Корнієнко Валерій Ярославович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук
Корнієнко Валерій Ярославович

Доктор технічних наук, професор

Біографія

Hародився 4 червня 1973 року в м. Рівне. Після закінчення загальноосвітньої школи в 1990 році поступив на механічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства, який закінчив з відзнакою у 1995 році, отримавши кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю «Механізація меліоративних робіт». В 2014 році закінчив навчання в Інституті економіки, менеджменту та права НУВГП і отримав кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю "Управління навчальним закладом". У 2019 році закінчив навчання за спеціальністю «Гірництво» та здобув кваліфікацію гірничого інженера з дослідницьким рівнем діяльності.

У 1999 році вступив у аспірантуру при кафедрі “Будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”.

З 2002 року по 2011 рік працює асистентом на кафедрі «Експлуатації і ремонту машин».

В травні 2011 року захистив дисертацію на тему: “Обґрунтування раціональних параметрів віброгідравлічного інтенсифікатора для видобутку бурштину” в спеціалізованій вченій раді Д 08.188.01 при Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (м. Дніпропетровськ) за спеціальністю 05.05.06 – «Гірничі машини».

З 2011 року працює старшим викладачем та доцентом кафедри експлуатації і ремонту машин.

З 2012 року працює доцентом кафедри "Розробки родовищ корисних копалин, гірничих машин та комплексів".

З 2014 року директор Західно-Українського навчально-консультаційного центра (НН Західного локального центра дистанційно-заочного навчання).

В 2015 році отримав атестат доцента кафедри "Розробки родовищ корисних копалин, гірничих машин та комплексів".

З вересня 2018 року переведений на посаду професора кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин.

З вересня 2018 року в.о. завідувача кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин.

У жовтні 2018 року захистив докторську дисертацію на тему: “Розвиток наукових основ процесів видобутку і вилучення бурштину з природних та техногенних покладів” в спеціалізованій вченій раді Д 08.188.01 при Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (м. Дніпро) за спеціальністю 05.15.09 – «Геотехнічна і гірнича механіка».

В квітні 2019 року обраний до складу науково-методичної комісії (підкомісії) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (НМК № 9 - Науково-методична комісія з будівництва та технологій, підкомісії 184 «Гірництво»). З листопада 2019 року член Вченої ради НУВГП. З 2020 року член спеціалізованої вченої ради К 47.104.08 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Член науково-методичної ради НУВГП.

З липня 2019 року - завідувач кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин.

В лютому 2020 року отримав атестат професора кафедри "Розробки родовищ та видобування корисних копалин".

Нагороджений почесними грамотами НУВГП, Рівненської обласної ради.

Одружений, виховує двох синів.