Бойчура Михайло Володимирович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до: навігація, пошук

Біографія

Бойчура Михайло Володимирович

Народився 23 червня 1992 року. У 2010-2015 рр. навчався в Рівненському державному гуманітарному університеті (РДГУ). Отримавши диплом "Спеціаліст з прикладної математики" з відзнакою поступив в аспірантуру РДГУ за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

З 2019 року працює на посадах асистента кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики і молодшого наукового співробітника Науково-дослідної частини Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП).

У 2020 році йому присвоєно науковий ступінь: кандидат технічних наук (спеціальність: 01.05.02 -- математичне моделювання та обчислювальні методи).

Наукова діяльність

Сфери наукових інтересів:

 • методи прикладних квазіпотенціалів у задачах електроімпедансної томографії;
 • числові методи комплексного аналізу моделювання повільного руху рідин у водоймах;
 • моделювання та ідентифікація параметрів фізичних процесів, що мають місце в комутаторах надвисокочастотного поля.

Бере активну участь в науково-дослідних темах НУВГП та РДГУ; автор понад 25-ти наукових праць, з яких найбільш значущими є:

Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук (спеціальність: 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи). Тема дисертаційного дослідження: "Ідентифікація параметрів квазіідеальних полів числовими методами комплексного аналізу".

З 2020 року – член Ради молодих вчених НУВГП.

Профілі в міжнародних базах:

Педагогічна діяльність

Для студентів спеціальностей "Прикладна математика", "Комп'ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення" читає дисципліни:

 • Алгоритми і дискретні структури даних;
 • Архітектура обчислювальних систем та системне програмування;
 • Тестування програмного забезпечення;
 • Комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія.

Для студентів усіх спеціальностей викладає вибіркову дисципліну:

 • Програмування: CS50.

Захоплення

Наукові дослідження, серіали, політика, комп’ютерні ігри, психологія, плавання.

Життєві кредо

 • стався до людей так, як хотів би, щоб вони до Тебе ставились;
 • обирай складніший шлях – там менше конкурентів;
 • не зашкодь;
 • не в грошах щастя;
 • якщо б кожен старався відповідально виконувати свою частинку роботи, то світ став би набагато кращим;
 • роботу потрібно виконувати максимально відповідально, або не виконувати взагалі;
 • варто працювати лише там, де подобається.

Контакти

е-mail: m.v.boichura@nuwm.edu.ua