Кравченко Віталій Сергійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Наукова та освітня діяльність

Кравченко Віталій Сергійович

Навчання:

 • 1968-1973рр. – будівельний факультет Українського інституту інженерів водного господарства за спеціальністю «Водопостачання і каналізація»;
 • 1975-1978рр. – аспірантура Українського інституту інженерів водного господарства за спеціальністю «Водопостачання і каналізація».

Кваліфікаційні рівні:

 • 1973р. – інженер-будівельник за спеціальністю «Водопостачання і каналізація», диплом з відзнакою;
 • 1983р. - захистив в Ленінградському інституті інженерів залізничного транспорту дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертації «Комбінована технологія біологічної та фізико-хімічної очистки стічних вод»:
 • 1990р. – отримав диплом доцента по кафедрі каналізації та санітарної техніки;
 • 1999р. – обраний членом-кореспондентом Інженерної академії України;
 • 2009р. – ностріфікував відповідні документи на статус доктора філософії.

Місця роботи:

 • 1973-1974рр. - майстер спеціалізованого будівельно-монтажного управління № 2 м. Рівне.
 • З 1974 року працює в Національному університеті водного господарства та природокористування (попередні назви УІІВГ, УДАВГ, РДТУ):
 • 1974–1975рр. – інженер та старший інженер науково-дослідного сектору УІІВГ;
 • 1975 – 1978рр. – аспірант;
 • 1978–1979рр. - молодший та старший науковий співробітник науково-дослідного сектору;
 • 1979 – 1984рр. - асистент кафедри каналізації та санітарної техніки;
 • 1984 – 1988рр. - старший викладач;
 • 1988 – 1995рр. - доцент, заступник декана заочного будівельного факультету;
 • 1995 – 2000рр. - декан факультету Міського будівництва та господарства;
 • 2000 – 2002рр. - заступник директора Інституту водного господарства;
 • 2001 - 2013 рр. - доцент кафедри водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції;

з 2013 р. - доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки.

Підвищення кваліфікації, стажування:

 • з 27.10.80р. по 1.06.81р. навчався в УІІВГ (м. Рівне) на семінарі з основ практичного використання обчислювальної техніки в учбовому процесі;
 • з 15.09.1981р. по 15.01.1982р. підвищував кваліфікацію з відривом від виробництва при Ленінградському інженерно-будівельному інституті;
 • з 03.09. по 03.11.1986р. навчався на факультеті підвищення кваліфікації викладачів при Ленінградському інженерно-будівельному інституті;
 • з 10.02 по 10.04. 2003 р. навчався на факультеті підвищення кваліфікації викладачів Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція»;
 • з 11.02 по 10.03.2008 р. пройшов підвищення кваліфікації на підприємстві ТОВ-фірма «АКВА-U» м.Рівне за темою «Технічний аналіз сучасних малогабаритних очисних споруд»;
 • з 11.02 по 11.03. 2013 р. пройшов стажування в ДП УкрНДІ проектування міст Діпромісто (Рівненська філія);
 • з 01.11.13 р. по 30.04.14 р. пройшов стажування в ННІПО НУВГП, свідоцтво 12 СПВ 049611 (м. Рівне).

Здобутки:

 • опубліковано 142 науково-методичні праці, довідкові та нормативні документи, у тому числі підручники, навчальні посібники, відомчі нормативні документи;
 • за активної участі в університеті було створено факультет міського будівництва та господарства (1995р.);
 • в 2005р. відкрив спеціальність “Теплогазопостачання і вентиляція”;
 • був керівником підготовки та захисту 1 кандидатської дисертації;
 • в 2012 р. підготував матеріали до акредитації та ліцензування фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр напряму підготовки “Гідротехніка. Водні ресурси“ за професійним спрямуванням “Водопостачання та водовідведення“;
 • розробив стандарти освіти (ОПП, ОКХ) для підготовки фахівців за спец. ТГВ;
 • підготував матеріали до акредитації та ліцензування фахівців за спец. ТГВ.

Відзнаки та нагороди:

 • 1997 році нагороджений знаком ”Відмінник освіти України”.
 • 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 роках нагороджений дипломами НУВГП за перемогу в педагогічних конкурсах на кращу навчально-методичну розробку року.
 • 2001 і 2010рр. – нагороджений Почесними грамотами НУВГП.
 • 2002, 2003, 2005 і 2007 роках визнавався ”Людиною року” і був занесений на Дошку Пошани НУВГП.
 • 2007р. – нагороджений Почесною грамотою Рівненської міської ради та виконавчого комітету.
 • 2009р. – нагороджений двома дипломами НУВГП в огляді-конкурсі навчальних підрозділів університету.
 • 2011р. – нагороджений почесною грамотою ФВГ НУВГП.
 • 2011р. – нагороджений Дипломом Інженерної академії України.
 • 2014р. - нагороджений грамотою НУВГП за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у справі підготовки спеціалістів будівельного напряму.
 • 2014р. - нагороджений почесною грамотою Рівненської обласної ради.

Автор:

 • 142 науково-методичні праці, довідкові та нормативні документи, у тому числі:
 • 16 патентів та авторських свідоцтв на винаходи;
 • 5 підручників із грифом МОНУ;
 • 3 навчальні посібники із грифом МОНУ;
 • 5 навчальних посібників із грифом НУВГП;
 • 1 відомчий нормативний документ;
 • 71 стаття;
 • 41 методичні вказівки.

E-mail

v.s.kravchenko@nuwm.edu.ua