Кафедра розробки родовищ та видобування корисних копалин

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

{{#invoke:Message box|mbox}}

Кафедра розробки родовищ та видобування корисних копалин
Кафедра РРтаВКК логотип.png

Логотип кафедри
Завідувач кафедри
д.т.н., професор
Корнієнко В.Я.
Склад кафедри
Склад кафедри
Цифрові ресурси
Репозиторій
YouTube
Facebook
Контакти
Адреса:
м. Рівне, вул. Олекси Новака,77.
Навчальний корпус № 3, к. 324

Телефон:
9-21

Електронна пошта:
kaf-rrvkk@nuwm.edu.ua

Кафедра розробки родовищ та видобування корисних копалин

Кафедра заснована у 1956 році при Київському гідромеліоративному інституті як кафедра технології торфодобування. Вона була випусковою зі спеціальності «Технологія та комплексна механізація розробки торфових родовищ», до 1970 року готувала інженерів-механіків, а пізніше гірничих інженерів. У 1988 році змінила свою назву на кафедру розробки торфових родовищ, а з 2004 року – на кафедру розробки родовищ корисних копалин, згодом перейменована на кафедру розробки родовищ корисних копалин, гірничих машин та комплексів. З 2015 року носить назву кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин та є випусковою за спеціальністю «Гірництво».

Завідуючі кафедри

Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Курдюмов С.В. Він же очолював торфомеханічний факультет в Києві і продовжував обіймати ці посаду в Рівному, після переведення інституту в наше місто і перейменування його в Український інститут інженерів водного господарства.
З 1962 по 1972 року кафедру очолював доцент Сталевський М.А. – досвідчений виробничник, в якому вдало поєднувалися великий досвід керівної роботи на торфопідприємстві, знання і вміння передавати їх студентам. Він доклав багато зусиль для заснування в нашому ВНЗ єдиного в Україні торфового факультету.
У 1972 році кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Костюк М.П. Він значно пожвавив зв’язки з науковими і навчальними закладами, під його керівництвом розпочалися дослідження фізико-механічних властивостей покладів, розробка машин підвищеної прохідності та вдосконалення технологічних процесів видобування торфу.
У 1983 року кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Гнєушев В.О., який багато зробив для розвитку торфової галузі України.
З 2010 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Маланчук З.Р. Він очолює комплексне наукове дослідження, спрямоване на розробку методів гідровидобутку важких металів з розсипних родовищ та техногенних розсипів, яке виконується як складова частина загальнодержавної «Комплексної програми розвитку кольорової металургії України» та інших загальнодержавних програм. Сферою наукових інтересів професора Маланчука З.Р. є технології видобутку корисних копалин, екологічна безпека та комплексне раціональне використання природних ресурсів України.
З 2018 року завідувачем кафедри є професор, доктор технічних наук Корнієнко В.Я. Сфера наукових інтересів – удосконалення технології і обладнання для видобування бурштину та раціональне використання надр.
На кафедрі також працюють кандидати технічних наук, доценти Заєць В.В., Васильчук О.Ю., Чухарєв С.М., старший викладач Семенюк В.В., асистенти Оксенюк Р.Р. та Кучерук М.О.

Наукова робота

Працівники кафедри ведуть активну науково-дослідну роботу, беруть участь у науково-технічних та науково-практичних конференціях, у тому числі – в університетських, всеукраїнських, зарубіжних, міжнародних.
Основні напрямки науково-дослідних робіт, що проводяться працівниками кафедри: аналіз існуючих технологій видобування корисних копалин, які застосовуються в світовій практиці; розробка безвідходних технологій видобування корисних копалин; аналіз комплексного використання корисних копалин та вдосконалення процесів їх видобування.
Зокрема, під керівництвом, професора З.Р. Маланчука розроблені ефективні технології свердловинного гідровидобування корисних копалин, екологічно безпечного та комплексного раціонального використання природних ресурсів регіону.
Наукові розробки кафедри захищені патентами на корисні моделі та винаходи.
За результатами наукової роботи видані монографії та навчальні посібники:

 1. Маланчук З.Р. Наукові основи свердловинної гідротехнології. Рівне: Волинські обереги, 2002. – 372 с.
 2. Гідровидобуток корисних копалин. Маланчук З.Р., Боблях С.Р., Маланчук Є.З. Рівне: Волинські обереги, 2002. - 280 с.
 3. Закономерность количественного распределения минералов в золото- и алмазоносних техногенных россыпях. Маланчук З.Р., Калько А.Д. и др. Рівне: Волинські обереги, 2005. - 343 с.
 4. Многоярусное разрушение массива горных пород. Кравец С.В., Ткачук В.Ф., Маланчук З.Р. Рівне: Волинські обереги, 2007. - 272 с.
 5. Гнєушев В.О. Переработка торфу в паливні брикети: Навч. посібник. — Рівне: НУВХП, 2008 г., 212 с.
 6. Технологія і керування гідровидобутком корисних копалин. Маланчук З.Р., Калько А.Д., Маланчук Є.З., Жомирук Р.В., Стець С.Є., Боблях С.Р., Рачковський В.П., Прокопюк О.М. – Рівне: НУВГП, 2009. - 480 с.
 7. Гнєушев В.О. Брикетування торфу. Монографія. — Рівне: НУВГП, 2010. — 167 с.
 8. Гнєушев В.О. Вентиляція і пневматичний транспорт. Навч. посібник. — Рівне: НУВХП, 2010. — 138 с.
 9. Технології відкритої розробки корисних копалин. Маланчук З.Р., Гавриш В.С., Стріха В.А., Киричик І.М.. Рівне: НУВГП, 2013. - 285 с.
 10. Гнєушев В.О. Формування та розробка техногенних родовищ. Навч. посібник. — Рівне: Волинські обереги, 2013, 152 с.
 11. Маланчук З.Р., Боблях С.Р. Геотехнології гірництва. Рівне: НУВГП, 2013. - 200 с.
 12. Захист від забруднення ландшафтів побутовими відходами та промисловими відходами на основі використання природних сорбентів. / В.А. Сташук, З.Р. Маланчук, А.М. Рокочинський, М.О. Клименко, Р.В. Жомирук, С.Ю. Громаченко. / За редакцією В.А. Сташука, З.Р. Маланчука та А.М. Рокочинського. Монографія: – Херсон: 2014. – 420 с.
 13. Промислові технології видобутку бурштину. Монографія. Булат А.Ф., Надутий В.П., Маланчук Є.З. Маланчук З.Р. Корнієнко В.Я. Монографія: – Дніпро - Рівне: ІГТМ-НУВГП, 2017, С. 237
 14. Механіка гірських порід. Лабораторний практикум. Навчальний посібник. З.Р. Маланчук, В.О. Козяр, А.М.Поліщук. - Рівне: НУВГП, 2016. 188 с.
 15. Спеціальні технології видобутку корисних копалин. Маланчук З.Р. Маланчук Є.З. Корнієнко В.Я. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2017, С. 290.
 16. Транспортні системи гірничих підприємств. З.Р.Маланчук В.Я.Корнієнко В.С.Сорока, О.Ю.Васильчук. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2018, С. 190
 17. Current status and problems of new technologies for coal mining in the western region Ukraine. Malanchuk Z., Zaiets V., Vasylchuk O.,Novak A. Resources and resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2018. – Р. 54-77.
 18. Корисні копалини Рівненщини. В кн. Меліорація та облаштування Українського Полісся. Маланчук З.Р., Корнієнко В.Я., Маланчук Є.З., Жомирук Р.В., Ігнатюк І.З., Маланчук Л.О., Мощич С.З., Сольвар Л.М., Тимощук І.І., Романчук С.С., Загуровський В.Н.Колективна монографія / за ред. д.с-г.н., професора, акад. НААН Я.М. Гадзала, д.т.н., професора, член-кор. НААН В.А. Сташука, д.т.н., професора А.М. Рокочинського. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – Т.2. Гл. 57. – 854 с.600-617
 19. Полезные ископаемые Ровенщины». В кн. Природообустройство Полесья. Украинское Полесье / Маланчук 3. Р., Корниенко В. Я., Маланчук Е. 3., Жомырук Р. В., Игнатюк И. 3., Сольвар Л. М., Маланчук Л. О, Тимощук И. И., Мощич С. 3., Романчук С. С. // Международное научное издание. Коллективная монография / за ред. д.с-х.н., проф. Мажайского Ю. А., д.т.н., проф., Рокочинського А. М., д.геог.н., проф. Волчека А. А., к.т.н., доц. Мешика О. П., Ежи Езнах. - Брест: 2017. - Книга 2, Т.1. Гл. 5. - 556 с. - С. 140-156.
 20. Modern geotechnical methods of management of the process of amber extraction. Malanchuk E.Z., Malanchuk Z.R., Korniyenko V.Ya. Monograph:"Innovative development of resource-saving technologies of mining of minerals" "St. Ivan Rilsky »Mining and Mining University of Geology (Sofia, Bulgaria), 2018, - 439p, 80-103 pp.
 21. Efficiency of using magnetic separation for the processing of metal-containing basalt raw materials. Topical issues of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Malanchuk E.Z. Malanchuk Z.R. Korniyenko V.Ya. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2018. – 270 р., 65-89 pp.
 22. Analysis of the existent technologies of amber mining. Korniyenko V.Ya., Malanchuk E.Z., Soroka V.S., Khrystyuk A.O. Resources and resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2018. - 363 рр., 209-232pp.
 23. Технологія підземної розробки корисних копалин : навч. посіб.[Електронне видання] / А. І. Новак, О. В. Калініченко, В. В. Заєць, О. Ю. Васильчук, В. В. Семенюк. – Рівне : НУВГП, 2019. – 315 с
 24. Technological features of processing of man-made waste of phosphogypsum. Malanchuk Z.R., Moshynskyi V.S., Vasylchuk O.Yu., Zhomyruk R.V. Sustainable development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. - 400 рр., 18-38 pp.
 25. Improvement of technological parameter of the technology of production of zeolite-smectite tuffs. Malanchuk Yevhenii, Sergey Stets, Korniyenko Valerii, Marchuk Roman. Sustainable development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. - 400 рр., 244-265 pp.
 26. Modernization and engineering development of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Malanchuk Z.R., Malanchuk E.Z., Stets S.Ye., Korniyenko V.Ya. Innovate technology for the production of zeolite-smectite tuffs. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. - 476 pp., 41-56 pp.
 27. Physical-mechanical and technological features of amber extraction in the Rivne-Volyn region of Ukraine. Malanchuk Z.R., Soroka V.S., Lahodniuk O.A., Marchuk M.M. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2020. - 6-24 рр., 446 р. http://ep3.nuwm.edu.ua/17471/
 28. Research of energy effective parameters of the process of hydro mechanical extraction of amber from sandy deposits. Moshynskyi, V.S., Korniyenko V.Ya., Khrystyuk A.O., Solvar L.M. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2020. - 24-38 рр., 446 р. http://ep3.nuwm.edu.ua/17471/
 29. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph /Edited by Professor Z.R. Malanchuk. – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2020. - 446 р. ISBN 978-954-353-408-1. UDС 622.002. http://ep3.nuwm.edu.ua/17471/
 30. Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. Со – еditors: Zinovii MALANCHUK, Roland MORARU – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. - 514 р. http://ep3.nuwm.edu.ua/18336/1/monograph%20Resource-saving%20technologies%20%D0%B7%D0%B0%D1%85.pdf
 31. Malanchuk Z. R. Justification of the prospects for innovative development of the enterprise for the extraction of copper-containing basalts / Z. R. Malanchuk // Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing : multi-authored monograph. – Petroșani, Romania : UNIVERSITAS Publishing, 2020. – PP. 6-33. http://ep3.nuwm.edu.ua/18345/1/1%20Malanchuk%20ZR%20%281%29.pdf
 32. Technology of production and processing of peat at enterprises of the Rivne region / V. S. Moshynskyi, L. M. Solvar, V. V. Semeniuk, M. O. Kucheruk // Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing : multi-authored monograph. – Petroșani, Romania : UNIVERSITAS Publishing, 2020. – PP. 34-52. http://ep3.nuwm.edu.ua/18346/1/2%20Moshynskyi%20VS%20%281%29.pdf
 33. Mining of underground deposits in difficult geological conditions / Serhii Pysmennyi, Kanay Rysbekov, Serhii Chukharev, Branko Gluščević // Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania : UNIVERSITAS Publishing, 2020. – P. 238-251. https://doi.org/10.31713/m915
 34. Reclamation of destructed lands owing to illegal amber production in northern regions of ukraine / V. Ya. Korniyenko, S. M. Chukharev, V. V. Zaiets, O. Yu. Vasylchuk // Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing : multi-authored monograph. – Petroșani, Romania : UNIVERSITAS Publishing, 2020. – PP. 67-84. http://ep3.nuwm.edu.ua/18348/1/4%20Korniyenko%20VYa%20%281%29.pdf
 35. Rationale of the strategic development of the energy industry of ukraine with use of resource-saving technologies / N. B. Kushnir, S. Z. Moshchych, L. S. Veretin, R. R. Okseniuk // Resource-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania : UNIVERSITAS Publishing, 2020. – P. 252-264. http://ep3.nuwm.edu.ua/18366/1/15%20Kushnir%20NB%20%281%29.pdf
 36. Транспортні системи гірничих підприємств (шахти та збагачувальні фабрики) [Електронне видання] : навч. посіб. / З. Р. Маланчук, В. Я. Корнієнко, М. М. Марчук [та ін.]. – Рівне : НУВГП, 2020. – 157 с.
 37. Еnergy- and resource-saving technologies of developing the raw-material base of mining regions. Multi-authored monograph. Со – еditors: Zinovii MALANCHUK, Maria LAZAR – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2021. - 505 р. https://doi.org/10.31713/m1001
 38. Information technologies in hydromechanical method of amber mining / Malanchuk Z.R, Nadutyi V.P., Korniyenko V.Ya., Malanchuk Ye.Z, Khrystyuk A.O. // Еnergy- and resource-saving technologies of developing the raw-material base of mining regions. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania : UNIVERSITAS Publishing, 2021. – P. 6-16. https://doi.org/10.31713/m1002
 39. Alternative directions of peat use / V. Mоshynskyi, Mohamed Tafsir Diallo, Vasylchuk O.Yu., Kucheruk M.O., Semeniuk V.V. // Еnergy- and resource-saving technologies of developing the raw-material base of mining regions. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania : UNIVERSITAS Publishing, 2021. – P. 32-45. https://doi.org/10.31713/m1004
 40. Prospects of methane mining in the western region of Ukraine / Chukharev S.M., Lozynskyi V.H., Zaiets V.V., Solvar L.M., Okseniuk R.R. // Еnergy- and resource-saving technologies of developing the raw-material base of mining regions. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania : UNIVERSITAS Publishing, 2021. – P. 104-121. https://doi.org/10.31713/m1008
 41. Prospects for developing resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. Со – еditors: V. Korniyenko, M. Lazar. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2022. - 682 р. https://doi.org/10.31713/m1101
 42. Malanchuk Z. R. Tuff exaction technology in Rivne-Volyn region. Prospects for developing resource-saving technologies in mineral mining and processing : multi-authored monograph. – Petroșani, Romania : UNIVERSITAS Publishing, 2022. – PP. 6-42. http://ep3.nuwm.edu.ua/22924/1/1%20Malanchuk%20Z.R.zax.pdf

За результатами наукової роботи опубліковані наукові статті, що цитуються у науково-метричній базі Scopus та Web of Science:

Scopus:

 1. Malanchuk, Y., Moshynskyi, V., Khrystyuk, A., Malanchuk, Z., Korniienko, V., & Abdiev, A. (2022). Analysis of the regularities of basalt open-pit fissility for energy efficiency of ore preparation. Mining of Mineral Deposits, 16(1), 68-76. https://doi.org/10.33271/mining16.01.068
 2. V.S.Moshynskyi, V.Ya.Korniienko, Ye.Z.Malanchuk, A.O.Khrystyuk, V.H.Lozynskyi, E.C.Cabana. (2021). Simulation of amber extraction processes from sandy and clay rocks with stope filling. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetuthis link is disabled, 6, 35–41. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-6/035
 3. Malanchuk, Ye., Moshynskyi, V., Denisyuk, P., Malanchuk, Z., Khrystyuk, A., Korniienko, V., & Martyniuk, P. (2021). Regularities in the distribution of granulometric composition of tuff while crushing. Mining of Mineral Deposits, 15(1), 66-74. https://doi.org/10.33271/mining15.01.066
 4. V. S. Moshynskyi,V. Ya. Korniienko,Ye. Z. Malanchuk,A. O. Khrystyuk,V. H. Lozynskyi,E. C. Cabana. Simulation of amber extraction processes from sandy and clay rocks with stope filling. ISSN 2071-2227, E-ISSN 2223-2362, Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 6
 5. Zinovii Malanchuk, Vitalii Zaiets, Lesia Tyhonchuk, Svitlana Moshchych, Ganbileg Gayabazar and Phuong Thao Dang (2021). Research of the properties of quarry tuff-stone for complex processing. E3S Web of Conferences. Volume 280 (2021) 01003 DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128001003
 6. Valerii Korniyenko, Yevhenii Malanchuk, Andriy Khrystyuk, Valentyna Kostrychenko, Assel Shampikova, Kulzhamal Nogaeva and Almaz Kozhonov (2021). Modeling the distribution of rock mass and native copper output by size classes during crushing. E3S Web of Conferences. Volume 280 (2021) 01004 DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128001004
 7. Khavalbolot Kyelgyenbai, Serhii Pysmennyi, Serhii Chukharev, Batbolor Purev and Ijilmaa Jambaa (2021). Modelling for degreasing the mining equipment downtime by optimizing blasting period at Erdenet surface mine. E3S Web of Conferences. Volume 280 (2021) 08001 DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128008001
 8. Phuong Thao Dang, Zinovii Malanchuk and Vitalii Zaiets (2021). Investigation of resistance and air leakage of auxiliary ventilation ducting in underground mine in Quang ninh. E3S Web of Conferences. Volume 280 (2021) 08002 DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128008002
 9. Kulzhamal Nogaeva, Yessil Alpiyev, Almaz Kozhonov, Valerii Korniyenko and Yevhenii Malanchuk (2021). Technological basis of processing of serpentinite copper-gold ores in the Kyrgyz Republic. E3S Web of Conferences. Volume 280 (2021) 08005 DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128008005
 10. Viktor Moshynskyi, Ruslan Zhomyruk, Oleksandr Vasylchuk, Vasil Semeniuk, Roman Okseniuk, Kanay Rysbekov and Kassym Yelemessov (2021). Investigation of technogenic deposits of phosphogypsum dumps. E3S Web of Conferences. Volume 280 (2021) 08008 DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128008008
 11. Serhii Pysmennyi, Serhii Chukharev, Kyelgyenbai Khavalbolot, Iryna Bondar and Jambaa Ijilmaa (2021). Enhancement of the technology of mining steep ore bodies applying the “floating” crown. E3S Web of Conferences. Volume 280 (2021) 08013 DOI:DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128008013
 12. Malanchuk, Ye., Moshynskyi, V., Denisyuk, P., Malanchuk, Z., Khrystyuk, A., Korniienko, V., & Martyniuk, P. (2021). Regularities in the distribution of granulometric composition of tuff while crushing. Mining of Mineral Deposits, 15(1), 66-74. https://doi.org/10.33271/mining15.01.066
 13. Ye. Malanchuk, V.Korniienko, L. Malanchuk, V. Zaiets. (2020) Research into the moisture influence on he physical-chemical tuff-stone characteristics in basalt quarries of the Rivne-Volyn region. E3S Web of Conferences. Volume 211 (2020) 01036 DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101036
 14. V. Korniyenko, V. Nadutyi, Y. Malanchuk, M. Yeluzakh. (2020) Substantiating velocity of amber buoying to the surface of sludge-like rock mass. Mining of Mineral Deposits, 14(4), 90-96. DOI:https://doi.org/10.33271/mining14.04.090
 15. Malanchuk Z., Moshynskyi V.,Martyniuk P., Stets S., Galiyev D. (2020) Modelling hydraulic mixture movement along the extraction chamber bottom in case of hydraulic washout of the tuff-stone. E3S Web of Conferences. Volume 211 (2020) 01011 DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101011
 16. Malanchuk, Z., Moshynskyi, V., Malanchuk, Y.., Korniienko, V, Koziar, M. (2020). Results of Research into the Content of Rare Earth Materials in Man-Made Phosphogypsum Deposits. Key Engineering Materials, (844), 77-87. https://doi.org/10.4028/www.scientist.net/KEM.844.77
 17. Moshynskyi, V., Malanchuk, Z., Tsymbaliuk, V., Malanchuk, L., Zhomyruk, R., & Vasylchuk, O.(2020). Research into the process of storage and recycling technogenic phosphogypsum placers. Mining of Mineral Deposits, 14(2), 95-102. https://doi.org/10.33271/mining14.02.095
 18. Malanchuk Z., Korniyenko V., Malanchuk Ye., Khrystyuk A., Kozyar M. Identification of the process of hydromechanical extraction of amber. E3S Web of Conferences. Volume 166 (2020) 02008 DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016602008
 19. Semerikov S., Chukharev S., Sakhno S., ... Bondarenko O., Danylchuk H. (2020) Our sustainable coronavirus future. E3S Web of Conferences. Volume 166 (2020) 00001 DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016600001
 20. Sakhno S., Yanova L., Pischikova O., Chukharev S. (2020) Study of the influence of properties of dusty ferromagnetic additives on the increase of cement activity. E3S Web of Conferences. Volume 166 (2020) 06002 DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016606002
 21. Panayotov V., Panayotova M., Chukharev S. (2020) Recent studies on germanium-nanomaterials for LIBs anodes. E3S Web of Conferences. Volume 166 (2020) 06012 DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016606012
 22. Pysmennyi S., Fedko M., Shvaher N., Chukharev S. (2020) Mining of rich iron ore deposits of complex structure under the conditions of rock pressure development. E3S Web of Conferences. Volume 201 (2020) 01022 DOI:https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020101022
 23. Malanchuk, Z., Moshynskyi, V., Korniienko, V., Malanchuk, Y., Lozynskyi, V. Substantiating parameters of zeolite-smectite puff-stone washout and migration within an extraction chamber. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu (2019). DOI: 10.29202/nvngu/2019-6/2
 24. Malanchuk, Z., Korniienko, V., Malanchuk, Y., Moshynskyi, V. Analyzing vibration effect on amber buoying up velocity.E3S Web of Conferences 123, 01018 (2019). Ukrainian School of Mining Engineering - 2019. DOI: 10.1051/e3sconf/201912301018
 25. Sai, K., Malanchuk, Z., Petlovanyi, M., Saik, P., Lozynskyi, V. Research of thermodynamic conditions for gas hydrates formation from methane in the coal mines. Solid State Phenomena (2019). DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.291.155
 26. Malanchuk, Y., Korniienko, V., Moshynskyi, V., Soroka V., Khrystyuk, A., Malanchuk, Z. Regularities of hydromechanical amber extraction from sandy deposits. Mining of mineral deposits. - 2019. DOI: 10.33271/mining13.01.049
 27. Nadutyi, V., Korniyenko, V., Malanchuk, Z., Cholyshkina, O. Analytical presentation of the separation of dense suspensions for the extraction of amber. E3S Web of Conferences 109, 00059 (2019). Essays of Mining Science and Practice. DOI: 10.1051/e3sconf/20191090005
 28. Z. Malanchuk, V. Korniienko, Ye. Malanchuk, V. Soroka, O. Vasylchuk. Modeling the formation of high metal сoncentration zones in man-made deposits. Mining of Mineral Deposits, 12(2), 2018, 76-84. https://doi.org/10.15407/mining12.02.076.
 29. Z. Malanchuk, V. Moshynskyi, Y. Malanchuk, V. Korniienko. Physico-Mechanical and Chemical Characteristics of Amber. Non-Traditional Technologies in the Mining Industry. Trans Tech Publications Inc. Solid State Phenomena (Volume 277), 2018, рр. 80-89 doi: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/SSP.277
 30. Lozynskyi V., Saik P., Petlovanyi M., Malanchuk Z., Malanchuk Y. Substantiation into Mass and Heat Balance for Underground Coal Gasification in Faulting Zones. 2018. Inzynieria Mineralna. Journal of the Polish Mineral Engineering Society. DOI: 10.29227/IM-2018-02-36
 31. Malanchuk Y., Moshynskyi V., Korniienko V., Malanchuk Z. Modeling the process of hydromechanical amber extraction. E3S Web Conf. Volume 60, 2018 Ukrainian School of Mining Engineering. https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000005.
 32. Dychkovskyi R.O., Lozynskyi V.H., Saik P.B., Petlovanyi M.V., Malanchuk Ye.Z., Malanchuk Z.R. Modeling of the disjunctive geological fault influence on the exploitation wells stability during underground coal gasification. Journal Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2018. - 18(4), pp. 1183-1197. https://doi.org/10.1016/j.acme.2018.01.012 https://authors.elsevier.com/a/1WspB5s1QS-PtW https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1644966518300128
 33. Khomenko O.Ye., Sudakov A.K., Malanchuk Z.R., Malanchuk Ye.Z. Principles of rock pressure energy usage during underground mining of deposits.Khomenko O.Ye., Sudakov A.K., Malanchuk Z.R., Malanchuk Ye.Z.Scientific Bulletin of National Mining University/ Scientific and technical journal. Dnipro. Ukraine, PP KF «Gerda». №2(158). 2017. – pp. 34-43.ISSN 2071-2227 UDC 622.831.24.0010
 34. Malanchuk Z. Examining features of the process of heavy metals distribution in technogenic placers at hydraulic mining / Z. Malanchuk, Ye. Malanchuk, V. Korniyenko, I. Ignatyuk // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2017. - № 1(10). - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2017_1(10)__7.
 35. Malanchuk Z., Korniienko V., Malanchuk Y. Results Of Research Into Amber Mining By Hydromechanical Method. Mining Of Mineral Deposits. Том: 11. Выпуск: 1. 2017. Стр.: 93-99. DOI: 10.15407/mining11.01.093
 36. Naduty V, Malanchuk Z., Malanchuk E., Korniienko V.Research results proving the dependence of the copper concentrate amount recovered from basalt raw material on the electric separator field intensity.Eastern – European Journal of Enterprise Technologies / PC «Technology Center», Kharkiv, Ukraine, Volume 5/5(83),– 2016, pp. 19-24. ISSN 1729-3774, UDC 622.277 DOI: 10.15587/1729-4061.2016.79524
 37. Malanchuk Z., Malanchuk Y., Khrystiuk A. Mathematical Modeling Of Hydraulic Mining From Placer Deposits Of Minerals. Mining Of Mineral Deposits. Том: 10. Выпуск: 2. 2016. Стр.: 18-24. DOI: 10.15407/mining10.02.013
 38. Malanchuk Y., Malanchuk Z., Korniienko V., Gromachenko S. The Results Of Magnetic Separation Use In Ore Processing Of Metalliferous Raw Basalt Of Volyn Region. Mining Of Mineral Deposits. Том: 10. Выпуск: 3. 2016. Стр.: 77-83. DOI: 10.15407/mining10.03.077
 39. Malanchuk Z., Korniienko V., Malanchuk E., Khrystiuk A. Results of experimental studies of amber extraction by hydromechanical method in Ukraine. Eastern – European Journal of Enterprise Technologies / PC «Technology Center», Kharkiv, Ukraine, Volume 3/10(81),– 2016, pp. 24-28.(SCOPUS) ISSN 1729-3774, UDC 622.232.5:622.2 DOI: 10.15587/1729-4061.2016.72404
 40. Naduty V., Malanchuk Z., Malanchuk E., Korniyenko V. Modeling of vibro screening at fine classification of metallic basalt [Text] / V. Naduty, Z. Malanchuk, E. Malanchuk, V. Y. Korniyenko // Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining, 2015. – pp. 441–443. doi: 10.1201/b19901-77
 41. Saik P.B., Dychkovskyi R.O., Lozynskyi V.H., Malanchuk Z.R., Malanchuk Ye.Z. Revisiting the underground gasification of coal reserves from contiguous seams. New Developments in Mining Engineering 2015: Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining. №6. Pp. 60-66. ISSN 2071-2227

Web of Science:

 1. Malanchuk, Ye., Moshynskyi, V., Denisyuk, P., Malanchuk, Z., Khrystyuk, A., Korniienko, V., & Martyniuk, P. (2021). Regularities in the distribution of granulometric composition of tuff while crushing. Mining of Mineral Deposits, 15(1), 66-74. https://doi.org/10.33271/mining15.01.066
 2. Moshynskyi, V., Malanchuk, Z., Tsymbaliuk, V., Malanchuk, L., Zhomyruk, R., & Vasylchuk, O. (2020). Research into the process of storage and recycling technogenic phosphogypsum placers. Mining of Mineral Deposits, 14(2), 95-102. https://doi.org/10.33271/mining14.02.095
 3. V. Korniyenko, V. Nadutyi, Y. Malanchuk, M. Yeluzakh. (2020) Substantiating velocity of amber buoying to the surface of sludge-like rock mass. Mining of Mineral Deposits, 14(4), 90-96. DOI:https://doi.org/10.33271/mining14.04.090
 4. Malanchuk, Y., Korniienko, V., Moshynskyi, V., Soroka, V., Khrystyuk, A., Malanchuk, Z. Regularities of hydromechanical amber extraction from sandy deposits. Mining of Mineral Deposits, 13(1), 2019, 49-57. https://10.33271/mining13.01.049.
 5. Dychkovskyi R.O; Lozynskyi V.H; Saik P.B; Petlovanyi M.V.; Malanchuk Y.Z; Malanchuk, Z.R. Modeling of the disjunctive geological fault influence on the exploitation wells stability during underground coal gasification. Archives Of Civil And Mechanical Engineering Том: 18. Выпуск: 4. 2019. Pp.: 1183-1197.
 6. Z. Malanchuk, V. Korniienko, Ye. Malanchuk, V. Soroka, O. Vasylchuk. Modeling the formation of high metal сoncentration zones in man-made deposits. Mining of Mineral Deposits, 12(2), 2018, 76-84. https://doi.org/10.15407/mining12.02.076.
 7. Lozynskyi V., Saik P., Sai, K., Malanchuk Y., Malanchuk Z. Substantiation into Mass and Heat Balance for Underground Coal Gasification in Faulting Zones. Inzynieria Mineralna-Journal Of The Polish Mineral Engineering Society. Выпуск: 2. 2018. Pp.: 289-300. DOI: 10.29227/IM-2018-02-36.
 8. Malanchuk Z., Boblyah, S. Determining the optimal technological scheme of hydrofluitment granular phosphorite. Volume 2, pp 154-160. Published 2008.
 9. Malanchuk Z., Korniienko V., Malanchuk Y. Results Of Research Into Amber Mining By Hydromechanical Method. Mining Of Mineral Deposits. Том: 11. Выпуск: 1. 2017. Стр.: 93-99. DOI: 10.15407/mining11.01.093
 10. Malanchuk Z., Malanchuk Y., Khrystiuk A. Mathematical Modeling Of Hydraulic Mining From Placer Deposits Of Minerals. Mining Of Mineral Deposits. Том: 10. Выпуск: 2. 2016. Стр.: 18-24. DOI: 10.15407/mining10.02.013
 11. Malanchuk Y., Malanchuk Z., Korniienko V., Gromachenko S. The Results Of Magnetic Separation Use In Ore Processing Of Metalliferous Raw Basalt Of Volyn Region. Mining Of Mineral Deposits. Том: 10. Выпуск: 3. 2016. Стр.: 77-83. DOI: 10.15407/mining10.03.077

Наукові відкриття працівників кафедри

 1. Властивість родовищ вуглеводнів. / Маланчук З.Р., Черней. Е.І., Кравець С.В. та інші / Свідотство про реєстрацію наукової ідеї №226 від 25 січня 2002 р. – М.: Міжнародна асоціація авторів наукових відкриттів. Диплом на відкриття №226. Опубліковано:Збірник коротких описів наукових відкриттів, наукових ідей, наукових гіпотез. – М.: Міжнародна асоціація авторів наукових відкриттів. – 2002. – С. 75-76.; Научные открытия учених СНГ. Краткий справочник. – Дніпропетровск: Вид. «Нова ідеологія» - 2008. – С. 266. Свидетельство № 4-1.
 2. Закономірність кількісного розподілу мінералів в техногенних золото- і алмазовміщаючих розсипах. / Маланчук З.Р., Черней. Е.І., Кравець С.В. та інші / Свідотство про реєстрацію наукової ідеї №257 від 17 жовтня 2002 р. – М.: Міжнародна асоціація авторів наукових відкриттів. Диплом на відкриття №214. Опубліковано:Збірник коротких описів наукових відкриттів, наукових ідей, наукових гіпотез. – М.: Міжнародна асоціація авторів наукових відкриттів. – 2003. – С. 16-19; Вісник Російської академії природничих наук. – М.: - 2002. – Т2. - №4. – С.53.; Научные открытия учених СНГ. Краткий справочник. – Дніпропетровск: Вид. «Нова ідеологія» - 2008. – С. 197-198.
 3. Закономірність стабілізації температури гірських порід на границях геологічних формацій вміщуючи точкові термічні джерела. / Маланчук З.Р., Черней. Е.І., Калько А.Д. та інші / Свідотство про реєстрацію наукової ідеї №225 від 28 травня 2003 р. – М.: Міжнародна асоціація авторів наукових відкриттів. Диплом на відкриття №225. Опубліковано:Збірник коротких описів наукових відкриттів, наукових ідей, наукових гіпотез. – М.: Міжнародна асоціація авторів наукових відкриттів. Вип. 1. – 2003. – С. 21-24.; Научные открытия учених СНГ. Краткий справочник. – Дніпропетровск: Вид. «Нова ідеологія» - 2008. – С. 205.
 4. Закономірний зв'язок між поняттями територія державна і державний кордон. / Маланчук З.Р., Черней. Е.І., Калько А.Д. та інші / Свідотство про реєстрацію наукової ідеї № А-265 від 17 січня 2003 р. – М.: Міжнародна асоціація авторів наукових відкриттів. Диплом на відкриття №265. Опубліковано:Збірник коротких описів наукових відкриттів, наукових ідей, наукових гіпотез. Вип. 1. – М.: Міжнародна асоціація авторів наукових відкриттів. – 2003. – С. 25-27.; Научные открытия учених СНГ. Краткий справочник. – Дніпропетровск: Вид. «Нова ідеологія» - 2008. – С. 259. Диплом № 16-S.
 5. Закономерная связь между понятиями територия государственная и государственный тероризм. / Маланчук З.Р., Черней. Е.І.,Постоловський Р.М. та інші / Свідотство про реєстрацію наукової ідеї № А -305 від 30 вересня 2003 р. – М.: Міжнародна асоціація авторів наукових відкриттів. Диплом на відкриття №305. Опубліковано: Научные открытия учених СНГ. Краткий справочник. – Дніпропетровск: Вид. «Нова ідеологія» - 2008. – С. 260-261. Диплом № 20-S.

Студентська наука

Щорічно студенти, які навчаються за спеціальністю «Гірництво» беруть участь та стають переможцями у І та ІІ турах Всеукраїнської олімпіади за спеціальністю «Гірництво», Університетському конкурсі наукових робіт ім. Гулі Корольової та Всеукраїнському конкурсі Студентських наукових робіт.
Студенти також долучаються до участі у вітчизняних та закордонних науково-практичних конференціях та семінарах, проведення наукових досліджень та є співавторами наукових статей і патентів на винаходи.

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів на кафедрі

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів на кафедрі «Розробки родовищ та видобування корисних копалин» ведеться через докторантуру і аспірантуру університету та інших навчальних закладів. На кафедрі діє аспірантура і докторантура за спеціальністю «Геотехнічна і гірнича механіка», яку очолює професор З.Р.Маланчук. У доробку Зіновія Романовича Маланчука понад 300 наукових і методичних праць, з яких: 5 наукових відкриттів, 20 монографій і посібників, 22 патенти. Створив наукову школу. Підготував 8 кандидатів наук, 1 доктора наук.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує вивчення студентами 39 навчальних дисциплін, які повністю забезпечені методичними матеріалами . Це аерологія гірничих виробок, буріння свердловин, видобування та обробка природнього каменю, вступ до спеціальності та корисні копалини України, геотехнології гірництва, гідромеханіка та термодинаміка, гірничі машини та комплекси, гірничо-комп'ютерна графіка, експлуатація гірничих машин та комплексів з виробництва та переробки корисних копалин, експертиза та паспортизація родовищ, інформаційні технології в гірництві, комп'ютерні технології в гірництві, маркшейдерська справа, методологія інноваційної діяльності в гірництві, методологія наукових досліджень, метрологія, стандартизація та сертифікація, механіка гірських порід, наукові основи управління в гірництві, основи гірничого виробництва, основи менеджменту в гірничому виробництві, основи теорії транспорту, основи теорії транспорту та транспортні системи гірничих підприємств, проектування, будівництво та реконструкція шахт та кар’єрів, ресурсозберігаючі та маловідходні технології, розкриття родовищ, спеціальні технології видобутку корисних копалин, спорудження гірничих виробок, спорудження та вентиляція гірничих виробок, стаціонарні машини, технології відкритої розробки корисних копалин, технології переробки та використання корисних копалин, технології переробки та збагачення корисних копалин, технології підземної розробки корисних копалин, технологія та безпека виконання вибухових робіт, транспортні системи гірничих підприємств, транспортно-логістичні системи гірничих підприємств, рекультивація порушених земель, організація та планування гірничого виробництва.

Матеріально-технічна база кафедри

Для забезпечення проведення лекційних та практичних занять з навчальних дисциплін кафедра має спеціалізовані аудиторії. Лабораторні роботи з навчальних дисциплін проводяться в навчально-науковій лабораторії - ауд.325б площею 36,5м2 на 16 студентів. Лабораторія обладнана сушильною шафою, муфельною піччю, приладом ИЛ-3М для визначення вологості прискореним методом, електронними вагами першого та другого класів, центрифугами, мікроскопами, компресійним приладом КПР-1, діючим макетом вібраційного грохота, метеорологічним обладнанням, іншим лабораторним обладнанням.
Для проведення лабораторних, практичних занять та залучення фахівців з виробництва на кафедрі діє навчально-науково-виробничий комплекс «Гірник», де студенти під керівництвом провідних фахівців на виробництві удосконалюють отримані теоретичні знання.

Міжнародне та міжвузівське співробітництво

Кафедра підтримує зв’язки як з вітчизняними науковцями, так і з науковцями університетів та дослідницьких центрів інших країн, зокрема, такими: Криворізький національний університет, Інститут геотехнічної механіки НАН України, м. Дніпро, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, Державний університет "Люблінська політехніка"(Польща), Факультет інженерії навколишнього середовища; Kielce University of Technology (Польща), Faculty of Mechatronics and Mechanical Engineering, Mechatronics and Mechanical Engineering Department. The State School of Higher Education in Chełm (Польща) The Institute of Technical Sciences and Aviation, Department of Mechanical Engineering.

ГалереяФото кафедри 2019 року. Колектив кафедри зліва на право: доцент Заєць В.В., асистент Оксенюк Р.Р., завідувач кафедри, професор Корнієнко В.Я., професор Маланчук З.Р., доцент Новак А.І., асистент Семенюк В.В., доцент Васильчук О.Ю.Фото 2019 року. Зліва на право: доцент Васильчук О.Ю., доцент Заєць В.В., професор Маланчук З.Р., завідувач кафедри, професор Корнієнко В.Я., асистент Оксенюк Р.Р., асистент Семенюк В.В.

Новини кафедри


Захист докторської дисертації.
В.о. зав. кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин Корнієнко Валерій Ярославович успішно захистив докторську дисертацію на тему: “Розвиток наукових основ процесів видобутку і вилучення бурштину з природних та техногенних покладів” та отримав диплом доктора технічних наук.

Прорив на Європейський ринок
У європейському видавництві UNIVERSITAS Publishing (Румунія) вийшла англомовна монографія «RESOURCES AND RESOURCESAVING TECHNOLOGIES IN MINERAL MINING AND PROCESSING» («РЕСУРСИ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИДОБУТКУ КОРИСНИХ КОПАЛИН ТА ЇХНІЙ ПЕРЕРОБЦІ»), автори д.т.н., проф. Маланчук З.Р., к.т.н., проф. Корнієнко В.Я., к.с-г.н., доц. Сорока В.С., к.т.н., доц. Заєць В.В., к.т.н., доц. Васильчук О.Ю., к.т.н., доц. Новак А.І.
В монографії використані матеріали авторських багаторічних досліджень видобутку бурштину, рудних та неметалічних мінералів, вугілля. Результати досліджень опубліковані в цитованих світових виданнях (Scopus, Web of Science) та захищені патентами.
Монографія призначена для широкої аудиторії вчених, практиків, аспірантів та студентів.

Участь у міжнародній конференції
14 грудня 2018 р. в університеті University of Petroșani (Румунія) пройшла англомовна Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Інноваційний розвиток ресурсозберігаючих технологій видобутку та переробки корисних копалин», в якій взяли участь викладачі кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин (д.т.н., проф. Маланчук З.Р., д.т.н., проф. Корнієнко В.Я., к.т.н., доц. Заєць В.В., к.т.н., доц. Васильчук О.Ю., к.т.н., доц. Новак А.І.).

Захист магістерських робіт
З 24.12.2018 р. по 28.12.2018 р. відбулися захисти магістерських робіт студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 184 «Гірництво».

Перед екзаменаційною комісією було представлено 14 магістерських робіт, з яких 11 робіт отримали відмінну оцінку, інші – оцінку добре. Магістерські роботи присвячені проблемам розробки родовищ та видобування корисних копалин та мають дослідницький характер. Результати захисту продемонстрували високий рівень підготовки магістрів.

Колектив кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин бажає успіхів у подальшому кар’єрному зростанні та гідно нести звання гірничого інженера.

Нова англомовна монографія
У європейському видавництві UNIVERSITAS Publishing (Румунія) вийшла англомовна монографія «Sustainable development of resource-saving technologies in mineral mining and processing» («Сталий розвиток ресурсозберігаючих технологій при видобутку та переробці корисних копалин»), авторів: д.т.н., проф. Корнієнко В.Я., к.т.н., доц. Васильчук О.Ю., к.т.н., доц. Марчук Р.М. та інші.

В монографії використані матеріали авторських багаторічних досліджень з удосконалення технології видобутку цеоліт-смектитових туфів та дослідження особливостей переробки техногенних відходів фосфогіпсу. Результати досліджень опубліковані в цитованих світових виданнях (Scopus, Web of Science) та захищені патентами.

Монографія призначена для широкої аудиторії вчених, практиків, аспірантів та студентів.

Практичне виїзне заняття на шахті з видобування вугілля
24.04.19 р. відбулося виїзне практичне заняття студентів спеціальності 184 «Гірництво» на полігоні в м. Червоноград для ознайомлення з технологічним обладнанням та принципом підземної розробки та видобутку вугільних пластів на діючому полігоні.

Студенти спустились в шахту, де отримали певні практичні навички та ознайомилися з тяжкою шахтарською працею.

Для студентів була організована культурна програма в палац Потоцьких у Червонограді та Підгорецький замок.

Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів на кафедрі розробки родовищ та видобування корисних копалин
15 травня 2019 року відбулася Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів «Видобування та переробка корисних копалин». В конференції взяли участь студенти 1-5 курсів. Наукові дослідження в представлених презентаціях охоплювали всі сфери гірничого виробництва. Доповіді були цікавими та пізнавальними.

День вишиванки на кафедрі
16 травня 2019 року працівники кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин та студенти приєдналися до відзначення Дня Вишиванки.

Нагородження переможців науково-практичної конференції
29 травня 2019 року за результатами проведеної на кафедрі розробки родовищ та видобування корисних копалин науково-практичної конференції «Видобування та переробка корисних копалин» відбулося нагородження переможців.

Виїзні заняття на гірничих підприємствах Рівненської області
30 травня 2019 року студентам спеціальності «Гірництво» груп ГР-21, ГР-31, ГР-11інт, ГР-51м ННМІ були проведені практичні заняття на гірничих підприємствах фахівцями з виробництва: головним механіком ПАТ «Вирівський кар’єр» ( с. Вири, Сарненського р-ну, Рівненської обл.) Єленцем Геннадієм Григоровичем та директором ТОВ «Рафалівський кар’єр» (с. Іванчі, Володимирецького р-ну, Рівненської обл.) Бортніком Петром Петровичем.

Профорієнтація в ДВНЗ «Червоноградському гірничо-економічному коледжі»
19 вересня 2019 року відбулася зустріч зі студентами ДВНЗ «Червоноградського гірничо-економічного коледжу» завідувача кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин, д.т.н, проф. Корнієнка В. Я. та директора ІПО, д.т.н., проф. Маланчука З.Р. З майбутніми гірничими інженерами проведено пробне вступне фахове тестування. Відбулась зустріч з виробничниками, працівниками Червоноградських шахт, на якій були розглянуті актуальні питання післядипломної освіти та підвищення кваліфікації.

Захист магістерських робіт
З 23.12.2019 р. по 27.12.2019 р. відбулися захисти магістерських робіт студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 184 «Гірництво».

Перед екзаменаційною комісією було представлено 13 магістерських робіт, з яких 7 робіт отримали відмінну оцінку, інші – оцінку добре. Магістерські роботи присвячені проблемам розробки родовищ та видобування корисних копалин та мають дослідницький характер. Результати захисту продемонстрували високий рівень підготовки магістрів.
Колектив кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин бажає успіхів у подальшому кар’єрному зростанні та гідно нести звання гірничого інженера.

Вручення дипломів випускникам-магістрам спеціальності 184 "Гірництво"
29 січня 2020 року у актовій залі НУВГП відбулося вручення дипломів магістра зі спеціальності 184 "Гірництво".Колектив кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин та дирекція ННМІ бажають успіхів випускникам та наснаги на майбутні звершення

Практична підготовка студентів спеціальності 184 "Гірництво"
У період з 27 січня по 21 лютого 2020 року студенти спеціальності 184 «Гірництво» проводили практичну підготовку, яка включала виконання курсових проектів з навчальних дисциплін, роботу у науковому гуртку «Конструктор». Також практична підготовка проводилася на гірничих підприємства Рівненської області фахівцями з виробництва: начальником гірничого цеху Петром Миколайовичем та майстер цеху переробки Володимиром Кириловичем на ПрАТ «Рафалівський кар’єр» (с. Іванчі, Володимирецького р-ну, Рівненської обл.) та заступником виконавчого директора з питань виробництва О. І. Козоровський та заступником виконавчого директора з питань охорони праці А. К. Шерстюком на Клесівському кар’єрі нерудних копалин «Технобуд» (смт. Клесів, Сарненського р-ну, Рівненської обл.). Практична підготовка на підприємствах у студентів розпочиналася з проходження розгорнутих інструктажів з техніки безпеки та отримання засобів індивідуального захисту. Студенти вивчали структуру підприємства та виробництва, виконували лабораторні та експериментальні дослідження. Перебуваючи безпосередньо у кар’єрах, майбутні інженери-гірники дізналися про те, які способи розробки кар’єрів використовують дані підприємства, дослідили залягання порід у родовищах та дізналися про особливості роботи у кожному з них.

Перемога в другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 184 "Гірництво"
Згідно з опрацюваннями результатів оцінювання робіт у першому турі (сліпе рецензування) та у другому турі (відкрите рецензування) конкурсною комісією були визначені переможці, серед яких виборола перемогу та отримала диплом ІІ ступеня студентка ІІІ курсу ННМІ, групи ГР-31 Козяр Дарія Іванівна (науковий керівник к.т.н., доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин Заєць Віталій Вадимович).

Нова англомовна монографія
У європейському видавництві Publishing House “St.Ivan Rilski” (Болгарія) вийшла англомовна монографія «Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing», під редакцією д.т.н., професора Маланчука Зіновія Романовича (Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph /Edited by Professor Z.R. Malanchuk. – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2020. - 446 р. ISBN 978-954-353-408-1. UDС 622.002. http://ep3.nuwm.edu.ua/17471/).
В монографії використані матеріали авторських багаторічних досліджень ресурсозберігаючих технологій видобутку та переробки корисних копалин. Результати досліджень опубліковані в цитованих світових виданнях (Scopus, Web of Science) та захищені патентами.
Монографія призначена для широкої аудиторії вчених, практиків, аспірантів та студентів.

Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів на кафедрі розробки родовищ та видобування корисних копалин
13 травня 2020 року відповідно до заходів в рамках святкування Фестивалю науки на кафедрі розробки родовищ та видобування корисних копалин в режимі онлайн відбулася Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів «Видобування та переробка корисних копалин». В конференції взяли участь студенти всіх курсів. Наукові дослідження в представлених презентаціях охоплювали всі сфери гірничого виробництва. Доповіді були цікавими та пізнавальними.

Перемоги гірників продовжуються
Вітаємо наших студентів та колег з перемогами у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціальності «Гірництво», який був проведений в ДВНЗ «Криворізький національний університет». По секції «Відкрита розробка корисних копалин» виборов перемогу та отримав диплом І ступеня студент ІІ курсу ННМІ, групи ГР-21 Єленець Ілля (науковий керівник завідувач кафедри, д.т.н., професор Корнієнко Валерій Ярославович). По секції «Підземна розробка корисних копалин» диплом ІІ ступеня отримала студентка ІІІ курсу ННМІ, групи ГР-31 Козяр Дарія (науковий керівник к.т.н., доцент Заєць Віталій Вадимович). Колектив кафедри та ННМІ щиро вітає переможців та керівників з гідним представленням НУВГП на всеукраїнському рівні та бажає подальших наукових здобутків!

Міжнародна наукова конференція, присвячена до 105-річчю НУВГП
26 жовтня 2020 р. проведено 3-ю Міжнародну науково-технічну конференцію «Інноваційний розвиток ресурсозберігаючих технологій та раціональне користування природними ресурсами», яка присвячена 105-річчю Національного університету водного господарства та природокористування. Конференцію проведено на базі Університету Петрошані (University of Petroșani, Румунія) у дистанційній формі англійською мовою. Співголовами оргкомітету були ректори Національного університету водного господарства та природокористування проф. Віктор Степанович Мошинський та Університету Петрошані (Румунія) проф. Сорін-Міхай Раду. Заступники голови оргкомітету: проф. Марія Лазар, проф. Зіновій Романович Маланчук, доц. Чухарєв С.М. У роботі конференції взяли участь науковці з різних країн світу (Румунії, Сербії, Німеччини, Узбекистану, Казахстану, Кенії, Польщі, Нігерії, США, Білорусі, Уганди, Монголії, Індії, Австралії) та провідні фахівці з різних наукових установ України. За результатами конференції виданий збірник тез в друкованому та електронному вигляді. Всі учасники конференції отримали сертифікат про участь за підписом двох ректорів.

Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів на кафедрі розробки родовищ та видобування корисних копалин
23 грудня 2020 року на кафедрі розробки родовищ та видобування корисних копалин в режимі онлайн відбулася Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів «Видобування та переробка корисних копалин». В конференції взяли участь студенти всіх курсів. Наукові дослідження в представлених презентаціях охоплювали всі сфери гірничого виробництва. Доповіді були цікавими та пізнавальними.

Перемоги у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціальності «Гірництво» 2021 року
Вітаємо наших студентів та викладачів кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин з перемогами у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціальності «Гірництво», який відбувся у ДВНЗ «Криворізький національний університет». По секції «Підземна розробка корисних копалин» диплом ІІІ ступеня отримала студентка ІV курсу ННМІ, групи ГР-41 Юхимчук Софія (науковий керівник д.т.н., професор, професор кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин Маланчук Зіновій Романович). По секції «Відкриті гірничі роботи» виборов перемогу та отримав диплом ІІІ ступеня студент ІІІ курсу ННМІ, групи ГР-31 Коцюк Михайло (науковий керівник к.т.н., доцент, доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин Васильчук Олександр Юрійович.). Колектив кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин та ННМІ щиро вітає переможців та керівників з гідним представленням НУВГП на всеукраїнському рівні та бажає подальших наукових здобутків!

Англомовна монографія у Європейському Союзі
В Європейському Союзі (Petroșani: UNIVERSITAS Publishing, Румунія) опублікована англомовна монографія «Еnergy- and resource-saving technologies of developing the raw-material base of mining regions» за редакцією д.т.н., професора Маланчука Зіновія Романовича та професора Марії Лазар (Румунія) в якій взяли участь 15 науковців нашого університету та науковці з інших наукових установ як України так і Польщі, Казахстану, Монголії, Болгарії, Нігерії і Гвінеї. У монографії розглядається потенційний технологічний розвиток гірничовидобувної та переробної промисловості шляхом оновлення гірничих машин та технологій. Книга призначена для широкої шахтарської аудиторії, практиків, аспірантів та студентів.

Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів на кафедрі розробки родовищ та видобування корисних копалин
13 травня 2021 року відбулася Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів «Видобування та переробка корисних копалин». В конференції взяли участь студенти 1-5 курсів. Наукові дослідження в представлених презентаціях охоплювали всі сфери гірничого виробництва. Доповіді були цікавими та пізнавальними.

Захист бакалаврських робіт
22.06.2021 р. відбулися захисти бакалаврських робіт студентів денної форми навчання за спеціальністю 184 «Гірництво».

Перед екзаменаційною комісією було представлено 12 бакалаврських робіт. Бакалаврські роботи присвячені проблемам розробки родовищ та видобування корисних копалин та мають прикладний характер. Результати захисту продемонстрували високий рівень підготовки бакалаврів.
Колектив кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин бажає успіхів у подальшому кар’єрному зростанні.

Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів на кафедрі розробки родовищ та видобування корисних копалин
1 грудня 2021 року відбулася Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів «Видобування та переробка корисних копалин». В конференції взяли участь студенти 1-5 курсів. Наукові дослідження в представлених презентаціях охоплювали всі сфери гірничого виробництва. Доповіді були цікавими та пізнавальними.

Захист магістерських робіт
22.12.2021 р. та 23.12.2021 року відбулися захисти магістерських робіт студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 184 «Гірництво».

Перед екзаменаційною комісією було представлено 16 магістерських робіт, з яких 12 робіт отримали відмінну оцінку, інші – оцінку добре. Магістерські роботи присвячені проблемам розробки родовищ та видобування корисних копалин та мають дослідницький характер. Результати захисту продемонстрували високий рівень підготовки магістрів.
Колектив кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин бажає успіхів у подальшому кар’єрному зростанні та гідно нести звання гірничого інженера.

Оголошення