Мартинюк Петро Миколайович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Петро Миколайович Мартинюк

Петро Миколайович Мартинюк - доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор, директор ННІ Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування.

Біографічна інформація

 • Дата народження: 29 серпня 1974 року
 • Місце народження: с. Великий Олексин, Рівненського району, Рівненської області, Україна

Освіта, наукові ступені, вчені звання

 • 2019 рік - вчене звання "Професор кафедри прикладної математики" (атестат АП № 001237 від 15.10.2019 року)
 • 2015 рік - доктор технічних наук за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи. Дисертацію захистив 27 лютого 2015 року у спеціалізованій вченій раді Д 58.052.01 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя МОН України, отримав диплом ДД №004315 від 28.04.2015 року. Науковий консультант - Власюк Анатолій Павлович, д.т.н., професор
 • 2004 рік - вчене звання "Доцент кафедри прикладної математики" (атестат ДЦ № 009759 від 16.12.2004 року)
 • 2002 рік - кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи. Дисертацію захистив 25 січня 2002 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.194.02 в Інституті кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, отримав диплом ДК №013772 від 13.03.2002 року. Науковий керівник - Власюк Анатолій Павлович, д.т.н., професор
 • 1996 рік - спеціаліст за спеціальністю «Математика», кваліфікація «Учитель математики, інформатики та обчислювальної техніки» (Рівненський державний педагогічний інститут, диплом з відзнакою ЛМ ВЕ №000050)
 • 1991 рік - закінчив середню загальноосвітню школу № 4 міста Рівне

Професійний шлях

 • 01.07.2020-донині - директор навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування
 • 01.01.2019-30.06.2020 - завідувач кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування
 • 01.01.2019-30.06.2020 - професор кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування
 • 01.09.2016-31.12.2019 - завідувач кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування
 • 01.09.2014-31.12.2019 - професор кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування
 • 01.09.2003-31.08.2014 - доцент кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування
 • 10.09.2001-31.08.2003 - старший викладач кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування
 • 01.11.2000-09.09.2001 - асистент кафедри прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування
 • 01.11.1997-31.10.2000 - аспірант денної форми навчання в Національному університеті водного господарства та природокористування

Викладацька робота

Навчальна діяльність

Протягом навчальної діяльності викладав та викладає наступні навчальні дисципліни та спецкурси:

 • Проекційно-сіткові та безсіткові методи математичної фізики
 • Математичне та комп’ютерне моделювання
 • Рівняння математичної фізики
 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Логічне програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Методи скінченних та граничних елементів
 • Чисельні методи прикладної математики
 • Програмне забезпечення ЕОМ
 • Програмування

Методична діяльність

 • Зубик Я. Я., Мартинюк П. М. Методичні вказівки для підготовки до кваліфікаційного іспиту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» («Комп'ютерні науки») спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" ("Комп'ютерні науки") денної і заочної форм навчання. Рівне: НУВГП, 2020. 23 с. (04-01-50)
 • Мартинюк П. М., Остапчук О. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проекційно-сіткові та безсіткові методи математичної фізики». Частина 2 для студентів спеціальностей 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня денної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2018.44 с. (04-01-08)
 • Мартинюк П. М., Остапчук О. П. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Проекційно-сіткові та безсіткові методи математичної фізики». Частина 1 для студентів спеціальностей 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «Магістр» денної форми навчання. Рівне: НУВГП, 2017. 43 с. (04-01-07)
 • Гладун Л.В., Мартинюк П. М. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Диференціальні рівняння» для студентів спеціальностей 113 «Прикладна математика» та 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної форми навчання. Частина 1. Рівне: НУВГП, 2017. 36 с. (04-01-10)
 • Мартинюк П. М., Мічута О. Р. Методи оптимізації та дослідження операцій. Рівне: Вид-во НУВГП, 2011. 283 с.
 • Лабораторний практикум з програмування / Власюк А.П., Мартинюк П. М., Прищепа О.В., Філатова І.А. та інші. Рівне: Вид-во НУВГП, 2011. 473 с.
 • Мартинюк П. М., Федорчук Н. А. Теорія систем та математичне моделювання. Рівне: Вид-во НУВГП, 2010. 225 с.
 • Мартинюк П. М. Рівняння математичної фізики. Рівне: Вид-во НУВГП, 2007. 178 с.

Освітньо-професійні програми

 • Прищепа О. В., Мартинюк П. М., Турбал Ю. В., Бомба, А. Я. (2021) ОПП Освітньо-професійна програма "Прикладна математика" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 113 "Прикладна математика" галузі знань 11 "Математика та статистика". Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математики.
 • Цвєткова Т. П., Мартинюк П. М., Турбал Ю. В., Климюк Ю. Є. (2021) ОПП Освітньо-професійна програма "Прикладна математика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 113 "Прикладна математика" галузі знань 11 "Математика та статистика". Кваліфікація: Магістр з прикладної математики.
 • Жуковський В. В., Мартинюк П. М., Турбал Ю. В. (2021) ОПП Освітньо-професійна програма "Інтернет речей" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення.
 • Мічута О. Р., Мартинюк П. М., Турбал Ю. В. (2021) ОПП Освітньо-професійна програма "Прикладна інформатика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології" Кваліфікація: магістр з комп’ютерних наук.
 • Мартинюк П. М., Турбал Ю. В., Іванчук Н. В. (2021) ОПП Освітньо-професійна програма "Комп’ютерні науки" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук.
 • Мартинюк П. М., Мічута О. Р., Жуковська Н. А., Ярощак, С. В., Жуковський В. В. (2019) ОПП ВИЩОЇ ОСВІТИ «Комп'ютерні науки» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології Кваліфікація: бакалавр з комп'ютерних наук.
 • Мартинюк П. М., Гладун Л. В., Остапчук О. П., Харів Н. О. (2018) ОПП СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 Прикладна математика ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 11 Математика та статистика РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський) СТУПІНЬ магістр ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ магістр з прикладної математики.
 • Степанченко О. М., Мартинюк П. М., Жуковський В. В. (2018) ОПП СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 Інженерія програмного забезпечення ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Інтернет речей РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) СТУПІНЬ бакалавр ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ бакалавр інженерії програмного забезпечення за спеціалізацією інтернет речей.
 • Турбал Ю. В., Мартинюк П. М., Демчук О. С., Жуковський В. В. (2018) ОПП СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 Комп’ютерні науки ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський) СТУПІНЬ магістр ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ магістр з комп’ютерних наук.
 • Жуковська Н. А., Степанченко О. М., Мартинюк П. М., Зубик Я. Я. (2017) ОПП "Комп'ютерні науки" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології". Професійна кваліфікація бакалавр з комп'ютерних наук.
 • Круліковський Б. Б., Соломко М. Т., Николайчук Я. М., Мартинюк, П. М., Тадеєв П. О., Рейнська В. Б. (2017) ОПП "Комп'ютерна інженерія" другого рівня вищої освіти за спеціальністю № 123 "Комп'ютерна інженерія" галузі знань № 12 "Інформаційні технології". Кваліфікація: магістр з комп'ютерної інженерії.

Наукова робота

Монографії

 • Іванчук Н. В., Мартинюк П. М., Кузло М. Т. Математичне моделювання фільтраційних процесів в ґрунтових середовищах з урахуванням впливу елементів інженерних споруд. Рівне: НУВГП, 2021. 121 с. Електронне видання
 • Власюк А. П., Мартинюк П. М., Медвідь Н. В. Математичне моделювання консолідації та фільтраційного руйнування ґрунтів в основах гідротехнічних та енергетичних споруд. Рівне: НУВГП, 2017. 423 с.
 • Мічута О.Р., Мартинюк П. М., Герус В. А. Математичне моделювання процесів хімічної та контактної суфозій в ґрунтах. Рівне: НУВГП, 2016. 207с.
 • Власюк А. П., Мартинюк П. М. Чисельне розв’язування задач консолідації та фільтраційного руйнування ґрунтів в умовах тепло-масопереносу методом радіальних базисних функцій. Рівне: Вид-во НУВГП, 2010. 277 с.
 • Власюк А. П., Мартинюк П. М. Математичне моделювання консолідації ґрунтів при фільтрації сольових розчинів в неізотермічних умовах. Рівне: НУВГП, 2008. 416 с.
 • Власюк А. П., Мартинюк П. М. Математичне моделювання консолідації ґрунтів в процесі фільтрації сольових розчинів. Рівне: Вид-во УДУВГП, 2004. 211 с.

Наукові статті (вибрані)

 • Stepanchenko O., Shostak L., Moshynskyi V., Kozhushko O., Martyniuk P. Simulating Soil Organic Carbon Turnover with a Layered Model and Improved Moisture and Temperature Impacts // Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 2023, 149, pp.74–91 DOI
 • Kozhushko O.D., Boiko M.V., Kovbasa M.Yu., Martyniuk P.M., Stepanchenko O.M., Uvarov N.V. Field scale computer modeling of soil moisture with dynamic nudging assimilation algorithm // Mathematical Modeling and Computing, 2022, 9(2), pp. 203–216 DOI
 • Michuta Olha R., Martyniuk Petro M. Nonlinear Evolutionary Problem of Filtration Consolidation With the Non-Classical Conjugation Condition // Journal of Optimization, Differential Equations and their Applications, 2022, 30(1), pp. 71–87 DOI
 • Michuta O., Ivanchuk N., Martyniuk P., Ostapchuk O. A finite-element study of elastic filtration in soils with thin inclusions //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. № 5/5(107). P. 41–48. Article
 • Kutya T.V., Gerus V.A., Martynyuk P.M. Modeling of the Moisture Transfer in Soils with Regard for Thermal and Chemical Factors. Journal of Mathematical Sciences. 2019. Vol. 240, issue 2. P. 208-219
 • Hud V., Pinchuk O., Martyniuk P., Gerasimov Iev., Volk P. Mathematical modelling of heat transfer in a greenhouse with surface soil heating system. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences. 2019. 86 ser., vol. 28, no 4. P. 569-583.
 • Martyniuk P., Ostapchuk O., Pryshchepa O., Hladun L. System of two quasi-linear parabolic equations with integral kinematic boundary condition. JP Journal of Heat and Mass Transfer, 2019, Volume 16, Issue 1, P. 53 - 68
 • Кожушко О.Д., Мартинюк П.М. Дослідження впливу розливу забруднюючої речовини на вологоперенесення в ґрунті засобами комп’ютерного та математичного моделювання. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Видавництво Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2018. Вип. 17. С. 80-92.
 • Kutya T.V., Martynyuk P.N. Mathematical Simulation of Humidification of Earth on a Slope and Calculation of Its Safety Factor. Journal of Engineering Physics and Thermophysics. 2018. Volume 91, Issue 5. Pp. 1189-1198.
 • Chui Y. V., Moshynskyi V. S., Martyniuk P. M., Stepanchenko O. M. On conjugation conditions in the filtration problems upon existence of semipermeable inclusions. JP Journal of Heat and Mass Transfer. 2018. Volume 15, Issue 3. P. 609 – 619.
 • Herus, V. A., Ivanchuk N. V., Martyniuk P. M. A System Approach to Mathematical and Computer Modeling of Geomigration Processes Using Freefem++ and Parallelization of Computations. Cybernetics and Systems Analysis. 2018. Vol. 54, No. 2. P. 284-294.
 • Moshynskyi V., Filipchuk V., Ivanchuk N., Martyniuk P. Computer modeling of water cleaning in wetland taking into account of suffosion ang colmatation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. №1/10 (91). P. 38-43.
 • Chui Y. V., Martynyuk P. M. Finite element method in spatial filtration consolidation problem with thin semi-permeable inclusions under the influence of the heat and salt transfer. Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. 2016. №1 (81). Pp. 125-135.
 • Ivanchuk N., Martynyuk P., Tsvetkova T., Michuta O. Mathematical modeling and computer simulation of the filtration processes in earth dams. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. №2/6 (86). P. 63-69.
 • Чуй Ю. В., Мартинюк П. М. Дослідження впливу тонких напівпроникних включень на процеси фільтраційної консолідації ґрунтів в двовимірному випадку. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. Видавництво Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2016. Випуск 13. С. 191-201.
 • Medvid N. V., Herus V. A., Маrtyniuk P. M. Modification of Kinematic Boundary Condition at Free Surfaces in Filtration Problems by means of Earth Dam. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки. 2016. №.1. C.119-124
 • Герус В. А., Мартинюк П. М. Узагальнення рівняння консолідації ґрунтів з урахуванням впливу фізико-хімічних факторів. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. 2015. Вип. 27. С. 41–52.
 • Герус В. А., Мартинюк П. М., Мічута О. Р. Загальна кінематична гранична умова в теорії фільтраційної консолідації ґрунтів. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. Видавництво Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України. 2015. Вип. 22. С. 23-31.
 • Martyniuk P. M. Existence and uniqueness of a solution of the problem with free boundary in the theory of filtration consolidation of soils with regard for the influence of technogenic factors. Journal of Mathematical Sciences. 2015. Vol. 207, No. 1. P. 59-73.
 • Vlasyuk A. P., Martyniuk P. M. Numerical solution of three-dimensional problems of filtration consolidation with regard for the influence of technogenic factors by the method of radial basis functions. Journal of Mathematical Sciences. 2010. Vol. 171, №5. P. 632-648
 • Vlasyuk A. P., Martyniuk P. M., Fursovych O. R. Numerical solution of a one-dimensional problem of filtration consolidation of saline soils in a nonisothermal regime. Journal of Mathematical Sciences. 2009. Vol. 160, №4. P. 525-535

Профілі у наукометричних базах та наукових спільнотах

Участь у виконанні науково-дослідних тем

 • Керівник науково-дослідної роботи «Математичне та комп’ютерне моделювання техногенних керованих процесів в пористих середовищах з бар’єрами за умов ідентифікації» (номер державної реєстрації НДР: 0120U102055; терміни виконання: початок - 2020, закінчення – 2022).
 • Керівник науково-дослідної роботи «Математичне та комп’ютерне моделювання процесів в гетерогенних пористих середовищах з урахуванням впливу фізико-хімічних факторів» (номер державної реєстрації НДР: 0117U000655; терміни виконання: початок - 2017, закінчення – 2019).
 • Керівник науково-дослідної роботи «Математичне і комп’ютерне моделювання нелінійних фізико-хімічних процесів гідромеханіки в багатокомпонентних середовищах пористої та нанопористої структури» (номер державної реєстрації НДР: 0113U004052; терміни виконання: початок - 2013, закінчення – 2015).

Учні

 • Мічута О.Р. Математичне моделювання фільтраційної консолідації ґрунтів з урахуванням впливу хімічної суфозії: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мічута Ольга Романівна. - Захист 28.11.2014.— Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. — 22 с.

Автореферат Дисертація

 • Іванчук Н. В. Математичне моделювання фільтраційних процесів в ґрунтових середовищах з урахуванням впливу елементів інженерних споруд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Іванчук Наталія Віталіївна. - Захист 21.06.2019. - Рівне : НУВГП, 2019. - 23 с.

Автореферат Дисертація

Участь у роботі освітянських та наукових спільнот

 • Член Вченої ради Національного університету водного господарства та природокористування
 • Член Науково-технічної ради Національного університету водного господарства та природокористування
 • Член Науково-методичної ради Національного університету водного господарства та природокористування
 • Член Галузевої експертної ради галузі знань 11 «Математика та статистика» (спеціальність 113 Прикладна математика) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 • Експерт секції за фаховим напрямом №2 «Інформатика та кібернетика» Наукової ради МОН України (2019-2021 рр.)
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 47.104.09 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» (2019-2021 рр.)
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 47.104.01 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.23.16 «Гідравліка та інженерна гідрологія», 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» (2019-2021 рр.)

Контакти

 • м. Рівне, вул. Соборна, 11, навчальний корпус №1, каб. 121
 • e-mail: p.m.martyniuk@nuwm.edu.ua
 • e-mail (резервна): martinjuk@ukr.net