Кравченко Наталія Віталіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Наукова та освітня діяльність

Кравченко Наталія Віталіївна

Навчання:

 • отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Водопостачання, каналізація, раціональне використання та охорона водних ресурсів», кваліфікація – інженер-будівельник (Інститут інженерів водного господарства, Рівне, 1995);
 • отримала диплом за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація – економіст (Українська державна академія водного господарства, Рівне, 1998);
 • закінчила аспірантуру Української державної академії водного господарства (Рівне, 1999).

Кваліфікаційні рівні:

 • захистила кандидатську дисертацію на тему «Тонкошарові відстійники з гвинтовими полицями» (Рівне, НУВГП, 2001) – атестат ДК №013756;
 • отримала вчене звання доцента кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції (2004) – атестат ДЦ №009758;
 • отримала додаток до ДК №013756 – доктор філософії (2009).

Стажування:

 • науково-виробниче підприємство ТОВ-фірма «АКВА-U» (Рівне, 2004);
 • школа педагогічної майстерності навчально-методичного управління при НУВГП – свідоцтво про підвищення кваліфікації (Рівне, 2007 р., свідоцтво № 216);
 • підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Рівне, 2007 р., сертифікат, реєстраційний № 150);
 • університетський семінар «Інноваційні технології навчання в КМСОНП» - сертифікат (Рівне, 2008);
 • KAN-therm - сертифікат проектувальника № PI-UKR 3093 (2010);
 • університетський семінар «Якість навчального процесу в ЄКТС» - сертифікат № 101 (Рівне, 2010);
 • науково-виробниче підприємство ТОВ-фірма «АКВА-U» (Рівне, 2012).
 • ІПО - свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 049661 (Рівне, 2014).
 • НУВГП, семінар “Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього фахівця” - сертифікат № 287 (Рівне, 2017).
 • ТОВ "Computer Logic Group", курси професійної підготовки фахівців кошторисної справи за темою: "Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві. Розрахунок кошторисів на будівельні роботи" - сертифікат UA1801E-205, атестат UA1801А-099 (Харків, 2018).

Здобутки:

 • опубліковано 64 науково-методичні праці;
 • була керівником дипломних проектів і магістерських робіт студентів, що навчалися за спеціальністю «Водопостачання і водовідведення».
 • керівник магістерських робіт студентів, що навчаються за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція».

Відзнаки та нагороди:

 • «Людина року-2005» (Дошка пошани) за підручник (у співавторстві) для ВНЗ з грифом МОНУ;
 • Диплом за третє місце в педагогічному конкурсі «Краща навчально-методична розробка за 2007-2008 н.р.», номінація «Кращий підручник»;
 • Диплом за друге місце в педагогічному конкурсі «Краща навчально-методична розробка 2006 року», номінація «Кращий навчальний посібник»;
 • Грамота від Профспілкової організації НУВГП (2009 рік);
 • Диплом за третє місце у відкритому огляді-конкурсі навчальних підрозділів університету «Навчально-методичне забезпечення та новітні технології навчання структурних підрозділів університету для кредитно-модульної організації навчального процесу», номінація «За краще методичне забезпечення начальної дисципліни у 2008-2009 н.р» (професійно-практичний цикл), (2009);
 • Диплом за третє місце у відкритому огляді-конкурсі навчальних підрозділів університету «Навчально-методичне забезпечення та новітні технології навчання структурних підрозділів університету для кредитно-модульної організації навчального процесу», номінація «Краща педагогічна династія унверситету» (2009);
 • Подяка за 2 місце в конкурсі-огляді на кращу організацію і результативність науково-дослідної роботи (2009);
 • «Людина року-2009» (Дошка пошани);
 • Диплом за друге місце в об'єднаному відкритому огляді-конкурсі навчальних підрозділів університету «Навчально-методичне забезпечення та новітні технології навчання структурних підрозділів університету у 2009-2010 н.р. та на кращу організацію і результативність науково-дослідної роботи», номінація «Кращий сучасний засіб навчання у 2009-2010 н.р» (2010);
 • Диплом за друге місце в педагогічному конкурсі «Краща навчально-методична розробка року за 2009-2010 н.р.», номінація «Кращий підручник» (2010).
 • Грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у справі підготовки спеціалістів будівельного напряму та з нагоди 50-річчя з дня створення ННІБА, 2014.

Автор:

- 64 науково та навчально-методичних праць, з них:

 • статей – 21.
 • патентів – 2.
 • підручників з грифом МОНУ – 2.
 • посібників з грифом МОНУ – 2.
 • посібників з грифом НУВГП - 1.
 • посібників – 8.
 • методичних вказівок – 28.

Основні публікації:

 1. Кравченко В.С., Проценко С.Б., Кравченко Н.В. Розрахунок систем ін­же­нер­ного об­ладнання бу­ді­вель : Навчальний по­сіб­ник. 3-тє видання, виправлене і доповнене. – Рівне, 2015. – с.496.
 2. Кравченко Н.В., Кравченко В.С., Мацнєва Т.С., Мельник О.М. Економічна доцільність використання біогазових установок на фермах ВРХ / Вісник НУВГП. Зб. наук. праць. Техн. науки. Вип. 1 (69). - Рівне : НУВГП, 2015. - С.259-264.
 3. Кравченко Н.В. Тарифоутворення у водопровідно-каналізаційному господарстві. Виробничо-практичний журнал «Водопостачання та водовідведення». – №6. – 2011. – с.24-27.
 4. Кравченко Н.В. Економіка галузі: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 8.092601 «Водопостачання та водовідведення». – Рівне : НУВГП, 2011. – с.170.
 5. Кравченко В.С., Саблій Л.А., Давидчук В.І., Кравченко Н.В. Інженерне обладнання будівель: Підручник. – Києв : «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – с.480.

E-mail

n.v.kravchenko@nuwm.edu.ua