Яковишина Маргарита Сергіївна

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Біографія

Народилася 20 січня 1977 року у м. Рівне.

Освіта:

1999 р. - закінчила Рівненський державний технічний університет за спеціальністю «Екологія» з присвоєнням кваліфікації спеціаліста «інженер-еколог»;
2018 р. - здобула кваліфікацію "магістр" за спеціальністю "Туризм" у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Професійний шлях:

З 1997 р. працювала за сумісництвом на посаді інженера науково-дослідного сектору Української державної академії водного господарства.

З 1999 р. по 2001 р. навчання в аспірантурі.

Впродовж 1997-2002 рр. працювала у рамках госпдоговірних тем кафедри екології Українського державного університету водного господарства та природокористування: "Оптимізація природно-заповідного фонду Рівненської області в межах Рівненського, Гощанського та Здолбунівського районів”, “Наукове обґрунтування створення регіонального ландшафтного парку “Погориння”, “Оптимізація природно-заповідного фонду Корецького, Млинівського та Демидівського районів”.

Впродовж 2003-2005 р.р працювала за сумісництвом молодшим науковим співробітником. науково-дослідного сектору НУВГП і приймала участь у науковій роботі за госпдоговірною та бюджетною тематикою кафедри щодо оптимізації природно-заповідної мережі Рівненської області, зокрема: “Формування заказної зони Дермансько-Мостівського регіонального ландшафтного парку”, „Підготовка до друку та видання путівника „Рівненський парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва – окраса нашого міста”, „Підготовка до друку та видання путівника „Заповідне урочище «Сосонки» - смарагдовий скарб Рівного”.

2003-2014 рр. – асистент кафедри водогосподарської екології, гідрології та гідравліки навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування.

З 2014 р. працює на посаді старшого викладача кафедри туризму навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою.

2016 р. - пройшла закордонне стажування у Mędzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie. Сертифікат № 125. Training course: «International tourism» in the International Institute of Innovations «Science-Education-Development». Тема випускової роботи: «International Tourism Policy: Planning and Development».

2017-2018 рр. - пройшла післядипломну курсову підготовку за напрямом "Гід міста Рівне" у Державному підприємстві "Навчально-консультаційний центр по туризму".

Упродовж 2018 року - відповідальний виконавець науково-дослідних робіт з госпдоговірної теми “Визначення рекреаційного навантаження на озеро Біле та прилеглу територію заповідника та рекреаційної ємкості, розробка природничих рекомендацій”.

Упродовж 2022-2023 рр. на базі Лабораторії «Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі» Національного центру «Мала академія наук України» пройшла курси: «Основи ДЗЗ: історія та практичне застосування» (Сертифікат № 004521, виданий 01.06.2022, обсяг 40 годин), «Моніторинг наслідків війни в Україні за допомогою супутникових знімків» (Сертифікат виданий 11.05.2022, обсяг 7 годин), «Обробка та аналіз супутникових знімків на платформі Google Earth Engine» (Сертифікат № 005673, виданий 13.09.2022, обсяг 30 годин), «Основи дистанційного зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах» (Сертифікат № 009026, виданий 13.11.2023, обсяг 45 годин), пройшла курс вебінарів «Основи ГІС з ArcGIS Online» (Сертифікат виданий 01.07.2023)

Член Українського географічного товариства.

Навчальне навантаження

Проводить заняття з дисциплін: "Заповідна справа", "Туризмознавство", "Географія та економіка міжнародного туризму", "Екскурсійна діяльність", "Сільський туризм".

Наукова робота зі студентами

Здійснювала керівництво студентами, які стали призерами на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Туризм":

 1. у 2018/2019 навчальному році: Семенюк Діана Сергіївна, студентка ТУР-51 ННІАЗ, Диплом ІІІ ступеня - Наказ МОН від 05.08.2019 № 1059 “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році”)
 2. у 2020/2021 навчальному році: Вітрук Наталія Олегівна, студентка ТУР-41, ННІАЗ, Диплом ІІ ступеня - Наказ МОН від 28.07.2021 № 865 "Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році")

Напрямок наукової діяльності

 • обґрунтування системи заходів оптимізації природно-заповідного фонду;
 • дослідження впливу рекреаційного навантаження на екосистеми;
 • розробка екологічної мережі регіону Волинської височини;
 • розробка способів інтерпретації природної та культурної спадщини в екскурсійній діяльності;
 • моніторинг стану довкілля за допомогою інструментів ГІС та ДЗЗ.

Наукові та навчально-методичні праці

Є співавтором підготовлених наукових характеристик, за результатами яких було створено кілька десятків природно-заповідних об’єктів Рівненської області.

Працювала у рамках госпдоговірних тем:

 • "Оптимізація природно-заповідного фонду Рівненської області в межах Рівненського, Гощанського та Здолбунівського районів”,
 • “Наукове обґрунтування створення регіонального ландшафтного парку “Погориння”,
 • “Оптимізація природно-заповідного фонду Корецького, Млинівського та Демидівського районів”,
 • “Формування заказної зони Дермансько-Мостівського регіонального ландшафтного парку”,
 • „Підготовка до друку та видання путівника „Рівненський парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва – окраса нашого міста”,
 • „Підготовка до друку та видання путівника „Заповідне урочище «Сосонки» - смарагдовий скарб Рівного”,
 • “Визначення рекреаційного навантаження на озеро Біле та прилеглу територію заповідника та рекреаційної ємкості, розробка природничих рекомендацій”.

Співатор наукових публікацій, включених до переліку наукових фахових видань України (за останні 7 років):

 1. T. Kolesnyk, O. Konarivska, N. Pozniakovska, O. Mikluha, M. Yakovyshyna. Assessment of the Impact of Recreation Load on the Development of Responsible Community Tourism. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 1269, 3rd International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management 2023 20/10/2023 - 20/10/2023 Batumi, Georgia Citation T Kolesnyk et al 2023 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1269 012013 DOI: 10.1088/1755-1315/1269/1/012013 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1269/1/012013
 2. Громаченко К. Ю., Яковишина М. С., Вітрук Н. О. Міжнародний досвід рекреаційного використання порушених земель. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. С.-г. науки Рівне : НУВГП, 2022. Вип.2 С. 55-69. URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/24117/
 3. Корчик Н. М., Яковишина М. С., Дзюба О.М. Розробка системи контролю безпеки харчових продуктів на виробництвах продукції ресторанного господарства Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Технічні науки. Рівне : НУВГП, 2022. Вип.4 (100). С.65-78 URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/25844/
 4. Конарівська О. Б., Корчик Н. М., Яковишина М.С. Міжнародний досвід впровадження екологічних принципів сталого розвитку в діяльність підприємств ресторанного господарства. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. 2022. Вип. 4(100). С. 44-54.
 5. Конарівська О. Б., Яковишина М. С., Коротун О. П. Характеристика регіонального середовища розвитку готельного господарства Рівненської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. Рівне : НУВГП, 2022. Вип.3 (99). С. 46-58.
 6. Конарівська О. Б., Яковишина М. С., Цінівська Ю. О. Аналіз та систематизація зарубіжного досвіду функціонування об’єктів туристичної інфраструктури на прикладі міста Жешув, республіка Польща. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. Рівне : НУВГП, 2022. Вип.4. (100). С.35-43.
 7. Громаченко К. Ю., Яковишина М. С. Екологічні практики ресторанного господарства м. Рівне. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Сільськогосподарські науки. Рівне : НУВГП, 2021. Вип. 3 (95). С.34-46. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/22685/
 8. Яковишина М. С., Конарівська О. Б., Громаченко К. Ю., Коротун О. П. Особливості створення і функціонування галузевого музею як форми промоції історико-культурних туристичних ресурсів міста Рівне. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки.Рівне : НУВГП, 2021. Вип.3 (95). с.169-183. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/22912/
 9. Конарівська О. Б., Яковишина М. С., Гордійчук А.О. Сутність і значення інноваційної стратегії туристичного бізнесу для розвитку регіонів країни. Сер. Економічні науки. Рівне : НУВГП, 2021. Вип.4 (96). С.49-58 URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/23595/
 10. Гопчак І.В., Яковишина М.С. Вплив рекреаційного навантаження на екосистеми Білоозерського масиву Рівненського природного заповідника. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне : НУВГП, 2020. Вип. 2(90). С. 3-15. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/20861/
 11. Konarivska O., Gromachenko K., Yakovyshyna M. Ways of Implementation of Sustainability Practices in the Business Operations of the Hotel and Restaurant: International Experience. Шляхи впровадження екологічних практик в діяльність підприємств готельно-ресторанної індустрії: міжнародний досвід. Knowledge, Education, Law, Management, 2020 № 2 (30), PP. 458–472. DOI 10.5281/zenodo.5678231 URL: http://kelmczasopisma.com/viewpdf/6815
 12. Гопчак І. В., Яковишина М. С. Рекреаційна ємність прибережної смуги Білого озера у басейні малої річки Березина Рівненського природного заповідника. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Рівне : НУВГП, 2019. Вип. 3(87). С. 39-53. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/16911/
 13. Кушнір Н.Б., Конарівська О.Б., Яковишина М. С. Характеристика механізму державного управління туристичною галуззю України. Вісник НУВГП. Сер. Економічні науки. Рівне : НУВГП, 2018. Вип. 2 (82). С. 60-68. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/14577/
 14. Кушнірук Ю. С., Яковишина М. С. Еколого-географічні аспекти медичного туризму на Рівненщині. Вісник НУВГП №1 (81). 2018. С. 42–52. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/13126/
 15. Коротун С., Яковишина М., Шевчук М. Подієвий туризм на Рівненщині: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2017. Випуск 8 (357). С. 85–93. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15284
 16. Кушнірук Ю. С., Яковишина М. С. Медичний туризм у Рівненській області: можливості та перспективи розвитку. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Географічні науки». Луцьк : Вежа-Друк, 2017. № 9 (358). С. 112-119. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/8235/
 17. Коротун С. І., Яковишина М.С. Особливості використання природоохоронних територій у туристичній діяльності України і республіки Польща. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Вип. №2 (74). Рівне : НУВГП, 2016. С. 163–170. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/5031/
 18. Коротун С.І., Яковишина М. С. Етнофестивалі, як форма подієвого туризму в Рівненській області.Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 40. Львів, 2016. С. 117–126.

Науково-популярні публікації, тези конференцій (за останні 7 років):

 1. Конарівська О. Б., Яковишина М. С. Історико-культурна спадщина Рівненщини як основа формування культурного і туристичного шляху Via Regia Ukraine. Наука, освіта, технології і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Рівне, 11 січня 2023 р.): у 3 ч. Рівне: ЦФЕНД, 2023. Ч. 2. С. 33-35. URL: http://www.economics.in.ua/2023/01/11-2.html
 2. Басюк Т. О., Яковишина М. С. Екологічний стан рекреаційних водних об'єктів Рівненської області за даними ДЗЗ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного потенціалу України та її регіонів : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД», (15 лютого 2023 року), м. Луцьк: ФОП Мажула Ю. М., 2023. С. 90-94
 3. Basiuk T., Yakovyshyna M., Guzyuk A. Development of geo-tourism on the equipment as a prerequisite for the creation of geoparks. Географія та туризм : Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди 28 лютого-1 березня 2023, м. Харків. С. 187-197.
 4. Басюк Т., Яковишина М. Використання методів ДЗЗ для моніторингу екологічного стану міста Рівне. Актуальні проблеми формальної і неформальної освіти з моніторингу довкілля та заповідної справи : ІІ Міжнародна інтернет-конференція, 23 березня 2023 р., м. Харків. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. С. 54-57.
 5. Коротун С.І., Калько А.Д., Конарівська О.Б., Яковишина М. С. Перспективи розвитку туристичного культурного шляху Via Regia на теренах Рівненської області. Туризм в Україні: виклики та відновлення : зб. матер. Міжнар. турист. форуму, 21-22 березня 2023 р. Київ : КНЕУ, 2023 р. С. 126-129. URL: https://fm.kneu.edu.ua/ua/fm_depts/department_of_regional_studies_and_tourism/Conferents17/konf-turyzm-2023/
 6. Яковишина М.С., Вітрук Н.О. Рекреаційне природокористування на землях, порушених видобутком корисних копалин.Освітні та наукові виміри природничих наук : збірник матер. ІІ Всеукр. заоч. наук. конф. (8 грудня 2021 р., Суми). Суми, 2021. С.161-163
 7. Яковишина М. С. Аграрний туризм як альтернативна практика ведення аграрного бізнесу. Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (4–5 листопада 2021 р., м. Рівне). Рівне : НУВГП, 2022. С.139-140.
 8. Коротун С.І., Яковишина М.С., Вітрук Н. О. Бурштинові копальні Рівненщини як об'єкт туристичної привабливості.Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ніжин, 10-11 лютого 2022 року). Ніжин: НДУ ім. Гоголя, 2022. С.190-193
 9. Яковишина М.С., Климюк Д.М. Готельно-ресторанний комплекс «Тунель кохання Tunnel of Love» : досвід, особливості сьогодення та перспективи. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої до 70-річчя з дня народження професора В.Ф. Доценка, 17 травня 2022 р. Київ : НУХТ, 2022 р. С. 111-112.
 10. Конарівська О. Б., Яковишина М. С. Впровадження екологічних принципів сталого розвитку в діяльність підприємств ресторанного господарства м.Рівне. Вплив зміни клімату на розвиток Рівненської області : збірник тез науково-практичної конференції. Рівне, 27-28 жовтня 2022 р.: Рівненська обласна організація Українського товариства охорони природи. Рівне : Видавець Олег Зень. C.33-36.
 11. Яковишина М. С., Болотюк Р.В. Перспективи розвитку зеленого туризму на Рівненщині після війни. Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої пам’яті та 95-річчю з Дня народження професора С.Т. Вознюка (Україна, м. Рівне, 29-30 вересня 2022 р.). Рівне : НУВГП, 2022. 159-160 с.
 12. Болотюк Р., Яковишина М.С. Синергія етно-еко фестивалів, веломарафонів та спортивних ігор у розвитку патріотичних маршрутів. Нематеріальна культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації : тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф.- фестиваль, (Київ, 19-20 травня 2022 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. Ун-т культури, Ф-т гот.-ресторан. і турист. бізнесу. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. С.121-123. URL: https://fgritb.knukim.edu.ua/home/konferencii.html
 13. Яковишина М.С., Климюк Д.М. Вплив воєнних дій на готельно-ресторанний комплекс «Тунель Кохання Tunnel of Love». Війна і туризм : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2022 р. Київ : КНУ ім. Т.Шевченка, 2022 р. С. 142-143
 14. Яковишина М.С., Вітрук Н.О. Рекреаційне природокористування на землях, порушених видобутком корисних копалин.Освітні та наукові виміри природничих наук : збірник матер. ІІ Всеукр. заоч. наук. конф. (8 грудня 2021 р., Суми). Суми, 2021. С.161-163 URL
 15. Яковишина М. С. Аграрний туризм як альтернативна практика ведення аграрного бізнесу. Науково-інноваційний супровід збалансованого природокористування : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (4–5 листопада 2021 р., м. Рівне). Рівне : НУВГП, 2022. С.139-140.
 16. Коротун С.І., Яковишина М.С., Вітрук Н.О. Екологічно стійкі практики зеленого туризму в організації етно-екофестивалів. Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої 75-річчю видатного вітчизняного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка МАНЕБ Клименка Миколи Олександровича. 30-31 січня 2020 року. Рівне : НУВГП, 2020. С. 87-89
 17. Конарівська О.Б., Яковишина М.С. Туризм як інструмент розвитку територіальних громад Рівненщини. Адміністративно-територіальні та економічно-просторові кордони регіонів : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. КНЕУ, 19-20 березня 2020 р. Київ : КНЕУ, 2020. С. 537-540.
 18. Конарівська О. Б., Яковишина М. С. Оцінювання середовища діяльності аптеки-музею в ресурсному потенціалі культурно-пізнавального туризму міста Рівне. Секція 22. Стратегії інноваційного розвитку туризму та готельно-ресторанної справи проблеми та перспективи : Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, 11-15 травня 2020 р. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 2020. С. 921-924. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/22.-strategiyi-innovatsijnogo-rozvytku-turyzmu-ta-gotelno-restorannoyi-spravy-problemy-ta-perspektyvy.pdf?fbclid=IwAR13TVeHBjCqp3-6O1TRHUfWfEpCCmOF8iWVgIHClG_uJVPzcJdtx41gMBw.
 19. Яковишина М. С., Стасюк Л. П. Кіно і література як інструменти створення образу туристично привабливої дестинації. Туризм: наука, освіта, практика : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 50-ої річн. створення Рівненського відділу УГТ у Націон. універс. водного госп. та природокор., 24-25 квітня 2020 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Нац. ун-т водн. госп. та природокор.», Рівнен. відділ Укр. географ. тов-ва ; [Редкол.: проф. Мошинський В. С. (голов. ред.) та ін.]. Рівне : НУВГП, 2020. С. 173-176.
 20. Яковишина М. С., Вітрук Н.О. Література і кіно як перспективні напрямки розвитку культурно-пізнавального туризму на Рівненщині. Глобальні та регіональні аспекти розвитку туризму та гостинності : матер. всеукр. наук.-практ. інт.-конф., м. Дніпро, 22 травня 2020 р. Дніпро : ДГУ, 2020 С. 145-147.
 21. Волкова Л., Яковишина М. Соціально-екологічні аспекти рекреаційного напряму рекультивації ландшафтів, порушених при видобутку корисних копалин. Матеріали конференцій МЦНД, Науковий процес та наукові підходи: методика та реалізація досліджень. Том 2. Одеса. С. 128-129 . URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/article/view/5292
 22. Волкова Л.А., Яковишина М.С. Особливості еколого-просвітницької роботи на порушених територіях зони Полісся. Екологія. Довкілля. Енергозбереження : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присв. 90-річчю Нац. ун.-ту «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка» (3-4 грудня 2020 року). Полтава : НУПП, 2020. С.139-142. URL: https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2020/030412/zbirnik-materialiv.pdf
 23. Гопчак И. В., Басюк Т. А., Яковишина М. С., Новикова И. В. Рекреационная емкость береговой линии озера Белое в Ровенском природном заповеднике. Настоящи изследвания и развитие : матер. XV междунар. науч. практ. конф. (София, 15 - 22 януари 2019 г.). София, 2019. С. 3-6. URL: http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/handle/123456789/3376
 24. Яковишина М.С., Половкова О. Р. Весільний туризм в Україні: можливості та перспективи розвитку. Географія, туризм і природокористування. Матеріали Регіональної студентської наукової конференції кафедри туризму та готельно-ресторанної справи НУВГП (м. Рівне, 14 травня 2019 р.) Рівне : РВ УГТ, 2019. С. 108-111.
 25. Яковишина М. С., Коротун С. І. Формування навчально-пізнавальної мотивації засобами сучасної екскурсійної діяльності. Університет і школа: перспективи співпраці : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 19-21 квітня 2018 р., Рівне. Рівне : НУВГП, 2018. С. 38-40. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/9923/
 26. Яковишина М. С., Климюк Д. М. Перспективи готельно-ресторанного комплексу «Тунель кохання Tunnel of Love» на ринку весільного туризму. Туризм: наука, освіта, практика : зб. тез доп. міжн. наук.-практ. конф., 15-17 березня 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Нац. ун-т водн. госп. та природокор.», Рівнен. відділ Укр. географ. тов-ва ; [Редкол.: проф. Мошинський В. С. (голов. ред.) та ін.]. Рівне : видавець О. Зень, 2018. С. 312-316. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/8881/
 27. Яковишина М. С. Місце екскурсійної діяльності у соціально-економічному розвитку територіальної громади. Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об’єднаних територіальних громад : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 13-14 груд. 2018 р.). Рівне, 2018. С. 221-223.
 28. Яковишина М., Кушнірук Ю. Статистичний аналіз потенціалу індустрії медичного туризму в Рівненській області. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : матер. XІІ Міжнар. наук. конф. присв. 15-річчю каф. туризму, 12-14 жовтня 2018 р. Львів : 2018. С. 181-186. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/11671/
 29. Яковишина М.С. Порівняльний аналіз ключових елементів екомережі двох країн: Польща і Україна. Екологічні засади збалансованого регіонального розвитку : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 травня 2016 р. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. С. 134-137.
 30. Яковишина М. С., Коротун С.І. Можливості і перспективи розвитку івентивного туризму на Рівненщині. Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід : Матеріали Х міжнародної наукової конференції, Львів, 7-9 жовтня 2016 р./ Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2016. С. 183-186.
 31. Яковишина М. С., Коротун С.І. Етнофестивалі - рушійна сила розвитку туризму на Рівненщині. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні : збірник тез І Міжн. наук.-практ. конфер., Березне, 20-21 травня 2016 р.: тези доп. / Гром. орг. "Рівненський центр маркетингових досліджень". Рівне: Вид. О.Зень, 2016. С. 36-38.
 32. Яковишина М.С., Семенюк Д.С.Перспективи розвитку етнотуризму на Рівненщині. Розвиток українського етнотуризму: проблеми та перспективи : Зб. матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, Львів, 25 лютого 2016 р. / Міністерство освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. Львів: ЛІЕТ, 2016. С. 292-299.


Методичні вказівки (за останні 7 років)

 1. 05-08-130М Коротун, С. І. and Конарівська, О. Б. and Яковишина, М. С. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація виставкової діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 1. 05-08-114М Конарівська, О. Б. and Корчик, Н. М. and Скорина, Т. М. and Яковишина, М. С. (2023) Методичні вказівки для проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]
 1. 05-08-125М Калько, А. Д. and Яковишина, М. С. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм і рекреація» спеціальності 242 «Туризм і рекреація» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 1. 05-08-135М Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. and Скорина, Т. М. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Туризмознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Туризм і рекреація» спеціальності 242 «Туризм і рекреація» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 1. 05-08-136М Коротун, С. І. and Скорина, Т. М. and Яковишина, М. С. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм і рекреація» спеціальності 242 «Туризм і рекреація» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 1. 05-08-127М Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2023) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Природні ресурси України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм і рекреація» спеціальності 242 «Туризм і рекреація» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 1. 05-08-126М Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2023) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Природні ресурси України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм і рекреація» спеціальності 242 «Туризм і рекреація» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 1. 05-08-122М Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. and Скорина, Т. М. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Туризмознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 1. 05-08-118М Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рекреаційна географія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 1. 05-08-119М Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рекреалогія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 1. 05-08-120М Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сільський та екологічний туризм» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 1. 05-08-121М Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародний туризм та рекреаційні комплекси світу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Конструктивна географія, управління водними та мінеральними ресурсами» спеціальності 106 «Географія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 1. 05-08-116М Коротун, С. І. and Громаченко, К. Ю. and Яковишина, М. С. (2021) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]
 2. 05-08-13 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Географія та економіка міжнародного туризму" для студентів спеціальності 242 "Туризм" // Коротун С.І., Яковишина М.С., – Рівне: НУВГП, 2016 – 27 с.
 3. 05-08-14 Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Туризмознавство" для студентів спеціальності 242 "Туризм" // Коротун С.І., Яковишина М.С., – Рівне: НУВГП, 2016 – 32 с.
 4. 05-08-22 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Екомережа України" для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" // Кушнірук Ю.С., Яковишина М.С., – Рівне: НУВГП, 2017 – 31 с.
 5. 05-08-40 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Організація туризму (екскурсійної діяльності)" / М.С. Яковишина // Рівне: НУВГП, 2017 – 34 с.
 6. 05-08-49 Кушнірук, Ю. С. and Яковишина, М. С. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Міжнародний туризм" для студентів спеціальності 242 "Туризм"
 7. 05-08-20 Кушнірук, Ю. С. and Яковишина, М. С. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з курсу "Заповідна справа" для студентів спеціальності 242 "Туризм"– 34 с.
 8. 05-08-51 Коротун, С. І., Яковишина, М. С. (2018) Методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Туризмологія» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання.
 9. 05-08-65 Конарівська О. Б., Яковишина, М. С. (2018) Методичні вказівки до практичних робіт із навчальної дисципліни «Управління проектами в туризмі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання.
 10. 05-08-104 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екскурсійна діяльність» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17605/
 11. 05-08-105 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки для проходження виробничої (технологічної) практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної форми навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17603/
 12. 05-08-99 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Природні ресурси України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17578/
 13. 05-08-96 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Економічна та соціальна географія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17579/
 14. 05-08-97 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Економічна та соціальна географія України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17580/
 15. 05-08-98 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Природні ресурси України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» денної і заочної форм навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17598/
 16. 05-08-90 Коротун, С. І. and Яковишина, М. С. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Географія та економіка міжнародного туризму» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньопрофесійними програмами «Туризм», «Готельно-ресторана справа» спеціальностей 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/17597/

E-mail

m.s.yakovyshyna@nuwm.edu.ua