Права

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Зміст

Загальна інформація про Навчально-науковий інститут права

Посилання на репозиторій

Діяльність Навчально-наукового інституту права бере свій початок з лютого 2013 року. На той час, при діючому Навчально-науковому інституті економіки та менеджменту було утворено окремий напрям підготовки «Правознавство». Для забезпечення даного напряму підготовки було створено кафедри теорії та історії держави і права та спеціальних юридичних дисциплін. Викладачі зазначених кафедр спеціалізувались як на викладанні юридичних дисциплін так і на здійсненні актуальних наукових досліджень вітчизняного, іноземного та міжнародного законодавства. В результаті швидкого розвитку напряму, активної підтримки колективу студентів-правників та формування потужного професорсько-викладацького складу юридичних кафедр, 9 лютого 2015 року був утворений Навчально-науковий інститут права НУВГП. На сьогодні, інститут є самостійним та автономним структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування із унікальною внутрішньою структурою, своїм призначенням та місією. У склад ННІП входить 4 самостійні кафедри: кафедра спеціальних юридичних дисциплін, кафедра відновного правосуддя та приватної детективної діяльності, кафедра конституційного права та галузевих дисциплін, кафедра правових природоохоронних дисциплін. У той же час контингент студентів юридичних спеціальностей НУВГП постійно зростає, і вже в 2022 році в Навчально-науковому інституті права навчається більше 600 здобувачів різних рівнів вищої освіти.


Професорсько-викладацький склад

Разом з тим, Інститут права славиться потужним професорсько-викладацьким складом який налічує 42 викладачі та 7 технічних працівників. На чотирьох кафедрах інституту працює 9 докторів наук, професорів та 22 кандидати наук. Значна увага приділяється в ННІП залученню викладачів-практиків до освітнього процесу. Зокрема, серед науково-педагогічних працівників є діючі адвокати, колишні працівники ОВС, судді, тощо.

Матеріально-технічне забезпечення

Навчально-науковий інститут права має цілком достатнє матеріально-технічне забезпечення для проведення навчального процесу та підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців. Зокрема, в інституті права обладнано комп’ютерний клас на 24 посадкових місця, 15 з яких обладнано сучасними комп’ютерами. Ще 9 робочих місць передбачено для здобувачів освіти, які користуються власними ноутбуками. Усі комп’ютери об’єднані однією локальною мережею і мають вихід в Internet.

Створена криміналістична тренінгова лабораторія, яка укомплектована необхідним навчальним приладдям: комп’ютерами, мікроскопами, мультимедійним проектором, слідчо-оперативною валізою тощо. Для формування практичних навичок студентами використовуються навчальні комп’ютерні програми «Фоторобот», «Зброя», «Дактилоскопія» тощо. При криміналістичній тренінговій лабораторії функціонують 2 навчальні полігони. На полігоні №1 проводиться імітація огляду місця вбивств, нанесення тілесних ушкоджень та інше. На полігоні №2 проводяться навчальні заняття з огляду місця події по факту крадіжки, виявлення, фіксація, вилучення слідів пальців рук, зламу, мікрооб’єктів та взуття; симуляція дорожньо-транспортної пригоди, реконструція ДТП та відтворення обставин місця події при проведенні судово-автотехнічної експертизи; огляд місця події за фактом розбійного нападу із застосуванням вогнепальної зброї, виявлення, фіксація і вилучення слідів балістичного походження при проведенні ситуативної судово-балістичної експертизи. Обидва полігони оснащені відеокамерами для демонстрації огляду місця події на екран в аудиторію 805 (криміналістична тренінгова лабораторія).

В ННІП обладнано спеціалізовані кабінети «Зал судових засідань» і «Нарадча кімната залу судових засідань», у яких проводять навчальні судові засідання. Для набуття навиків по підготовці позовів, скарг та інших процесуальних документів організована і функціонує Юридична клініка. Представники зазначеного структурного підрозділу надають правову допомогу та здійснюють безоплатні юридичні консультації з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права, відповідно до чинного законодавства України соціально вразливим верствам населення. Здобувачі вищої освіти, які приймають участь у роботі юридичної клініки формують навички практичної діяльності за фахом. Цей досвід є важливим критерієм для набуття майбутніми спеціалістами практичних компетенцій та для становлення їх високо освідченими юристами.

Також при ННІП діє Незалежний центр судових експертиз, що здійснює практичну діяльність та слугує однією з баз практики для студентів. З метою забезпечення якісного освітнього процесу, створена навчально-наукова лабораторія юридичної інженерії. Завдяки функціонуванню такої лабораторії здійснюється підготовка кваліфікованих фахівців із спеціальностей право та правоохоронна діяльність шляхом залучення до сучасних знань у сфері інформаційних технологій. При навчально-науковій лабораторії юридичної журналістики створена та регулярно оновлюється електронна бібліотека ННІП навчальними матеріалами та підручниками. Для проведення аудиторних занять навчально-науковою наочністю обладнанні наступні спеціалізовані аудиторії: українського конституціоналізму, теорії та історії держави і права, адміністративного права і процесу, цивільного права і процесу, кримінального права та процесу та інші.

Кафедри

Структурні підрозділи

Освітні програми


Фото директора навчально-наукового інституту права

Директор інституту

Навчально-науковий інститут права очолює старший науковий співробітник, доцент кафедри кримінального права та правосуддя, професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін, почесний член Спілки юристів України, член-кореспондент Інженерної академії України, член Геральдичного товариства України, пенсіонер МВС України, член оперативно-слідчих груп МВС СРСР в Узбекистані, Таджикистані, Вірменії та ДРА, ліквідатор наслідків землетрусу в м. Ленінакан (Вірменія, 1988 р.), лауреат Всесоюзного конкурсу наукових розробок в органах внутрішніх справ СРСР (1989 р.), член Рівненської міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), «Юрист року – 2004», «Юрист року – 2006», Генерал-майор, Заслужений юрист України (Указ Президента України від 22 серпня 2016 р. № 338/2016) Цимбалюк Валерій Іванович.

Навчальний корпус №8

За Навчально-науковим інститутом права закріплено навчальний корпус №8 Національного університету водного господарства та природокористування.

Рисунок12.jpg


Посилання на інформаційні сторінки та контактні дані

1. Посилання на офіційний сайт

2. Сторінка у Facebook

3. Адреса: м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, навчальний корпус №8.

4. Телефон: (0362) 26-97-11.

5. Електронна пошта: nni-prava@nuwm.edu.ua.

Наукова робота

Велику роль адміністрація ННІП приділяє науковій роботі як викладачів так і студентів. В інституті функціонують: науково-дослідний центр Українського Конституціоналізму під керівництвом проф. В.І. Кафарського, при навчально-науковій лабораторії правової інформатики діє гурток правової інформатики, яким керує проф. В.І. Цимбалюк. Учасники гуртка здійснюють дослідження застосування сучасних інформаційних технологій в правничій діяльності. Викладачі інституту права активно займаються науковою роботою, зокрема видають навчальні посібники, підручники, монографії. Ведеться робота над написанням та друком наукових статей у фахових виданнях, міжнародних виданнях, які цитуються в науково-метричних базах Scopus та Web of Science. Кафедри інституту працюють над виконанням кафедральних наукових тем. Варто зазначити, що на базі ННІП регулярно організовуються і проводяться науково-практичні конференції як всеукраїнського рівня так і регіонального.

Навчальна та виховна робота

Студенти, які навчаються за спеціальністю «Право», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, вивчають такі навчальні дисципліни: філософія, політологія, історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, теорія держави і права, юридична деонтологія, Конституційне право, кримінальне право, цивільне право, адміністративне право, трудове право, земельне право, екологічне право, фінансове право, сімейне право, господарське право, податкове право, аграрне право, криміналістика, кримінологія, організація судових та правоохоронних органів України, нотаріат України, адвокатура України та інші. Студенти, які навчаються за спеціальністю «Право», другого (магістерського) рівня вищої освіти, вивчають такі навчальні дисципліни: іноземна мова за професійним спрямуванням, методологія наукових досліджень, охорона праці в галузі, педагогіка та методика викладання юридичних дисциплін, актуальні проблеми кримінального права та процесу, актуальні проблеми цивільного права та процесу, актуальні проблеми адміністративного права та судочинства, актуальні проблеми господарського права та процесу та ін. Здобувачі вищої освіти здійснюють наукові дослідження з проблем функціонування вітчизняного матеріального та процесуального законодавства, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації та іншими. Здобувачі освіти, які навчаються за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», другого (магістерського) рівня вищої освіти, вивчають такі навчальні дисципліни: філософія права, педагогіка та методика викладання у вищій школі, іноземна мова за професійним спрямуванням, особливості розслідування злочинів окремих категорій, охорона праці в галузі, психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів, оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі дії, докази та доказування в кримінальному процесі, правові аспекти приватної детективної діяльності, міжнародний досвід здійснення правоохоронної діяльності та інші.

Виробничу та переддипломну практики студенти ННІП проходять в провідних науково-дослідних та виробничих підприємствах різних форм власності з якими заключені договори про співпрацю. За період функціонування інституту налагоджена тісна співпраця із Обласним управлінням внутрішніх справ та його підрозділами в місті і районах, територіальною державною судовою адміністрацією та місцевими судами, прокуратурою області та її підрозділами на місцях, Регіональним центром безоплатної вторинної правової допомоги у Рівненській області та його місцевими представництвами, а також з обласною радою, адміністрацією, телерадіокомпанією та низкою навчальних і наукових закладів різних рівнів акредитації. Така співпраця уможливлює як ефективне проходження студентами практики, так і потенційну можливість їх майбутнього працевлаштування. У жовтні 2019 року при ННІП створено раду роботодавців, до якої увійшли очільники та провідні фахівці зазначених установ.

Цікавим та неординарним є студентське життя в навчально-науковому інституті права. Адміністрація інституту ставить акцент на практичну підготовку здобувачів освіти, тому вони систематично відвідують судові засідання, слідчі дії, а вже з 3-го курсу спільно із викладачами надають юридичні послуги. Щодо виховної та спортивно-масової роботи, то викладачами постійно організовуються екскурсійні поїздки, конкурси, брейн-ринги, спортивні змагання тощо. В межах аудиторного фонду для проведення різнопрофільних заходів обладнано спеціалізовану аудиторію «Зона студентського комфорту». Підписано угоду про співпрацю з Зеленогурським університетом. Спільно із Люблінським католицьким університетом імені Івана Павла ІІ було підготовлено Грантовий проект "International Police cooperation and Crime Prevention" на Programme of NFM 2014-2021 (programme area 20 “International police cooperation and combating crime” ).


Програми неформальної освіти

Неформальна освіта - це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. (Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII). Визначальною характеристикою неформальної освіти є те, що вона виступає доповненням основної та спрямована на формування у здобувачів м’яких соціальних навичок (soft skills), здатності до саморозвитку та самовдосконалення. З травня 2020 року у навчально-науковому інституті права НУВГП впроваджено в освітній процес три програми неформальної освіти, а саме: «Юридична журналістика», «Врегулювання правових конфліктів мирним шляхом», «Приватна детективна діяльність» за результатами яких уже здійснено перші випуски здобувачів та вручено дипломи. З вересня 2021 року планується впровадження програми неформальної освіти «Помічник адвоката».


ПРОГРАМА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЮРИДИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА»

Метою  програми неформальної освіти «Юридична журналістика»  є сприяння комунікативній грамотності та обізнаності майбутніх юристів, забезпечення фахового висвітлення актуальних питань сьогодення, що пов'язані з різними галузями права, культурним, мистецьким, науковим життям інституту, університету та міста; побудова моделі ефективної взаємодії юристів та ЗМІ, знання та розуміння медіазаконодавства; навчання здобувачів вищої освіти запобігати небезпечним правовим ситуаціям; розуміння особливостей надання юридичної консультації перед публікацією суперечливих матеріалів; здобуття необхідних компетентностей, що допоможуть у подальшому будувати успішну кар’єру, пов’язану із стратегічними комунікаціями, політикою, медіа, рекламою та правом. Основним завдання Програми є формування фахівця медіа-галузі з правових питань, здатного ефективно аналізувати, висвітлювати інформацію, забезпечувати належний, своєчасний та якісний інформаційний потік, пов’язаний з юридичною діяльністю та надавати консультації щодо питань порушення академічної доброчесності, індивідуальної траєкторії, положень Конституції України щодо прав та свобод людини та громадянина тощо.

Особливості програми:

залучення до реалізації Програми партнерів – представників ЗМІ, прес-центрів судової влади, практиків-юристів та практиків-журналістів, представників відділів зв’язків із громадкістю, Громадської організації «Українська асоціація медіаюристів» тощо.

Обсяг програми: 180 годин.

Кваліфікація: Фахівець з медіа-права. Більше інформації про практичну роботу програми неформальної освіти Юридична журналістика на офіційній сторінці у fb


ПРОГРАМА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ "ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ МИРНИМ ШЛЯХОМ"

Мета програми неформальної освіти:

формування у слухачів компетентностей ефективного вирішення правових конфліктів.             

Основним завданням є: 

освоєння теоретичних базисів сучасної конфліктології, усвідомлення психологічних аспектів конфліктів, ознайомлення із цінностями, принципами медіації, формування умінь і навичок аналізувати та сприяти вирішенню конфліктів, здійснювати оцінку конфліктної ситуації,  створення конструктивної (ефективної) комунікації,  пошуку альтернатив тощо.   

Особливості програми:

Конфлікти є невід'ємною частиною життя людини та суспільства загалом. Основною вимогою дійсності є необхідність створення умов для вирішення правових конфліктів, захист законних прав та інтересів громадян. Міжнародний досвід свідчить, що запровадження альтернативних способів врегулювання спорів поряд із системою правосуддя є ефективним інструментом вирішення конфліктів.    Найефективнішим альтернативним способом врегулювання спорів є медіація. До реалізації програми залучені практикуючі адвокати та сертифіковані медіатори.

Обсяг програми: 160 годин Кваліфікація: медіатор, фахівець із врегулювання конфліктів.


ПРОГРАМА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ «ПРИВАТНА ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Метою програми неформальної освіти «Приватна детективна діяльність» є сприяння формуванню компетентностей пов’язаних з організацією приватної детективної (розшукової) діяльності: ознайомлення з предметом, методами і тактикою здійснення окремих розшукових заходів у межах детективної (розшукової) діяльності; визначення способів отримання інформації та практична організація відповідних спеціальних заходів в сучасних умовах; ознайомлення з особливостями формування безпеки підприємства та підприємництва. Спеціальна увага приділятиметься розгляду дискусійних питань практичної реалізації превентивної політики в Україні.

Основним завдання Програми є формування фахівця у сфері приватно-детективної діяльності низки професійно-значущих компетентностей: здатність збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному судочинстві; навички вивчення ринку, пошук і збір інформації з відкритих джерел з метою підготовки ділових переговорів замовника, з’ясування фінансової платоспроможності, майнового стану та благонадійності потенційних ділових партнерів; вміння з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу; здатність до пошуку осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та обставин їх зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні або дружні зв’язки; вміння спостереження за поведінкою неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних або осіб з інвалідністю; навички розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин; вміння здійснення заходів з відтворення втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовника; здатність до виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання інформації з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника; навички пошук, виявлення та фіксування фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику, а також випадків недобросовісної конкуренції; консультування з надання приватних детективних послуг.

Особливості програми:

залучення до реалізації програми партнерів – представників правоохоронних органів (Державне бюро розслідувань, Національна поліція, Служба безпеки України, Державна фіскальна служба, Державна кримінально-виконавча служба України), адвокатів та представників Громадського об’єднання «Асоціація приватних детективів України».

Обсяг програми: 180 годин.

Кваліфікація: приватний детектив. Остання зміна цієї сторінки: 12:03, 2 листопада 2020. Цю сторінку переглядали 10 529 разів.