Підготовче відділення для іноземних громадян

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м.Рівне, вул. Олекси Новака, 75,навчальний корпус №2, каб. 225
тел.63-34-45, внутр. 6-41
E-mail:smv@nuwm.edu.ua

Загальна інформація

Підготовче відділення для іноземних громадян Центру міжнародного співробітництва та освіти Національного університету водного господарства та природокористування (далі НУВГП) було створено наказом НУВГП від 30.11.2018 р. за № 777. Підготовче відділення для іноземних громадян — навчально-науковий підрозділ, який здійснює підготовку іноземних громадян та осіб без громадянства для навчання на всіх спеціальностях НУВГП та інших навчальних закладів України. Фахівці підготовчого відділення для іноземних громадян розробляють та впроваджують новітні методики й технології викладання української, російської та англійської мов як іноземних, а також пропедевтичні курси профільних дисциплін за різними напрямками. Гарантією якісної підготовки іноземних громадян є висока кваліфікація викладачів, їх досвід роботи з іноземними слухачами, а також розробка і використання сучасних методик навчання. Іноземні громадяни на підготовчому відділенні для іноземних громадян забезпечені кращими аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, лабораторіями, комп’ютерними класами, навчальною та методичною літературою.

Підготовка іноземних громадян здійснюється трьома мовами:

 • українською;
 • російською;
 • англійською.

Вивчення української, російської або англійської мов як іноземних відбувається протягом усієї навчальної програми підготовчого відділення для іноземних громадян. Незалежно від обраного напряму підготовки, кількість годин, відведена на вивчення іноземної мови становить 600 аудитроних годин, що забезпечує рівень володіння мовою В1.

Відповідно до навчальних планів підготовчого відділення для іноземних громадян навчання відбувається у два семестри, в кінці кожного з яких проходить заліково-екзаменаційна сесія. Перші 10 тижнів навчання викладається лише іноземна мова із максимальним навантаженням 30 годин на тиждень, що дозволяє опанувати необхідний рівень знань мови для вивчення загальних дисциплін, із введенням яких кількість годин іноземної мови поступово зменшується.

Підготовка іноземних громадян здійснюється за наступними спеціалізаціями:

 • медико-біологічна;
 • економічна;
 • інженерно-технічна;
 • гуманітарна.

Згідно з навчальними планами підготовчого відділення для іноземних громадян, починаючи з 11 тижня навчання, відповідно до обраної спеціалізації, відбувається поступове введення таких загальних дисциплін як: математика, фізика, біологія, хімія, креслення, країнознавство, основи економіки, основи інформатики, економічна та соціальна географія світу, основи української та зарубіжної літератури, історія України тощо. У середньому на вивчення кожної з загальних дисциплін українською, російською або англійською мовами відведено 60 годин.

Термін навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян становить 10 місяців. Відповідно до графіку навчального процесу, зарахування іноземних громадян на навчання відбувається із 20 серпня до 20 жовтня та із 15 січня до 10 березня.

Іноземні слухачі, які успішно склали усі іспити і заліки, отримують свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян.

Основні завдання Відділення

 • здійснення освітньої діяльності з підготовки до вступу іноземних громадян у ЗВО України, в основі якої є вивчення іноземними слухачами української мови та інших навчальних дисциплін нерідною мовою навчання згідно з навчальними планами та програмами, рекомендованими науково-методичною комісією з підготовки іноземних громадян МОНУ та затвердженими Міністерством освіти і науки України;
 • соціально-психологічна, соціально-культурна, лінгвістична адаптація іноземних слухачів Відділення до умов навчання в Університеті;
 • забезпечення у співпраці з відділом роботи з іноземними студентами паспортного та візового реєстраційного режимів іноземних громадян, організація медичного обслуговування та страхування від нещасних випадків;
 • ознайомлення іноземних слухачів із загальноприйнятими нормами поведінки, законами України, нормативно-правовими актами, що визначають правовий статус іноземних громадян в Україні, а також Статутом і правилами внутрішнього розпорядку Університету та правилами проживання у студентському гуртожитку Університету;
 • організація спільно з відділом міжнародних зв’язків профорієнтаційної роботи щодо залучення та прийому іноземних слухачів для проходження мовної підготовки на підготовче відділення для іноземних громадян;
 • участь у проведенні інформаційно-рекламної роботи Університету, в тому числі в виготовленні рекламних та інформаційних матеріалів іноземними мовами, допомога відділу міжнародних зв’язків у наповненні контентом web-сторінки Центру міжнародного співробітництва та освіти;
 • організація і забезпечення навчального процесу на підготовчому відділенні для іноземних громадян за програмами затвердженими Міністерством освіти і науки України, українською мовою;
 • сприяння підготовці педагогічних кадрів, підвищенню кваліфікації та перепідготовці викладачів, які навчають іноземних слухачів;
 • проведення на сучасному рівні наукової та навчально-методичної, творчої, культурно-виховної та спортивно-масової діяльності з іноземними слухачами Відділення;
 • сприяння іноземним слухачам у вирішенні поточних побутових питань і контроль за дотриманням ними правил проживання у гуртожитку.

Склад Відділення