Чухарєв Сергій Михайлович

Матеріал з Wikiситет
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Чухарєв Сергій Михайлович


Кандидат технічних наук, доцент

Біографія

Народився 17 квітня 1958 року у м. Кропивницький (Кіровоград).

У 1975 році закінчив загальноосвітню школу №75 у м. Кривий Ріг.

У 1981 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут і здобув кваліфікацію гірничого інженера-будівельника.

01 грудня 1989 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У червні 1996 року отримав другу вищу освіту за спеціальністю «фінанси і кредит», кваліфікація - економіст.

У вересні 2015 року отримав атестат доцента кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин.

З 2013 року по 2019 рік працював доцентом кафедри ПРРКК Криворізького національного університету.

З 1 лютого 2020 року – доцент кафедри розробки родовищ та видобування корисних копалин НУВГП.

У 2014 році підвищував кваліфікацію - пройшов тренінг-курс «Основи використання інформаційно-освітнього ресурсу в навчальному процесі ВНЗ на базі модульного об’єктно-орієнтованного середовища (MOODLE).

Наукові праці

У доробку Сергія Чухарєва понад 50 наукових і методичних праць, у т.ч. 5 винаходів. Основні з них:

1. Annual production enhancement at deep mining. Shvaher, N., Komisarenko, T., Chukharev, S., Panova, S. (2019). E3S Web of Conferences, 123, art. no. 01043. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912301043

2. Resource-saving technology of magnetite quartzite underground mining. Chukharev S., Pysmennyi S., Brovko D. "Resources and resource-saving technologies in mineral mining and processing", Multi-authored monograph. Petroșani, University of Petroșani, Romania, 2018.- 363 рр., 150-161 рр.

3. Reduction of ore losses and dilution in mining contiguous ore bodies. Kalinichenko V., Pysmennyi S., Chukharev S. 2nd International Scientific and Technical Internet Conference “Innovative Development of Resource-Saving Technologies of Mineral Mining and Processing”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2019. – 219 pp., 18-20 pp.

4. Селективная отработка сложно-структурных рудных залежей Криворожского бассейна. Калиниченко В.А. Письменный С.В., Чухарев С.М. 16-я Международная научно-техническая конференция «Наука – образованию, производству, экономике», Минск, БНТУ, 2018, С. 421.

5. Інноваційні технічні рішення- дієвий інструмент для вирішення проблеми ресурсозбереження. Чухарєв С.М., Зайцева А.Д. Збірник наукових праць IV Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні технології розробки рудних родовищ», Кривий Ріг, НДГРІ КНУ, 2017, С.96-97

6. Дослідження та удосконалення технології відпрацювання покладів з застосуванням самоходної доставочної техніки. Калініченко В.О., Швагер Н.Ю., Чухарєв С.М., Калініченко О.В.,Грищенко Т.С., Грищенко М.А., Вісник Криворізького національного університету, зб. наук. праць. – Кривий Ріг. 2015. – Вип. 40. – С. 3-8