Проценко Сергій Борисович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Наукова та освітня діяльність

Проценко Сергій Борисович

Навчання:

 • будівельний факультет Українського інституту інженерів водного господарства за спеціальністю "Водопостачання і каналізація" (1976-1981 рр.)
 • аспірантура кафедри каналізації та санітарної техніки Українського інституту інженерів водного господарства (1983-1986 рр.)

Кваліфікаційні рівні:

 • інженер-будівельник за спеціальністю водопостачання та каналізація (диплом з відзнакою ИВ-І № 206245 від 25.06.1981 р.)
 • кандидат технічних наук (диплом КН № 007941 від 27.03.1995 р., тема дисертації: "Аеротенки з глибинною аерацією")
 • доцент кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції (атестат ДЦ № 005204 від 20.06.2002 р.)

Місця роботи:

 • інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник галузевої науково-дослідної лабораторії очистки стічних вод підприємств агропромислового комплексу науково-дослідного сектора УДАВГ (1981-1993 рр.)
 • керівник сектора, начальник відділу моніторингу, екологічної пропаганди та зв'язків з громадськістю Державного управління екологічної безпеки в Рівненській області (1993-2000 рр.)
 • з 1997 р. по 2013 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції, з 2013 р. по даний час – доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки НУВГП

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Мінекобезпеки України, м. Київ (1997 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації "Використання ГІС для екологічного моніторингу та менеджменту" СПК АЕ № 112170)
 • Державний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Мінекобезпеки України, м. Київ (1999 р., посвідчення про підвищення кваліфікації "Використання геоінформаційних систем для екологічного моніторингу та менеджменту" № 99158)
 • Державне управління екології та природних ресурсів у Рівненській області, м. Рівне (2004 р.)
 • ТОВ Фірма "Лантан", м. Рівне (2009 р.)
 • KAN sp. z o.o., м. Київ (2010 р., стажування, сертифікат проектувальника № PI-UKR 30912 від 26.04.2010 р.)
 • KAN sp. z o.o., м. Київ (2012 р., стажування, сертифікат проектувальника № PI-UKR 3349 від 26.10.2012 р.)
 • Рівненська філія ІНДІПМ "Діпромісто" ім. Ю.М. Білоконя, м. Рівне (2012-2013 рр., стажування за темою "Сучасні методики автоматизованого проектування систем ТГВ)
 • Навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУВГП, м. Рівне (2013-2014 рр., свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 042570 від 30.04.2014 р. Р№ 018-1142)
 • KAN sp. z o.o., м. Київ (2015 р., стажування, сертифікат проектувальника № PI-UKR 3631 від 20.04.2015 р.)

Відзнаки і нагороди:

 • диплом за третє місце в педагогічному конкурсі "Краща навчально-методична розробка 2005 року" в номінації "Технології навчання" за навчальну технологію "Навчально-методичний інтранет-сервер кафедри ВТГВ" (2005 р.)
 • пам'ятне посвідчення про занесення на Дошку Пошани НУВГП "Людина року - 2006" за видання у співавторстві навчального посібника з грифом МОН України і підготовку "Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2005 році" (2007 р.)
 • почесна грамота за багаторічну, сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 85-річчя університету (2007 р.)
 • диплом за друге місце (разом зі співавторами) в педагогічному конкурсі "Краща навчально-методична розробка року за 2007-08 н.р." у номінації "Кращий навчальний посібник" за навчальний посібник "Розрахунок систем інженерного обладнання будівель" (2008 р.)
 • диплом за третє місце у відкритому огляді-конкурсі навчальних підрозділів університету "Навчально-методичне забезпечення та новітні технології навчання структурних підрозділів університету для кредитно-модульної системи організації навчального процесу" в номінації "За краще методичне забезпечення навчальної дисципліни в 2008-09 н.р." (професійно-практичний цикл) (2009 р.)
 • грамота за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у справу підготовки спеціалістів будівельного напряму та з нагоди 50-річчя з дня створення Навчально-наукового інституту будівництва та архітектури (2014 р.)
 • диплом за третє місце (разом зі співавторами) в науково-педагогічному конкурсі «Краща навчально-методична розробка року» за 2013-2014 н.р. у номінації «Кращий навчальний посібник» за навчальний посібник «Промислова екологія» (2015 р.)
 • подяка компанії "ГЕРЦ Україна" за впровадження у навчальний процес сучасних технологій проектування та розрахунку систем опалення з використанням обладнання та програмного забезпечення компанії HERZ (2016 р.)
 • почесна грамота за активну участь у виконанні науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок державного бюджету України та з нагоди Дня науки (2018 р.)

Автор:

 • понад 150 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:
 • 12 авторських свідоцтв на винаходи та 11 патентів
 • 1 монографії
 • 9 навчальних посібників, у тому числі 3-х з грифом МОН України
 • 68 методичних вказівок

Сфера наукових інтересів:

 • Біологічне очищення стічних вод
 • Системи формування мікроклімату
 • Автоматизоване проектування та моделювання
 • Геоінформаційні системи та технології
 • Екологічний моніторинг

Основні наукові праці:

 1. А.І. Мацнєв, С.Б. Проценко, Л.А. Саблій. Моніторинг та ін­же­нер­ні методи охо­ро­ни до­вкіл­ля: Навч. по­­сіб­ник. - Рівне: ВАТ «Рівненська дру­кар­ня», 2000. - 504 с. (Друге видання - Житомир: Державний агроекологічний ун-т, 2006.)
 2. А.І. Мацнєв, С.Б. Проценко, Л.А. Саблій. Практикум з мо­ні­то­рин­­­гу та ін­же­нер­них ме­­то­дів охо­­­рони до­вкіл­­­­ля. - Рівне: ВАТ «Рів­нен­ська дру­кар­ня», 2002. - 464 с.
 3. С.Б. Проценко, В.А. Ковальчук. Ґлосарій з моніторингу та охорони довкілля. 6 000 слів і тер­мі­но­ло­гіч­них сло­восполучень: На­вч. посібник. - Рівне: ВАТ «Рівненська дру­карня», 2003. - 496 с.
 4. В.С. Кравченко, С.Б. Проценко, Н.В. Кравченко. Розрахунок систем ін­же­нер­ного об­ладнання бу­ді­вель: Навч. по­сіб­ник. - Рів­не: НУВГП, 2006. - 353 с. (Друге видання - Рів­не: НУВГП, 2012. - 440 с. Третє видання - Рів­не: НУВГП, 2016. - 496 с.)
 5. С.Б. Проценко. Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни: Навч. по­сіб­ник. - Рів­не: НУВГП, 2008. - 112 с.
 6. Водопостачання та водовідведення. Програма підготовки студентів до державної атестації освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». / В.О. Орлов, В.О. Шадура, С.Б. Проценко, А.М. Орлова. – Рівне: НУВГП, 2011. – 223 с.
 7. Доповідь про стан на­в­ко­лишнього при­род­но­го се­ре­довища в Рів­нен­­ській об­­лас­ті у 1999 р. / С. Проценко, П. Жук, О. Дер­бе­дє­нєв та ін. (всьо­го – 14 авт.). - Рівне: ВАТ «Рівненська дру­кар­ня», 2000.
 8. Національна доповідь про якість питної води та стан питного во­до­по­ста­чання в Україні у 2003 році. / М. Гіроль, С. Проценко, А. Гіроль та ін. (всьо­го – 12 авт.). - Рівне: ВАТ «Рівненська дру­кар­ня», 2005.
 9. Филипчук В.Л., Клименко М.О., Ткачук К.К., Проценко С.Б., Радовенчик В.М., Залеський І.І. Промислова екологія: Навч. посібник / За ред. В.Л. Филипчука. - Рівне: НУВГП, 2013. - 494 с.
 10. Проектувння систем водовідведення, очищення та утилізації стічних вод в малих населених пунктах та сільській місцевості: Монографія. / М.М. Гіроль, С.Б. Проценко, А.М. Гіроль та ін. За заг. ред. М.М. Гіроля і С.Б. Проценка. - Рівне: НУВГП, 2013. - 65 с.

E-mail

s.b.protsenko@nuwm.edu.ua