Стрілець Олег Романович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Стрілець Олег Романович

кандидат технічних наук, доцент

Біографія

Народився 10 березня 1988 року в місті Львів. Закінчив рівненську середню школу №28, клас з поглибленим вивченням іноземної мови, з золотою медаллю.

З 2004 року навчався на механіко-енергетичному факультеті НУВГП за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання». У 2008 році отримав диплом бакалавра з відзнакою, а потім у 2009 році - диплом магістра з відзнакою з інженерної механіки.

За час навчання в університеті приймав активну участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт за що отримав 2 дипломи першого ступеня, 1 диплом другого ступеня і 2 дипломи третього ступеня, а також нагороджувався грамотами.

Неодноразовий переможець конкурсів наукових робіт студентів університету імені Гулі Корольової. Двічі занесений на дошку пошани університету «Людина року» у 2007 та 2009 роках. Отримував стипендію Президента України.

З 2009 по 2013 рік працював асистентом на кафедрі теплоенергетики та машинознавства НУВГП. З 2013 переведений на посаду асистента новоствореної кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства.

З 2010 по 2014 рік навчався у цільовій аспірантурі без відриву від виробництва на кафедрі деталей машин Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.02.02 «Машинознавство». У 2014 році достроково захистив дисертаційну роботу на тему "Розробка конструкцій та обгрунтування параметрів пружних шпонкових з'єднань".

Наукова робота

За результатами методичної і наукової роботи у співавторстві має 5 навчальних посібників, 15 методичних вказівок, опублікував більше 100 наукових статтей, повідомлень і тез та три монографії, отримав більше 250 охоронних документів, серед яких один патент Російської Федерації, а інші – це патенти України на винаходи і корисні моделі.

Стипендіат Кабінету Міністрів України. За результатами щорічного конкурсу "Кращий молодий науковець НУВГП" був неодноразово нагороджений Почесними грамотами: за перше місце у 2012, 2014, 2015, 2017 та 2019 роках та за третє місце у 2013 році.

Активно займається керівництвом студентської наукової роботи. Є керівником студентського наукового гуртка "Деталіст".

з 2018 року член Ради молодих вчених НУВГП.

Володіє українською, англійською та російською мовами, навичками роботи в інженерних САПР – КОМПАС-3D, AUTOCAD, SolidWorks, Fusion 360. Знайомий з мовами програмування Object Pascal, Java, C#.

Приймає активну участь в житті університету. Постійно бере участь в спортивних спартакіадах серед викладачів та працівників НУВГП.

Публікаіції за останні 5 років

Статті в наукометричній базі SCOPUS

1. Malashchenko V.O., Strilets O.R., Strilets V.M., Kłysz S. «Investigation of the energy effectiveness of multistage differential gears when the speed is changed by the carrier». Diagnostyka. 2019; 20(4); 57–64 (Scopus). https://doi.org/10.29354/diag/112397
2. Malashchenko V.O., Strilets O.R., Strilets V.M. «Energy effectiveness of the differential of a device for speed change through the sun gear». Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2019, No 6; 52-57 (Scopus). https://doi.org/10.29202/nvngu/2019-6/10
3. Mаlashchenkо, V, Strilets, О, Strilets, V «Determining performance efficiency of the differential in a device for speed change through epicycle». Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, vol. 6, no. 7 (90), pp. 51-57.

Статті у фахових виданнях

2016
1. Malashchenko V. Strilets V., Strilets O. Metod and device for speed change by the epicyclice gear train with stepped-planet gear set. RESEARCH WORKS OF AIR FORS INSTITUTE OF TECHOLOGY, iss. 38, WARSZAVA, 2016 r., р. 13–19.
2. Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М. Керування швидкістю машин багатоступеневою зубчастою диференціальною передачею через епіцикл. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. „Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. Львів: НУ ”ЛП”. – 2016, №838. – С. 57–63.
3. Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М. Керування змінами швидкості за допомогою багатосходинкової зубчастої диференціальної передачі через сонячне зубчасте колесо. Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Серія: Проблеми механічного приводу”. Х.: НТУ ”ХПІ”, 2016, №23(1195). – С.87–92.
4. Малащенко В.А., Стрилец О.Р., Стрелец В.М., Вавилов А.В. Совершенствование трансмиссий дорожных машин для повышения их конкурентоспособности и обеспечения импортозамещения. Научно-производственный журнал «Автомобильные дороги и мосты». – Минск: 2016. – №2 (18). – С.102–108.
5. Малащенко В.О., Стрілець О.Р., Стрілець В.М. Новий привод з диференціалом і замкнутою гідросистемою для керування швидкістю машини. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». – № 3(83). – Вінниця: 2016. – С. 109–116.
6. Стрілець В.М., Стрілець О.Р., Брошук Ю.М. Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів втулкових пружних муфт. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Технічні науки.– Вип. 5. 2016. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – С. 18–23.
7. Стрілець О.Р., Стрілець В.М. Напружений стан напівпружної шпонки з замкнутими пружними ділянками на торцях. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Вип. 2 (74). Серія «Технічні науки» – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 366–373.
8. Стрілець В.М., Стрілець О.Р., Степанюк А.А. Силові параметри пружної запобіжної муфти з зіркоподібною пружиною з круговими виступами. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Вип. 3 (75). Серія «Технічні науки» – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 247–256.
9. Стрілець В.М., Стрілець О.Р., Степанюк А.А. Силові залежності від обертального моменту у запобіжній муфті з зіркоподібною пружиною з защемленими кінцями виступів. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Вип. 4 (76). Серія «Технічні науки». – Рівне : НУВГП, 2016. – С. 294–304.
10. Стрілець В.М., Стрілець О.Р., Степанюк А.А. Напруження і деформації виступи зіркоподібної пружини з защепленими кінцями пружної муфти. Портал http://konf.nadobko.com, Полтава 2016
2017
11. Strilets V., Strilets O., Stepaniuk A. Tension and deformations of star-shaped spring vertices with strangulated ends of the flexible coupling. Збірник наукових праць. Серія: галузеве машино-будування, будівництво / Полтавський національний технічний університет. Вип. 1(48). – 2017. – ПолтНТУ. – С. 26–33.
12. Стрілець О.Р. Обгрунтування коефіцієнта корисної дії зубчастої диференціальної передачі з ведучим водилом і веденим епіциклом або навпаки у пристрої зміни швидкості. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Технічні науки.– Вип.3. 2017. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 18–23. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2017/2017_3/(249)%202017-3-t.pdf
13. Похильчук І.О., Стрілець О.Р., Сасюк З.К. Методика вибору матеріал. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Технічні науки.– Вип. 3. 2017. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 18–23.
14. Стрілець В.М., Стрілець О.Р., Похильчук І.О. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців технічного вищого навчального закладу основам технології машинобудування із застосуванням інформаційних технологій. Оновлення змісту, форм та методів навчання, виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ.– Вип. 16(59). – Рівне : РДГУ, 2017. – С.63–67.
15. Стрілець О.Р., Мазур С.В., Стрілець В.М., Тимейчук О. Ю. Обгрунтування теплових параметрів торцевих ущільнень з канавкою на торці обертового кільця у вигляді спіралі Архімеда. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Технічні науки.– № 4(251). – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 26–31. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2017/2017_4/(251)%202017-4-t.pdf
16. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. К.к.д. зубчастої диференціальної передачі у пристрої для керування змінами швидкості через водило. Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Серія: Проблеми механічного приводу”. Х. : НТУ ”ХПІ”, 2017, №25(1247). – С.97–102.
17. Strilets O. The efficiency of the differen-tial gear to devices for cont-rolling the speed change through a sun gear. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, Issue 2(52), 2017. – С.29–38.
18. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. К.к.д. зубчастої диференціальної передачі з внутрішнім і зовнішнім зачепленнями коліс у пристрої для керування змінами швидкості через епіцикл. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. „Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”.- Львів: НУ ”ЛП”. – 2017, №866. – С.62–69.
19. Malashchenko V., Strilets O., Strilets V. Justification of efficiency of epicycle gear train in device for speed changes manage-ment. Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – Lviv: 2017. – V 1. – № 6. – С.11–20.
20. Стрілець В.М., Стрілець О.Р., Бондарук А.А., Сенніков О.С. Пружний вал карданної передачі з трикутним профільним з’єднанням. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Вип. 2 (78). Серія «Технічні науки». – Рівне : НУВГП, 2017. – С. 76–85.
21. Стрілець В.М., Стрілець О.Р., Бондарук А.А., Сенніков О.С. Конструкція, принцип роботи і статичний розрахунок пружного вала карданної передачі. Вісник Приазовського державного технічного університету. Технічні науки. – Вип. 2 (35). – Маріуполь: ПДТУ, 2017. – С. 124–131.
22. Стрілець О.Р., Мазур С.В., Стрілець В.М., Степанюк А.А. Рух рідини по канавці у вигляді спіралі Архімеда обертового кільця торцевого ущільнення підвищеної герметичності. Вісник Приазовського державного технічного університету. Технічні науки. – Вип. 2 (35). – Маріуполь : ПДТУ, 2017. – С. 117–124.
23. Стрілець О.Р. Визначення ККД багатосходинкових зубчастих диференціальних передач у пристрої зміни швидкості через сонячне зубчасте колесо. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. – Вип. 1 (77). Серія «Технічні науки» – Рівне : НУВГП, 2017. – С. 113–123.
2018
24. Стрілець В.М., Малащенко В.О., Стрілець О.Р. Оцінка надійності пристроїв керування змінами швидкості через зубчасті диференціали на основі їх енергетичної еффективності. Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». - № 13. – Харків : ХНТУСГ, 2018. – С. 147–154.
25. Стрилец О.Р., Малащенко В.А., Стрелец В.Н. Оценка энергетической эффективности зубчатых дифференциалов устройств управления скоростью определением коэффициен-та полезного действия. Сборник трудов 4-го Московского Международного симпозиума «Приводная техника и компоненты машин». – М. : РОСПТО – ИМАШ РАН, 2018. – С.36–41.
26. Malashchenko V. O., Strilets O. R., Strilets V. M.. Theoretical foundations for the development of experimental equipment for determining the load capacity of speed change devices. Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – Lviv : 2018. – V 4. – № 1. – р.125–131. https://doi.org/10.23939/ujmems2018.01.125
27. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М., Савлук А.П. Обґрунтування будови та принципу роботи вантажного гальма у вигляді замкнутої гідросистеми. Підйомно-транспортна техніка. Науково-технічний та виробничий журнал. – № 1(57). – Одеса : ОНПУ, 2018. – С.33–39.
28. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. Обґрунтування будови та принципу роботи зупинника для ланки керування зубчастого диференціала. Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Серія: Машино-знавство та САПР. – Харків : НТУ ”ХПІ”, 2018, №25(1308). – С.89–92.
29. Стрілець О.Р., Савлук А.П., Стрілець В.М., Степанюк А.А. Вантажоупорний зупинник механізмів підйому у вигляді замкнутої гідросистеми. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Технічні науки». – № 36. – Маріуполь : ПДТУ, 2018. – С. 134–139.
2019
30. Малащенко В.О., Семенюк В.Ф., Стрілець О.Р. Аналіз силових залежностей кулькових обгінних муфт з урахування тертя. Підйомно-транспортна техніка. Науково-технічний та виробничий журнал. – № 1(60). – Одеса : ОНПУ, 2019. – С. 59–73
31. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М., Андрушков В.І., Шаран А.С. Будова, принцип роботи і розрахунки муфти фланево-пальцевої пружної. Підйомно-транспортна техніка. Науково-технічний та виробничий журнал. – № 2(61). – Одеса : ОНПУ, 2019. – С.35–44.
32. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Пасіка В.Р., Стрілець В.М. Динамічна модель керування швидкості через епіцикл привода із зубчастою диференціальною передачею. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. „Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. – Львів: НУ ”ЛП”. – 2019, №911. – С. 63–67. https://vlp.com.ua/node/19780
2020
33. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М., Андрушков В.І. Будова, принцип роботи та розрахунки муфти фланцево-пальцевої пружно-запобіжної з вибором вільного ходу (Стаття). Підйомно-транспортна техніка. Науково-технічний та виробничий журнал. – № 0(00). – Одеса: ОНПУ, 2020. – С.00-00. 34. Strilets O., Malashchenko V., Strilets V. Dynamic model of a closed-loop hydraulic system for speed control through gear differential. Scientific Journal of TNTU. – Tern. : TNTU, 2020. – Vol 98. – No 2. – P. 91–98. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.02.091
35. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. Динаміка пристрою для керування змінами швидкості з зубчастим диференціалом і замкнутою гідросистемою через водило. Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Серія: Машинознавство та САПР. Харків : НТУ ”ХПІ”, 2020, № 1’, 2020. С. 93–98.
36. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. Динаміка пристрою для керування змінами швидкості з зубчастим диференціалом і замкнутою гідросистемою через сонячне зубчасте колесо. Херсон
37. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. Визначення зведених обертальних моментів рівнянь динаміки пристроїв зміни швидкості через зубчасті диференціали з замкнутими гідросистемами . Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Технічні науки.– № 3 (285). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С 118–123.
38. Стрілець О.Р. Кінематичні, силові і енергетичні залежності у замкнутій гідросистемі механічного приводу. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Серія «Технічні науки». Рівне : НУВГП, 2020. Вип. 1 (89). С. 152–164.
39. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. Будова, принцип роботи та розрахунки муфти пружної з еластичними вставками. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Серія «Технічні науки». Рівне : НУВГП, 2020. Вип. 2 (90). С. 71–81.
40. Стрілець О.Р., Андрушков В.І., Стрілець В.М., Степанюк А.А. Будова, принцип роботи та розрахунки шпонкового з’єднання з шпонкою М-подібного поперечного перерізу. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Серія «Технічні науки». Рівне : НУВГП, 2020. Вип. 2 (90). С60–70.
41. Стрілець О.Р. Динамічна модель керування швидкістю у пристрої з багатоступінчастим зубчастим диференціалом і замкнутими гідросистемами через сонячні зубчасті колеса. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Серія «Технічні науки». Рівне : НУВГП, 2020. Вип. 3 (91). С.00-00.
42. Стрілець О.Р., Малащенко В.О Динамічна модель керування швидкістю у пристрої з багатоступінчастим зубчастим диференціалом і замкнутими гідросистемами через водила. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. „Динаміка, міцність та проектування машин і приладів”. Львів : НУ ”ЛП”. – 2020, №3(91). – С. 00-00.
43. Strilets O. (2020) Dynamic model of speed control through ring gears in a device with a multistage gear differentials and closed-loop hydraulic systems. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 99, no 3, pp. 102–111. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.03.102
44. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. Тепловий розрахунок зупинника обертального руху у вигляді замкнутої гідросистеми. Вісник Хмельницького національного університету. Науковий журнал. Технічні науки.– № 5 (287). – Хмельницький : ХНУ, 2020. – С 118–123.
45. Малащенко В.О., Стрілець О.Р. Модель зміни швидкості багатоступінчастим зубчастим диференціалом і замкнутими гідросистемами через водила. Scientific Collection «InterСonf», (39): with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference «Science and Practice: Implementation to Modern Society (December 26-28, 2020)». Manchester, Grand Britain: Peal Press Ltd., 2020. С. 1637-1650.
46. Стрілець О.Р., Степанюк А.А., Малащенко О.В. 3астосування трьохмірного моделювання для оптимізації розмірів зупинника обертального руху у вигляді замкнутої гідросистеми. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Серія «Технічні науки». Рівне : НУВГП, 2020. Вип. 4(92). С.00-00.
2021
47. Стрілець О.Р., Малащенко О.В., Степанюк А.А. Застосування трьохмірного моделювання для оптимізації розмірів пристрою керування зміною швидкості зупинником обертального руху у вигляді замкнутої гідросистеми. Вісник Національного технічного університету „ХПІ”. Серія: Машинознавство та САПР. – Харків : НТУ ”ХПІ”, 2021, №00(1308). – С.00-00.
48. Strilets O., Malashchenko V., Pasika V. (2021) Algorithm for designing of speed change control devices through a gear differential with a closed-loop hydraulic system. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 101, no 1, pp. 138–148. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.01.138
49. Стрілець О.Р. Алгоритм визначення кінематичних, енергетичних і силових параметрів і розмірів при проектуванні пристроїв зміни швидкості через епіцикл зубчастого диференціала (Стаття). Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science. – Lviv : 2021. – V 4. – № 1. – р. 00-00.
50. Стрілець О.Р. Порядок етапів визначення кінематичних, енергетичних і силових параметрів та розмірів при проектуванні пристроїв зміни швидкості через сонячне колесо зубчастого диференціала. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Серія «Технічні науки». Рівне : НУВГП, 2021. Вип. 1(93). С. 00-00. 51. Стрілець О.Р., Андрушков В.І., Стрілець В.М., Клюйко В.В., Шкадюк Д.О. Будова, принцип роботи та розрахунки муфти пружної двосторонньої. Вісник НУВГП. Збірник наукових праць. Серія «Технічні науки». Рівне : НУВГП, 2021. Вип. 2(94). С. 00-00

Тези

2016
1. Стрілець О.Р., Брошук Ю.М., Стрілець В.М. Пристрій і спосіб виготовлення профільної пружної втулки. Збірник тез ІХ Міжнародної н-п конференції „Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси ІІРТК-2016. – Київ: 17...18 травня, 2016. – С. 82–84.
2. Мазур С.В., Похильчук І.О., Стрілець В.М., Стрілець О.Р. Торцеві ущільнення з канавками на торці обертового кільця у вигляді спіралі Архімеда. Збірник тез ІХ Міжнародної н-п конференції „Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси ІІРТК-2016. – Київ: 17...18 травня, 2016. – С. 215–217.
3. Стрілець О.Р. Можливості багатосходинкових зубчастих диференціальних передач з замкнутими гідросистемами керувати швидкістю. Збірник тез ІХ Міжнародної н-п конференції „Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси ІІРТК-2016. – Київ: 17...18 травня, 2016. – С. 234–236.
4. Стрілець О.Р. Про визначення коефіцієнта корисної дії зубчастих диференціальних передач з замкнутою гідросистемою для керування змінами швидкості. Тези доповідей 5 Міжнародної н-т конференції „Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатація машинобудівних конструкцій.– Львів : 27 - 28 жовтня, 2016. – С.142–144.
5. Малащенко В., Стрілець В., Брошук Ю. Стрілець О. Обгрунтування параметрів муфти запобіжної з профільною втулкою. Тези доповідей 5 Міжнародної н-т конференції „Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатація машинобудівних конструкцій.– Львів : 27-28 жовтня, 2016. – С.110–112.
2017
6. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. Залежність коефіцієнта корисної дії зубчастої диференціальної передачі від передаточного числа і швидкості керування. Матеріали конференції присвяченої 110-річчю С.Н. Кожевнікову, Національна металургійна академія України. – Дніпро : 11...13 квітня, 2017. – С. 145–148.
7. Стрілець О.Р. К.к.д. зубчастої диференціальної передачі у пристрої для керування змінами швидкості через сонячне зубчасте колесо. Матеріали конференції Одеської державної академії будівництва та архітектури – Одеса : 17...18 травня, 2017. – С. 000 –000.
8. Стрілець О.Р. К.к.д. зубчастої диференціальної передачі коли веду-чим є водило, а веденим – сонячне колесо. Збірник тез. Х Міжнародної н-п конференції „Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси ІІРТК-2017. – Київ: 16...17 травня, 2017. – С. 200–202.
9. Стрілець О.Р., Бондарук А.А., Сенніков О.С., Стрілець В.М. Вал карданної передачі. Збірник тез Х Міжнародної н-п конференції „Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси ІІРТК-2017. – Київ: 16...17 травня, 2017. – С. 155–157.
10. Стрілець О.Р., Мазур С.В., Стрілець В.М. Спосіб виконання на торці кільця канавки у вигляді спіралі Архімеда . Збірник тез. Х Міжнародної н-п конференції „Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси ІІРТК-2017. – Київ: 16...17 травня, 2017. – С. 182–184.
11. Стрілець О.Р. Огляд і аналіз гідронасосів для замкнутих гідросистем у пристроях для керування змінами швидкості. 13 Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: тези.- Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2017. 18-19 травня 2017 року. – С. 150–151.
12. Стрілець О. Мазур С., Стрілець В., Тимейчук О. Принцип роботи і деякі розрахунки торцевих ущільнень з канавкою Архімеда на торці обертового кільця. 13 Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: тези.- Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2017. 18-19 травня 2017 року. – С. 137–138.
13. Стрілець О.Р. Визначення к.к.д. багато-сходинкових диференціальних зубчастих передач у пристрої зміни швидкості через епіцикл. ХХ наукова конференція ТНТУ імені Івана Пулюя: матеріали. – Тернопіль : 2017. 17-18 травня 2017 року. – С. 51–52.
14. Стрілець В.М., Мазур С.В., Стрілець О.Р. Повернення рідини в ущільнену порожнину через канавку у вигляді спіралі Архімеда на торці обертового кільця. ХХ наукова конференція ТНТУ імені Івана Пулюя: матеріали. – Тернопіль : 2017. 17-18 травня 2017 року. – С. 53–54.
2018
15. Малащенко В.О., Федик В.В., Стрілець О.Р. Аналіз напружено-деформованого стану в робочій зоні опорно-поворотного пристрою. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Нафта і газ. Наука – освіта – виробництво: шляхи інтеграції та інноваційного розвитку». – Дрогобич : ДКНГ, 18-19 квітня 2018р. – С. 78–84.
16. Стрілець В.М., Стрілець О.Р. Вивчення дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання» студентами спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» на практичних заняттях за індивідуальними комплексними завданнями. Збірник тез. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Університет і школа : Перспективи співпраці» 19-21 квітня 2018 р. – Рівне : НУВГП, 2018. – С. 88–90.
17. Стрілець О.Р. Савлук А.П., Стрілець В.М. Вантажне гальмо у вигляді замкнутої гідросистеми. Збірник тез. 11 Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2018)» 22-23 травня 2018 р. – К. : НАУ, 2018. – С. 253–255.
18. Стрілець О.Р. Зупинник для ланки керування швидкістю через зубчастий диференціал. Збірник тез. 11 Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси (ІІРТК-2018)» 22-23 травня 2018 р. – К. : НАУ, 2018. – С. 256–258.
19. Стрілець О., Стрілець В., Савлук А. Замкнута гідросистема в якості гальмівного пристрою. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» 22-24 травня 2018 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2018. – С. 166–167.
20. Стрілець О.Р. Керування швидкістю у зубчастому диференціалі за допомогою замкнутої гідросистеми. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» 22-24 травня 2018 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2018. – С. 168–169.
21. Стрілець О.Р. Динамічна модель керування швидкістю у пристрої з зубчастим диференціалом і замкнутою гідросистемою через водило. Тези доповідей 6 Міжнародної н-т конференції „Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатація машинобудівних конструкцій.– Львів: 25-26 жовтня, 2018. – С.182–184.
22. Малащенко В., Стрілець О., Стрілець В. Савлук А. Замкнута гідросистема – гальмо для механізму підні-мання вантажу. Тези доповідей 6 Міжнародної н-т конференції „Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатація машинобудівних конструкцій.– Львів : 25-26 жовтня, 2018. – С. 133–135.
23. Стрілець О., Стрілець В., Козяр М., Вольський В. Гнучкий робочий орган гвинтового транспортера. Тези доповідей 6 Міжнародної н-т конференції „Теорія і практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатація машинобудівних конструкцій.– Львів : 25-26 жовтня, 2018. – С.184–185.
24. Стрілець О.Р. Динамічна модель керування швидкістю у пристрої з зубчастим диференціалом і замкнутою гідросистемою через сонячне зубчасте колесо. Тези доповідей 7 Міжнародної н-т конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – Тернопіль : ТНТУ, 28-29 листопада, 2018. – С.167–168.
25. Стрілець В., Вольський В., Стрілець О. Гнучкий робочий орган гвинтового транспортера. Тези доповідей 7 Міжнародної н-т конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».– Тернопіль : ТНТУ, 28-29 листопада, 2018. – С. 166.
26. Стрілець О.Р. Обгрунтування, будова і принцип роботи пристрою зміни швидкості через зубчастий диференціал з замкнутою гідро-системою та його енергетична ефективність. Тези конференції «Інноваційний розвиток ресурсозберігаючих технологій видобутку та переробки корисних копалин», University of Petrosani, Румунія, 14 грудня 2018р. – С. 208–211
2019
27. Стрілець В.М., Стрілець О.Р., Козяр М.М. Обгрунтування необхідності впровадження дисципліни «Практичне проектування і конструювання деталей машин» в навчальні плани для здобувачів вищої освіти першого рівня машинобудівних спеціальностей». Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційні технології в освіті» 9-11 квітня 2019 року. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – С. 242–244.
28. Стрілець В.М., Стрілець О.Р., Головня О.Д. Про впровадження дисципліни «Практичне проектування і конструювання деталей машин» в навчальні плани для здобувачів вищої освіти машинобудівних спеціальностей. Міжнародна науково-практична конференція «Університет і школа: Перспективи співпраці» 11-12 квітня 2019 року. – Рівне : НУВГП, 2019. – С. 57–58.
29. Стрілець О.Р., Шаран А.С. Будова, принцип роботи і статичні розрахунки фланцево-пальцевих пружних муфт, Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки». 10 травня 2019 року. Рівне : НУВГП, 2019. С. 100–102.
30. Динамічна модель керування швидкістю у пристрої з багатоступінчастим зубчастим диференціалом і замкнутими гідросистемами через епіцикли. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки». 10 травня 2019 року. Рівне : НУВГП, 2019. С. 103–105.
31. Стрілець О.Р., Козяр М.М., Стрілець В.М., Шаран А.С. Обґрунтування будови, принципу роботи та розрахунків муфти фланцево пальцевої пружної.Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем» 21-23 травня 2019 року. – Рівне : НУВГП, 2019. – С. 44–46.
32. Стрілець О.Р. Теоретичне обґрунтування кінематичних та енергетичних можливостей пристрої зміни швидкості через зубчасті диференціали з замкнутими гідросистемами. Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем» 21-23 травня 2019 року. – Рівне : НУВГП, 2019. – С. 47–49.
33. Стрілець О.Р., Андрушков В.І., Стрілець В.М., Шаран А.С. Нова некерована фланцево-пальцева пружна муфта та її розрахунок. Збірник тез. Дванадцята Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси (ІІРТК-2019)» 21-22 травня 2019 р. – К. : НАУ, 2019. – С. 217–219.
34. Стрілець О.Р. Динамічна модель керування швидкістю у пристрої з багатоступінчастим диференціалом і замкнутими гідросистемами через сонячні зубчасті колеса. Збірник тез. Дванадцята Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси (ІІРТК-2019)» 21-22 травня 2019 р. – К. : НАУ, 2019. – С. 220–222.
35. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Стрілець В.М. Дослідження динамічних процесів у замкнутій гідро-системі для керування швидкістю через зубчастий диференціал. І Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту» 13-15 травня 2019 р. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – С. 000-000.
36. Стрілець О., Малащенко В., Стрілець В., Шаран А. Фланцево-пальцева пружна муфта, будова і принцип роботи. 14 Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: тези.- Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2019. 23-24 травня 2019 року. – С. 113–114.
37. Стрілець О.Р. Динамічна модель керування швидкістю у пристрої з багатоступінчастим зубчастим диференціалом і замкнутими гідросистемами через водило. 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: тези.- Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2019. 23-24 травня 2019 року. – С. 131–133.
2020
38. Стрілець О.Р. Застосування 3D моделювання для оптимізації розмірів при проектуванні зубчастого диференціала з замкнутою гідросистемою при керуванні через водило. Збірник тез. Тринадцята Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси (ІІРТК-2020)» 19-20 травня 2020 р. – К. : НАУ, 2019. – С. 258–260.
39. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Андрушков В.І., Стрілець В.М. Обґрунтування будови та принципу роботи муфти фланцево-пальцевої пружної запобіжної. Збірник тез. Тринадцята Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси (ІІРТК-2020)» 19-20 травня 2020 р. – К. : НАУ, 2020. – С. 251–253.
40. Стрілець О.Р. Використання 3D моделювання для оптимізації розмірів при проектуванні пристрою керуванні зміною швидкості через епіцикл. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» 14-15 травня 2020 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – С. 113–114.
41. Стрілець О.Р., Андрушков В.І., Стрілець В.М. Будова та принцип роботи муфти фланцево-пальцевої пружної запобіжної з вибором ходу. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій» 14-15 травня 2020 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – С. 115–116.
42. Стрілець О.Р. Підвищення ефективності проектування пристроїв для керування швидкістю через зубчасті диференціали з замкнутою гідросистемою застосуванням 3D моделювання. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем» 25-27 березня 2020 р. – Рівне : НУВГП, 2020. – С. 36–39.
43. Стрілець О.Р., Малащенко В.О., Андрушков В.І., Стрілець В.М. Обґрунтування будови та принципу роботи муфти фланцево-пальцевої пружної запобіжної з вибором вільного ходу. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем» 25-27 березня 2020 р. – Рівне: НУВГП, 2020. – С. 27–30.
44. Стрілець О.Р. Застосування 3D моделювання для оптимізації розмірів при проектуванні пристроїв зміни швидкості через водило зубчастого диференціала з замкнутою гідросистемою. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки». 21-22 травня 2020 року. Рівне : НУВГП, 2020. С. 168–169.
45. Клюйко В.В., Шкадюк Д.О., Стрілець О.Р. Будова та принцип роботи муфти пружної двохсторонньої. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки». 21-22 травня 2020 року. Рівне : НУВГП, 2020. С. 72–74.
46. Малащенко В.А., Суков М.Г., Стрилец О.Р. Коэффициент полезного действия зубчатого дифференциала. Материалы VI Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології промислового комплексу – 2020». 8-12 вересня 2020. – Херсон : ХНТУ, 2020. – С. 304-309.
2021
47. Стрілець О., Малащенко В. Алгоритм рішення задач при проектуванні пристроїв зміни швидкості через сонячне колесо зубчастого диференціала з замкнутою гідросистемою. 15 Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: тези. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД, 2021. 23-24 травня 2021 року. – С. 00-00.
48. Алгоритм рішення задач при проектуванні пристроїв зміни швидкості через водило зубчастого диференціала з замкнутою гідросистемою. Збірник тез. Чотирнадцята Міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото технічні комплекси (ІІРТК-2021)» 19-20 травня 2021 р. – К. : НАУ, 2021. – С. 251-253.
49. Етапи проектування пристрою зміни швидкості через епіцикл зубчастого диференціала з зупинником обертального руху. Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки». 21-22 травня 2021 року. Рівне : НУВГП, 2021. С. 168–169.