Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

На початку 1964–1965 навчального року кафедра водопостачання і каналізації була поділена на кафедру водопостачання і бурової справи та кафедру каналізації і санітарної техніки, яка увійшла до складу новоствореного будівельного факультету. Очолив новостворену кафедру доцент Бєлозоров Микола Пантелеймонович, а першими викладачами були: Васільєв Г.Г. (доручено викладати дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель»), Морозов Г.В. (дисципліни «Теплогазопостачання», «Опалення і вентиляція»), Потапенко П.П., Пінчевський І.І. (обидва викладали «Каналізацію»).

М.П. Бєлозоров був ентузіастом та пропагандистом своєї спеціальності, а тому багато сил і часу спрямовував на підготовку і виховання молодих спеціалістів, використовуючи свої глибокі знання та практичний досвід. Для підсилення кадрового потенціалу новоствореного будівельного факультету на викладацьку роботу були запрошені науковці з Новочеркаського політехнічного інституту. Так на кафедру прийшов працювати кандидат технічних наук, доцент Мацнєв Анатолій Іванович, який і очолив кафедру у 1966 році. У тому ж 1966 році для підготовки і зміцнення наукового та кадрового складу кафедри починає працювати аспірантура за спеціальністю «Водопостачання і каналізація».

В цей же час активізується науково-дослідна робота студентів і продовжується започаткована М.П. Бєлозоровим традиція долучення майбутніх фахівців до виконання реальних проектних робіт у студентському проектно-конструкторському бюро, де виконували значний обсяг проектно-вишукувальних та господарсько-договірних робіт. Для кращої організації наукової роботи студентів створюють студентське наукове товариство.

У 1967 році після закінчення аспірантури в Московському інженерно-будівельному інституті на кафедру приходить Терещук Анатолій Іванович, а у 1968 році після захисту кандидатської дисертації - Сіньов Олег Петрович та його дружина Гусєва Людмила Миколаївна.

Організаторський талант завідувача кафедри Мацнєва А.І. був відзначений призначенням його на посаду декана будівельного факультету, яку він обіймав з 1972 по 1975 роки. Науково-дослідний сектор кафедри, який активно поповнювали її випускники, працював у таких напрямках: дослідження нових ефективних фізико-хімічних методів очищення стічних вод (флотація, електрокоагуляція) — науковий керівник доцент, к.т.н. Мацнєв А.І.; дослдження способів інтенсифікації роботи очисних споруд (біокоагуляція-флотація) — науковий керівник доцент, к.т.н. Сіньов О.П.; розробка способів ущільнення, зневоднення, висушування осаду — науковий керівник доцент, к.т.н. Терещук А.І. Ці напрями сформувались у відповідні наукові школи та стали підґрунтям для створення трьох науково-дослідних лабораторій. У науково-дослідному секторі (НДС) кафедри активно працювали майбутні викладачі: Артамонов В.В., Щербаков В.М., Охримюк Б.Ф., Россінський М.П., Бєлозорова К.М., Ігнатенко О.П., Рогов В.М., Вижевська Т.В., Кравченко В.С., Давидчук В.І., Ковальчук В.А., Саблій Л.А., Кізєєв М.Д., Проценко С.Б., Мацнєва Т.С.

Наукові здобутки знаходять також своє відображення у таких виданнях, як: «Методика розрахунку споруд по осушенню осадків стічних вод» (автор Терещук А.І.), «Исследование осадка сточных вод» (автор Терещук А.І.), «Очистка сточных вод флотацией» (автор Мацнєв А.І.), а також у методичних посібниках Сіньова О.П.

Добре організована і налагоджена робота кафедри дозволила висунути її представників на керівні посади інституту та факультетів: проректором із заочного та вечірнього навчання був призначений Васільєв Г.Г., заступником декана будівельного факультету — Потапенко П.П., деканом вечірнього факультету — Артамонов В.В.

У 1981 році створено галузеву науково-дослідну лабораторію очистки стічних вод м’ясної та молочної промисловості (науковий керівник - доцент, к.т.н. Сіньов О.П.). В лабораторії розроблено нові споруди для біологічного очищення стічних вод: біофільтр з рухомим плаваючим завантаженням, анаеробний реактор-прояснювач, відстійник-флотатор, аеротенки зі струминною та з глибинною аерацією, технології очищення стічних вод м’ясокомбінатів, молокозаводів, свиноферм.

Науковий доробок кафедри у 80-ті роки поповнюють нові видання: «Расширение и реконструкция очистных сооружений» (автори: Сіньов О.П., Мацнєв А.І., Ігнатенко О.П.), «Интенсификация биологической очистки сточных вод» (автор Сіньов О.П.), дві нові монографії Терещука А.І.

У 1984 році на посаду завідувача кафедри обирають професора, к.т.н. Сіньова О.П., який очолює кафедру до 1990 року.

З появою перших комп’ютерних технологій науковці кафедри (Артамонов В.В., Татура О.Є., Вижевська Т.В., Кізєєв М.Д.) починають працювати в напрямку математичного моделювання та оптимізації процесів очищення стічних вод. З метою виконання такої тематики досліджень Кізєєв М.Д. вступає у цільову аспірантуру кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів Московського хіміко-технологічного інституту ім. Д.І. Мендєлеєва.

З початком 90-х років у зв’язку зі скрутною економічною ситуацією обсяг виконуваних науково-дослідних і господарсько-договірних робіт почав різко зменшуватись, що призвело до звільнення співробітників і розформування науково-дослідних лабораторій. Попри це, Давидчук В.І., Проценко С.Б., Кізєєв М.Д. захищають дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а випускниця кафедри Кравченко Н.В. вступає в аспірантуру.

Завідувачем кафедри у 1990 році знову стає Мацнєв А.І., якого за наукові досягнення у галузі очищення стічних вод у 1993 році обирають дійсним членом (академіком) новоствореної Академії будівництва України.

У зв’язку з переходом на викладання технічних дисциплін українською мовою постає питання забезпечення навчального процесу українськими підручниками. Саме на це був спрямований творчий потенціал кафедри в 90-ті роки. З друку виходять наші «перші ластівки» — навчальні посібники українською: «Водовідведення на промислових підприємствах» за авторством Мацнєва А.І. і Саблій Л.А. (1998 р.), «Гаряче водопостачання будівель» Кравченка В.С. і Саблій Л.А. (1999 р.), «Водовідведення та очищення стічних вод» Охримюка Б.Ф. (1999 р.), «Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля» (Мацнєв А.І., Проценко С.Б., Саблій Л.А., 2000 р.).

В 1995 році УІІВГ змінює свою назву, в ньому створюють новий факультет міського будівництва та господарства, який очолює доцент нашої кафедри Кравченко В.С. На посаді декана Віталій Сергійович активно працює в напрямку організації набору студентів на нову спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція» (ТГВ), на яку у 1999 році було здійснено перший набір. Кафедра стає випусковою одночасно для двох спеціальностей.

У 2001 році кафедра змінює свою назву з «каналізації та санітарної техніки» на «водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції». Її очолює професор, д. т. н., Заслужений винахідник України Гіроль Микола Миколайович — потужний науковець і педагог, який спрямував свої зусилля на розвиток та становлення нової спеціальності ТГВ. Перший випуск за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» відбувся у 2004 р. - дипломи отримали 20 випускників денної форми навчання.

Професор Гіроль М.М. докладає значних зусиль до організації міжнародного обміну студентами, проведення міжнародних і всеукраїнських конференцій, регулярного випуску збірок студентських наукових робіт. Така пильна увага до роботи з молоддю дає свої результати: наші студенти як спеціальності ВВ, так і ТГВ неодноразово займають призові місця на всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт та дипломних проектів.

Кафедра поступово нарощує свій кадровий потенціал: на викладацьку роботу приходять наші випускники (Грицина О.О., Басюк М.М., Россінський Р.М., Гіроль А.М., Новицька О.С., Бляшина М.В.), які працюють над дисертаціями, доценти Ковальчук В.А., Кізєєв М.Д., Саблій Л.А. поступають у докторантуру. Як результат, за останній час захищено 5 кандидатських і 2 докторські дисертації. У 2007 році Гіроль Микола Миколайович був запрошений на посаду проректора з наукової роботи університету.

У 2013 р. відбувається реорганізація кафедри. Частина викладачів переходить на кафедру водопостачання, водовідведення та бурової справи, а наша кафедра під новою назвою "Теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки" зосереджується на підготовці та випуску фахівців зі спеціальності "Теплогазопостачання та вентиляція".

У червні 2013 року професора, доктора технічних наук Саблій Ларису Андріївну призначають виконувати обов’язки завідувача кафедри, але вже на початку вересня вона звільняється з університету і переходить на роботу в університет "Київський політехнічний інститут".

В такий скрутний для кафедри час її очолює доцент, Відмінник освіти України, к.т.н. Кізєєв М.Д.. Микола Дмитрович має не лише досвід викладацької і наукової роботи, але й практичний досвід: він тривалий час керує науково-дослідним виробничим бізнес-центром нашого університету.

За п’ятдесят років змінилось кілька поколінь викладачів. Нині на кафедрі викладають: професор, д.т.н. Гіроль М.М., сім доцентів, к.т.н. — Кізєєв М.Д., Давидчук В.І., Кравченко В.С., Проценко С.Б., Кравченко Н.В., Грицина О.О., Новицька О.С., ст. викладач, к.т.н. Чабан І.В., ст. викладач, к.т.н. Бляшина М.В.

Завданням нашого колективу завжди було формування високопрофесійного спеціаліста, інтелектуала, здатного до самоудосконалення, і це нам вдавалося: серед наших випускників колишній голова Держжитлокомунгоспу України, к.т.н., заслужений будівельник України Г.М. Семчук, заступник директора департаменту ЖКГ міськради м. Чернівці О.М. Шумейко, начальник першої дільниці «Мосводоканалу» (Москва, Кремль) А.Є. Данілов, директор Івано-Франківського водоканалу С.Л. Шутяк, генеральний директор фірми "BIOTAL CZ s.r.o." (Чехія), к.т.н. Тетеря О.І., директор технічний ПрАТ "Рівнегаз" Ганжа О.В., заступник директора ТОВ "Рівнетеплоенерго" Грухаль А.О. та багато інших.

Склад ТГВ.jpg
Колектив кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції, 2012 рік:

перший ряд (зліва праворуч): доцент Щербаков В.М., доцент Вижевська Т.В., асистент Бляшина М.В., завідувач кафедри Гіроль М.М., доцент Новицька О.С., доцент Саблій Л.А., лаборант Шеремета Т.Л., старший викладач Мацнєва Т.С.;
другий ряд (зліва праворуч): аспірант Гаращенко О.В., асистент Басюк М.М., доцент Кравченко В.С., старший лаборант Єгоричева Т.Я., доцент Проценко С.Б., доцент Ковальчук В.А., доцент Давидчук В.І., доцент Кізєєв М.Д., доцент Грицина О.О., аспірант Ковальчук О.В., доцент Гіроль А.М., старший викладач Россінський Р.М.

Склад кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки

Галерея