Шаталов Олександр Сергійович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Файл:Шаталов.jpg
Шаталов Олександр Сергійович

У 1996 році закінчив Українську державну академію водного господарства за спеціальністю «Гідромеліорація» (кваліфікація – інженер-меліоратор). У 1996-1996 р.р. навчався в аспірантурі Українського державного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти та науки України. Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Вознюк Степан Тихонович. З 1999 р. по сьогоднішній день – співробітник кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності (ОП і БЖД). Працював на посадах асистента (1999-2002 р.), старшого викладача (2002-2012 р.), доцента (з 2012 р.). Науково-педагогічний стаж – 18 років.

Обов’язки - перший заступник завідувача кафедри.

Наукові інтереси:

 • вплив антропогенного навантаження на компоненти природного середовища;
 • потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація;
 • захист працівників та об’єктів від небезпек техногенного походження;
 • експертиза проектів з охорони праці;
 • моделювання та оцінка сценаріїв розвитку аварій та надзвичайних ситуацій.

Навчально-методична робота

Підготовлено і видано:

 • Навчальний посібник з дисципліни «Цивільна оборона» для дистанційної форми навчання студентів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (4 кредита). Рівне: НУВГП, 2010.
 • Навчальний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для дистанційної форми навчання студентів 2-го курсу спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (4 кредита). Рівне: НУВГП, 2010. Співавтор Туровська Г.І.
 • Навчальний посібник з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для дистанційної форми навчання студентів 2-го курсу спеціальності «Економіка підприємства» (4 кредита). Рівне: НУВГП, 2010. Співавтори Туровська Г.І., Кусковець С.Л.
 • Навчальний посібник з дисципліни «Теорія горіння та вибуху. Практикум» для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці». Рівне: НУВГП, 2011. Співавтор Кусковець С.Л.
 • Навчальний посібник з дисципліни «Основи теорії горіння та вибуху» для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці». Рівне: НУВГП, 2012. Співавтори Кусковець С.Л., Турченюк В.О.
 • Навчальний посібник з дисципліни «Пожежна безпека виробництва. Лабораторний практику» для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці». Рівне: НУВГП, 2013. Співавтори Кусковець С.Л., Кусковець А.С.
 • Навчальний посібник з дисципліни «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація. Практикум» для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці». Рівне: НУВГП, 2011. Співавтор Кусковець С.Л.
 • Навчальний посібник Пожежна безпека виробництв. Практикум. Рівне:НУВГП, 2014. - 207 с., співавтори Кусковець С.Л.
 • Навчальний посібник Пожежна безпека виробництв (частина І). Рівне: НУВГП, 2015. – 197 с., співавтори Кусковець С.Л., Кухнюк О.М., Крук С.І.
 • Навчальний посібник Пожежна безпека виробництв (частина ІІ). Рівне: НУВГП, 2015. – 205 с., співавтори Кусковець С.Л., Кухнюк О.М., Крук С.І.
 • Навчальний посібник з грифом МОН України Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Навч. посібник. 2-ге видання, доповнене та перероблене. К: Основа, 2016. – 304 с., співавтори В.Л. Филипчук, К.Н. Ткачук, О.С. Пєчніков, Д.В. Зеркалов, О.М. Кухнюк
 • Навчальний посібник з грифом МОН України Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці Рівне: НУВГП, 2016. – 450 с., співавтори Ткачук К.Н., Филипчук В.Л., Зеркалов Д.В., Полукаров О.І., Полу-каров Ю.О., Кружилко О.Є., Туровська Г.І.

Підготовлено і видано 40 методичних вказівок з дисциплін "Основи охорони праці", "Цивільний захист", "Безпека життєдіяльності", "Теорія горіння та вибуху", "Управління охороною праці", "Пожежна безпека виробництва", "Захист у надзвичайних ситуаціях", "Експертиза з охорони праці", "Безпека потенційно небезпечних технологій і виробництв".

Наукова робота

Результати теоретичних та експериментальних досліджень опубліковано у понад 38 наукових працях. Проведяться наукові дослідження за кафедральною тематикою згідно реєстраційної картки НДР № 01U000824 від 10.05. 2010 р. Здійснюється керівництво підготовкою студентами наукових публікацій в матеріалах конференцій (всеукраїнській, внутрівузівській) тау збірнику «Вісник НУВГП». Студенти приймають участь у конкурсі наукових робіт ім. Г. Корольової, де отримують призові місця. Нагороджено почесною грамотою НУВГП за значні досягнення у науковій діяльності, впровадження наукових досягнень у навчальний процес.

Підвищення кваліфікації

 • Інститут післядипломного навчання Національного авіаційного університету (м. Київ, 2005 р.).
 • Міністерство освіти і науки України, програма для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів та навчальних центрів (м. Рівне, 2007 р.).
 • Школа педагогічної майстерності навчально-методичного управління при Національному університеті водного господарства та природокористування (2005 р.).
 • ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України» (м. Київ, 2009 р.).
 • Луцький державний технічний університет (м. Луцьк, 2013 р.).
 • Навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУВГП (м. Рівне, 2014 р.).
 • ДСНС України Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (м. Київ, 2015 р.).


E-mail

o.s.shatalov@nuwm.edu.ua