Національний університет водного господарства та природокористування

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Національний університет водного господарства та природокористування
НУВГП
Герб
NUVGP-golovnyi-korpus.JPG
Девіз Інтелект – багатство нації
Заснований 1915 р.
Акредитація IV рівня
Ректор Віктор Степанович Мошинський
Тип Державний
Адреса Україна, 33028, м.Рівне, вул.Соборна, 11
Сайт nuwm.edu.ua

Націона́льний університе́т во́дного господа́рства та природокористува́ння, НУВГП — вищий навчальний заклад в м. Рівне, Україна.
Єдиний в Україні вищий навчальний заклад водогосподарського профілю. Заклад є навчально-науковим комплексом, що здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців, науково-педагогічних кадрів, забезпечує підвищення кваліфікації фахівців та проводить науково-дослідну роботу. Навчально-виховний процес в університеті забезпечує 681 науково-педагогічний працівник, у т. ч.: 63 доктори наук, професори; 380 кандидатів наук, доценти, серед них: 45 дійсні члени галузевих академій наук України і зарубіжних країн; 31 заслужений діяч науки і техніки України, заслужені працівники освіти, винахідники, економісти, і архітектори України.
Науково-педагогічні кадри для кафедр готуються в аспірантурі за 26 та в докторантурі за 6 науковими спеціальностями, де навчаються понад 120 осіб. В університеті працює 5 спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій за 9 науковими спеціальностями, дві з них – докторські.
Університет – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, що надає освітні послуги з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за 28 спеціальностями, бакалавра – за 34 напрямами підготовки, спеціаліста – за 30 спеціальностями та магістра – за 37 спеціальностями, у т. ч., для іноземних громадян, та забезпечує здобуття освіти у навчально-консультаційних центрах у містах Джанкой Автономної Республіки Крим, Прилуки Чернігівської, Слов’янськ Донецької, Виноградів Закарпатської, Червоноград Львівської областей.
У складі університету функціонує 51 кафедра та 7 навчально-наукових інститутів: водного господарства та природооблаштування; будівництва та архітектури; механічний; економіки, менеджменту та права; агроекології та  землеустрою; автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки; заочно-дистанційного навчання.
До складу університету також входять Інститут післядипломної освіти, Надслучанський інститут та 5 коледжів, функціонує кафедра військової підготовки та Центр підготовки водіїв.

Історія

Перші випускники Українського інституту інженерів водного господарства

Навчальний заклад засновано у 1915 році в місті  Києві. З   1959 року переведено до м. Рівне як Український інститут інженерів водного господарства. У 1995 році інститут отримав статус Української державної академії водного господарства. У 1998 році на базі закладу та Рівненських державних автотранспортного і текстильного технікумів створено Рівненський державний технічний університет, а у березні 2002 року перейменовано на Український державний університет водного господарства та природокористування. У травні 2004 року навчальному закладу присвоєно статус Національного університету водного господарства та природокористування.

Корпуси та кампуси

Національний університет водного господарства та природокористування (навчальний корпус № 4)
Національний університет водного господарства та природокористування (навчальний корпус № 7)

Університет має потужну матеріально-технічну базу, що відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців. Навчальний процес проводиться у восьми навчальних корпусах, де функціонує понад 100 спеціалізованих аудиторій, кабінетів, лабораторій, класів, оснащених сучасною аудіовізуальною технікою, комп'ютерами та іншим технічним обладнанням.

В університеті сьогодні здобувають вищу освіту близько 8490 студентів, у тому числі 5338 — за денною формою навчання.

Навчальні корпуси об'єднані переходами в єдиний комплекс. Поряд знаходяться гуртожитки, в яких функціонують філії бібліотеки, кімнати для відпочинку та занять спортом. Студенти, які потребують житла, забезпечені місцями в гуртожитках.

На території студмістечка працюють: санаторій-профілакторій «Водник», їдальня, магазин, спортивний корпус з комплексом відкритих майданчиків і стадіоном.

Навчальну, виробничу та інші практики студенти проходять у лабораторіях, майстернях, на навчальних полігонах університету, у провідних установах і підприємствах України, зарубіжних вищих  навчальних закладах та підприємствах.

В університеті є бази практики і відпочинку на Чорноморському узбережжі (с. Залізний Порт Херсонської області) та спортивно-оздоровчий табір у с. Хотинь Рівненського району, де організовується літній відпочинок і оздоровлення студентів, співробітників і членів їх сімей.

Студенти можуть користуватися послугами таких закладів, як:

 • спортивний комплекс;
 • центр естетичного виховання молоді;
 • центр соціальних служб студентської молоді;
 • інформаційно-аналітична служба;
 • соціально-побутовий комплекс;
 • санаторно-оздоровчий комплекс;
 • бази практики і відпочинку на Чорному морі та на Рівненщині.

Структура

Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури

Файл:NUVGP-infra 04.gif
Бібліотека
Кафедри
 1. Архітектури та середовищного дизайну
 2. Водопостачання водовідведення та бурової справи
 3. Міського будівництва та господарства
 4. Мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки
 5. Основ архітектурного проектування, конструювання та графіки
 6. Охорони праці та безпеки життєдіяльності
 7. Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
 8. Теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки
 9. Технології будівельних виробів і матеріалознавства
 10. Автомобільних доріг, основ та фундаментів
Філії кафедр на підприємствах, лабораторії, центри
 1. Випробувальний центр будівельних матеріалів і конструкцій
 2. Випробувальна лабораторія будівельних матеріалів
 3. Науково-дослідна лабораторія будівельних конструкцій і механіки ґрунтів
 4. Науково-дослідна лабораторія кафедри інженерних конструкцій
 5. Управління містобудування і архітектури м. Рівного
 6. Управління житлово-комунального господарства м. Рівного
Навчальні науково-виробничі комплекси
 1. "Будівельник"
 2. "Дорожник"
 3. "Зодчий"
 4. "Містобудівельник"
 5. "Технолог"

Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування

Кафедри
 1. Водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем
 2. Водогосподарської екології, гідрології та гідравліки
 3. Гідротехнічного будівництва
 4. Природооблаштування та гідромеліорацій
 5. Інженерної геології та гідрогеології
Філії кафедр на підприємствах, наукові лабораторії, центри підготовки та перепідготовки кадрів
 1. Науково-дослідна лабораторія АСУ і САПР
 2. Науково-дослідна лабораторія сільськогосподарського водопостачання та очистки води
 3. Науково-дослідна лабораторія систем подачі і розподілу води
 4. Науково-дослідна лабораторія водних систем
 5. Атестована гідрохімічна лабораторія
 6. Відділ гідрогеологічних досліджень та буріння свердловин
 7. Науково-дослідна лабораторія очистки стічних вод АПК
 8. Головний проектно-розвідувальний інститут "Укрводпроект"
 9. Державний комітет Криму з водного господарства
 10. Інститут гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук
 11. НВО "Еліта"
 12. "Поліссяводбуд"
 13. Рівненський облводгосп
Файл:NUVGP-infra 06.gif
Тренажерна зала
Навчальні науково-виробничі комплекси
 1. "Вода: технологія, екологія"
 2. "Водогосподарник"
 3. "Гідротехнік"
 4. "Теплогазопостачання"

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

Кафедри
 1. Економіки підприємства
 2. Економічної теорії
 3. Економічної кібернетики
 4. Іноземних мов
 5. Маркетингу
 6. Менеджменту
 7. Міжнародної економіки
 8. Обліку і аудиту
 9. Трудових ресурсів і підприємництва
 10. Філософії
 11. Фінансів та економіки природокористування
Філії кафедр на підприємствах, наукові лабораторії, центри підготовки та перепідготовки кадрів
 1. Наукова-педагогічна лабораторія "Пошук"
 2. "Водопроект"
Навчальні науково-виробничі комплекси
 1. "Економіст"
 2. "Обліковець і аудитор"

Навчально-науковий інститут права

Кафедри
 1. Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
 2. Конституційного права та галузевих дисциплін
 3. Міжнародного права та юридичної журналістики
 4. Спеціальних юридичних дисциплін
 5. Суспільних дисциплін

Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою

Кафедри
 1. Агрохімії, ґрунтознавства та землеробства
 2. Водних біоресурсів
 3. Геодезії та картографії
 4. Екології
 5. Здоров'я людини і фізичної реабілітації
 6. Землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики
 7. Туризму
 8. Хімії та фізики
 9. Теорії та методики фізичного виховання
Наукові лабораторії, центри підготовки та перепідготовки кадрів
 1. База практики кафедри геодезії та землевпорядкування «Решуцьк»
 2. Науково-дослідна лабораторія геоінформатики
Навчальні науково-виробничі комплекси
 1. "Землевпорядник"

Навчально-науковий механічний інститут

Кафедри
 1. Автомобілів та автомобільного господарства
 2. Транспортних технологій і технічного сервісу
 3. Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
 4. Розробки родовищ та видобування корисних копалин
 5. Теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства
Центри підготовки та перепідготовки кадрів
 1. Центр навчально-виробничої підготовки студентів у с. Любомирка
 2. Центр підготовки та перепідготовки водіїв
Файл:NUVGP-infra 08.gif
Гуртожиток
Навчальні науково-виробничі комплекси
 1. «Автомобіліст»
 2. «Гірник»
 3. «Механік»

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

Файл:NUVGP-infra 01.gif
Комп'ютеризована аудиторія
Кафедри
 1. Прикладної математики
 2. Обчислювальної техніки
 3. Вищої математики
 4. Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Файл:NUVGP-infra 03.gif
Аудиторія обладнана інтерактивною дошкою
Центри підготовки та перепідготовки кадрів
 1. Центр підготовки та перепідготовки операторів ЕОМ
Навчальні науково-виробничі комплекси
 1. «Кібернетик»

Технікуми

 1. Автотранспортний технікум
 2. Костопільський будівельно-технологічний технікум
 3. Технікум технологій та дизайну
 4. Технічний коледж

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Інститут проводить навчальну діяльність згідно ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і має право:

 1. здійснювати перепідготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр за всіма акредитованими в університеті спеціальностями;
 2. здійснювати підвищення кваліфікації за базовими напрямами освітньої діяльності університету.

Навчально-науковий інститут Заочно-дистанційного навчання

Файл:NUVGP-infra-1.JPG
Закарпатський навчально-консультаційний центр

Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання був утворений наказом ректора НУВГП 5 лютого 2013 року. Попередником навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання, був відділ дистанційного освіти створений наказом ректора за №53 від 30 січня 2004 р. , а для впровадження дистанційного навчання наказом ректора за №489 від 12 липня 2006 р. на базі відділу дистанційної освіти створено структурний підрозділ – "Центр дистанційного навчання" у складі двох відділів: відділу технологій дистанційного навчання та відділу методики дистанційного навчання.

Файл:NKC 01.jpg
Студенти Слов'янського навчально-консультаційного центру дистанційно захищають дипломні проекти (2014 р.)

Після перевірки готовності університету до дистанційного навчання наказом Міністерства освіти і науки України за №894 від 25.09.2009 р. Національний університет водного господарства і природокористування отримав дозвіл на надання професійної освіти за дистанційною формою.

Файл:NKC 02.jpg
Студенти Слов'янського навчально-консультаційного центру дистанційно захищають дипломні проекти (2014 р.)

Метою діяльності інституту є впровадження інноваційних технологій навчання в умовах Болонського процесу на засадах концепції навчання впродовж усього життя.

До складу інституту входять:

 1. Відділ дистанційного навчання;
 2. Відділ довузівської підготовки та профільного начання;
 3. Відділ європейської освіти;
 4. Відділ заочного навчання
 5. Локальні центри дистанційного навчання:
  • Кримський
   • Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Джанкой, вул. Несторова, 33 (на базі Джанкойської технічної школи),Тел.: 8 (06564) 34-565;
  • Слов'янський
   • Адреса: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. К. Маркса, 41 (на базі Хіміко-механічного технікуму, ауд. 22), Тел.: 8 (097) 76-39-49-1.
  • Прилуцький
   • Адреса: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська 178, Тел.: 8 (04637) 35-181.
  • Закарпатський
   • Адреса: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. І. Франка 116 (на базі Вищого професійного училища №34), Тел.: 8 (03143) 26-553

Навчальні корпуси

Ректори

Керівники університету

 • Ранній та довоєнний період
  • 1922-1923 — Нерехтський В. Д.
  • 1923-1927 — Вітров О. Я.
  • 1927-1928 — Михайлов І. Є.
  • 1928-1930 — Мазуркевич Г. С.
  • 27.08.1930-27.12.1930 — Луковський М. П.
  • 1930-28.01.1934 — Горбач С. П.
  • 1934-08.10.1934 — Гзовський І. С.
  • 1934-1936 — Коротун С. Т.
  • 1936-1938 — Бобко С. К.
  • 22.03.1938-14.08.1941 — Горецький Є. І.
 • Післявоєнний київський період
  • 01.12.1943-1947 — Скобліков П. А.
  • 1947-1948 — Салата П. В.
  • 1948-1959 — Семенов К. С.
 • Рівненський період
  • 1959-1970 — Семенов К. С.
  • 1970-1998 — Вознюк С. Т.
  • 1998-2005 — Кравець С. В.
  • 2005-2012 — Гурин В. А.
  • 2012-2014 — Сорока М.П.
  • 2014 і на даний час - Мошинський В.С.

Відомі випускники

 • Перехрест С.М., доктор технічних наук, працював радником з питань інженерних меліорацій в республіці Куба (випускник 1929р.).
 • Кудінов О.І. працював Міністром сільського та міського будівництва Казахстану (випускник 1932р.).
 • Шульга М.І. працював Міністром меліорації та водного господарства України (випускник 1929р.).
 • Денисенко І.І. працював Міністром водного господарства Казахстану (випускник 1934р.).
 • Ротань А.З. працював заступником Міністра рибної промисловості України (випускник 1931р.).
 • Ткач В.М. працював Міністром меліорації і водного господарства (випускник 1953р.).
 • Хорєв В.М. працював Міністром меліорації і водного господарства, головою Держводгоспу України (випускник 1964р.).
 • Семчук Г.М. кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (випускник 1972р.) (фото додається).
 • Яцик А.В. працював помічником Міністра меліорації і водного господарства України, доктор технічних наук, професор, академік Української академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України, директор Українського науково-дослідного інституту водогосподарсько-екологічних проблем, завідувач кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування НУВГП (випускник 1972р.)
 • Сташук В.А. – Голова Державного агентства водних ресурсів України, почесний професор НУВГП, (випускник гідротехнічного факультету 1977р.) (фото додається).
 • М'яч Дредбол - шоу-мен, ведучий фестивалів, MC, діджей «Радіо Трек», вокаліст гурту « Ворст» та екс-вокаліст гурту «Мій Батько П'є». (випускник 2007р.)
 • Ольга Земляк, випускниця факультету економіки і підприємництва у 2012 році на чемпіонаті Європи у Гельсінкі здобула золоту медаль в естафеті 4х400 метрів. Вперше в історії університету Земляк Ольга захищала спортивну честь України на Олімпійських іграх в Лондоні, у складі збірної команди України з легкої атлетики в естафеті 4*400 м вона зайняла почесне 4 місце (випускниця 2012р.)

Нагороди та репутація

За визначні досягнення у підготовці фахівців, розбудові економіки держави та внесок у створення міжнародного іміджу України університет нагороджений орденом Дружби народів (1982р.), занесений до «Золотої книги ділової еліти України», є неодноразовим переможцем рейтингів «Золота фортуна» і «Гордість міста», конкурсу «100 найкращих підприємств» у номінації «Вища освіта». Прикладом високоефективної підготовки спеціалістів є кількість займаних ними керівних посад у системі Державного агентства водних ресурсів України, відсоток яких сягає майже 80%.

У 2012 р. Університет був учасником і переможцем цілої низки міжнародних та всеукраїнських виставок, зокрема:

 • 15-та Міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2012». Університет нагороджений золотою медаллю та дипломом за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної системи освіти України.
 • Третя Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2012». НУВГП нагороджений золотою медаллю та дипломом у номінації «Діяльність вищого навчального закладу по підвищенню якості підготовки фахівців».
 • Міжнародна виставка «Освіта та кар’єра – 2012». НУВГП нагороджено гран-прі та дипломом виставки «Освіта та кар’єра – 2012» у номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників ВНЗ».

Джерела


Вікіситет Це незавершена стаття.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.