Навчальна робота

Досвідчений працівник, на даний час на високому професійному рівні викладає лекційні та практичні заняття з навчальних дисциплін: "Системи технологій та технологічні процеси галузей", "Планування та організація діяльності підприємств", "Методологія наукових досліджень", "Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності", "Трансфер технологій", керує магістерськими роботами.

Розробив та викладає ряд навчальних дисциплін за вибором студентів, зокрема: "Корпоративне управління", "Основи комерційного бізнесу", "Антикризовий менеджмент", "Історія менеджменту", "Комунікативний менеджмент у глобальному суспільстві", "Менеджмент ощадливого виробництва", "Організація промислового виробництва", "Регіональний менеджмент", "Управління конкурентоспроможністю підприємства".

Монографії, навчальні посібники

Автор більше 100 наукових і навчально-методичних праць

1. Кожушко Л.Ф., Швець Ф.Д. Удосконалення протиерозійних систем : монографія. - Рівне : УДУВГП, 2004. - 125 с.

2. Швець Ф.Д., Судук О.Ю. Системи технологій. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Рівне : НУВГП, 2007. - 198 с.

3. Швець Ф.Д. Організація, планування та виробничий менеджмент. Навч. посібник. – Рівне : НУВГП, 2012. – 301 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2321.

4. Швець Ф.Д. Основи наукових досліджень. Навч. посібник. – Рівне : НУВГП, 2013. – 208 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4673.

5. Швець Ф.Д. Методологія та організація наукових досліджень. Навч. посібник. – Рівне : НУВГП, 2016 р. – 151 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3946.

6. Швець Ф.Д. Корпоративне управління. Навч. посібник. – Рівне : НУВГП, 2017 р. – 320 с. ISBN 978-966-327-364-8. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6912.

Нормативні документи

1. Кожушко Л.Ф., Кравець С. В., Черенков А.В., Сапсай Г. І та ін. Посібник "Проектування, будівництво та експлуатація технічно і екологічно удосконалених дренажних систем на важких ґрунтах в умовах західних областей України" до ДБН "Меліоративні системи і споруди. Норми проектування". Рівне-Київ, 2001. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2637.

Навчально-методичні роботи

з 2002 по 2016 р.р.

1. МВ для вивчення теоретичної частини курсу "Основи наукових досліджень" та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 6.050200 “Менеджмент організацій”/ Швець Ф.Д., Кожушко Л.Ф./ Рівне : УДУВГП, 2002. - 32 с.

2. МР для вивчення теоретичної частини курсу "Системи технологій" та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій" / Швець Ф.Д. / Рівне : УДУВГП, 2004. - 24 с.

3. МР для вивчення теоретичної частини курсу "Системи технологій" та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 6.050100 "Управління песоналом і економіка праці" /Швець Ф.Д./ Рівне : УДУВГП, 2004. - 24 с.

4. МВ для вивчення теоретичної частини та виконання контрольних робіт з курсу "Операційний менеджмент" студентами спеціальності 7.050200 “Менеджмент організацій” заочної форми навчання /Швець Ф.Д., Панасюк І.О./ Рівне : УДУВГП, 2004. - 18 с.

5. МР для вивчення теоретичної частини курсу "Методологія та організація наукових досліджень" та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2007. - 11 с.

6. МР для вивчення теоретичної частини курсу "Організація, планування та виробничий менеджмент" та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 7.092501 "Автоматизоване управління технологічними процесами" /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2008. - 15 с.

7. МР для вивчення теоретичної частини курсу "Корпоративне управління" та виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання спеціальності 8.050201 "Менеджмент організацій" /Гринчуцький В.І., Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2007. - 11 с.

8. 101-139 МР для виконання і захисту дипломної роботи студентами спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" /Кожушко Л.Ф., Кузнецова Т.О., Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2011. - 44 с.

9. 101-88 МР для вивчення теоретичної частини навчальної дисципліни "Корпоративне управління" та виконання контрольної роботи студентами спеціальності 7. 03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" заочної форми навчання /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2013. - 12 с.

10. 101-145 МР для вивчення теоретичної частини дисципліни "Трансфер технологій" та виконання контрольної роботи студентами спеціальностей 8. 03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності" та 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)" заочної форми навчання /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2013. - 12 с.

11. 101-89 МР до вивчення теоретичної частини дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" та виконання контрольної роботи студентами спеціальності 8. 03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності" заочної форми навчання /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2013. - 16 с.

12. 06-08-31 МВ для самостійного вивчення та проведення практичних занять з дисципліни "Системи технологій" студентами напрямів підготовки 6.030601 "Менеджмент" та 6.030505 "Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2014. - 42 с.

13. 06-08-32 МВ до виконання практичних занять та самостійного вивчення дисципліни "Основи наукових досліджень" студентами напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" всіх форм навчання /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2014. - 23 с.

14. 06-08-33 МВ для самостійного вивчення та проведення практичних занять з дисципліни "Організація, планування та виробничий менеджмент" студентами спеціальності 7.05020201, 8.05020201 "Автоматизоване управління технологічними процесами" всіх форм навчання /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2014. - 45 с.

15. 06-08-25 МВ для самостійного вивчення та проведення практичних занять з дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень" студентами спеціальностей: 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності", 8.03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності", 8.18010013 "Управління проектами", 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д., Фроленкова Н.А./ Рівне : НУВГП, 2014. - 18 с.

16. 06-08-65 МР для виконання і захисту магістерської роботи студентами спеціальностей: 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності", 8.03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності" /Кожушко Л.Ф., Кузнецова Т.О., Швець Ф.Д., / Рівне : НУВГП, 2014. - 28 с.

з 2017 по 2021 р.р.

1. 06-08-99 МВ до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування та організація бізнес-діяльності" студентами спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2018. - 47 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/8670.

2. Методичні вказівки щодо формування, наповнення та оформлення сторінок навчальних дисциплін в Навчальній платформі НУВГП (для професорсько-викладацького складу) /Швець Ф.Д., Мороз О.С., Зощук В.О., Власюк І.В. та ін.)/ Рівне : НУВГП, 2019. - 54 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13934.

3. 06-08-112 МВ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Організація промислового виробництва" для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д., Андрійцьо-Рузаєва А.Ю./ Рівне : НУВГП, 2019. - 44 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14191.

4. 06-08-113 МВ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Основи комерційного бізнесу" для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д., Андрійцьо-Рузаєва А.Ю./ Рівне : НУВГП, 2019. - 59 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14194.

5. 06-08-119 МВ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Антикризовий менеджмент" для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д., Андрійцьо-Рузаєва А.Ю./ Рівне : НУВГП, 2019. - 50 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14199.

6. 06-08-121 МВ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Управління конкурентоспроможністю підприємства" для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д., Андрійцьо-Рузаєва А.Ю./ Рівне : НУВГП, 2019. - 51 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14200.

7. 06-08-122 МВ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Комунікативний менеджмент у глобальному суспільстві" для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д., Андрійцьо-Рузаєва А.Ю./ Рівне : НУВГП, 2019. - 44 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14201.

8. 06-08-126 МВ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Історія менеджменту" для здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2019. - 45 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15673.

9. 06-08-137 МВ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Рігіональний менеджмент" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2020. - 39 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17208.

10. 06-08-138 МВ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Менеджмент ощадливого виробництва" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2020. - 43 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17209.

11. 06-08-153М МВ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами "Менеджмент організацій і адміністрування", "Управління проєктами" та "Управління навчальним закладом" спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д., Фроленкова Н.А./ Рівне : НУВГП, 2021. - 47 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19034.

12. 06-08-152М МВ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Планування та організація діяльності підприємств" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою "Менеджмент" спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д., Пахаренко О.В./ Рівне : НУВГП, 2020. - 58 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/19033.

13. 06-08-155М МВ для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з освітньої компоненти "Менеджмент ЗЕД" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою "Менеджмент" спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д., Андрійцьо-Рузаєва А.Ю./ Рівне : НУВГП, 2021. - 44 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20729.

14. 06-08-154М МВ до виконання практичних занять та самостійної роботи з освітньої компоненти "Системи технологій та технологічні процеси галузей" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою "Менеджмент" спеціальності 073 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2021. - 55 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/20745.

15. 06-08-186М МВ до проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни "Трансфер технологій" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою "Менеджмент організацій і адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань 07 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання /Швець Ф.Д./ Рівне : НУВГП, 2021. - 42 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/21743.

Наукові публікації (статті, тези, колективні монографії)

з 1997 по 2001

1. Швець Ф.Д. Нові технології захисту грунтів від водної ерозії. Раціональне використання і охорона водних ресурсів // Вісник РДТУ, збірник наукових праць, вип. 2, част. 1. Рівне : РДТУ, 1999, с. 103-106.

2. Кожушко Л.Ф., Швець Ф.Д. Водоакумулююча здатність безтрупчастих фільтруючо-акумулюючих елементів. Вісник Рівненського державного технічного університету. Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Збірник наукових праць. Спецвипуск. Рівне : РДТУ, 1999. с. 74 – 78.

3. Кожушко Л.Ф., Швець Ф.Д. Агротехнічні заходи та їх ефективність при захисті грунтів від водної ерозії. Проблемы мелиорации и водного хозяйства на современном этапе. Часть I. Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 80-летию мелиоративного образования в Республике Беларусь. г. Горки, 4-5 июня 1999, с. 106-110.

4. Kozusko L., Lyko D., Shvets F. Water accumulating ability of non-tubular drainage arrangements protecting soils from water erosion. Hydraulic engineering in the context of agricultural develop-ment, 1999, LZЙИ, Kaunas – Akademija.

5. Швець Ф.Д. Баланс продуктивної вологи еродованих схилів. Вісник Рівненського державного технічного університету. Сільськогосподарські меліорації. Збірник наукових праць. Випуск 5 (7). Рівне : РДТУ, 2000.

6. Швець Ф.Д. Вплив фільтруючо-акумулюючих влаштувань на аерацію схилових земель. Вісник Рівненського державного технічного університету. Сільськогосподарські меліорації. Збірник наукових праць. Використання меліорованих земель. Випуск 3 (5), частина 1. Рівне : РДТУ, 2000.

7. Кожушко Л.Ф., Швец Ф.Д., Швец О.М. Бесполостные противоэрозионные устройства и их водоаккумклирующая способность. Melioracija ir Krastotvarka. Kaunas/ Lietuva 8-9 june 2000.

8. Кожушко Л.Ф., Римидис А., Швец Ф.Д. Модель расчета продолжительности действия противоэ-розионных устройств на склоновых землях. Water Management Engineering. Tranguction 11 (33). Lithuanian institute of Water Management. Kaunas-Akademija, Vilainiai 2000.

з 2002 по 2016

1. Швець Ф.Д., Качинська О.С. Удосконалення системи управління якістю на прикладі ТзОВ „Камаз-транс-сервіс”. Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 3 (22). Рівне : УДУВГП, 2003.

2. Швець Ф.Д., Щаслива Т.Є. Вплив ринкової економіки на стан підприємств та трудових ресурсів Славутського району Хмельницької області. Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. Збірник наукових праць. Випуск 4 (23). Рівне : УДУВГП, 2003.

3. Швеуць Ф.Д. Розробка програми антикризового управління на прикладі Рівненської геологорозвідувальної експедиції ВАТ „Північукргеологія”. Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 1 (25). Рівне : УДУВГП, 2004.

4. Швець Ф.Д., Щаслива Т.Є. Динаміка діяльності підприємств галузі будівельних матеріалів в умовах трансформації економіки України. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Частина 1. Збірник наукових праць. Випуск 4 (28). Рівне : УДУВГП, 2004.

5. Швець Ф.Д. Політика розподілу продукції підприємствами України в умовах трансформації економіки. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 1 (29). Рівне : НУВГП, 2005.

6. Швець Ф.Д., Щаслива Т.Є. Вплив трансформації економіки України на ринок керамічних та фарфоро-фаянсових виробів. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 2 (30). Рівне : НУВГП, 2005.

7. Швець Ф.Д., Дейнеко А.А. Моніторинг будівництва та підприємств будівельного виду діяльності Рівненської області в умовах трансформації економіки України. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 4 (36). Рівне : НУВГП, 2006.

8. Швець Ф.Д., Васильчук Н.В. Необхідність, передумови та етапи проведення реструктуризації підприємств. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 1 (37). Економіка. Рівне : НУВГП, 2007.

9. Швець Ф.Д., Гузар К.М. Машинобудівельний комплекс України: управлінські аспекти, проблеми та перспективи розвитку. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 3 (39). Економіка. Рівне : НУВГП, 2007.

10. Швець Ф.Д., Стоянович Н.М. Деревообробна галузь: реалії ринку в Україні. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 4 (40). Економіка. Частина 1. Рівне : НУВГП, 2007.

11. Швець Ф.Д., Беліченко Н.А. Технопарки як інноваційна складова економічного потенціалу держави. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 1 (53). Економіка. Рівне : НУВГП, 2011.

12. Швець Ф.Д., Вовчук І.А. Особливості перетворення акціонерних товариств у публічні та приватні: проблеми та перспективи розвитку. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 1 (53). Економіка. Рівне : НУВГП, 2011.

13. Скрипчук П.М., Швець Ф.Д. Структурна перебудова підприємств: екологічний маркетинг, більш чисті виробництва та державні закупівлі. Збірник наукових праць: Випуск ХIХ, № 1. – Київ, СЕУ / Рівне. – НУВГП. – 2013. – с. 112–119.

14. Василів В.Б., Швець Ф.Д. Управління взаємовідносинами з споживачами освітніх послуг університету на основі CRM-систем. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна, 2014 – №5, с. 22-30.

15. Швец Ф.Д., Кузнецова Т.О., Швец О.М. Управление агроландшафтами в Украине на современном этапе: проблемы и перспективы развития. Международный журнал устойчивого развития, Болгария, Технический университет – Варна, 2014, с. 119 - 127.

16. Швець Ф.Д. Особливості державного управління еродованими і малопродуктивними землями. Збірник праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення»: 24-25 квітня, Рівне : НУВГП, 2014.

17. Швець Ф.Д., Швець О.М. Управління агроландшафтами в Україні на сучасному етапі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, «Теоретико-методологічні засади ефективного розвитку аграрного виробництва»: 24 – 25 квітня 2014 р. , Ч. 2 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2014.

18. Швець Ф.Д. Формування оптимальної структури агроландшафтів – запорука їх сталого розвитку. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 2 (66). Економічні науки. Рівне : НУВГП, 2014, с. 424 – 430.

19. Швець Ф.Д., Василів В.Б. Основні управлінські підходи до збереження та відтворення агроландшафтів в Україні на сучасному етапі. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 3 (67). Технічні науки. Рівне : НУВГП, 2014, с. 280 – 285.

20. Швець Ф.Д. Формування оптимальної структури агроландшафтів – запорука їх сталості. Збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції»: 16-17 жовтня, Рівне : НУВГП, 2014. с. 289-290.

21. Швець Ф.Д. Основні управлінські підходи до збереження та відтворення агро- ландшафтів в Україні. Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Геодезія. Землеустрій. Природокористування: присвячується пам’яті П.Г. Черняги»: 5 – 6 листопада, НУВГП, Рівне : НУВГП, 2014. с. 132 - 133.

22. Швець Ф.Д. Консервація деградованих і малопродуктивних земель в контексті сталого розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми агроекології». – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2015. – 70 c.

23. Костюкевич Р.М., Швець Ф.Д., Зеглам А. Удосконалення механізмів управління державними цільовими програмами розвитку інноваційного експортоорієнтованого бізнесу в Україні в контексті євроінтеграції. Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами і програмами: монографія/ за заг. ред. В.О. Тімофєєва, І.В. Чумаченко – Харків: ФОП Панов А.М., 2016 – 404 с., с. 350-368.

24. Швець Ф.Д. Сучасні проблеми управління деградованими агроландшафтами в Рівненській області. Збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування» 21-22 квітня. Рівне : НУВГП, 2016. с. 271-272.

з 2017 по 2021

1. Швець Ф.Д. Проектування захисту агроландшафтів – вимога сьогодення. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Економічне зростання в епоху соціальних трансформацій». – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. - 246 с., с. 187-191.

2. Швець Ф.Д., Швець О.М., Рибак В.В. Концептуальні засади проектування захисту агроландшафтів зони Полісся України та Білорусі. Украина и Беларусь: ресурсы предпринимательства: монография / П.Ю. Храпко [и др.] : под науч. ред. Л.Е. Совик – Пинск : Полес ГУ, 2017 – 194 с., с. 153-158. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16882.

3. Швець Ф.Д., Швець О.М. Фактори вибору професії та навчального закладу абітурієнтами. Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці»: 8 лютого, Рівне : НУВГП, 2017., с. 92-95.

4. Швець Ф.Д. Особливості формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи сучасної аграрної науки». – Миколаїв: 27 березня, Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2017. – 100 c., с. 90.

5. Швець О.М. Швець Ф.Д. Вирішальні фактори професійного самовизначення абітурієнтів. Збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці»: 19-21 квітня, Рівне : НУВГП, 2018., с. 92-95

6. Швець Ф.Д. Особливості формування екологічно сталих сільськогосподарських угідь. Збірник тез VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції»: 17 травня. Рівне : НУВГП, 2018., с. 153-155.

7. Швець Ф.Д. Особливості розвитку акціонерних товариств в Україні. Організаційно-економічні засади інформаційного забезпечення економіки. Колективна монографія. – Рівне : НУВГП, 2018. – 242 с., с. 89-97.

8. Швець Ф.Д., Кузнецова Т.О. Управління водним режимом схилових територій сільськогосподарських угідь. Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку: [колективна монографія] / за ред. д.т.н., професора Л.Ф. Кожушка, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.е.н., професора, академіка НААН М.А. Хвесика, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Рівне : НУВГНП, 2018. – 638 с., с. 530-542. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11720.

9. Швець Ф.Д., Пахаренко О.В. Формування ринку землі в Україні: забаганка чи необхідність. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 1 (85). Економічні науки. Рівне : НУВГП, 2019. – 230 с., с.182-190. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16190.

10. Швець Ф.Д., Мороз О.С., Зощук В.О. Роль незалежного оцінювання в отриманні якісної освіти здобувачами закладів вищої освіти. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці»: 11-12 квітня. Рівне : НУВГП, 2019, с. 81-82.

11. Швець Ф.Д., Куліш Д.С. Розвиток земельних відносин у системі реформування національної економіки. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 16 травня 2019 року. Рівне : НУВГП, 2019. – 417с., с.44-46.

12. Швець Ф.Д. Особливості формування ринку землі в Україні. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції 16 травня 2019 року. Рівне : НУВГП, 2019. – 417с., с. 108-110.

13. Пахаренко О.В., Швець Ф.Д. Формування інтелектуального капіталу в контексті інноваційної економічної системи держави. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 4 (20). – 214 с. с., 25-33.

14. Швець Ф.Д. Планування та організація виробничої діяльності в концепції lean-менеджменту. Теоретико-практичні аспекти аналізу економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 18 червня 2020 р.): у 4 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. 63 с., с.30-31.

15. Швець Ф.Д. Планування та організація виробничої діяльності в системі «ощадливого виробництва». Modern scientific researches, International periodic scientific journal. Minsk : Published by: Yolnat PE, May 2020, Issue 12/ Part 3, p.131, p.49-52. Indexed in INDEXCOPERNICUS (ICV: 86.17), ISSN 2523-4692.

16. Швець Ф.Д. Концепція ощадливого виробництва як інструмент побудови ефективних технологічних та управлінських систем. Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 50)" / Збірник тез доповідей: випуск 50 (м. Тернопіль, 8 липня 2020 р.). Тернопіль : 2020. – 70 с., с. 56-57.

17. Швець Ф.Д., Пахаренко О.В. Екологічна безпека підприємства як складова в системі показників економічної безпеки держави. Наукові перспективи (Серія "Економіка"). Київ : МАУП, 2020. Випуск № 2 (2). – с.177, с.88-100.

18. Швець Ф.Д., Пахаренко О.В., Андрійцьо-Рузаєва А.Ю. Побудова технологічних, виробничих та управлінських систем у концепції ощадливого виробництва. Електронний журнал «Ефективна економіка». Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС-центр», 2020. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/.

19. Швець Ф.Д., Пахаренко О.В., Андрійцьо-Рузаєва А.Ю. Інструментарій методології ощадливого виробництва як невід’ємна складова оптимізації діяльності підприємства. Вісник національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Серія «Економічні науки». Випуск 2 (90). Рівне, 2020. – 282 с., с.248-259. http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18888.

20. Василів В.Б., Швець Ф.Д., Хоменчук О.А. Створення каталогу ІТ-послуг університетів на основі стандартів ITIL. Бізнес Інформ, 2021. №2. С. 72-80. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-2-72-80.

21. Швець Ф.Д. Роль комунікативної політики в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в контексті євроінтеграції: Збірник тез X Міжнародної науково-практичної конференції 15 квітня 2021 року. Рівне : НУВГП, 2021. – 568с., с.74-75.

22. Швець Ф.Д. Підвищення конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Теорія та практика менеджменту: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (12 травня 2021 р.) / Відп. ред. проф. Л. Черчик. – Луцьк : 2021. – 160 с., с. 129-130.

23. Швець Ф.Д., Василів В.Б., Андрійцьо-Рузаєва А.Ю. Експортний потенціал держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : "Економічні науки". – 2021. – №6 (50) т.2. – 108 с., с. 61-68. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-6-7358.

24. Швець Ф.Д. Зовнішня торгівля України з країнами ЄС в умовах макроекономічної нестабільності. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 25 червня 2021 р). Одеса : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. С. 12 – 15.

Адміністративна та управлінська робота в НУВГП

1. 2008 - 2009 рр., 2013 р., 2014 р. - заступник відповідального секретаря приймальної комісії НУВГП.

2. 2010 р. - відповідальний секретар приймальної комісії НУВГП.

3. 2013 р. - заступник директора ННІЕМП з виховної роботи.

4. 2013 - 2014 рр. - директор навчально-наукового лабораторного центру НУВГП.

5. З 2018 р. по даний час (2022 р.) - директор Навчально-наукового центру незалежного оцінювання НУВГП.

Обов'язки в НУВГП

1. Член науково-методичної ради НУВГП (наказ №495 від 18.09.2020 р., наказ №475 від 08.09.2021).

2. Член комісії з оцінки корупційних ризиків в НУВГП.

Грамоти і інші відзнаки

1. Грамота НУВГП за сумлінну плідну працю та з нагоди Дня працівника освіти, 2007 р.

2. Почесна Грамота НУВГП за вагомі досягнення у навчально-методичній, науковій, виховній роботі, високі результати у справі підготовки висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня працівника водного господарства, 2011 р.

3. Почесна грамота Товариства меліораторів та водогосподарників України за багаторічну плідну співпрацю, високий професіоналізм та значний особистий внесок у підготовку фахівців для потреб водогосподарської галузі, 2014 р.

4. Почесна грамота Рівненської міської ради та виконавчого комітету за високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку висококваліфікованих фахівців, 2015 р.

5. Диплом за перше місце в номінації “Краща монографія” економічного напряму у конкурсі підручників, навчальних посібників та монографій - 2018 за монографію “Водний менеджмент в Україні: проблеми та інновації розвитку”.

6. Диплом за друге місце в номінації “Кращий навчальний посібник” економічного напряму у конкурсі підручників, навчальних посібників та монографій - 2018 за навчальний посібник “Корпоративне управління”.

7. Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, 2019 р.