Филипчук Віктор Леонідович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Филипчук Віктор Леонідович

В 1974 році закінчив Український інститут інженерів водного господарства за спеціальністю “Водопостачання і каналізація” і з цього року працює в НУВГП, спочатку на посадах молодшого, потім старшого наукового співробітника науково-дослідного центру університету, а з 1980 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри водопостачання та бурової справи. З 2009 року завідувач кафедри ОП БЖД. Кандидат технічних наук з 1981 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Інституті колоїдної хімії і хімії води АН УРСР. Доктор наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Донецькому національному університеті зі спеціальності „Екологічна безпека”. Розробив та веде лекційні курси і практичні заняття з дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі” для таких спеціальностей, як „Водопостачання та водовідведення”, „Теплогазопостачання та вентиляція”, „Екологія та охорона навколишнього середовища”, «Промислова екологія» денної та заочної форм навчання”, консультує студентів та магістрів з розділу „Охорона праці” в дипломних проектах та магістерських роботах. Підготував методичне забезпечення курсів, лекції з яких читає (робочі програми, комплекти контрольних робіт). В 2009 році пройшов навчання за програмою викладачів з правом викладання охорони праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки у вищих навчальних закладах та отримав посвідчення Держгірпромнагляду України. Керує підготовкою аспіранта зі спеціальності 05.23.04 „Водопостачання, каналізація”. Науковий керівник кафедральної науково-дослідної роботи „Дослідження умов праці в сфері предметної діяльності, розробка заходів й засобів захисту людини від дії негативних чинників техногенного середовища, удосконалення екологічно безпечних технологій та обладнання для очищення природних вод і утилізації рідких відходів підприємств”, метою якої є захист людини та довкілля від дії техногенних, антропогенних і екологічних негативних чинників (номер державної реєстрації 0110U005817). Член спеціалізованої вченої ради Д 47.104.01 із захисту дисертацій НУВГП зі спеціальності „Водопостачання та каналізація” та спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Донецького національного університету Д 11.051.09 зі спеціальності „Екологічна безпека”, член науково-методичної ради з безпеки життєдіяльності при МОН України та редакційної колегії журналу „Безпека життєдіяльності”, член науково-методичної ради НУВГП та вченої ради НУВГП, академік, заступник керівника Західного відділення Міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ) тощо. Нагороджений нагрудним знаком МОН України „Відмінник освіти України” (2006 рік) та нагрудним знаком МОН України „За наукові досягнення” (2009 рік), неодноразово заносився на “Дошку Пошани” університету.


Наукова діяльність

Має 184 публікації, з них 166 наукових та 18 навчально-методичного характеру, в т.ч. 44 у фахових виданнях. Отримав 46 авторських свідоцтв СРСР, патентів України, США, Італії, Франції, Словаччини. Прийняв участь у 43 міжнародних науково - практичних конференціях з наукової тематики, зокрема в Словаччині, Чехії, Німеччині, Білорусі, Росії та інших країнах. Основні публікації:

  • Филипчук В. Л. Очищення багатокомпонентних металовміщуючих стічних вод промислових підприємств – Рівне : УДУВГП, 2004. - 232 с. (Монографія).
  • Рогов В. М., Филипчук В. Л. Электрохимическая технология изменения свойств воды – Львов : Вища школа, 1989. - 121 с. (Монографія).
  • Ткачук К.Н., Єсипенко А.С., Филипчук В.Л. та ін. Система державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці. - Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 2011. – 326 с. (Навчальний посібник с грифом МОН України).
  • Москальова В.М., Филипчук В.Л. Кусковець С.Л., Турченюк В.О. Охорона праці в питаннях та відповідях. - Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 2011. – 452 с. (Навчальний посібник з грифом НУВГП).
  • В.О. Орлов, В.О. Шадура, В.Л .Филипчук. Міські інженерні мережі та споруди. - Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 2011. – 199 с. (Навчальний посібник с грифом МОН України).
  • К.Н. Ткачук, В.Л .Филипчук, С.Ф. Каштанов та ін. Виробнича санітарія. - Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 2011. – 385 с. (Навчальний посібник с грифом МОН України).
  • В.Л .Филипчук, М.О. Клименко та ін. Промислова екологія. - Рівне: Редакц.-видавн. центр НУВГП, 2013. – 493 с. (Навчальний посібник с грифом МОН України).

Наукова тематика: екологічно безпечні системи водного господарства промислових підприємств та населених пунктів; замкнуті та оборотні системи водопостачання підприємств, очищення промислових та побутових стічних вод.

В рамках наукової тематики плідно співпрацює з науковими та виробничими організаціями водоохоронного профілю України, Білорусі, Росії, Словаччини. Голова та науковий керівник громадського науково-технічного об‘єднання «Водні екотехнології-XXI», до складу якого входять провідні організації, підприємства та фірми, що спеціалізуються на дослідженні, розробці та впровадженні новітніх технологій очистки води.

Тільки за період з 1994 по 2008 рік науково-технічні розробки з наукової тематики були впроваджені більше, ніж на 30 підприємствах різних галузей промисловості України, Словаччини, Чехії, Білорусі, Молдови, Росії. Зокрема, це ДВНП “Електронмаш”, вантажно-автомобільний комплекс „Автопорт-Ягодин імпорт”, металургійний комбінат VSZ (м. Кошице, Словаччина), металургійний комбінат US Steel, державний монетний двір "Mincovna" (м. Кремніце, Словаччина), завод з виробництва фібергласу “Skloplast” (м. Трнава, Словачина), завод з виробництва дроту "Bekeart" (м. Богумін, Чехія), олійний комбінат АО "Floarea Soarelui" (м. Белць, Молдова) та інші. На підставі досліджень розроблено водоочисні установки, на які отримано технічні умови України та гігієнічний сертифікат, і освоєно їх промислове виготовлення.

Впровадження наукових розробок

Державний монетний двір, м. Кремниця (Словаччина)

Оборотна система водопостачання з проточно-непроточною технологічною схемою очистки стічних вод гальванічного виробництва шляхом двоступеневої флотації та двоступеневого фільтрування і дискретним регулюванням рН і Eh для окислення ціанідів продуктивністю 15 м3/год.

Флотатор 1-го ступеня
Флотатор 2-го ступеня

Підприємство по ремонту залізничної техніки АО"ZOS", м.Зволен (Словаччина)

Оборотна система водопостачання з технологічною схемою очистки стічних вод виробництв гальваніки шляхом двоступеневої флотації та двоступеневого фільтрування і регулювання рН та Еh для відновлення хрому (VI) продуктивністю 5 м3/год.

Загальний вигляд блоку водоочисної установки

ТОВ МЗПС, м. Мелітополь (Україна)

Проточна технологічна схема очистки стічних вод від виробництва підшипників ковзання в системі повторного використання очищених стоків з відстоюванням та двоступеневим фільтруванням із проміжним уведенням коагулянту продуктивністю 6 м3/год.

Вигляд зверху на водоочисний блок
Загальний вигляд водоочисної станції

Завод по випуску склопластику “Skloplast”, м. Трнава (Словаччина)

Двоступеневий фільтр
Непроточні реактори-відстійники

Контактні дані

Адреса роботи: 33000 м. Рівне, вул. Соборна, 11, НУВГП.

E-mail: v.l.fylypchuk@nuwm.edu.ua , elfi@fokom.rv.ua

Тел.моб. 066-2137364