Якість освіти

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Студентська організація “Якість освіти” долучає студентів як рівноправних учасників освітнього процесу до оцінки якості навчання та викладання в університеті. Також ми беремо участь в розробці та затвердженні важливих документів та висловлюємо загальну студентську думку щодо багатьох важливих внутрішньоуніверситетських питань.

Колеснікова Єлизавета Романівна, голова “Якості освіти”

Завдання

1. Долучення студентів до розробки та удосконалення:

- стратегічного плану розвитку НУВГП;

- системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- внутрішніх документів, що регламентують організацію освітнього процесу;

- процедур дотримання академічної доброчесності;

- процедур врегулювання конфліктів;

- механізму врахування формальної та неформальної освіти;

- механізмів оцінювання якості навчання та викладання, а також якості викладацького складу.

2. Погодження змісту анкет для опитування студентів та викладачів.

3. Виявлення інших студентських ініціатив з метою їх аналізу та відповідного реагування.

4. Виявлення необхідних студентам методів та способів їх підтримки

Діяльність

Упродовж першого та другого семестру студенти були залучені до розробки анкет для опитування викладачів та студентів, ухвалили процедуру анкетування студентів університету з метою оцінювання якості навчання та викладання у електронній формі на платформі Google: "Шкалу оцінки подавати у 10-бальній системі(оцінка від 1 до 10 балів, де 1 – незадовільно, а 10 – відмінно); зменшити кількість запитань до 10; анкетування проводити анонімно". Також ми завжди залучаємося до аналізу та обробки різних документів, пов'язаних як з навчанням в цілому, так і з контролем якості освіти в університеті. Зокрема, ми брали участь в обговоренні щодо змісту та форми існуючої типової робочої програми навчальної дисципліни, ознайомилися із макетом Силлабусу та його наповненням. Перед другим семестром долучилися з одного з найважливіших процесів в НУВГП, а саме до вдосконалення системи семестрового оцінювання знань. Також ми висловлювали свою думку щодо запровадження неформальної та інформальної освіти.

На засіданнях нашої робочої групи часто беруть участь працівники відділу якості освіти університету та представники адміністрації. Студенти можуть вільно висловлювати свою думку, вносити корективи, правки, зауваження та запитання щодо тієї чи іншої справи, яка розглядається. Також студенти з нашої організації є дуже активними і є членами Вченої ради університету або інших організацій, беруть участь в різноманітних засіданнях та зборах у НУВГП, долучають інших студентів до нашої важливої діяльності, а також є прихильниками академічної доброчесності й беруть участь у заходах промоції університету. Ми завжди висловлюємо загальну або найпоширенішу думку, оскільки захищаємо інтереси студенства і працюємо задля їх покращення перебування в університеті.

Учасники організації

Яремчук Дарія, Колеснікова Єлизавета, Чміль Катерина, Дубич Руслана, Сокол Анастасія, Біла Наталія.

Ментори

Корбутяк Віктор Іванович, голова відділу Якості освіти НУВГП

Діяльність організації

Документи

</gallery>

Голова організації

Колеснікова Єлизавета Романівна
+380972760651
Temniuk_ba19@nuwm.edu.ua

Соцмережі

page=0 Посилання на сторінку у Facebook

Протоколи засідань

<gallery> Файл:Протокол-№8-1ст.jpg|Протокол №8 від 15.08.2021 про обрання голови СО "Якість освіти" та обговорення «Декларації про доброчесність» Файл:Протокол-№8-2ст.jpg|
Файл:Протокол-№7-1-ст.jpg|Протокол №7 від 09.12.2020 про обговорення механізму процедури анкетування студентів університету з метою оцінювання якості навчання та викладання, обговорення змісту анкети Файл:Протокол-№7-2ст.jpg| Файл:Протокол-№7-3ст.jpg|
Файл:Протокол №6 1ст.jpg|Протокол №6 від 03.12.2020 про обговорення механізму процедури перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності та обговорення змісту Порядку про перезарахування Файл:Протокол №6 2 ст.jpg|
Файл:Протокол №5 1ст.jpg|Протокол №5 від 14.04.2020 про обговорення Положенням про неформальну та інформальну освіту в НУВГП Файл:Протокол №5 2ст.jpg|
Файл:Протокол №4 ст1.jpg|Протокол №4 від 26.12.2019 про обговорення чинної системи семестрового оцінювання знань, ознайомлення з існуючою типовою робочою програмою навчальної дисципліни, ознайомлення із Силабусом Файл:Протокол №4 ст 2.jpg|
Файл:Протокол №3 1ст.jpg|Протокол №3 від 04.11.2019 про обговорення змісту питань анкети Файл:Протокол № 3 2ст.jpg| Файл:Протокол №3 3ст.jpg|
Файл:Протокол-№2-1ст.jpg|Протокол №2 від 07.10.2019 про обговорення механізму процедури анкетування та змісту анкет Файл:Протокол-№2-2-ст.jpg| Файл:Протокол-№2-3-ст.jpg|