Цимбалюк Валерій Іванович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Цимбалюк Валерій Іванович

Народився 23.09.1949 р. в с. Симонів, Гощанського району, Рівненської області.

Освіта

Освіта вища, закінчив Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко за спеціальністю «економіст», ад’юнктуру Української академії внутрішніх справ за спеціальністю «юрист». Кандидат юридичних наук. Тема дисертації «Виявлення та попередження розкрадань у сфері нафтопостачання на основі методів та засобів інформатики».

Старший науковий співробітник, доцент кафедри кримінального права та правосуддя, професор кафедри спеціальних юридичних дисциплін. Почесний член Спілки юристів України, Член-кореспондент Інженерної академії України, член Геральдичного товариства України. Пенсіонер МВС України. Член оперативно-слідчих груп МВС СРСР в Узбекистані, Таджикистані, Вірменії та ДРА. Ліквідатор наслідків землетрусу в м. Ленінакан (Вірменія, 1988 р.). Лауреат Всесоюзного конкурсу наукових розробок в органах внутрішніх справ СРСР (1989 р.),Член Рівненської міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), «Юрист року – 2004», «Юрист року – 2006», Генерал-майор. Заслужений юрист України (Указ Президента України від 22 серпня 2016 р. № 338/2016)

Нагороди

Нагороджений орденами: «Богдана Хмельницького ІІІ ст.», «Нестора Літописця І ст. та ІІ ст.», «Козацький хрест І, ІІ та ІІІ ст.», «За доблесть і честь». Відзнаками МВС України: «15 років МВС України», «За відданість та честь», «За сприяння органам внутрішніх справ України», «За розвиток науки, техніки та освіти ІІ ст.», «За доблесть та честь ІІ ст.»; Почесною відзнакою МВС СРСР «50 лет БХСС». Медалями, в тому числі: Ювілейною медаллю «75 років БХСС - ДСБЕЗ», Медаллю «Захисника Вітчизни», Медаллю «За безупречную службу ІІІ ст., ІІ ст.» та багатьма іншими. Нагороджений Почесними грамотами: МВС СРСР, Ради міністрів Таджицької РСР, Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної ради, МОН України та іншими.

Керівник Рівненського регіонального відділення Всеукраїнської спілки вищих юридичних закладів України. Керівник науково-дослідної роботи на тему «Проблеми впровадження процедури медіації в Україні» (ДН № 0114 U 001142) Керівник науково-дослідної роботи на тему: «Актуальні проблеми розвитку юридичної науки та освіти в Україні» (ДН № 0116U008148) Керівник науково-дослідного сектору правової інформатики (Наказ від 01.11.2017 року № 609)


Один із основоположників навчальної юридичної дисципліни "Правова інформатика". У 2002 р. за його участю було створено юридичний факультет в МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, яким він керував до 2013 р. З 20 лютого 2013 р. очолив випускову кафедру спеціальних юридичних дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування. З лютого 2015 р. призначений на посаду в.о. директора навчально-наукового інституту права НУВГП . З червня 2015 р. обраний на посаду директора навчально-наукового інституту права НУВГП . З жовтня 2023 є стипендіантом Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти (Розпорядження КМУ від 29 вересня 2023 року).


Основні наукові праці

Має понад 200 наукових праць, в тому числі навчальних посібників і монографій, серед яких:

 • В.І. Цимбалюк Сучасні аспекти проблеми обгрунтування фундаментальних принципів математичного моделювання, критеріальних процедур і метод діагностики математичних моделей в правовій інформатиці. Київ : НДЦПІ АПрН України, 2007. 42 с.
 • В.І. Цимбалюк Погоринські землі в часи боротьби Данила Галицького з монголо-татарами у ХІІІ ст. Рівне : Редакційно-видавничий центр МУ «РЕГІ» ім. академіка С. Дем’янчука, 2003. 76 с.;
 • В.І. Цимбалюк, Л. А. Циганчук, О. А. Мітчук, В. М. Лавренюк, та ін. "Логіка для юристів" Львів : Новий Світ – 2000, 2012. (гриф МОН України);
 • В.І. Цимбалюк, В. О. Самороков, В. О. Цимбалюк, І. М. Григус Судова медицина та судово-медичні експертизи: навчальний посібник Львів : «Новий Світ-2000», 2014. ;
 • В.І. Цимбалюк Практикум з конституційного права (у контексті конституційної реформи 8 грудня 2004 року). Навчально-методичний посібник. Рівне : ПП Зелент О.І., 2006. 227 с.;
 • В.І. Цимбалюк, А. С. Пастушенко Навчально-методичний посібник «Пам’ятаймо, брате». Рівне : Волинські обереги, 2008. 58 с.;
 • В.І. Цимбалюк, Б. І. Харченко, Н. Б. Харченко, О. Б. Харченко, Екологія: основи екології" Львів : Новий світ-2000, 2013. (гриф МОН України);
 • В.І. Цимбалюк, В. О. Самороков, В. О. Цимбалюк, І. М. Григус. Судова медицина та судово-медичні експертизи навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Під ред. І. М. Григуса. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. 119 с. (навчальний посібник з грифом МОН України);
 • В.І. Цимбалюк, В. М. Лавренюк, В. В. Сахнюк Судова бухгалтерія. Навчальний посібник [для студ. вищ.навч. закл.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2017. 100 с.;
 • В.І. Цимбалюк, І. М. Григус, В. О.Самороков, В. О.Цимбалюк, В. В.Сахнюк Судова психіатрія та судово-психіатрична експертиза: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Під ред. І. М. Григуса. Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. 119 с.(Рекомендовано Вченою Радою НУВГП);
 • Формування та становлення громадянського суспільства в Україні. Монографія / [авт.кол. : В.І. Цимбалюк, В.І. Гришко, І.В. Міщук та ін. ] Одеса: КУПРІЄНКО СВ. 2019. 158 с.;
 • Цимбалюк В.І. Приватна детективна діяльність: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: ФОП Піча С.В., «Новий світ – 2000», 2019, 118 с.;
 • В.І. Цимбалюк, А. А. Благодир, В. С. Благодир, С. М. Благодир, А. О.Ляш, І. В.Міщук, Ю. В. Давнюк Застосування примусу під час провадження слідчих дій.Видання друге, перероблене і доповнене: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.А. Благодир, В.С. Благодир, С.М. Благодир, А.О. Ляш, Міщук І.В., Цимбалюк В.І., Давнюк Ю.В. Львів: ФОП Піча., «Новий Світ – 2000», 2019. 174 с.;
 • В.І. Цимбалюк В. О. Самороков, А, А. Благодир, С. М. Благодир, В. П. Садовнік Кримінальне право України. Загальна характеристика розділів Особливої частини кримінального права України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Цимбалюк, В.О. Самороков, А.А. Благодир, С.М. Благодир, В.П. Садовнік. Львів : ФОП Піча С.В., «Новий Світ-2000».2019. 220 с.;
 • В.І. Цимбалюк, О.О.Ставицький Соціальна девіація та віктимність: психолого-юридичний аспект / О.О. Ставицький, В.І.Цимбалюк. Львів : ФОП Піча С.В., «Новий Світ-2000».2019. 214 с.;
 • В.І. Цимбалюк Актуальні проблеми розвитку сучасного права.Rолективна монографія // за заг. Редакцією В. І. Цимбалюка. – Львів: Новий світ – 2000., 2021. 320 с.;
 • В.І. Цимбалюк Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів: вітчизняний та зарубіжний досвід:наукова монографія // за заг.ред. В.І. Цимбалюка. Львів: «Новий Світ-2000», 2020. 172 с.;
 • В.І. Цимбалюк Актуальні проблеми розвитку сучасного права: колективна монографія // За заг. ред. В.І. Цимбалюка. Львів: «Новий Світ - 2000», 2020. 220с.

та інше.

Основні публікації в Scopus або Web of Science Core Collection

 • Z. Malanchuk, V. Moshynskyi, V.Tsymbaliuk, L. Malanchuk, R. Zhomyruk, O. Vasylchuk Research of the process of storage and processing of

technogenic placers of phosphogypsum. Mining of Mineral Deposits ISSN 2415-3443 (Online) |Journal homepage http://mining.in.ua Volume 12 (2018),Issue 1, pp. 1-8

 • Valerii Tsymbaliuk, Myroslava Yakymchuk, Vasyl’ Pasichniuk, Igor Grygus, Błażej Stankiewicz Problems of the application of the national administrative legislation system in studying the “Administrative Law” discipline. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 2), Art 134 pp 946–951, 2020 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES
 • Valerii Tsymbaliuk, Viktoriia Hryshko, Inna Mishchuk, Igor Grigus INTEGRATED PROCESSES AS AN EFFECTIVE MEANS OF FORMATION OF LEGAL

KNOWLEDGE. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol 20 (Supplement issue 2), 2020 online ISSN:2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 -8051 © JPES

Проекти, громадська та редакційна діяльність

 • Цимбалюк В.І., Турбал Ю.В., Турбал М.Ю. Коп’ютерна програма «Інформаційно-аналітична система аналізу паспортних даних» (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93908 від 13.11.2019);
 • Автор та розробник аналітичних пошукових систем, моніторингу паспортних даних, системи аналізу конкурентноспроможності професій серед випускників ЗОШ, системи оінювання якості навчання студентів-юристів та ін.;
 • Почесний член Союзу юристів України. Свідоцтво про членство від 2016 р.;
 • Член наукової ради Часопису "Адміністративно-правовий дискус" Зеленогурського університету. Польща.;
 • Член редакційної колегії Збірника «Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування» (2021 рік). https://cutt.ly/7OKfDXP;
 • Є учасником у якості експерта міжнародного проекту DWR/PPR 2021/073/2/2021 «Збільшення можливостей розвитку у сфері антикризового управління на прикордонних територіях»;
 • Член Рівненської міської організації Української Спілки ветеранів Афганістану;
 • Член Спілки ветеранів органів внутрішніх справ;
 • Науковий консультант з питань аграрного, земельного та пенсійного права науково-консультаційної ради при голові Гощанської районної ради.