Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Історія

Свою біографію кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності почала з 1973 року, під назвою «Кафедра охорони праці та ергономіки».

У 1987 році вона була перейменована на кафедру «Охорона праці і навколишнього середовища», а в 1988 році – «Екології та охорони праці».

У 1995 році, згідно з законом України «Про охорону праці», в чотирьох вищих навчальних закладах України вперше розпочато підготовку спеціалістів з охорони праці та екології в будівництві. Кафедра стала випусковою і у 1996 році отримала назву «Охорона праці і екології в будівництві».

З 2004 року кафедра має назву «Охорони праці і безпеки життєдіяльності».

Завідуючими кафедри у різні часи були відомі науковці і методисти зі значним виробничим досвідом: канд. техн. наук, доцент Сергій Васильович Морозов; канд. с.-г. наук, доцент Віра Миколаївна Ярошевська; канд. техн. наук, доцент Павло Максимович. Дубінський; канд. техн. наук, доцент Ірина Павлівна Гонік; д-р. с.-г. наук, професор Валентин Олександрович Оліневич; д-р. с.-г. наук, професор Тетяна Миколаївна Кірієнко; д-р. с.-г. наук, професор Микола Олександрович Клименко; д-р. техн. наук, професор Микола Миколайович Гіроль; канд. техн. наук, доцент Володимир Йосипович Чабан. З 2009 року кафедрою завідує д-р. техн. наук, професор Віктор Леонідович Филипчук.

Зважаючи на несприятливі тенденції зростання травматизму, підсилення техногенних і соціальних загроз та викликів, кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності першою в Західному регіоні України розпочала цілеспрямовану діяльність з підготовки до ліцензування і подальшої акредитації напряму підготовки «Охорона праці» і спеціальності «Охорона праці в будівництві». Певний досвід роботи в режимі випускової кафедри колектив вже мав: З 1995 р. по 2002 р. кафедра проводила випуск спеціалістів за спеціальністю «Охорона праці і екологія у будівництві», а з 2001 р. по 2012 р. здійснювала підготовку і випуск фахівців освітньо-кваліфікаційноних рівнів «бакалавр» та «спеціаліст» за спеціалізацією «Охорона праці у водному господарстві». Водночас, кафедра продовжує ефективну діяльність з надання студентам усіх спеціальностей і напрямів підготовки НУВГП знань і вмінь з широкого кола питань безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, охорони праці.

Склад кафедри формується з фахівців різних спеціальностей: інженерів-будівельників, інженерів-гідротехніків, інженерів-механіків, гірничих інженерів, спеціалістів, що мають значний виробничий досвід у різних галузях промисловості. Кадровий склад кафедри являє собою поєднання досвіду викладачів старшого віку та інноваційності молодих викладачів. Із 14 викладачів кафедри 13 мають наукові ступені і вчені звання: один доктор технічних наук, професор, 12 кандидатів наук, доцентів. Це дозволяє кафедрі ефективно працювати за всіма напрямками навчально-виховної, методичної, наукової роботи. Усі викладачі регулярно підвищують кваліфікацію за профілем кафедри, молоді члени науково-педагогічного колективу кафедри працюють над дисертаціями. Тільки у 2014 році два викладачі кафедри отримали дипломи кандидатів наук, у 2015 – ще один.

Наукова діяльність

Участь викладачів кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності в наукових дослідженнях з охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, науково-технічних експертизах з кримінальних справ, викладання на курсах навчання та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій дозволяє оперативно надавати студентам інформацію та знання щодо нових наукових та практичних розробок з цих питань і нових нормативних документів з питань охорони праці.

Тільки за останні п‘ять років на кафедрі видано один підручник та вісім навчальних посібників з грифом МОН України, 16 навчальних посібників з грифом університетів.

Окрім цього, для забезпечення навчального процесу на кафедрі постійно проводиться:

  • підготовка лабораторних практикумів, методичних вказівок і розробок з дисциплін кафедри;
  • широке використання технічних засобів навчання;
  • використання ПЕОМ при проведенні практичних занять, курсовому і дипломному проектуванні.

Навчальна робота

Навчальний процес на кафедрі охорони праці і безпеки життєдіяльності організований з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та зорієнтований на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління охороною праці.

Доступ до найсучаснішої та актуальної інформації в галузі охорони праці і промислової безпеки студенти можуть отримати через періодичні фахові видання, що містяться в читальному залі університету та методичному кабінеті кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Кафедрою встановлені тісні науково-методичні зв‘язки з Рівненським територіальним управлінням Держгірпромнагляду України, обласним Експертно-технічним центром Держгірпромнагляду, обласними виконавчими дирекціями Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, навчально-методичним центром цивільного захисту і безпеки життєдіяльності ДСНС, курсами підвищення кваліфікації робочих професій, де розглядаються питання охорони праці. Спільно з працівниками цих установ видаються навчальні посібники з питань охорони праці, що дозволяє забезпечити їх високий професіоналізм та наукову і практичну цінність. Ці організації і установи також стали базами практик для студенів напряму підготовки «Охорона праці».

Кафедра також веде навчальну роботу в Одеському, Слов’янському, Прилуцькому, Закарпатському навчально-консультативних центрах університету.

Кафедра є організатором другого етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з дисципліни «Безпеки життєдіяльності», яка була проведена в НУВГП вже тричі: навесні 2013, 2014 та 2015 р. Студенти кафедри щорічно беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист». Зокрема, студенти кафедри брали участь у всіх 11 Всеукраїнських олімпіадах з дисципліни «Безпека життєдіяльності», постійно займають перші та призові місця.

На п’ятому десятку років своєї трудової біографії, в наш непростий час зростання загроз техногенних небезпек і соціальних потрясінь, кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності бачить потребу у своїй діяльності та чітку перспективу свого розвитку.

Склад кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності

Галерея