Бляшина Марія Володимирівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Альтернативний текст
Бляшина Марія Володимирівна


Народилася 05.08.1983 р. у м. Рівне, Україна.

Навчання:

• закінчила середню школу № 5 м. Рівне;

• закінчила Національний університет водного господарства та природокористування, отримала кваліфікацію Магістр Водопостачання та водовідведення, 2005р;

• закінчила цільову аспірантуру на кафедрі водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції Національного університету водного господарства та природокористування Рівне, 2012 р.;

Кваліфікаційні рівні:

• кандидат технічних наук, спеціальність 05.17.21 – технологія водоочищення .Тема дисертації: Анаеробно-аеробне очищення міських стічних вод з використанням волокнистого носія", 2015р.;

Місця роботи:

• головний технолог, ДП Октан;

• старший викладач, кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки Національного університету водного господарства та природокористування;

• провідний фахівець відділу профорієнтаційної роботи Національного університету водного господарства та природокористування (за сумісництвом).

Підвищення кваліфікації, стажування:

• учасник міжнародного проекту Літня Академія 2017 для експертів з Білорусії та України в Спеціалізованому інституті суспільного управління і права (м. Хоф, Баварія, Німеччина) – проект «Трансфер Технологій Води», з 24.07 2017р по 05.08. 2017р.;

• навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУВГП, м.Рівне (2018р., свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 9808 від 15,09,18 р.;

Здобутки:

• відповідальний виконавець науково-досідної роботи по темі №I69 «Комплекс ресурсозберігаючих технологій з очищення стічних вод та використання тепла стічних вод цивільних та військових об’єктів» в період з серпня 2016р. по червень 2018р. на суму понад 900 тис. грн.;

Автор:

• 1-ї монографії (в співавторстві);

• 12-ти статей у фахових виданнях;

• понад 30 тез доповідей на науково-практичних конференціях;

• 2-х патентів на винаходи;

• 2 –х наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

Сімейний стан:

Одружена з Бляшин Висиль Степанович (2006 р.);

Троє дітей: Бляшин Михайло Васильович (2007), Бляшин Микола Васильович (2013), Бляшина Анна-Марія Василівна (2014)

E-mail:

m.v.bliashyna@nuwm.edu.ua