Кафедра Менеджменту

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

Кафедру менеджменту НУВГП було створено в 1998 році. Кафедра менеджменту є профільною з напряму підготовки «Менеджмент» і випускає фахівців за освітньо- професійними рівнями бакалавр та магістр зі спеціальностей «Менеджмент організацій та адміністрування», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Менеджмент природоохоронної діяльності», а з 2015 року – зі спеціальності «Управління проектами». На кафедрі працює 19 науково-педагогічних працівників, з яких 17 викладачів мають наукові ступені та вчені звання, зокрема, 3 доктори наук, професори й 14 кандидатів технічних та економічних наук. Усі викладачі кафедри мають базову освіту зі спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування».

Науково методична робота

Викладачі кафедри є авторами і співавторами 26 монографій, 12 навчальних посібників та підручників з грифом МОН України, 16 навчальних посібників з грифом НУВГП. Кафедра постійно докладає зусиль для розширення зв’язків з виробничими підприємствами та малим бізнесом, установами державної влади. Тісні наукові та науково- методичні зв’язки кафедра менеджменту підтримує з багатьма університетами України. Крім того, налагоджено зв’язки з учасниками Болонського процесу: Литовським аграрним університетом, Вільнюським технічним університетом ім. Гедимінаса, Варшавським аграрним університетом, економічним факультетом Технічного університету (Софія, Болгарія), університетами м. Варна (Болгарія) та м. Пловдив (Болгарія), Щецінським університетом (Польща), Грузинським технічним університетом та іншими.

Наукова робота

Результати наукових досліджень викладачів кафедри менеджменту та її завідувача Л.Ф. Кожушка широко представлено в матеріалах міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, які відбувалися у Варні, Созополі (Болгарія), Ризі (Латвія), Вільнюсі, Каунасі (Литва), Таллінні (Естонія), Гельсінкі (Фінляндія), Києві, Дніпропетровську, Львові, Херсоні, Харкові, Полтаві, Сумах, Тернополі, Миколаєві, Луцьку, Рівному та ін. З 2011 року професор Л.Ф. Кожушко та доцент Т.О. Кузнецова є членами організаційно-наукового комітету міжнародної конференції «Устойчиво развитие» (Болгарія, м. Варна) та редакційної колегії міжнародного журналу „Международното списание за устойчиво развитие” (International Journal of Sustainable Development). У 2013 році поглиблено наукову роботу у Євроазіатській мережі із продовольчої безпеки, яка відбувається під егідою Глобального форуму з питань продовольчої безпеки і харчування, FAO ООН, Russia – G 20 та інших учасників. Професор П.М. Скрипчук працює в Технічному комітеті 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» та у його підкомітеті (ПК 2) «Системи управління довкіллям» Державного підприємства (ДП УкрНДНЦ) та Технічному комітеті 82 Міністерства екології та охорони навколишнього природного середовища із розробки і гармонізації стандартів екологічного маркування та систем екологічного управління. З грудня 2017 року науковці кафедри - Скрипчук П.М., Судук О.Ю., Щербакова А.С. та ін. реалізують проект технічної допомоги Європейського Союзу "Формування підприємницького середовища з виробництва органічних ягід в транскордонних районах України і Білорусі". Також науковцями кафедри постійно подаються заявки на отримання грантів у сфері інноваційнго менеджменту, управління проектами, водного менеджменту тощо. На базі кафедри менеджменту успішно функціонує аспірантура та докторантура. З 1998 року 14 викладачів захистили кандидатські дисертації. При кафедрі під керівництвом професора Л.Ф. Кожушка діє галузева науково-дослідна лабораторія менеджменту та інжинірингу, в рамках якої виконують науково-дослідні роботи за кошти державного бюджету та за госпдоговорами. За останні 5 років науковці кафедри опублікували понад 440 наукових праць, серед яких статті у провідних фахових виданнях («Економіка України», «Економіка і держава», «Економіка АПК», «Механізм регулювання економіки», «Менеджмент і маркетинг інновацій», «Nauka i studia», «Вісник соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону», «Вісник Львівської політехніки», «Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», «Економічний форум», «Устойчиво развитие» Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту студенти щорічно з 2005 р. були переможцями Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційними З метою ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технологій сучасного виробництва і менеджменту та перспектив їх розвитку студенти напряму «Менеджмент» проходили стажування в різних навчальних закладах, органах влади, парламенті, навчалися за програмами обміну студентів у Канаді, США, Англії, Польщі тощо. У 2007 році студенти спеціальності «Менеджмент організацій» Н.В. Вострікова та О.П. Настевич, а у 2010 р. студентка Д.С. Кропивко стали призерами Стипендіальної програми фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA». Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту студенти беруть участь у Всеукраїнському чемпіонаті зі стратегічного менеджменту, організованому компанією «Глобал Менеджмент Челендж Юніор». Для покращення практичної підготовки студентів та формування їх компетенцій у 2013 році при кафедрі менеджменту з ініціативи професора Л.Ф. Кожушка створено Західний бізнес- центр, у структуру якого увійшли такі підрозділи: навчально-тренінгова лабораторія, науково- дослідна лабораторія з менеджменту та інжинірингу, бізнес-школа та бізнес-інкубатор. За значні досягнення в науковій та навчальній роботі професор Л.Ф. Кожушко нагороджений Подякою Президента України (2002 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010 р.), відзнакою «Почесний працівник Держводгоспу України» (2004 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2001р.), Почесними грамотами Міносвіти і науки України, Держводгоспу України, Рівненської обласної адміністрації. Доценти кафедри Т.О. Кузнецова, В.П. Окорський, П.М. Скрипчук нагороджені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Рівненської обласної та міської адміністрацій.