Кафедра Гідроінформатики

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

(англ. Department of Hydroinformatics)

Утворена з 01.09.2017 року наказом ректора №146 від 15.03.2017 р. "Про реорганізацію кафедр навчально-наукового інституту водного господарства та приробооблаштування"

Зміст

Навчальні дисципліни кафедри гідроінформатики

Методичне забезпечення кафедри гідроінформатики

Наукова і грантова робота кафедри гідроінформатики

Наукові журнали які цитуються в Scopus и Web of Science (кафедра гідроінформатики)

Науково-практична конференція

Виховна робота кафедри гідроінформатика

Навчально-лабораторна база кафедри гідроінформатики

Засідання кафедри гідроінформатики

Теми магістерських робіт

Що таке гідроінформатика?

Склад кафедри гідроінформатики

Склад кафедри (2 професора, 4 доцента):

секція водогосподарського будівництва та гідроінформаційних технологій
секція експлуатації та дослідження надійності водогосподарських споруд і систем
навчально-допоміжний персонал

Історія

Кафедра створена 01.09.2017 року наказом ректора №146 від 15.03.2017 р. "Про реорганізацію кафедр навчально-наукового інституту водного господарства та приробооблаштування" шляхом виділення частини викладачів з кафедри Водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем. Також частина викладачів перейшла на іншу новостворену кафедру - гідротехнічного будівництва та гідравліки. В свою чергу кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем утворена в 2013 році об’єднанням двох провідних кафедр водогосподарського напряму нашого університету – водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем, що мають свою багаторічну історію.

Кафедра експлуатації гідромеліоративних систем заснована в 1950 році шляхом відокремлення від кафедри сільськогосподарських меліорацій. Першим завідувачем кафедри з 1950 по 1971 рік був заслужений працівник вищої школи УРСР, ректор Київського гідромеліоративного інституту. З 1959 року – ректор Українського інституту інженерів водного господарства, кандидат с.-г. наук, доцент Семенов К.С. З 1971 по 1981 рік кафедру очолював заслужений працівник вищої школи УРСР, професор Бродський.Л.І., з 1981 по 1986 рік – к.т.н., доцент Никонюк А.М., з 1986 по 1989 рік – к.т.н., доцент Гаць П.І., з 1989 по 1994 рік – к.т.н., доцент Чабан.В.Й., з 1994 по 2013 рік – д.т.н., професор Гурин В.А.

На кафедрі в різні роки працювали такі відомі вчені: заслужений меліоратор УРСР, д.т.н., професор Янголь А.М., перша жінка-меліоратор України, к.т.н., доцент Орлова Н.О.

перша жінка-меліоратор України, к.т.н., доцент Орлова Н.О. з колегами

Також на кафедрі працювали к.т.н., доценти Долід М.А., Нестерук Й.П., Кулішенко Г.О., доценти Таргоній П.М., старші викладачі Хайтул Н.В., Косянчук О.І. Кафедра водогосподарського будівництва заснована у 1949 році під назвою кафедра організації і механізації гідромеліоративних робіт, потім назва кафедри змінювалась тричі: з вересня 1966 р. – кафедра будівельного виробництва, з липня 1973 р. – кафедра водогосподарського будівництва, з 2011 р. – кафедра водогосподарського, промислового та цивільного будівництва.

Кафедра ВГБ ЕГМС 2015p

Із збільшенням обсягу підготовки інженерних кадрів у нашому ВНЗ професорсько-викладацький склад кафедри водогосподарського будівництва став основою для заснування багатьох інших кафедр університету (будівельних і меліоративних машин, технології будівельного виробництва, архітектури, охорони праці і екології у будівництві, будівельних виробів та матеріалознавства).

Перший склад кафедри за наказом №201 від 30 серпня 1949 року був встановлений чисельністю із 3-х викладачів: доцента Драчинського Сільвестра Вікторовича – виконуючого обов’язки завідувача кафедрою; професорів Гапонова Івана Івановича та Нікіфорова Василя Михайловича.

У різні періоди існування кафедри її очолювали відомі вчені, працівники меліорації і водного господарства, вищої освіти України. Перший завідувач кафедрою Драчинський С.В. згодом був призначений заступником міністра Мінводгоспу УРСР.

Надалі кафедру очолювали професор Сліпченко П.С., доцент Ратушняк.М.І., доцент Лопатін В.М. З 1962 по 1972 рік кафедру очолював к.т.н., доцент Бочарніков Георгій Борисович. У наступний двохрічний період кафедру очолювали д.т.н., професор Прикін Б.В., доцент Юшин Ф.Р. З 1973 року по 1982 рік кафедру очолював доцент Чайковський Юрій Миколайович. З 1982 по 1987 рік – к.т.н., доцент Ступак Василь Олексійович, з 1987 по 1994 рік – к.т.н., доцент Гайдукевич Віталій Анатолійович, з 2008 по 2013 рік кафедру очолював д.т.н., професор Ткачук Микола Микитович, з 1994 по 2008 рік, та з 2013 року і нині кафедру очолює д.т.н., професор, академік Академії будівництва України, Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем Кір’янов Віктор Миколайович.

Кожен із завідувачів кафедрою доклав свої зусилля, свій інтелект в процес формування кафедри, залишив помітний слід у її житті.

З повагою згадують випускники кафедри старших викладачів Шопіна Георгія Григоровича, Роговського Тадеуша Тимофійовича, Молодоженю Олексія Васильовича, Кубишкіна Сергія Олександровича, Коритнюка Олексія Степановича, доцента Левуна Івана Кириловича, к.т.н., доцентів Громадченко Володимира Юрійовича, Московченко Валентина Федоровича та багатьох інших.

Тривалий час на кафедрі працювали доцент Соляний Іван Опанасович (з 1961), старші викладачі Базурін Олександр Сергійович та Йохна Петро Арсенович (з 1968 року).

За останні роки змінився якісний склад професорсько-викладацького персоналу кафедри. Якщо з 1962 по 1972 роки на кафедрі працював лише один кандидат наук, то тепер на кафедрі чисельність викладачів з науковими ступенями та вченими званнями складаэ 100%.

Багато випускників кафедри стали відомими у своїй справі: Хорєв Віктор Максимович – був головою Держводгоспу України (керівник дипломного проекту доцент Соляний І.О.); Терещенко Віктор Миколайович – був начальником Рівненського облводгоспу (керівник дипломного проекту старший викладач Роговський Т.Т.); Гурін Василь Арсенович – був ректором університету (керівник дипломного проекту доцент Левун І.К.); Хомко Володимир Євгенович – міський голова Рівного (керівник дипломного проекту професор Кір’янов В.М.); Якушев А.І. – начальник Львівського Діпроводгоспу; Котеленець Б.О. – начальник підприємства «Кримводбуд»; Віра М.Й. – начальник Чернівецького облводгоспу та багато інших.

На кафедрі було підготовлено більше 5 тисяч інженерів-гідротехніків, інженерів-механіків, інженерів-будівельників.

Науковці кафедри працюють над розробкою наступних наукових тем: вдоюконалення конструкцій, технології та організації будівництва водогосподарських систем, підвищення ефективності їх використання при застосуванні регулюючої мережі, представленої дренажними та дренажно-екранними модулями; розробка та впровадження комп’ютерних технологій і математичних моделей у навчальний процес і водне господарство; підвищення надійності та удосконалення систем зрошення; підвищення надійності та удосконалення гідротехнічних споруд осушувальних систем; підвищення енергоефективності та удосконалення систем теплової меліорації скидними водами.

Викладачі кафедри забезпечують вивчення більше 20 навчальних дисциплін студентам кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» у базовому навчальному закладі та в локальних центрах університету. Навчальні дисципліни з спеціальної та загально-технічної підготовки надають знання студентам в області інформаційних технологій, інтегрованого управління водними ресурсами та водогосподарськими системами, раціонального використання та охорони водних ресурсів, експлуатації гідромеліоративних систем, технології та організації будівництва водогосподарських та природоохоронних об’єктів, гідроенергетичних споруд, організації будівельного виробництва та кошторисної справи та ін.

Підготовці фахівців сприяє выдповыдна матеріально-технічна база. Кафедра має комп’ютерний клас, навчальну лабораторію. Студенти проводять лабораторно-виробничі роботи з навчальної дисципліни “Оцінка надійності гідротехнічних споруд” на об’єктах річки Устя (м. Рівне).

Кафедра Гідроінформатики

Викладачі кафедри постійно керують науковою роботою студентів. Результати цієї роботи представляються на студентських науково-практичних конференціях, публікуються в наукових виданнях як одноосібно, так і у співавторстві з викладачами кафедри. Це дозволяє їм ефективно конкурувати з випускниками інших ВНЗ України, що підтверджується численними їх перемогами на студентських олімпіадах різного рівня.

Студентська наука – ефективне джерело для поповнення науково-педагогічних кадрів кафедри. Після закінчення магістратури найкращі випускники продовжують наукову роботу в аспірантурі.

Для якісного, на високому професійному рівні впровадження державної політики з питань розвитку водного господарства та меліорації земель, забезпечення зростаючих потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах кафедра водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем, готуючи магістрів за спеціальностями 192 Будівництво та цивільна інженерія (Раціональне використання та охорона водних ресурсів) та 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології, забезпечує Україну висококваліфікованими кадрами. Такі фахівці успішно здійснюють проектування та будівництво водопідвідних і водовідвідних, протипаводкових, протифільтраційних, протизсувних, протиерозійних та інших водогосподарських і природоохоронних систем і споруд; розробляють нові ресурсо- та енерго- зберігаючі технології їх влаштування; досліджують і прогнозують вплив води на навколишнє середовище та запобігання її шкідливої дії.

Спеціальності, для яких кафедра гідроінформатики є випусковою

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (бак)

Дисципліни за вибором

Перелік додаткових освітніх послуг (факультативів, курсів), які може надавати кафедра гідроінформатики та якими можуть скористуватись студенти нашого університету.

  • Автоматизований випуск кошторисів
  • Як підготувати і провести апробацію наукової праці
  • Інженерний аналіз на основі CAD/CAE систем

Розподіл обов'язків між викладачами кафедри "Гідроінформатика"

Прізвище, ім'я, по батькові Посада, вчене звання Обов'язки на кафедрі
Клімов Сергій Васильович доцент, к.т.н. завідувач кафедр, загальна координація діяльності, відповідальний за веб-сторінку, за формування курсів в Moodle
Востріков Володимир Петрович Професор, к.т.н. заступник завідувача кафедри з наукової роботи, підготовка кадрів, підвищення кваліфікації, стажування
Гурин Василь Арсентійович Професор, д.т.н. Працевлаштування студентів, навчально-виробнича практика, зв'язки з виробництвом
Новачок Олександр Михайлович доцент, к.т.н. методична робота, розрахунок навантаження, комп'ютерна навчальна лабораторія
Романюк Іван Васильович доцент, к.т.н. виховна робота, громадська робота, профгрупорг
Пінчук Олег Леонідович доцент, к.т.н. профорієнтаційна робота, наукові та освітні гранти, міжнародна діяльність