Новицька Ольга Сергіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Наукова та освітня діяльність

Новицька Ольга Сергіївна

Навчання:

 • закінчила магістратуру з водопостачання та водовідведення в 2003 році (Український державний університет водного господарства та природокористування);
 • закінчила аспірантуру Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) в 2006 році (кафедра водопостачання та бурової справи).

Кваліфікаційні рівні:

 • захист 13 березня 2008 року в спеціалізованій вченій раді Д 47.104.01 дисертаційної роботи на тему «Удосконалення методів розрахунків водопровідних мереж із урахуванням змін вільних напорів» на здобуття наукового звання кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація;
 • отримання атестату доцента кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції в 2012р.

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • з 16 лютого по 24 квітня 2009 року підвищувала кваліфікацію в школі педагогічної майстерності та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 465729 та сертифікат про підвищення кваліфікації з основ Болонського процесу та кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
 • з 16 лютого по 25 червня 2009 року пройшла навчання за програмою університетського семінару «Інноваційні технології навчання в КМСОНП» та отримала сертифікат від 29 грудня 2009р.
 • Пройшла курси в Літній академії Баварського управління навколишнього середовища, що були організовані для молодих спеціалістів з Білорусії та України, які тривали з 20 по 31 липня 2009 року і були організовані та проведені Спеціалізованим університетом громадського управління та права в Баварії разом з Управлінням водного господарства у м. Хоф (Баварія, Німеччина).
 • З 01 листопада 2013 по 30 квітня 2014 підвищувала кваліфікацію в ІПО (Шнституті післядипломної освіти НУВГП (свідоцтво 12СПВ 042586 від 30.04.2014р. Р№ 018-1165.
 • Пройшла курси з 12 грудня 2016 року по 16 липня 2017 року "Водовідведення, водопостачання та утилізація твердих побутових відходів у країнах, які розвиваються", Швейцарський федеральний інститут водної науки і техніки (відділ водовідведення, водопостачання та утилізації твердих побутових відходів для країн, які розвиваються), загальне навантаження курсів складає 100 год.

Здобутки:

 • опубліковано 80 наукових та навчально-методичних праць;
 • участь в кафедральних, державних НДР, міжнародних проектах;
 • голова Ради молодих вчених з 2010 - 2013 рр.;
 • член організаційного комітету східноєвропейських конференцій молодих учених Міжнародної водної асоціації з 2013 по 2017рр.

Сфера наукових інтересів:

 • вдосконалення систем подачі та розподілення води населених пунктів, раціоналізація водоспоживання, оцінка втрат води, модернізація систем опалення та гарячого водопостачання.

Відзнаки і нагороди:

 • відзначена подякою за „Організацію і результативність науково-дослідної роботи кафедри ВТГВ” (20-22 травня 2009);
 • дипломи кращих доповідей на міжнародних конференціях;
 • грамота НУВГП за підготовку переможця ІІ Всеукраїнської олімпіади з Теплогазопостачання та вентиляції у 2017р.;
 • подяка за активну участь та сприяння у проведенні конкурсу курсових проектів за темою «Опалення житлового будинку» у 2017р.р.

Автор:

 • 58 наукових публікацій (в Україні та за кордоном);
 • 20 методичних вказівок;
 • 1 навчальний посібник (з грифом МОН);
 • 2 монографії у співавторстві.

Основні наукові праці:

 1. Novytska O. Consideration of Real Water Distribution Conditions in Hydraulic Computations of Water-Supply Networks of Water Transmission and Distribution Systems. Publications of the IWA 4th Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference. Part 1 (English papers). – St.Petersburg – 2012 – P. 237-243.
 2. О.С. Новицкая. Оценка потерь воды в системах подачи и распределения воды //Вода и экология, проблемы и решения – №2. – СПб – 2013. – С.3-10.
 3. О. С. Новицкая. Учет реальных условий водоразбора при выполнении гидравлических расчетов водопроводных сетей // Водоснабжение и санитарная техника – №10. – Москва – 2013. – С.30-35.
 4. О. С. Новицкая, А. А. Ткачук. Влияние избыточных напоров воды на величину общего водопотребления населения // Водоснабжение и санитарная техника – №12. – Москва – 2014. – С.22-27.
 5. Reconstruction and modernization of urban water networks. // Monografie. Water Supply and Wastewater Removal. Edited by H. Sobczuk, B. Kowalska. – Lublin University of Technology, Lublin. – 2016. – O.A. Tkachuk, O.S. Novytska, pp. 205-216. (229p.) - ISBN: 978-83-7947-200-0.
 6. Проценко С.Б., Новицька О.С., Ко¬валь¬чук В.П. Порівняльний аналіз розрахунку про¬ект-ного теплового навантаження систем опа¬лення будівель за європейською та віт¬чиз-няною методиками (на прикладі жит¬ло¬во¬го будинку в м. Рівне). / Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». Зб. наук. праць. Се¬рія: Теорія і практика будівництва. № 844. – Львів: В-во Львівської політехніки, 2016. – С. 169-179.
 7. Проценко С.Б., Новицька О.С., Ковальчук В.П. Розрахунок проектного теплового навантаження систем опалення будівель за європейською та вітчизняною методиками / Вісник ОДАБА, груд. 2017 р. – Одеса: ОДАБА, 2017. – C.133-139.
 8. Енергетика, екологія, комп’ютерні технології, безпека життєдіяльності в будівництві: колективна монографія / ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»; Під заг. ред. М.В. Савицького. – Дніпро, 2018. – 130 с.

E-mail

o.s.novytska@nuwm.edu.ua