Якість освіти

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Студентська організація “Якість освіти” долучає студентів як рівноправних учасників освітнього процесу до оцінки якості навчання та викладання в університеті. Також ми беремо участь в розробці та затвердженні важливих документів та висловлюємо загальну студентську думку щодо багатьох важливих внутрішньоуніверситетських питань.

Пахут Антоній Вадимович, голова “Якості освіти”

Пахут Антоній-голова організації “Якість освіти”

Завдання

1. Долучення студентів до розробки та удосконалення:

- стратегічного плану розвитку НУВГП;

- системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- внутрішніх документів, що регламентують організацію освітнього процесу;

- процедур дотримання академічної доброчесності;

- процедур врегулювання конфліктів;

- механізму врахування формальної та неформальної освіти;

- механізмів оцінювання якості навчання та викладання, а також якості викладацького складу.

2. Погодження змісту анкет для опитування студентів та викладачів.

3. Виявлення інших студентських ініціатив з метою їх аналізу та відповідного реагування.

4. Виявлення необхідних студентам методів та способів їх підтримки

Діяльність

Упродовж першого та другого семестру студенти були залучені до розробки анкет для опитування викладачів та студентів, ухвалили процедуру анкетування студентів університету з метою оцінювання якості навчання та викладання у електронній формі на платформі Google: "Шкалу оцінки подавати у 10-бальній системі(оцінка від 1 до 10 балів, де 1 – незадовільно, а 10 – відмінно); зменшити кількість запитань до 10; анкетування проводити анонімно". Також ми завжди залучаємося до аналізу та обробки різних документів, пов'язаних як з навчанням в цілому, так і з контролем якості освіти в університеті. Зокрема, ми брали участь в обговоренні щодо змісту та форми існуючої типової робочої програми навчальної дисципліни, ознайомилися із макетом Силлабусу та його наповненням. Перед другим семестром долучилися з одного з найважливіших процесів в НУВГП, а саме до вдосконалення системи семестрового оцінювання знань. Також ми висловлювали свою думку щодо запровадження неформальної та інформальної освіти.

На засіданнях нашої робочої групи часто беруть участь працівники відділу якості освіти університету та представники адміністрації. Студенти можуть вільно висловлювати свою думку, вносити корективи, правки, зауваження та запитання щодо тієї чи іншої справи, яка розглядається. Також студенти з нашої організації є дуже активними і є членами Вченої ради університету або інших організацій, беруть участь в різноманітних засіданнях та зборах у НУВГП, долучають інших студентів до нашої важливої діяльності, а також є прихильниками академічної доброчесності й беруть участь у заходах промоції університету. Ми завжди висловлюємо загальну або найпоширенішу думку, оскільки захищаємо інтереси студенства і працюємо задля їх покращення перебування в університеті.

Учасники організації

Орлов Євгеній, Сокол Анастасія, Гузюк Анастасія, Пахут Антоній, Жабчик Сергій, Борисюк Світлана, Біла Наталія, Вінюкова Аліна, Федчук Андрій, Гнатюк Артем, Нурісламова Аліна.

Ментори

Корбутяк Віктор Іванович, начальник відділу Якості освіти НУВГП, 097-296-1048, v.i.korbutiak@nuwm.edu.ua.

Діяльність організації

Документи

</gallery>

Голова організації

Пахут Антоній Вадимович
pakhut_em21@nuwm.edu.ua

Соцмережі

page=0 Посилання на сторінку у Facebook

Протоколи засідань

Протокол №3; ст.1 Медіа:Файл-.jpg; ст.2 Медіа:Файл01.jpg; ст.3 Медіа:Файл02.jpg-від 04.11.2019 про обговорення змісту питань анкети

Протокол №4; ст.1 Медіа:Файл002.jpg; ст.2 Медіа:Файл0002.jpg-від 26.12.2019 про обговорення чинної системи семестрового оцінювання знань, ознайомлення з існуючою типовою робочою програмою навчальної дисципліни, ознайомлення із Силабусом

Протокол №5; ст.1 Медіа:Файл4.jpg; ст.2 Медіа:Файл44.jpg-від 14.04.2020 про обговорення Положенням про неформальну та інформальну освіту в НУВГП

Протокол №6; ст.1 Медіа:Файл5.jpg; ст.2 Медіа:Файл55.jpg-від 03.12.2020 про обговорення механізму процедури перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності та обговорення змісту Порядку про перезарахування

Протокол №7; ст.1 Медіа:Файл.jpg; ст.2 Медіа:Файл1.jpg; ст.3 -Медіа:Файл2.jpg-від 09.12.2020 про обговорення механізму процедури анкетування студентів університету з метою оцінювання якості навчання та викладання, обговорення змісту анкети.

Протокол №8; ст.1 Медіа:Файл6.jpg; ст.2 Медіа:Файл665.jpg-від 15.08.2021 про обрання голови СО "Якість освіти" та обговорення «Декларації про доброчесність»

Протокол №9; ст.1 Медіа:Файл7.jpg-від 5.10.2022 про обрання голови та заступника СО "Якість освіти".

Протокол №10; ст.1 Медіа:Файл8.jpg; ст.2 Медіа:Файл88.jpg-від 13.10.2022 обговорення положення про академічну доброчесність.

Протокол №11; ст.1 Медіа:Файл99.jpg; ст.2 Медіа:Файл999.jpg-від 28.10.2022 обговорення положення про членство в Студентську організацію.

Протокол №12; ст.1 Медіа:Файл103.jpg -від 09.11.2022 внесення змін в перелік питань щодо опитувальника.

Протокол №13; ст.1 Медіа:Файл101.jpg-від 15.11.2022 ухвалення пропозиції щодо силабусу.

Протокол №14; ст.1 Медіа:Файл113.jpg-від 18.05.2023 внесення змін у Кодекс корпоративної культури НУВГП

Протокол №15; ст.1 Медіа:Файл112.jpg-від 10.10.2023 підготовка матеріалів до заходу «День якості освіти».

Протокол №16; ст.1 Медіа:Файл98500.jpg-від 21.06.24 про обрання голови та заступника СО "Якість освіти".