Михайлова Єлизавета Вікторівна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Михайлова Єлизавета Вікторівна, кандидат філологічних наук

Народилася 30 січня 1986 року в місті Рівне.

У 2003 році закінчила Рівненську загальноосвітню школу № 15. З 2003 по 2008 рр. навчалася на кафедрі тюркології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (турецька, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології. З 2010 року до 2012 року навчалась в аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка без відриву від виробництва за спеціальністю 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії».

З 2008 до 2016 року працювала на посаді асистента кафедри тюркології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. 4 липня 2013 року відповідно до Рішення колегії Міністерства освіти та науки України отримала вчене звання кандидата філологічних наук.

Кандидатська дисертація

24 квітня 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Функціонально-граматичні ознаки прикметника сучасної турецької мови».

Коло наукових інтересів: теоретична граматика, морфологія, морфотактика, морфофонологія, морфеміка, прагматика, структурна лінгвістика.

Основні публікації

Є автором 30 наукових статей, 3 навчально-методичних посібників, 2 словників.

Посада

Завідувач підготовчим відділенням для іноземних громадян Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП.

Основні обов'язки

  • керівництво діяльністю Відділення та звітування про його роботу;
  • контроль за навчальним процесом: розкладом занять та іспитів, семестровими навчальними планами та графіками їх виконання;
  • контроль за плануванням, організацією та проведенням самостійної роботи слухачів;
  • підготовка проектів наказів про зарахування, відрахування слухачів, допуск їх до складання семестрових і випускних екзаменів;
  • організація збереження документів суворої звітності;
  • контроль за дисципліною слухачів Відділення, правил внутрішнього розпорядку слухачами і подання (у необхідних випадках) пропозицій з навчальної роботи;
  • організація та здійснення контролю за оформленням і санітарним станом навчальних приміщень та кімнат гуртожитків, у яких проживають слухачі відділення;
  • організація та проведення профорієнтаційної роботи.