Кізєєв Микола Дмитрович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кізєєв Микола Дмитрович

Народився 17.01.1958 р. у м. Мурманськ (Російська Федерація). Закінчив середню школу № 48 м. Мурманська (1975 р.).

Наукова та освітня діяльність

Навчання:

 • закінчив будівельний факультет Українського інституту інженерів водного господарства (тепер Національний університет водного господарства та природокористування) отримав кваліфікацію «інженер-будівельник» за спеціальністю «Водопостачання і каналізація» (Рівне, 1981 р.);
 • закінчив цільову аспірантуру на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів Московського хіміко-технологічного інституту ім. Д. І. Менделєєва (тепер Російський хіміко-технологічний університет, Москва, 1986 р.);
 • закінчив докторантуру Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, 2011 р.).

Кваліфікаційні рівні:

 • у Рівненському державному технічному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація процесу очистки стічних вод в мікрофлотаційних установках» (1999 р.);
 • присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю “Водопостачання, каналізація” (2000 р.);
 • присвоєно вчене звання доцента по кафедрі водовідведення, теплогазопостачання і вентиляції (2013 р.)

Місця роботи:

 • інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник науково-дослідного сектору Українського інституту інженерів водного господарства (1981-1991);
 • асистент, старший викладач, доцент кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції Національного університету водного господарства та природокористування (1991-2013);
 • доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи Національного університету водного господарства та природокористування (2013);
 • завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки Національного університету водного господарства та природокористування (2013-2021);
 • завідувач, науковий керівник науково-дослідного виробничого бізнес-центру (НДВБЦ) науково-дослідної частини Національного університету водного господарства та природокористування (за сумісництвом, 1996-2021);
 • голова атестаційної комісії з проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель (за сумісництвом, 2018-2021)

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • Міжрегіональний науковий інформаційно-аналітичний центр „Інфобуд” (м. Київ, 2006 р.);
 • Рівненська філія інституту «Діпромісто» (2012-2013 р.);
 • Навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУВГП, м.Рівне (2013-2014 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 042571 від 30.04.2014 р. Р № 018-1142);
 • KAN sp. z o.o. (Польща), м. Київ (2015 р., стажування, сертифікат проектувальника № PI-UKR 3630 від 02.04.2015 р.);
 • HERZ Аrmaturen Ges.m.b.H., м. Відень, Австрія (2016 р., стажування, сертифікат від 23.09.2016 р.);
 • GIZ (Німеччина), м. Львів (15-25.07.2019 р., курс навчання для тренерів тривалістю 72 години за програмою "Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності", сертифікат від 25.07.2019 р.);
 • GIZ (Німеччина), м. Київ (14-16.08.2019 р., тренінг для представників ЗВО тривалістю 24 години за програмою «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВЛЯМИ (Facility Management)» в рамках програми між Міністерством освіти і науки України та Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ GmbH.", сертифікат від 16.08.2019 р.;
 • Інститут післядипломної освіти НУВГП, м. Рівне (2019-2020 р., свідоцтво про підвищення кваліфікації від 15.04.2020 р. № 018-1142);
 • НУВГП, м. Рівне (2021 р.), сертифікат №449 від 12.02.2021 - навчання за програмою «Школи лідерства: стратегічна сесія» для керівного професорсько-викладацького складу за темою: «Використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці майбутнього фахівця в галузі знань 19 “Архітектура та будівництво“ за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» з 27.01.2021 р. по 11.02.2021 р.

Здобутки:

 • опубліковано понад 100 науково-методичних праць;
 • матеріали наукових розробок (в співавторстві) увійшли складовою частиною у такі нормативні документи:

з проектування систем водовідведення і очищення стічних вод - ДБН В.2.5-75:2013. Кана­ліза­ція. Зовнішні ме­ре­жі та споруди. Ос­­новні поло­жен­ня проекту­ван­ня (2013 р.);

з експлуатації систем опалення багатоповерхових житлових будинків - розроблення таких нормативно-правових актів до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»:

“Методика розподілу між споживача­ми обсягів спожитих у будівлі комуна­льних послуг» (2018 р.);

“Порядок оснащення окремих примі­щень у будівлях вузлами розподільного обліку, приладами-розподілювачами те­плової енергії та обладнанням інженер­них систем для забезпечення такого об­ліку” (2018 р.);

 • розроблена (в співавторстві) графічно-інформаційна система (ГІС) "Унiверситет" (2006 р.) для паспортизації будівель, споруд та інженерних мереж НУВГП;
 • запроектовано понад 180 та збудовано і введено в експлуатацію понад 125 об'єктів водопостачання і водовідведення (водопровідні і каналізаційні мережі, насосні станції, каналізаційні і водопровідні очисні споруди), промислового і цивільного будівництва, інженерної меліорації (заходи з ліквідації підтоплення територій населених пунктів та підприємств), теплопостачання і опалення (котельні, вузли обліку та автоматизованого регулювання теплової енергії, системи децентралізованої вентиляції приміщень з рекуперацією теплової енергії викидного повітря), в т.ч. більше 30 на замовлення НУВГП та організацій і установ м. Рівне.

Найбільш важливим серед вказаних об’єктів є робочий проект «Реконструкція гуртожитку № 8 НУВГП під житловий будинок (1-3 черги)» (2002 р.), яким передбачається влаштування 117 квартир для співробітників університету. Після завершення І-шої черги реконструкції і введення її в експлуатацію (2006 р.) 36 сімей працівників НУВГП отримали 18 трикімнатних (загальною площею 90-92 м кв.) та 18 двокімнатних (52-55 м кв.) квартир.

Найбільш екзотичним є робочий проект «Реконструкція і розширення приміщень вольєру для левів африканських у Рівненському зоологічному парку загальнодер­жав­ного значення» (2014-2016 р.). Після завершення реконструкції, розширення і введення в експлуатацію об’єкту (2017 р.) сім’я лева африканського отримала квартиру (вольєр) площею близько 1500 м кв.;

 • вперше в НУВГП запровадив технологію участі і переміг в 2-х електронних тендерах (система “PROZORRO”) на виконання науково-дослідних робіт;
 • вперше в НУВГП підготував і подав в якості координатора грантову заявку від міжнародного консорціуму на конкурс за програмою “HORIZON 2020”;
 • керівництво НДВБЦ НУВГП, який протягом 2007-2019 рр. виконав і отримав фінансування господарсько-договірних (г/д) робіт на суму більше 3,3 млн. грн.

У 2017 р. НДВБЦ отримав фінансування г/д робіт від небюджетних замовників 1 млн. 082 тис. 564 грн., що склало більше 60% від усієї суми виконаних університетом г/д робіт;

 • створення наприкінці 2018 р. в НУВГП і керівництво (голова) атестаційної комісії з проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель (енергоаудиторів).

У 2018-2021 рр. атестаційна комісія, більшсть членів якої складають викладачі і співробітники кафедри ТГВ та СТ, провела навчання і атестацію більше 40 енергоаудиторів та отримала фінансування для університету за додаткові освітні послуги близько 350 тис. грн.

Відзнаки і нагороди:

Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» (2018 р.);

Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2007 р.);

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.);

Почесна грамота Рівненської обласної ради (2020 р.);

Почесна грамота Рівненської міської Ради (2014 р.);

Почесна грамота Рівненської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (2013 р.);

Сертифікат "Людина року" і занесення на Дошку Пошани НУВГП (2017-2020 р.р.);

Персональні відзнаки ректора університету за наукові здобутки, колективні відзнаки ректора університету працівників кафедри за науково-методичні здобутки та призові місця в університетському конкурсі наукових робіт, навчально-методичного забезпечення тощо.

Сфера наукових інтересів

Міжнародні наукові, науково-технічні і освітні проєкти:

1. «Urban Infrastructure Project» (IBRD, World Bank, Мінрегіон України). Керівник групи з розроблення робочих проектів реконструкції систем водопостачання і водовідведення в містах Кам’янець-Подільський, Новоград-Волинський, Нова Каховка та Одеса (2011-2014).

2. "Urban Infrastructure Project – II (UIP-2). Другий проект "Розвитку міської інфраструктури". Preparation of Comprehensive Water and Wastewater Feasibility Studies and Priority Investment Plans to be financed by International Financial Organizations in Ukraine: Kharkiv, Kirovograd, Kramatorsk, Ternopil, Zhytomyr and Uzhgorod" (IBRD, World Bank, Мінрегіон) TF N°: TF091769, Проект №: P095337. Керівник групи з розроблення екологічного аудиту, оцінки екологічного та соціального впливу проектів реконструкції систем водопостачання і водовідведення в містах Харків, Кіровоград, Краматорськ, Тернопіль, Житомир та Ужгород (2013).

3. "Municipal Infrastructure. Eastern Ukraine" (KfW, Мінрегіон України). Eкспeрт з водо­постачання, каналізації, теплопостач­ання та енергое­фективності (2015).

4. “Risk Assessment of Voda Donbassa Water System” RFPS-UKRÄ-2016-0014/LRPS-2016-9127242 (UNICEF, Мінрегіон України). Експерт з водопостачання (2016).

5. «Ukraine Municipal Infrastructure Programme» (EІB, Мінрегіон України). Technical Rehabilitation of the Water Supply and Water Sewerage Systems of Rivne Oblast Cities. Керівник групи реалізації проекту (ГРП) в РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" (2017-2018), член ГРП (2019-2021). Сума кредиту більше 19 млн. євро.

6. "TENOR (Towards Circular EcoNomy in Organic FaRming)". (Норвегія, Німеччина, Білорусь та Україна). Експерт з альтернативних джерел енергії та використання тепла стічних вод (2017-2019).

7. Проект міжнародної технічної допомоги «Підтримка національного Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ (S21) в Україні». Лист № Wi 445.00 SB (BMB-IK1) Посольства Федеративної Республіки Німеччини на адресу Мінрегіону України від 05.01.2018. Меморандум між Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ і НУВГП про співробітництво в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги від 23.09.2020 р. Фінансування – Федеральне Міністерство навколишнього середовища, охорони природи та безпеки ядерних реакторів Німеччини. Одним із завдань проєкту (Стаття 2, п. 2.4) є «Розвиток компетенцій та підготовка і навчання енергоаудиторів та інших технічних фахівців в усіх регіонах України». Проєкт впроваджується з травня 2018 року до 31.10.2021 року. Наказ ректора 10.12.2018 № 793 Про створення Атестаційної комісії НУВГП з підготовки енергоаудиторів. Голова комісії. (2018-2022).

8. «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» (Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), NEFCO, МОН України). Член робочої групи підготовки документації Субпроекту НУВГП (2018-2020), який відібраний ЄІБ і незалежними консультаційними компаніями "Clean energy solutions (CES)" та "iC consulenten Ukraine". Сума кредиту 5 млн. 300 тис. євро (без ПДВ).(2018-2022)

9. “Finland-Ukraine Trust Fund: Energy Efficiency, Renewable Energy and Alternative Types of Energy”. (Міністерство закордонних справ Фінляндії, Держенергоефективності Украіни, NEFCO). Член групи реалізації проекту НУВГП (2019-2020) "Reconstruction of Hot Water Supply for 2 Dormitories with Geothermal Heat Pumps" (Наказ № 00070 від 08.02.2019). Сума проекту 143 тис. євро (грант Фінсько-Українського трастового фонду 128 тис. євро; співфінансування НУВГП 15 тис. євро). (2018-2022)

10. "Urban Infrastructure Project – II (UIP-2). Другий проект "Розвитку міської інфраструктури". «Reconstruction of wastewater and sludge treatment facilities in the city of Kharkiv» (Міжнародний банк реконструкції і розвитку та Фонд чистих технологій). Консультант компанії "SAFEGE SAS Consulting Engineers, а SUEZ ENVIRONNEMENT subsidiary" (Бельгія/Франція), що здійснює консультації з проектування і технічний нагляд за реконструкцією каналізаційних очисних споруд та лінії обробки мулу в м. Харків - експерт з тепло- і газопостачання, проектування, технології та монтажу будівельних конструкцій (2019-2021). Сума кредиту 65 млн. 782 тис. доларів.

11. Консультаційні послуги для Муніципальної програми захисту клімату ІІ (супровідний захід для проєкту «Проєкт муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2 та 3») (Реєстр. № BMZ: 201365899 (Стадія 2) та 201565332 (Стадія 3)). Банк KfW (Германія), компанія COWI (Данія). Заступник Керівника проекту. (2020-2022) Сума гранту: основні послуги - 2 242,042 тис. євро, опційні послуги - 3 017,34 тис. євро. Сума кредиту: Стадія 2 - 21,55 млн. євро, Стадія 3 - 23 млн. євро.

Участь в роботі міжнародних та Всеукраїнських наукових і науково-технічних організацій:

1. Член Всеукраїнського товариства "WaterNet" (2018-2022).

2. Член Міжнародної Водної Асоціації "ІWА" (2018-2022).

Основні наукові публікації:

1. Кізєєв М.Д. Проектування і експлуатація систем водопостачання і водовідведення за допомогою САПР і ГІС-технологій. Збірник наукових праць Вісник Рівненського державного технічного університету «Водне господарство: економіка, екологія, менеджмент», вип. 4(6), Рівне, ЦНТЕІ, 2000. с. 128-133.

2. Артамонов В.В., Кизеев Н.Д. Моделирование очистки сточных вод в микрофлотаторах. Кременчуг, КГПУ, 2004. 160 с.

3. Кізєєв М.Д., Швороб С.В. Автоматизація паспортизації водопровідно-каналізаційного господарства підприємств і населених пунктів на основі ГІС-технологій. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць, вип. 2(34), Частина 1, Рівне, НУВГП, 2006.

4. Кізєєв М.Д., Швороб С.В., Гурин В.А., Гіроль М.М., Білецький А.А. Використання ГІС "Університет" для паспортизації будівель, споруд, інженерних мереж i в навчальному процесі Національного університету водного господарства та природокористування. Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць ХДАУ. Вип. 45.- Херсон: Айлант, 2006. с.19-27.

5. Кізєєв М.Д., Швороб С.В., Кухар А.М. Техніко-економічна оптимізація проектних рішень для будівництва та реконструкції систем водовідведення. Вісник СНУ ім. В. Даля. - 2007.- № 4(110). Ч. 2. с. 86-91.

6. Кизеев Н.Д. Эколого-инновационная концепция проектирования систем водоотведения на основе использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России (материалы международной научно-практической конференции), МГУП, Москва, 2009. с. 455-461.

7. Кізєєв М.Д. До питання використання теплових насосних установок на каналізаційних очисних спорудах. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування Збірник наукових праць, вип. 3(47), Частина 2, Рівне, НУВГП, 2009. с. 192-199.

8. Кизеев Н.Д. Оптимизация температурного режима очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях. Сборник докладов конференции Международной водной ассоциации (IWA) «Водоподготовка и очистка сточных вод населенных мест в XXI веке: Технологии, Проектные решения, Эксплуатация станций» (1-4 июня 2010 г., Россия, Москва).

9. Кизеев Н.Д. Использование тепловых насосов для регулирования и оптимизации температурного режима очистки сточных вод на КОС. «Вода Magazine», № 2 (42) февраль 2011. Москва. с. 16-20.

10. Problemy energochlonnosci instalacji wewnetrznych na Ukrainie IV Ogolnopolska Konferencja Naukowo-Technicczna «Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonanie, eksploatacja» Warsawa – Debe, 12-13.05.2011, p.153-163.

11. Кізєєв М.Д. Використання теплових насосних установок для оптимізації і регулювання температурного режиму очистки стічних вод на каналізаційних очисних спорудах Збірка доповідей Міжнародного Конгресу «ЕТЕВК–2011». Україна, Крим, м. Ялта, 6-10 червня 2011 р. с. 282-286.

12. Кизеев Н.Д. Регулирование температурного режима сточных вод для оптимизации процесса их очистки. Научно-технические проблемы водохозяйственного и энергетического комплекса в современных условиях Беларуси: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 21-23 сент. 2011 г.: в 2-х частях / Брест. гос. техн. ун-т; под ред. П. С. Пойты [и др.]. – Брест: изд-во БрГТУ, 2011. – Ч.I. с. 78-81.

13. ДБН В.2.5-75: 2013. Кана­ліза­ція. Зовнішні ме­ре­жі та споруди. Ос­­новні поло­жен­ня проекту­ван­ня. - Мінрегіон України: Київ, 2013. 214 с.

14. Кізєєв М.Д. Схеми оптимізації роботи систем цен­тралізованого водопостачання та водовідведення на­селених пунктів України. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравлі­ки: Науково-технічний збір­ник. Випуск 24. – К.: КНУБА, 2014. с. 92-101.

15. Кізєєв М.Д., Россінсь­кий В.М. Гідравлічний роз­рахунок реконст­руйованого туне­льного каналіза­ційного колектору Південного басей­ну каналізування в м. Одеса. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравлі­ки: Науково-технічний збір­ник. Випуск 24.– К.: КНУБА, 2014. с. 101-110.

16. Кізєєв М.Д., Россінсь­кий В.М., Мель­ничук А.С., Осад­чий В.Ф. та інші. Реконструкція ко­лектору глибокого закладання Пів­ден­­ного басейну кана­лізування в м. Одеса. Збірка доповідей Міжнарод­ного Конгресу «ЕТЕВК–2015» Україна, м. Іллічівськ, 8-12 червня 2015 р. с. 198-209.

17. Кізєєв М.Д., Чабан І.В. Використання теп­лових насосів при реконструкції сис­тем опалення бу­дівель фільтрів станцій водопідго­товки. Вісник Одеської державної академії будівництва. Ви­пуск № 59. Одеса: Optimum, 2015. с. 64-69.

18. Кізєєв М.Д. Впровадження за­ходів з енерго­ефек­тивності в НУВГП: навчаль­ний процес, проек­тування, реаліза­ція, проблеми і перспективи. Вісник Київського націона­льного університету техно­логій та дизайну. Серія «Технічні науки» №5 (90), 2015. Зб. наук. статей, - Ки­їв: КНУТД, 2015. с. 119-123.

19. Чабан І.В., Кізєєв М.Д. Особливості сиcтем вентиляції, кондиці­онування та опален­ня будівель станцій водопідготовки. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Випуск 3(71). Частина 2. Технічні науки, – Рівне: НУВГП, 2015. с. 34-39.

20. Кізєєв М.Д., Осад­чий В.Ф., Осад­чий О.В. Інвестиційний про­ект реконст­рукції каналізацій­них очисних спо­руд та будів­ницт­ва станції виробниц­т­ва біо­га­зу у м. Львові. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва. № 844, 2016. – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2016. с. 103-112.

21. Кізєєв М.Д. Створення енерго­незалежних кана­лі­заційних очис­них споруд за до­по­могою біога­зо­вих станцій і коге­нераційних уста­но­вок. Чиста вода. Фундамен­таль­ні, при­кладні та промислові аспек­ти (26-27 жовтня 2017 р., м. Київ): матер. V Міжнар. наук.-прак­т. конф./ - К.: ВД «КИЙ», 2017. с. 126-128.

22. Проценко С.Б., Кізєєв М.Д., Новицька О.С. Методика розпо­ділу витрат теп­ло­вої енергії на опалення між ок­ремими спо­жи­ва­чами бага­то­квар­тирного будинку. / Енергетика, екологія, комп'ютерні технології, безпека життєдіяльності в будівництві: колективна монографія / ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"; під загальною редакцією М.В. Савицького - Дніпро, 2018. с. 87-93.

23. Проценко С.Б., Новицька О.С., Кізєєв М.Д. Особливості нової методики розрахунку проектного теплового навантаження систем опалення будівель за ДСТУ EN 12831-1:2017. /Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Міжнародний науково-технічний журнал № 2, 2018 (25). Вінницький національний технічний університет. - Вінниця, 2018. с. 140-144.https://doi.org/10.31649/2311-1429-2018-2-140-144

24. Проценко С.Б., Кізєєв М.Д., Новицька О.С. Розроблення методики розподілу витрат теплової енергії на опалення між споживачами багатоквартирного будинку / Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: науково-технічний збірник. – Вип. 28 – Київ: КНУБА, 2019. с. 48-52.

25. Protsenko S., Kizyeyev M., Novytska O., Kravchenko N. (2021) Analysis of the Current Methodology Disadvantage of the Consumed Thermal Energy Allocation Between Consumers for Heating of Multi-apartment Buildings and Ways of its Improvement. In: Blikharskyy Z. (eds) Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 100. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57340-9_43/

26. М. Кізєєв, В. Сорока, Р. Макаренко, В. Довбенко, С. Проценко, О. Новицька. Підготовка фахівців із сертифікації з енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель в Національному університеті водного господарства та природокористування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективне місто. ХХІ століття». 15-16 жовтня 2020 р. Одеса : ОДАБА, 2020. C. 178-182.

27. Kizyeyev M., Soroka V., Dovbenko V., Novytska O., Protsenko S. Energy auditing, certification and thermo-modernization of NUWEE buildings, BoZPE, Vol. 9, No 2/2020, 95-102, DOI: 10.17512/bozpe.2020.2.12.

28. Проценко С.Б., Кізєєв М.Д., Новицька О.С. Вибір вихідних даних для розрахунку та проектування реконструкції очисних споруд водовідведення. / Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : колективна монографія. Опуб. за рез-ми 6-го Міжнар. конгресу «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування». За наук. ред. док. техн. наук, проф. М. С. Мальованого. Львів : ТзОВ «ЗУКЦ», 2020. 649 с. ((406-421 с., з них авт. – 3 с.) ISBN 978-617-655-205-5. (book doi: 10.23939/book.ecocongress.2020)

http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2020/dec/22708/congressmonograph2020_0.pdf

29. Protsenko S., Kizyeyev M., Novytska O., 2021. Choice of the efficient flow diagram of biological wastewater treatment at municipal wastewater treatment plants. Journal Environmental Problems. Vol. 6, No. 4. p. 244–250. DOI: https://doi.org/10.23939/ep2021.04.244

E-mail

m.d.kizieiev@nuwm.edu.ua