183 Технології захисту навколишнього середовища (м)

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою
Nni-z.png
Логотип ННІ
Випускова кафедра
кафедра екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Форма здобуття освіти
денна
заочна
Отримаємо кваліфікацію
магістр із технології захисту навколишнього середовища
Контактна інформація
м. Рівне, вул. Карнаухова, 53а, корп. № 7, к. 753, 753а
kaf-ecology@nuwm.edu.ua
тел. (0362) 32-50-84; 097-918-36-39


ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Стратегія сталого розвитку
 • Моделювання процесів оточуючого середовища
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Менеджмент та економіка природокористування
 • Утилізація відходів виробництва та споживання
 • Екотоксикологія
 • Природоохоронні технології захисту атмосфери
 • Екологічна безпека регіону
 • Відновлення порушених водних екосистем

ВИПУСКНИК ЗМОЖЕ


Проводити: 

 • проектування природоохоронних заходів в галузі водного господарства, впроваджувати нові технології охорони водних об'єктів, планувати і проводити наукові дослідження стану водних об'єктів;
 • науково-дослідні роботи з очищення промислових стічних вод, викидів шкідливих речовин в атмосферу, зменшення або повної ліквідації технологічних відходів, раціонального використання земельних і водних ресурсів.Оцінювати: 

 • вплив промислових об'єктів на навколишнє середовище, розуміти наслідки інженерної діяльності на довкілля і пов'язану з цим відповідальність за прийняті рішення, планувати і проводити наукові дослідження з проблем впливу промислових об'єктів на навколишнє середовище.Розробляти: 

 • нові технології захисту навколишнього середовища з обґрунтуванням рішень, спрямованих на убезпечення довкілля та виробничої сфери;
 • найефективніші новітні відновлювальні джерела енергії та ресурсо-, енергозберігаючі технології у виробничій та соціальній сферах.Прогнозувати:

 • розвиток екологічної ситуації, стан геологічного середовища, атмосферного повітря, ґрунтового покриву.Контролювати: 

 • додержання у підрозділах підприємств та організацій законодавства, інструкцій, стандартів, нормативів та технічних умов з охорони навколишнього середовища.Зможе працювати: у сільському господарстві; у сферах архітектури та інжинірингу, дослідженні й експериментальних розробок у галузі природничих і технічних наук, інженерно-технологічної діяльності на промислових підприємствах; у закладах вищої освіти… в проєктних установах та науково-дослідних інститутах і лабораторіях; у природозахисних організаціях органів державної влади та інспекційної діяльності з техногенного та екологічного нагляду.