Кусковець Сергій Леонідович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Кусковець Сергій Леонідович

У 1984 році з відзнакою закінчив Львівське пожежно-технічне училище МВС СРСР за спеціальністю протипожежна техніка і безпека (кваліфікація - пожежний технік). У 1989 році з відзнакою закінчив Вищу інженерну пожежно-технічну школу МВС СРСР (м. Москва) за спеціальністю «Протипожежна техніка і безпека» (кваліфікація - інженер протипожежної техніки і безпеки). Після навчання в аспірантурі Національного університету водного господарства та природокористування (2002 - 2006 рік), у 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.04 – водопостачання, каналізація на тему «Удосконалення систем водопостачання для цілей пожежогасіння в сільській місцевості». Науковий керівник роботи - доктор технічних наук, професор Орлов Валерій Олегович. З 1981 по 2008 рік – служба на різних посадах органів та підрозділів МВС, МНС України, із них: з 2002 по 2008 рік – науково-педагогічна робота у Львівському університеті безпеки життєдіяльності МНС України. З вересня 2008 року по даний час ‒ доцент кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності Національного університету водного господарства та природокористування.

Обов‘язки - відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри.

Наукові інтереси:

 • розробка протипожежних заходів щодо поліпшення стану об‘єктів та населених пунктів;
 • захист працюючих, населення та територій від впливу небезпек техногенного походження;
 • оцінка впливу небезпечних чинників пожежі на людей;
 • моделювання сценаріїв розвитку пожежі в будівлях та оцінка часу реагування на них;
 • розробка систем протипожежного водопостачання для сільських населених пунктів з невеликою чисельністю мешканців.

Навчально-методична робота

Підготовлено і видано:

 • підручник з грифом МОН України "Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив". Львів: «Новий світ - 2000», 2008. – 221 с. співавтори: Скоробогатий Я.П., Ощаповський В.В., Василечко В.О.;
 • навчальний посібник з грифом МОН України "Правові основи працеохоронної політи-ки України". Рівне: НУВГП, 2010. – 310 с. співавтори: Ткачук К.Н., Москальова В.М., Зацарний В.В.;
 • навчальний посібник "Практикум з охорони праці". Рівне: НУВГП, 2010. – 266 с. співавтори: О.М. Кухнюк, М.В. Сурговський, Н.М. Прокопчук;
 • навчальний посібник з грифом МОН України "Охорона праці (питання та відповіді) Довідник". Львів: Магнолія 2006, 2010. – 452 с. співавтори: Москальова В. М., Батлук В.А., Филипчук В.Л.;
 • навчальний посібник з грифом МОН України "Основи створення та експлуатації засобів індивідуального захисту органів дихання". ЛДУБЖД. – Львів: Вид-во «СПОЛОМ», 2011. – 440 с. співавтори: Ковалишин В.В., Лущ В.І.;
 • навчальний посібник "Теорія горіння та вибуху. Практикум". Рівне: НУВГП, 2012. – 213 с. співавтор: Шаталов О.С.;
 • навчальний посібник "Основи теорії горіння та вибуху". Рівне: НУВГП, 2012. – 374 с. співавтори: Шаталов О.С., Турченюк В.О.;
 • навчальний посібник "Пожежна безпека виробництва. Лабораторний практикум". Рівне: НУВГП, 2013. – 96 с. співавтори: Шаталов О.С., Кусковець А.С.;
 • навчальний посібник "Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація. Практикум". Рівне: НУВГП, 2012. – 204 с. співавтор: Шаталов О.С.;
 • навчальний посібник "Пожежна безпека виробництв. Практикум". Рівне: НУВГП, 2014. – 207 с. співавтор: Шаталов О.С.;
 • навчальний посібник "Основи пожежної безпеки виробництв. Частина 1. Теоретичні основи забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів виробництв". Рівне: НУВГП, 2016. – 249 с. співавтори: Кухнюк О.М., Шаталов О.С., Крук С.І.;
 • навчальний посібник "Основи пожежної безпеки виробництв. Частина 2. Забезпечення пожежної безпеки типових технологічних процесів". Рівне: НУВГП, 2016. – 175 с. співавтори: Кухнюк О.М., Шаталов О.С., Крук С.І.

Підготовлено і видано понад 20 методичних вказівок до виконання практичних, курсових та самостійних робіт з дисциплін "Цивільний захист", "Теорія горіння та вибуху", "Пожежна безпека виробництв", "Аварійно-рятувальна, інженерна та протипожежна техніка" тощо.

Наукова робота

Результати досліджень опубліковано у понад 30 наукових працях. Проводяться наукові дослідження за кафедральною тематикою відповідно до реєстраційної картки НДР № 01U000824 від 10.05.2010 р. Здійснюється підготовка студентів до участі у І-му та ІІ-му етапах Всеукраїнської олімпіади з дисципліни "Цивільний захист" та керівництво підготовкою студентами наукових публікацій у матеріалах науково-практичних конференцій, збірнику наукових праць "Вісник НУВГП".

Підвищення кваліфікації

 • ДП"Головний навчально-науковий центр Держгірпромнагляду України" (м. Київ. 2009 р.);
 • Навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУВГП (м. Рівне, 2014 р.);
 • Інститут державного управління у сфері цивільного захисту ДСНС України (м. Київ, 2015 р.).

E-mail

s.l.kuskovetc@nuwm.edu.ua